+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Оформлена відстрочка як обов’язкова передумова для перетину кордону чоловіками під час воєнного стану

07 лютого, 2024 Інформаційні листи

Починаючи з кінця 2023 р. існує практика масових відмов у перетині кордону військовозобов’язаним чоловікам. Держприкордонслужба пов’язує такі відмови з відсутністю підтвердження оформленої відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (далі – відстрочка). Раніше вимога надати на кордоні підтвердження оформленої відстрочки зустрічалась рідко.

Припускаємо, що зміна практики з пропуском через кордон була пов’язана з реєстрацією законопроєкту про зміни до мобілізації № 10378 від 25.12.2023 р. (було відкликано 11.01.2024 р.), який передбачав скорочення категорій осіб, які мають право на відстрочку, та пожвавленим виїздом чоловіків за кордон наприкінці 2023 року.

Забігаючи наперед, зазначимо, що жодні зміни щодо надання Держприкордонслужбі підтвердження оформленої відстрочки для перетину кордону в законодавчі акти не вносились. Власне, це визнається і самою Держприкордонслужбою1. Фактично це призводить до того, що рішення про заборону перетину кордону приймається в «ручному режимі». У деяких випадках Держприкордонслужба вимагає документ про відстрочку, а в інших – ні, тобто практика все ж таки залишається неоднозначною.

Орієнтовний перелік документів, який необхідно надати при перетині кордону, ми розглядали у матеріалі «Виїзд чоловіків за кордон в умовах воєнного стану – деякі практичні аспекти». У цій же статті пропонуємо детальніше зупинитись на новій практиці Держприкордонслужби та розібратись, що саме є підтвердженням оформленої відстрочки.

0. Заборона виїзду за кордон чоловікам під час дії воєнного стану?

Перш ніж перейти до аналізу питання оформлення відстрочки як передумови для перетину кордону, вважаємо за потрібне прокоментувати одну потенційну зміну, яку можуть запровадити з огляду на реєстрацію 30.01.2024 р. доопрацьованого законопроєкту № 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (далі – законопроєкт)2.

Нагадуємо, що свого часу у нашому матеріалі «Виїзд чоловіків за кордон в умовах воєнного стану – чи є заборона?» ми аналізували питання заборони виїзду за кордон військовозобов’язаним чоловікам під час дії воєнного стану і ще тоді дійшли висновку, що всупереч п. 1 ч. 1 ст. 92 Конституції України на рівні закону такої заборони не існує.

Тепер же ми бачимо, що законопроєктом пропонується врегулювати питання закріплення обмеження права громадян України на виїзд з України у випадку введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану. Відповідні зміни вносяться у Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

Законопроєкт передбачає, що зазначене тимчасове обмеження може встановлюватися рішенням Кабінету Міністрів України або військовим командуванням відповідно до указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затвердженого Верховною Радою України.

Тобто ініціатори законопроєкту фактично визнають, що майже протягом двох років дії воєнного стану існувала прогалина щодо встановлення заборони для виїзду за кордон чоловіками, і лише зараз намагаються врегулювати обмеження права громадян України на виїзд з України під час дії воєнного стану на рівні закону.

1. Вимога представників Держприкордонслужби про надання підтвердження оформленої відстрочки

Правила, серед іншого, визначають категорії осіб, які мають право на перетин державного кордону, зокрема:

«2-6. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації [зокрема ті, хто має право на відстрочку]. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому і третьому частини третьої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а також пункті 2-14 цих Правил».

Вищезазначену норму можна тлумачити двома способами. Не підлягають призову ті особи, а отже мають право на перетин кордону, які:

(1) мають підтверджуючі документи про свій статус, який надає їм право на відстрочку;

(2) мають вже оформлену відстрочку.

Ймовірно, що раніше представники Держприкордонслужби трактували вищезазначену норму за першим способом, а тому й не вимагали надання оформленої відстрочки. На кордоні було достатнім довести наявність права на відстрочку. Проте в один момент практика змінилась, Держприкодонслужба частіше почала вимагати на кордоні військово-обліковий документ з відміткою, яка підтверджує оформлену відстрочку. Наведемо відповідь від Адміністрації Держприкодонслужби, який отримала на свій запит Судово-юридична газета:

«Обмеження щодо перетинання державного кордону України, введені у зв’язку з воєнним станом, не поширюються на військовозобов’язаних осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Такі особи під час перетинання державного кордону України крім документів, зазначених у статті 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України».

З огляду на те, що така практика Держприкордонслужби є досить новою, судова практика з цього питання ще не сформувалась. Проте ми знайшли рішення суду на рівні апеляції, яке в цілому досліджує це питання.

Зазначена справа стосувалась особи з інвалідністю, якій було відмовлено у перетині державного кордону, в тому числі з причини не надання документів, які підтверджували право такої особи на відстрочку. Суд дійшов висновку, що незважаючи на свій статус особи з інвалідністю (читай: незважаючи на існуюче за законом право на відстрочку), цій особі необхідно було надати підтверджуючі документи оформленої відстрочки. Далі наводимо цитату з постанови Третього апеляційного адміністративного суду від 28.12.2023 р. у справі № 280/1610/23:

«Отже, передбачена і відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка також надається військовозобов`язаним, зокрема, – особам з інвалідністю І чи II групи. При цьому така особа при перетині державного кордону на виїзд з України в пункті пропуску повинна надати, крім паспортних документів, і документи, які б підтверджували її право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та виїзд з України. Оскільки наявність у особи інвалідності не звільняє її від статус військовозобов`язаного та призовника. …

ОСОБА_1 окрім документів підтверджуючих право виїзду за межі України та перетин державного кордону окрім документів підтверджуючих встановлену інвалідність мав надати документи військового обліку, зокрема підтверджуючі виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування».

Отже, суд вказав, що для перетину кордону необхідні документи, які б підтверджували оформлене право на відстрочку. Незважаючи на те, що справа, яка розглядалась, стосується особи з інвалідністю, за аналогією висновок суду може застосуватись і до будь-якої іншої категорії, що фігурує у ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», та має право на перетин державного кордону.

2. Документи, які підтверджують надання відстрочки

Який же документ підтверджує надання відстрочки? Одразу зазначимо, що існуюча нормативна база дуже поверхнево регулює порядок отримання відстрочки.

Обов’язки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК) щодо питання надання відстрочки передбачені тільки п. 11 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 р. № 154:

«беруть участь в організації та забезпеченні роботи районних (міських) призовних комісій, готують для розгляду зазначеними комісіями матеріали з питань призову громадян на строкову військову службу, службу у військовому резерві, надання відстрочки або звільнення їх від призову на строкову військову службу, службу у військовому резерві; …

оформляють для військовозобов’язаних, резервістів відстрочки від призову під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, які надаються в установленому порядку, а також ведуть їх спеціальний облік».

Отже, не існує чітких правил, яким чином підтверджується надання відстрочки. На практиці ТЦК (і) проставляють відповідну відмітку у військово-обліковому документі військовозобов’язаного або (іі) видають відповідну довідку, або (ііі) нічого не надають для підтвердження оформлення відстрочки (нам відомі випадки, коли представники ТЦК оформлюють відстрочку та тільки вносять запис у свою внутрішню базу).

Довідка про надання відстрочки від призову

Загалом судова практика підтверджує, що законодавством не передбачена видача довідки про надання відстрочки, а отже, й ТЦК не зобов’язані це робити.

Наприклад, такий висновок міститься у рішенні Чернівецького окружного апеляційного суду від 04.01.2024 р. у справі № 600/6501/23-а:

«Суд зазначає, що законодавством з питань мобілізації та військової служби не передбачено видачу довідки про надання відстрочки від призову за мобілізацією на підставі ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацією”, а тому позовні вимоги про зобов’язання надати відповідну довідку про надання відстрочки від призову за мобілізацією на підставі ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацією” є необґрунтованими та безпідставними, тому не підлягають задоволенню».

Аналогічний висновок щодо довідки викладений у рішенні Закарпатського окружного адміністративного суду від 05.08.2022 р. у справі № 260/1590/22, рішенні Львівського окружного апеляційного суду від 05.10.2023 р. у справі № 380/10604/23, рішенні Одеського окружного адміністративного суду від 20.10.2023 р. у справі № 420/15431/23.

Відмітка про надання відстрочки від призову у військово-облікових документах

Згідно з п. 79 Порядку районні (міські) ТЦК:

«проставляють у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідні відмітки про взяття їх на військовий облік, зняття та виключення з нього».

Отже, ТЦК в межах своїх повноважень наділені правом проставляти у військово-облікових документах відмітки про взяття військовозобов’язаних на облік, зняття і виключення з нього. Тобто закон не передбачає проставлення у військово-облікових документах відмітки про надання відстрочки.

Із судової практики нам відомо, що ТЦК власними наказами можуть закріплювати порядок оформлення (підтвердження) відстрочки. Це, наприклад, встановлено постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 22.11.2023 р. у справі № 420/14504/23:

«До того ж, як доцільно з даного приводу встановив суд першої інстанції, в матеріалах справи наявний наказ начальника Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (з адміністративно-господарської діяльності) N 37 від 02.03.2023 “Про створення Комісії з визначення військовозобов’язаних, які не підлягають призову під час мобілізації” (а. с. 47) з якого не вбачається делегування повноважень щодо прийняття рішень про надання відстрочки, оскільки відповідно до пункту 2 вказаного наказу визначено, що рішення щодо військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації визначати з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України N 12дск від 14.02.2018, N 194 від 03.03.2022 [стосувалась бронювання військовозобов’язаних] та здійснювати виключно за рішеннями Комісії, які оформлювати протоколами у Книзі обліку протоколів засідання Комісії, а також у військово-облікових документах військовозобов’язаних (військовий квиток, тимчасове посвідчення, облікова картка рядового, сержантського складу запасу (олівцем), послужна картка офіцера запасу (олівцем)».

Загалом за результатами аналізу судової практики можемо констатувати, що у судових рішеннях зазначається про наявність / відсутність відмітки про відстрочку у військово-обліковому документі. Проте судами не аналізується питання щодо (не)правомірності проставлення саме такої відмітки.

Наприклад, рішення Львівського окружного адміністративного суду від 10.10.2023 р. у справі № 380/11478/23 встановлює:

«Зокрема, суд апеляційної інстанції зауважує, що військовий квиток з відміткою про надання відстрочки від призову по мобілізації на 6 місяців як документ засвідчує виключно питання військового обліку особи і сам по собі він не є достатнім підтверджуючим документом для перетину державного кордону позивачем в умовах воєнного стану».

Також рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.04.2023 р. у справі № 160/19362/22 встановлено:

«Разом з цим, у тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного відсутня відмітка про зняття з військового обліку позивача, як це передбачено абз. 4 п. 2 ч. 5 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», а також відсутня відмітка про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації передбачений абз. 2 ч. 3 ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»».

Отже, маємо наступну ситуацію:

  • законодавством надано повноваження ТЦК щодо оформлення відстрочки та ведення спеціального обліку, проте не конкретизовано, як саме має виглядати це підтвердження;
  • судова практика підтверджує, що довідка про надання відстрочки не передбачена законодавством;
  • в судових рішеннях присутні посилання на відмітку про відстрочку у військово-облікових документах, хоча наявність такої відмітки законодавством і не передбачено.

3. Потенційні зміни

Зазначимо, що законопроєкт не врегульовує питання підтвердження оформленої відстрочки. Проте він передбачає покладення на Кабінет Міністрів України обов’язку щодо визначення порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який, серед іншого, має містити порядок надання відстрочки. Тобто потенційно питання оформлення відстрочки все ж повинно бути врегульовано, проте невідомо коли це станеться.

Потенційним нововведенням законопроєкту, на яке потрібно звернути також увагу, є встановлення обов’язку для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього, додатково пред’являти представникам Держприкордонслужби військово-обліковий документ з відміткою про (і) взяття на військовий облік або (іі) виключення з військового обліку (за винятком працівників системи органів дипломатичної служби, членів їх сімей). Незважаючи на те, що ця зміна не стосується питання відстрочки, ми не виключаємо, що представники Держприкордонслужби на кордоні і надалі можуть вимагати наявність у військово-обліковому документі проставленої відмітки про відстрочку.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Так, наприклад, це підтверджував речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

2З огляду на те, що законопроєкт лише нещодавно був зареєстрований, фінальна його редакція перед остаточним ухваленням Верховною Радою України може різнитись від початково поданого варіанту.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2024

Перегляди 589

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Бронювання через портал Дія 18 липня, 2024    130

Зміни до процедури бронювання військовозобов’язаних 19 червня, 2024    311

Обов’язок уточнення військово-облікових даних з 18.05.2024 р. 17 травня, 2024    1533

Мобілізація засуджених, осіб із судимістю, підозрюваних та обвинувачених 17 травня, 2024    454

Нові правила мобілізації: Закон прийнято 11 квітня, 2024    2265

Запровадження електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста 04 квітня, 2024    636

Військовий облік, мобілізація та проходження військової служби по-новому: чого очікувати? 08 лютого, 2024    1414

Виїзд чоловіків за кордон в умовах воєнного стану – деякі практичні аспекти 07 грудня, 2023    584

Виїзд чоловіків за кордон в умовах воєнного стану – чи є заборона? 15 серпня, 2022    17321

Верховний Суд: перевірки, проведені всупереч мораторію за ПКУ з посиланням на Постанову КМУ № 89, є незаконними 13 травня, 2022    1937

Негативні наслідки збільшення вдвічі ставки військового збору,
і
Як забезпечити, щоб те, що ми [вважаємо] сплачуємо на армію, йшло дійсно на армію, і чому ще це може бути корисно
13 травня, 2022    6824

Непрацююча СЕА ПДВ – хто має нести відповідальність? 06 травня, 2022    2881

Прокоментувати