+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Спрощення оформлення митних вантажів в умовах воєнного стану

14 березня, 2022 Інформаційні листи

Враховуючи збройну агресію росії1 проти України, сьогодні суттєво збільшилось навантаження на митні органи внаслідок зростання імпорту різноманітних митних вантажів на територію нашої країни. Водночас в умовах воєнного стану також гостро постало питання врегулювання експорту критично важливої продукції з метою уникнення утискання інтересів Збройних Сил України та населення України в умовах воєнного стану.

З огляду на вищезазначене, Кабінетом Міністрів України (далі – Кабмін) протягом останніх днів було прийнято низку надважливих постанов, які регулюють питання імпорту та експорту товарів та гуманітарної допомоги на територію України, огляд яких наводимо нижче.

Зміни в частині імпорту товарів

1.

Перелік товарів критичного імпорту

24 лютого 2022 р. Кабміном було прийнято Постанову № 153 «Про перелік товарів критичного імпорту» (далі – Перелік), до яких, окрім нафто-паливних продуктів, було включено лікарські засоби, медичні вироби, частини та пристрої транспортних засобів, кров людей і тварин тощо.

Перелік постійно доповнюється. Актуальний перелік товарів критичного імпорту можна знайти за посиланням.

Принагідно зауважимо, що зміни до відповідного Переліку вносяться чи не щодня, зокрема, станом на дату написання цього оглядового листа, зміни до Переліку було внесено Постановою Кабміну від 10 березня 2022 р. № 244, тому наголошуємо на необхідності уважно перевіряти актуальність редакцій відповідного Переліку.

2.

Врегулювання питань митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану

Постановою від 09 березня 2022 р. № 236 (далі – Постанова № 236) Кабмін врегулював деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану.

Так, Кабмін дозволив здійснювати декларування та митне оформлення імпортованих товарів без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (крім державного експортного контролю) шляхом:

– подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для випуску товарів, без пред’явлення таких товарів митному органу відповідно до ч. 5 ст. 259 Митного кодексу України;

– шляхом подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку, за місцем перетину митного кордону України або в будь-якому митному органі в установленому законодавством порядку.

Крім того, платникам податків була дозволена відстрочка сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів, перелік яких наведено у Постанові № 236, на підставі заяви платника податків, що подається одночасно з митною декларацією.

До зазначеного переліку, який наведено у Постанові № 236, входять 5 наступних категорій товарів:

1) Лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в Україні та внесені до Державного реєстру лікарських засобів.

2) Медичні вироби, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, і дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію та застосування в Україні.

3) Визначені у додатку до Постанови № 236 продукти харчування.

4) Товари, визначені списком товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, згідно з додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807.

5) Товари критичного імпорту, згадані у п. 1 оглядового листа вище.

При цьому сама Постанова № 236 стосується товарів, які наведені у Додатку до Постанови № 236, однак у пунктах 1 та 2 Постанови № 236 йдеться про декларування та митне оформлення імпортованих товарів, без уточнення яких саме.

Отже, як розуміємо, окреслені шляхи митного оформлення та декларування товарів, а також незастосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (крім державного експортного контролю) можуть стосуватись усіх товарів, що імпортуються на територію України.

Питання же звільнення від сплати митних платежів стосується тільки переліку товарів, що наведені у додатку до Постанови № 236.

3.

Питання маркування харчової продукції, кормів та гуманітарної допомоги

Із метою забезпечення безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів, Кабміном було прийнято Постанову від 09 березня 2022 р. № 234 (далі – Постанова № 234), якою встановлено, що операторам ринку харчових продуктів, які через воєнні (бойові) дії не в змозі виконати вимоги статті 10 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» та забезпечити реалізацію імпортованої харчової продукції із інформацією про таку продукцію державною мовою, дозволяється реалізація такої продукції із інформацією про продукцію іноземною мовою за умови, якщо партії зазначених харчових продуктів супроводжуються обов’язковою інформацією про харчовий продукт, викладеною державною мовою.

Аналогічні положення Постанова № 234 передбачає і для операторів ринку кормів.

Більше того, Постановою № 234 було дозволено маркування харчових продуктів і кормів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України як гуманітарна допомога, іноземною мовою, відмінною від державної, що суттєво спростить імпорт та проходження митних формальностей на території України такою іноземною гуманітарною допомогою.

4.

Питання, пов’язані з імпортом гуманітарної допомоги

Постановою від 01 березня 2022 р. № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» (далі – Постанова № 174) було спрощено процедуру пропуску через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги.

Так, пропуск таких товарів відтепер здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар, за спрощеною формою, яка наведена у Додатку до Постанови № 174, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (крім державного експортного контролю).

Також було встановлено, що Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. № 544, у таких випадках не застосовується.

Із переліком категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою, можна ознайомитись у Постанові від 07 березня 2022 р. № 224 «Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги».

Зміни в частині експорту товарів

З огляду на продовольчу ситуацію в Україні, із прийняттям Постанови від 05 березня 2022 р. № 207  та Постанови від 12 березня 2022 р. № 259 Кабміном було внесено зміни до затверджених Постановою від 29 грудня 2021 р. № 1424 переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягав ліцензуванню, та квот на 2022 рік.

Зокрема, Кабмін доповнив перелік товарів, щодо яких обмежується експорт, наступними критично важливими товарами:

 • жива велика рогата худоба;
 • м’ясо великої рогатої худоби, морожене;
 • м’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів: м’ясо великої рогатої худоби;
 • жито;
 • овес;
 • гречка;
 • просо;
 • цукор;
 • сіль;
 • добрива мінеральні або хімічні, азотні;
 • добрива мінеральні або хімічні, фосфорні;
 • добрива мінеральні або хімічні, калійні;
 • добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг.

При цьому перелік товарів, експорт яких відтепер підлягає ліцензуванню, поповнили такі товари, як:

 • пшениця і суміш пшениці та жита (меслин);
 • кукурудза;
 • м’ясо курей свійських;
 • яйця кур свійських;
 • олія соняшникова.

При цьому для експорту товарів, які потрапили у перелік таких, що підлягають ліцензуванню, Кабмін спростив процедуру отримання ліцензії, яка наразі складатиметься із наступних етапів:

 1. Подання до Мінекономіки в електронному вигляді наступного пакету документів:
 • заявки на видачу безоплатної ліцензії за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 09 вересня 2009 р. № 991 «Про порядок ліцензування експорту товарів» (реєстрація в Міністерстві юстиції України від 06 жовтня 2009 р. № 937/16953);
 • листа-звернення щодо оформлення ліцензії у довільній формі, з проханням видати ліцензію;
 • будь-якого наявного документу, що підтверджує поставку (контракт тощо).
 1. Опрацювання запиту Мінекономіки протягом 24 годин.

При цьому висновок фітосанітарних сертифікатів можна буде отримати в будь-якій установі, де проводять відповідну експертизу2.

Принагідно зауважимо, що відповідно до Постанови Кабміну від 10 березня 2022 р. № 241 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. № 362» збір за видачу ліцензії на експорт (імпорт) товарів до припинення чи скасування воєнного стану не справляється.

Стосовно інших товарів експорт поки що відбувається у правому режимі мирного часу, тому тримаємо руку на пульсі та перевіряємо відповідні переліки та можливі обмеження експорту у майбутньому.

Усі вищезазначені вжиті кроки спрямовані на захист української економіки в умовах воєнного стану, зокрема на забезпечення безперебійного та спрощеного імпорту важливих товарів на територію України та на збереження інтересів держави при експорті значущих для населення товарів поза межі України.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1На прохання автора залишили написання РФ з маленької літери. Крім того, таке написання наразі схвалюють і мовознавці (ознайомитись можна за посиланням).

2Міністерство аграрної політики та продовольства України: «Уряд зняв бюрократичні перепони щодо експорту дозволених груп товарів».

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2022

Перегляди 1994

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Обов’язок уточнення військово-облікових даних з 18.05.2024 р. 17 травня, 2024    497

Мобілізація засуджених, осіб із судимістю, підозрюваних та обвинувачених 17 травня, 2024    262

Нові правила мобілізації: Закон прийнято 11 квітня, 2024    2096

Запровадження електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста 04 квітня, 2024    549

Військовий облік, мобілізація та проходження військової служби по-новому: чого очікувати? 08 лютого, 2024    1291

Оформлена відстрочка як обов’язкова передумова для перетину кордону чоловіками під час воєнного стану 07 лютого, 2024    511

Повторна криміналізація контрабанди товарів: добре забуте старе 22 січня, 2024    484

Виїзд чоловіків за кордон в умовах воєнного стану – деякі практичні аспекти 07 грудня, 2023    508

Виїзд чоловіків за кордон в умовах воєнного стану – чи є заборона? 15 серпня, 2022    16836

Верховний Суд: перевірки, проведені всупереч мораторію за ПКУ з посиланням на Постанову КМУ № 89, є незаконними 13 травня, 2022    1861

Негативні наслідки збільшення вдвічі ставки військового збору,
і
Як забезпечити, щоб те, що ми [вважаємо] сплачуємо на армію, йшло дійсно на армію, і чому ще це може бути корисно
13 травня, 2022    6658

Непрацююча СЕА ПДВ – хто має нести відповідальність? 06 травня, 2022    2828

Прокоментувати