+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Звичайні ціни в неконтрольованих операціях

31 жовтня, 2013 Інформаційні листи

Податковий кодекс в редакції, яка діє з 1 вересня 2013 року, у частині правил застосування звичайних цін зазнав значних змін.

Загальною декларованою спрямованістю законодавця щодо внесених змін було врегулювання питань трансфертного ціноутворення в контрольованих операціях між пов’язаними особами за операціями, обсяг яких за календарний рік перевищує 50 млн грн.

Водночас з Податкового кодексу в редакції, яка діє з 1 вересня, не виключені згадки про звичайні ціни по відношенню до інших операцій, незалежно від того, чи є вони контрольованими чи ні.

Це, зокрема:

  • ціна відчуження готової продукції, товарів та товарних запасів, що перебувають у податковій заставі (п. 92.1);
  • визначення доходу у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг (пп. 135.5.4);
  • визнання первісної вартості основних засобів, отриманих в обмін на подібний об’єкт (п. 146.9);
  • визначення доходу від продажу або іншого відчуження основних засобів та нематеріальних активів (п. 146.14), землі (п. 147.5);
  • визначення базі для нарахування авансового внеску при виплаті дивідендів у формі, відмінній від грошової (пп. 153.3.2),
  • визначення доходів та витрат від проведення товарообмінних (бартерних) операцій (п. 153.10);
  • визначення бази оподаткування ПДВ у разі анулювання реєстрації платника податків (п. 184.7), у разі ліквідації основних виробничих та невиробничих засобів (п. 189.9) та отримання послуг від нерезидентів без їх оплати (п. 190.2);
  • визначення бази оподаткування ПДФО під час нарахування (надання) доходів фізичним особам у будь-якій негрошовій формі (п. 164.5) та додаткового блага у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг (абз. “е” пп. 164.2.17).

Що це, помилка законодавця (просто не встигли вичитати весь текст Податкового кодексу у зв’язку з нововведенням щодо обмеження застосування звичайних цін, і, відповідно, слід очікувати додаткових змін), або навмисна дія, мета якої – застосовувати звичайні ціни не тільки до контрольованих операцій, а й до частини інших операцій?

Підготовлений законопроект “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо використання поняття “звичайна ціна”)” від 09.09.2013 року, що наразі розміщений на сайті Міністерства доходів і зборів України, свідчить про те, що це НЕ ПОМИЛКА.

Зазначений законопроект передбачає, що в усіх інших операціях, відмінних від контрольованих, має застосовуватись інший критерій – “справедлива ринкова ціна”. Для цього вводиться новий термін “14.1.2291.справедлива ринкова ціна – ціна, яка склалася на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг), за якою товари передаються (роботи – виконуються, послуги – надаються) в операціях між особами, які не є пов’язаними”.

Пропонується вилучити норми, що залишилися як “відголосок” попередньої редакції ст. 39 Податкового кодексу, а саме пп. 20.1.36 Податкового кодексу щодо звернення контролюючих органів до суду “щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань, коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або інших показників податкової звітності у результаті застосування звичайних цін”. Також пропонується вилучити абзац десятий п. 153.9 Податкового кодексу, згідно з яким Норми цього Кодексу щодо звичайних цін не застосовуються при проведенні операцій РЕПО чи операцій з деривативами“.

За умови внесення таких змін можна стверджувати, що положення п. 73.3 Податкового кодексу, згідно з якими контролюючі органи мають право звертатися до платників податків з письмовим запитом про надання інформації “2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок та в інших випадках, передбачених статтею 39 цього Кодексу”, буде застосовуватися саме до контрольованих операцій. По інших операціях запитувати відповідну інформацію з посиланням на зазначену норму контролюючи органи не матимуть права.

В цілому, до внесення запропонованих змін, є підстави стверджувати, що згідно з чинною на сьогодні редакцією Податкового кодексу, “звичайні ціни” в операціях, відмінних від контрольованих, не підлягають застосуванню. На це вказує п. 39.7 Податкового кодексу, відповідно до якого “Норми цієї статті застосовуються під час визначення бази оподаткування у контрольованих операціях для цілей розділів III і V цього Кодексу“.

Оскільки контролюючі органі зобов’язані діяти виключно “на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”, то вони фактично не мають права проводити перевірки та здійснювати донарахування грошових зобов’язань із застосуванням звичайних цін в інших, НЕконтрольованих операціях. Але це, так зване “звільнення”, існуватиме лише до внесення відповідних змін до Податкового кодексу, які пропонуються законопроектом від 09.09.2013 р.

Втім, підготовлений законопроект не встановлює механізм, як саме має визначатися “справедлива ринкова ціна” та з яких джерел має братися відповідна інформація як платниками податків, так і контролюючими органами. Відкритим залишається також питання щодо унікальних операцій, за якими відсутні ринки ідентичних (однорідних) товарів (робіт, послуг).

Крім того, фактично цей “новий термін” – “справедлива ринкова ціна” є одним з методів визначення звичайної ціни. Мова йде про метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), який передбачений пп. 39.3.3 Податкового кодексу.

Отже, задеклароване звуження сфери застосування звичайних цін виявилося черговою примарою. Адже по суті все залишилось так, як і було, тільки умовно операції розділили на контрольовані, в яких застосовується звичайна ціна, та інші операції, в яких застосовується такий метод визначення звичайної ціни, як справедлива ринкова ціна.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2013

Перегляди 6521

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Узагальнююча податкова консультація Міністерства фінансів України про оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів 01 жовтня, 2021    1279

Окремі питання трансфертного ціноутворення: роз’яснює Мінфін 16 червня, 2021    2258

Нові правила трансфертного ціноутворення в Україні розширюють перелік обов’язків платників податків 19 травня, 2021    11270

Чергова реінкарнація спецправил ТЦУ щодо сировинних товарів. Чи спрацює в цей раз? 09 вересня, 2020    3425

Глобальний тренд: операції з сировинними товарами та традиційною продукцією важкої промисловості під прицілом ТЦУ 20 листопада, 2018    1039

Паралельний імпорт: приховані податкові ризики для офіційних імпортерів в контексті правил трансфертного ціноутворення 24 жовтня, 2018    2978

Чим дихає міжнародна спільнота професіоналів ТЦУ

Враження від участі в Глобальному форумі з трансфертного ціноутворення в Мюнхені під егідою International Tax Review
17 жовтня, 2018    2739

WTS Global Country TP Guide:
Комплексне дослідження з ТЦУ у 73 країнах
12 жовтня, 2018    1803

Болгарію виключено з переліку «низькоподаткових» юрисдикцій для цілей ТЦУ 27 квітня, 2018    3804

Штрафи з ТЦУ: чи правомірно штрафують за несвоєчасне подання звіту у періоді до 01 січня 2017 р.? 26 квітня, 2018    1116

Штрафи в ТЦУ: загальний огляд 12 березня, 2018    34837

Оновлено перелік «низькоподаткових» юрисдикцій, операції з якими визнаватимуться контрольованими 07 березня, 2018    5398

Прокоментувати