+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Окремі питання трансфертного ціноутворення: роз’яснює Мінфін

16 червня, 2021 Інформаційні листи

14.05.2021 р. Наказом № 266 Мінфін затвердив нову Узагальнюючу податкову консультацію щодо застосування окремих положень ст. 39 Податкового кодексу України (далі – ПК України), у тому числі під час коригування фінансового результату до оподаткування на підставі пп. 140.5.4, 140.5.51, 140.5.6 ст. 140 ПК України.

Роз’яснення стосується сировинних товарів, товарів, що мають біржове котирування, операцій реструктуризації бізнесу, подання Повідомлення про укладання договору (контракту) на здійснення операцій з сировинними товарами, а також окремих питань застосування 30 % коригування фінансового результату. Ключові аспекти Узагальнюючої податкової консультації наводимо нижче.

Сировинні товари

 • Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX2, який набув чинності 23.05.2020 р., внесено зміни щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій з сировинними товарами принципу «витягнутої руки». Однак безпосередньо перелік сировинних товарів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 12213, що набула чинності з 01.01.2021 р.

Відповідно, у період з 23.05.2020 р. по 31.12.2020 р. норми ПК України щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій з сировинними товарами принципу «витягнутої руки» (пп. 39.3.3.4 – 39.3.3.8 п. 39.3 ст. 39 ПК України) не застосовуються. Відповідні зміни застосовуються починаючи з 01.01.2021 р.

Товари, що мають біржове котирування

 • Починаючи із 23.05.2020 р. (із набуттям чинності Закону України № 466-IX) і до 31.12.2020 р. встановлення відповідності умов контрольованих операцій з товарами, що мають біржове котирування, принципу «витягнутої руки» здійснюється за загальними правилами, визначеними пп. 39.2.2 п. 39.2 та пп. 39.3 ст. 39 ПК України, тобто із застосуванням найбільш доцільного методу трансфертного ціноутворення.
 • Якщо платник податків у період з 01.01.2020 р. по 22.05.2020 р. використовував норми пп. 39.2.1.3 п. 39.2 ст. 39 ПК України (виключеного Законом України № 466-IX), дані норми можуть бути застосовані також у період з 05.2020 р. по 31.12.2020 р. при здійсненні контрольованих операцій з товарами, що мають біржове котирування. При цьому у документації з трансфертного ціноутворення для таких контрольованих операцій платник податків повинен навести обґрунтування використання:
  1. методу порівняльної неконтрольованої ціни як найбільш доцільного методу;
  2. біржових котирувань як джерела інформації про ціни;
  3. періоду, який використовується для розрахунку діапазону цін та порівняння його із ціною в контрольованій операції.

Операції з реструктуризації бізнесу

 • Операції з реструктуризації бізнесу (повної, часткової, безповоротної або тимчасової передачі функцій разом з матеріальними та/або нематеріальними активами (або без них), вигодами, ризиками і можливостями іншому платнику податку) є контрольованими операціями (за умови відповідності критеріям, визначеним пп. 39.2.1.1 та 39.2.1.7 ст. 39 ПК України). Також роз’яснено, що оскільки перелік господарських операцій для цілей трансфертного ціноутворення, визначений підпунктом 39.2.1.4 ст. 39 ПК України, не є вичерпним, відповідно, будь-які уточнення, у тому числі щодо операцій реструктуризації бізнесу, не вважаються розширенням переліку операцій для цілей контролю трансфертного ціноутворення.
 • Платники податків можуть використовувати роз’яснення, надані у розділі ІХ «Аспекти трансфертного ціноутворення під час реструктуризації бізнесу» Настанов ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб 2017 р., у процесі обґрунтування відповідності умов контрольованих операцій реструктуризації бізнесу принципу «витягнутої руки».

Повідомлення про укладання договору (контракту) на здійснення операцій з сировинними товарами

 • ПК України не передбачено подання до контролюючого органу нового Повідомлення про укладання договору (контракту) на здійснення операцій з сировинними товарами у випадку, якщо мало місце укладення додаткової угоди, що стосується зміни істотних умов договору (контракту) (зокрема зміна характеристик, ціни, загальної вартості, кількості, обсягу товарів, умов поставки, оплати, відповідальності сторін тощо).

Повідомлення стосується умов договору (контракту), що були чинні на момент його укладення; відповідно, у разі направлення платником податків додаткового Повідомлення у зв’язку з укладенням додаткової угоди, дане додаткове Повідомлення не буде враховуватись контролюючим органом. У такому випадку порівняння ціни у контрольованій операції буде здійснюватися з котирувальними цінами на дату переходу права власності предмета контрольованої операції або на дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом.

 • Платнику податків не потрібно подавати повідомлення про укладення попереднього (рамкового, генерального) договору (контракту) з нерезидентом на здійснення операцій із сировинними товарами, оскільки сторони в цей момент ще не узгодили істотні умови договору (однак вирішили узгодити їх в майбутньому). Платник податків може подати повідомлення про укладення відповідного договору (контракту) після того, як сторони узгодять усі суттєві умови договору (контракту) на підставі відповідної додаткової угоди (доповнення, додатка, специфікації тощо).

У такому випадку повідомлення може бути подано щодо кожної додаткової угоди (доповнення, додатка, специфікації тощо), на підставі якої здійснюватиметься постачання конкретної партії товару.

Підтвердження сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) для уникнення застосування 30 % коригування фінансового результату

 • Платник податку на прибуток, який здійснює операції із нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України4, має право не збільшувати на 30 % фінансовий результат податкового (звітного) періоду у порядку, визначеному пп. 140.5.4 та 140.5.51 ст. 145 ПК України, за умови підтвердження сплати таким нерезидентом податку на прибуток.

Достатнім підтвердженням сплати нерезидентом податку на прибуток у період здійснення операції у державі, де він зареєстрований як юридична особа у відповідній організаційно-правовій формі, є документ (довідка), який:

(1) містить інформацію про сплату податку у період здійснення операції саме нерезидентом, який є контрагентом платника податків, а не іншою фізичною, юридичною особою або утвореннями без статусу юридичної особи;

(2) виданий фінансовим (податковим) органом відповідної країни у формі, затвердженій законодавством цієї країни;

(3) належним чином легалізований та перекладений відповідно до законодавства України.

Документ (довідка) має зберігатись у платника податків і має бути наданий контролюючому органу у випадку направлення запиту або проведення документальної перевірки.

Операції з продажу та/або придбання товарів через комісіонерів-резидентів

 • У випадку продажу та/або придбання товарів, збільшувати фінансовий результат податкового (звітного) періоду на 30 % вартості товарів за договором комісії повинен комітент-резидент, а не комісіонер-резидент, оскільки господарські операції впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств саме комітента, а не комісіонера (за винятком суми комісійної винагороди за таким договором).

Документація щодо обґрунтування суми витрат (доходів) за операціями, передбаченими пп. 140.5.4, 140.5.51, 140.5.6 ст. 140 ПК України

 • Для цілей обґрунтування суми витрат (доходів) за операціями, передбаченими пп. 140.5.4, 140.5.51, 140.5.6 ст. 140 ПК України, платник податків має задокументувати як сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі, інформацію, визначену в пп. 39.4.6 ст. 39 ПК України (інформацію, яка має бути включена в документацію з трансфертного ціноутворення), в обсязі, необхідному для оцінки відповідності рівня ціни або показника рентабельності відповідної операції принципу «витягнутої руки».

При цьому обсяг інформації вважається достатнім, якщо платником податків належно обґрунтовано рівень ціни або показник рентабельності відповідної операції (операцій) із використанням найбільш доцільного методу трансфертного ціноутворення.

 • Якщо ціна у документації, підготовленій на підтвердження суми витрат (доходів) за операціями, передбаченими пп. 140.5.4, 140.5.51 ст. 140 ПК України, не відповідає принципу «витягнутої руки» (або така розбіжність виявлена за результатами перевірки контролюючим органом), платник податків має право самостійно здійснити коригування до максимального/мінімального значення діапазону цін (верхнього/нижнього квартилю) відповідно до положень пп. 39.5.4. ст. 39 ПК України, або таке коригування може бути здійснене контролюючим органом до медіани діапазону цін (рентабельності) на підставі перевірки.

При цьому коригування здійснюється на розмір різниці між фактичною вартістю придбання/продажу товарів (робіт, послуг) та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки». Таке коригування може бути як меншим за 30 % вартості товарів, так і більшим.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Закон України від 16.01.2020 р. № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

2Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1221 «Про затвердження переліку сировинних товарів та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 р. № 616».

3Постанова КМУ № 480 від 04.07.2017 р. про затвердження Переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2021

Перегляди 2072

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Зрештою Верховний Суд визнав, що застосування порівняльного аналізу ТЦУ було правильним (справа «Олімпекс Купе Інтернейшнл») 11 квітня, 2024    83

Справа «Олімпекс Купе Інтернейшнл» проти ГУ ДПС в Одеській області: після нового розгляду Верховний Суд все ж остаточно відмовив податківцям у «креативному» застосуванні методу чистого прибутку 01 березня, 2024    390

Важлива судова практика з ТЦУ: касаційна скарга податкової знову (частково) задоволена Верховним Судом – чому справа є важливою та які вагомі нюанси не враховані? 13 листопада, 2023    583

Необґрунтованість порівняльного аналізу ТЦУ: Верховний Суд України передав справу на повторний розгляд 18 вересня, 2023    222

«Масовані» запити щодо застосування 30 % коригування з податку на прибуток. Що не так і що робити? 03 серпня, 2023    810

Війна – це не привід ігнорувати дотримання вимог щодо трансфертного ціноутворення 06 лютого, 2023    550

Finally! Україна приєдналась до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами в розрізі країн 09 листопада, 2022    903

Свіже рішення Верховного Суду щодо правил ТЦУ: нові підходи до застосування методу ПНЦ, щодо яких, на жаль, залишились питання 05 жовтня, 2022    1160

Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок щодо укладення договорів про попереднє узгодження ціноутворення для цілей ТЦУ 19 листопада, 2021    752

Узагальнююча податкова консультація Міністерства фінансів України про оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів 01 жовтня, 2021    1264

Нові правила трансфертного ціноутворення в Україні розширюють перелік обов’язків платників податків 19 травня, 2021    11214

Нова форма Звіту про контрольовані операції і Порядок його заповнення: що змінилось? 25 березня, 2021    1068

КОМЕНТАРІ

 1. 30%-корректирка
  Прокопенко Віталій 17 червня, 2021

  Что сказать, ОНК можно и самому прочитать, без подчеркиваний. По 30%-й корректировке вы упустили самый важный момент из ОНК, который можно было выделить п/ж и подчеркнуть двойной линией “Зазначені підпункти статті 140 розділу III Кодексу не містять спеціальних вимог щодо форми документа для підтвердження сплати податку нерезидентом, а також вимог щодо органу, який має видавати такий документ.” В этом весь смысл ответа Минфина

  1. 30%-корректирка
   KM Portal 18 червня, 2021

   Дякуємо за Ваш коментар! Матеріал є тезисним викладенням УПК та надається у вільному доступі. Звісно, це лише основні моменти, а більш детальний аналіз дає можливість виокремити ряд питань, на яких варто зупинитися та висвітлити в окремому матеріалі.

   Щодо форми документа для підтвердження сплати податку нерезидентом, дійсно, підпункти статті 140 розділу ІІІ Кодексу не містять спеціальних вимог щодо форми документа для підтвердження сплати податку нерезидентом, а також вимог щодо органу, який має видавати такий документ. УПК містить опис ряду вимог до документа, яких, на думку Мінфіна, буде достатньо для підтвердження. Однак таке роз’яснення не виключає інші варіанти для платників податків, оскільки Мінфін не може підміняти собою законодавця.

   З повагою,
   КМ Портал

Прокоментувати