+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Строки досудового розслідування [у ВСІХ провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру] зупинені на час дії воєнного стану. А якщо подивитися під іншим кутом?

18 серпня, 2023 Інформаційні листи

Із введенням воєнного стану було запроваджено низку змін та спеціальних правил у різних сферах. Не оминули зміни і кримінальний процес.

Так, з 01 травня 2022 року Законом № 2201-IX від 14 квітня 2022 року були внесені певні зміни до ст. 615 КПК України, які встановлюють особливий режим щодо кримінальних проваджень в умовах воєнного стану.

Окремої уваги заслуговують положення ч. 8 ст. 615 КПК України, які говорять про зупинку строків досудового розслідування:

«8. У кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу».

На практиці органи слідства тлумачать цю норму таким чином, що у всіх кримінальних провадженнях, які були відкриті (і) до введення правового режиму воєнного стану та (іі) після введення режиму воєнного стану, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру, строк досудового розслідування зупинено з 24 лютого 2022 року (дата введення воєнного стану) до припинення чи скасування воєнного стану.

Відповідно, на думку правоохоронних органів, фактично це означає повне заморожування відліку строку здійснення досудового розслідування з 24 лютого 2022 року.

Проілюструємо на прикладі:

Кримінальне провадження було відкрите у 2020 році і в березні 2022 року, оскільки нікому не було повідомлено про підозру, строк досудового розслідування мав би вичерпатися, а кримінальне провадження підлягало б закриттю на підставі абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України (тобто у зв’язку зі спливом строків для здійснення досудового розслідування).

Однак, із введенням воєнного стану, орган слідства, посилаючись на ч. 8 ст. 615 КПК України, не закриває кримінальне провадження з огляду на зупинку строків досудового розслідування та продовжує активні дії щодо відповідної особи.

Виходить, що замість закриття кримінального провадження у березні 2022 року за спливом строків, розслідування у ньому буде фактично тривати до кінця воєнного стану.

У практичному аспекті це означає, що орган слідства протягом усього часу воєнного стану може продовжувати «кошмарити» викликами на допит, спробами отримати право тимчасового доступу до речей та документів або право на обшук, та іншими «приємностями».

На перший погляд ситуація невтішна. Однак, проаналізувавши цитовані вище та інші супутні положення КПК України, можемо зробити обережний висновок, що інші, більш оптимістичні варіанти тлумачення зазначеної норми, мають право на життя.

1.

Насамперед тлумачення ч. 8 ст. 615 КПК України таким чином, що зупинено строки у всіх кримінальних провадженнях, йде в розріз із загальними вимогами КПК України про розумність строків, які ніхто не відміняв.

Так, п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України визначає розумність строків як одну із загальних засад кримінального провадження.

Водночас ст. 28 КПК України визначає поняття розумних строків та встановлює вимогу їх дотримання, зокрема як передбачено ч. 1, 5 ст. 28 КПК України:

«Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

5. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите».

Тобто, навіть якщо припустити, що за п. 8 ст. 615 КПК України фактично зупинені строки здійснення досудового розслідування всіх кримінальних проваджень, це не означає, що строк розслідування є необмеженим, оскільки в будь-якому випадку діє засада «розумності строків».

Якщо виходити із попереднього КПК 1960 року, у ньому строк досудового розслідування був обмежений двома місяцями (ст. 120 попереднього КПК 1960 року). При цьому у цей строк включався час з моменту порушення кримінальної справи до направлення її прокуророві з обвинувальним висновком чи постановою про передачу справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру або до закриття чи зупинення провадження у справі.

Тобто у строк два місяці включався час розслідування як до повідомлення особі про підозру, так і час розслідування після такого повідомлення.

Як було зазначено свого часу у Рішенні Конституційного суду України від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003, продовження зазначеного строку є винятком.

Отже, строк досудового розслідування кримінального провадження, тим паче за відсутності підозрюваного, не може тривати безкінечно довго.

2.

Відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК, яка говорить про зупинку строків, встановлено:

«8. У кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу».

Буквальне прочитання цієї норми дає підстави вважати, що зупинка строків за ч. 8 ст. 615 КПК України поширюється лише на ті кримінальні провадження, які на момент введення воєнного стану ВЖЕ ІСНУВАЛИ (звісно, за умови, що нікому ще не було повідомлено про підозру).

Адже для того, щоб на дату введення воєнного стану у кримінальному провадженні ще не було жодної особи, якій повідомлено про підозру, необхідно, щоб таке кримінальне провадження вже існувало.

Тобто, вважаємо, що строки досудового розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих ПІСЛЯ дати введення воєнного стану, насправді не зупинені та продовжують обліковуватись «у штатному режимі».

Про це свідчить цілий ряд наступних факторів.

3.

З пояснювальної записки до Закону № 2201-IX від 14 квітня 2022 року та інших супутніх до нього матеріалів на стадії законопроекту не вбачається прямо, на які кримінальні провадження (відкриті до введення воєнного стану та/або після нього) поширюється зупинка строків досудового розслідування за ч. 8 ст. 615 КПК України.

Отже, можна спробувати розгадати замисел законодавця, спираючись на інші, непрямі підказки.

Зокрема, значною мірою можна покладатися на слова-маркери та синтаксичні конструкції, які використані законодавцем в аналогічних випадках.

Так, наприклад, у ч. 4 ст. 39 КПК України зазначено: «4. Керівник органу досудового розслідування під час дії воєнного стану має право своєю вмотивованою постановою, погодженою з керівниками відповідних органів досудового розслідування, утворювати міжвідомчі слідчі групи та визначати у їх складі старшого слідчого, який керуватиме діями інших слідчих».

Те саме і в ч. 6 ст. 176 КПК України – «6. Під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті».

Тут логічно вважати, що законодавець використовує конструкцію «під час дії воєнного стану», коли прямо хоче вказати на застосування відповідного положення до всіх випадків на час дії режиму воєнного стану.

Також у ст. 615 КПК України вже використовується інша конструкція – «в умовах воєнного стану», що фактично з буквального прочитання норми також означає застосовність відповідних положень до всіх випадків протягом дії воєнного стану:

«Якщо в умовах воєнного стану відсутня об’єктивна можливість доставити затриману особу до слідчого судді, суду у строк, передбачений статтею 211 цього Кодексу, розгляд клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу здійснюється із застосуванням доступних технічних засобів відеозв’язку з метою забезпечення дистанційної участі затриманої особи».

А ч. 1 ст. 615 КПК України оперує формулюванням «у разі введення воєнного стану», що також вказує прямо на застосовність цих положень до всіх кримінальних проваджень протягом дії воєнного стану:

«1. У разі введення воєнного стану та якщо: …».

Однак ч. 8 ст. 615 КПК України оперує вже зовсім іншим формулюванням – «на дату введення воєнного стану», тобто адресує до факту введення воєнного стану (як щось одномоментне):

«8. У кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу».

Тобто з граматичного погляду та за конструкцією, як її виклав законодавець, можна стверджувати, що у ч. 8 ст. 615 КПК України йдеться виключно про ті кримінальні провадження, які на момент введення воєнного стану вже існували.

А якщо припустити, що положення ч. 8 ст. 615 КПК України стосуються всіх, і «нових», відкритих після 24 лютого 2022 року, справ, то для дотримання «універсального» підходу та єдності розуміння відповідних положень логічнішим було б застосування законодавцем іншого формулювання, наприклад, «на час з дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування зупиняється перебіг строків, передбачених ст. 219 цього Кодексу».

Або, використовуючи вже існуючу у КПК України лексичну та граматичну техніку (яка до речі вводилася до КПК одним законом), положення ч. 8 ст. 615 КПК викласти у такій редакції:

«Під час дії воєнного стану у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу».

Але такого законодавець не прописав, а тому можна говорити, що це імпліцитно підтверджує, що в положеннях ч. 8 ст. 615 КПК України законодавець адресував виключно до «старих» кримінальних проваджень, що були відкриті до дати введення воєнного стану.

Інше тлумачення ч. 8 ст. 615 КПК України закону також породжує сумніви щодо якості такої норми. Адже відповідно до принципу правової визначеності, що є складовою принципу верховенства права, положення закону має бути чітким і прозорим, зрозумілим широкому загалу та таким, що виключає можливість множинного трактування.

Як зазначив Конституційний Суд України у Рішенні від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005, із конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до свавілля.

Положення ч. 8 ст. 615 КПК України у поточній редакції залишають занадто багато простору для творчості та тлумачення і тому не узгоджуються із зазначеним принципом.

Здається, що формулювання ч. 8 ст. 615 КПК України законодавець готував поспіхом та знехтував граматичною технікою. Однак створення законодавчих положень не терпить недбалості, а навпаки – потребує хірургічної точності. За її відсутності утворився такий собі «монстр Франкенштейна», який живе своїм життям і може бути розтлумачений на розсуд кожного.

4.

Також окремо слід звернути увагу і на положення пп. 3) ч. 1 ст. 615 КПК України, відповідно до якого зупинка строків здійснюється не «по дефолту», а має бути об’єктивно обумовленою:

«1. У разі введення воєнного стану та якщо:

3) відсутня об’єктивна можливість подальшого проведення, закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності – строк досудового розслідування у кримінальному провадженні зупиняється на підставі вмотивованої постанови прокурора з викладом відповідних обставин та підлягає поновленню, якщо підстави для зупинення перестали існувати. До зупинення досудового розслідування прокурор зобов’язаний вирішити питання про продовження строку тримання під вартою;».

Тут, як зазначалося вище, законодавець використав іншу конструкцію, яка чітко дає зрозуміти, що відповідні норми поширюються на всі випадки під час дії воєнного стану (тобто і щодо «нових» і щодо «старих» кримінальних проваджень).

Причому з наведеного вбачається, що зупинення строків досудового розслідування під час воєнного стану можливе лише:

  • за умови відсутності об’єктивної можливості здійснення розслідування, та одночасно
  • за умови винесення вмотивованої постанови прокурора про зупинення строку досудового розслідування, в якій будуть викладені обґрунтовані підстави для зупинення такого строку.

Іншими словами, у результаті сукупного аналізу зазначених положень, можна говорити, якщо немає вмотивованої постанови прокурора (із обґрунтуванням, у чому полягає або чим обумовлена об’єктивна неможливість здійснення досудового розслідування) – немає зупинки строків.

Адже у протилежному випадку – якщо в органів слідства є можливість вчиняти певні дії (є кадрові ресурси та час писати клопотання слідчим суддям, отримувати тимчасовий доступ, проводити обшуки, допити, вивчати документи), але строки все одно не обраховуються, то весь цей «стандартний букет» дій правоохоронних органів може тривати роками по відношенню до осіб, що очевидно призведе до певного «перекосу» прав осіб, щодо яких здійснюється досудове розслідування, та прав правоохоронних органів.

Адже за ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є:

«забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура».

Зупинка строків досудового розслідування абсолютно у всіх кримінальних провадженнях за умови можливості органів слідства нормально функціонувати не відповідає завданню кримінального провадження: про «швидке розслідування» вже не йдеться взагалі, а межа «обґрунтованого примусу» порушується безкінечним розслідуванням і супутніми процесуальними діями.

5.

Для повноти викладення зауважимо, що і пп. 3) ч. 1 і ч. 8 ст. 615 КПК України в поточній редакції були включені в КПК одним Законом № 2201-IX від 14 квітня 2022 року.

Цим же Законом № 2201-IX від 14 квітня 2022 року було викладено абз. 2 ч. 5 ст. 219 КПК України в такій редакції:

«Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею, крім випадків винесення такої постанови у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу».

У свою чергу пп. 2), 3) ч. 1 ст. 615 КПК України передбачено:

«1. У разі введення воєнного стану та якщо:

2) відсутня об’єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, – такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді;

3) відсутня об’єктивна можливість подальшого проведення, закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності – строк досудового розслідування у кримінальному провадженні зупиняється на підставі вмотивованої постанови прокурора з викладом відповідних обставин та підлягає поновленню, якщо підстави для зупинення перестали існувати. До зупинення досудового розслідування прокурор зобов’язаний вирішити питання про продовження строку тримання під вартою;».

З цього можна зробити висновок, що якщо за ч. 8 ст. 615 КПК України законодавець хотів би передбачити зупинення строків досудового розслідування і «старих» кримінальних проваджень, і «нових» (відкритих після початку воєнного стану), то тоді нівелюється сенс викладення процитованого вище абз. 2 ч. 5 ст. 219 КПК України в такій редакції одночасно із внесенням відповідних положень до ст. 615 КПК, а саме пп. 2), 3) ч. 1 ст. 615 КПК України.

Адже нащо окремо викладати обрахунок строків досудового розслідування у разі винесення постанови прокурора про зупинення кримінального провадження, якщо під час війни всі строки досудового розслідування щодо всіх кримінальних проваджень і так нібито зупинені?

Тобто за загальним правилом казали б, що строк обліковується, якщо немає зупинення за постановою прокурора, яке зумовлене воєнними діями, як це передбачено у тому числі пп. 2), 3) ч. 1 ст. 615 КПК.

6.

Окремо відмітимо, що нещодавно у ВРУ був зареєстрований Проект Закону № 9314-д від 04 серпня 2023 року про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану, який прийнято за основну та готується до другого читання.

Метою цього законопроекту є, серед іншого, врегулювання на період дії воєнного стану питання перебігу строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру.

Зокрема, законопроектом передбачено викласти ч. 8 ст. 615 КПК України у такій редакції (для зручності, порівнюючи з поточною редакцією):

Тобто законопроектом пропонується змінити формулювання ч. 8 ст. 615 КПК України таким чином, що для «старих» кримінальних проваджень, в яких станом на дату введення воєнного стану не було повідомлено про підозру, загальні строки хоч і не обчислюються, але все ж таки є обмеженими тридцятьма місяцями з моменту введення воєнного стану.

А отже, презюмується, що всі «старі» кримінальні провадження, в яких навіть протягом таких «подовжених» строків підозрюваних осіб не віднайдуть, все ж таки мають бути закриті не пізніше 24 липня 2024 року.

Однак не дуже справедливим вбачається встановлення «фіксованого» 30-місячного строку для всіх підряд кримінальних проваджень – і щодо нетяжкого, і щодо особливо тяжкого злочину.

Крім того, відкритим залишається питання про обчислення строку у «нових» кримінальних провадженнях, які розпочаті у період дії воєнного стану, але не завершені на момент його припинення чи скасування, якщо 30-місячний строк у цей момент не закінчився, але загальні строки досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПК України, уже закінчились.

* * *

Зазначені вище міркування на цьому етапі, на жаль, навряд чи знайдуть практичне застосування та відгук у слідчих органів та прокуратури, які все частіше залишаються «глухими» до аргументації правників. Як показує практика, «битися» доводиться і за менш спірні тлумачення положень КПК України, і то часто-густо без позитивного результату.

Однак будемо спостерігати за подальшою долею законопроекту № 9314-д та маємо надію, що в остаточній редакції описані «недолугості» будуть врегульовані, а законодавець обере формулювання, які не залишають простору для творчості думки чи зловживань.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2023

Перегляди 1174

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Подвійне дно Законопроєкту про комунікацію між бізнесом та податковою № 9662 (з оновленням від 15 березня 2024 року) 15 березня, 2024    357

Не обійшлося: скасовано граничні строки здійснення досудового розслідування до підозри 14 грудня, 2023    352

Пороги для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 212 ККУ з 01 січня 2024 року 05 грудня, 2023    1322

Спроба скасування «поправок Лозового» – бізнесу приготуватися! 14 листопада, 2023    388

Строки досудового розслідування у воєнний час: зміни за Законом № 3341-IX – чи розставлені крапки над «і» 11 жовтня, 2023    392

Кримінальні провадження за ухилення від сплати податків: що змінилось за час роботи БЕБУ? 21 березня, 2022    1096

«Поїхали!»: Бюро економічної безпеки України розпочало свою діяльність 01 грудня, 2021    1499

З якими показниками податкова міліція завершує свою роботу?
Статистика кримінальних проваджень стосовно ухилення від сплати податків за перше півріччя 2021 року
06 вересня, 2021    1105

Статистика кримінальних проваджень за ухилення від сплати податків у першому кварталі 2021 року 31 травня, 2021    2013

Пороги для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 212 КК України у 2021 році 15 березня, 2021    40648

Ілюзія відсутності вини при закритті кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності 10 березня, 2021    20976

Статистика кримінальних проваджень з податків за 2020 рік: прощавай, міліціє! Привіт, БЕБУ! 17 лютого, 2021    1915

Прокоментувати