+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Військовий облік, мобілізація та проходження військової служби по-новому: чого очікувати?

08 лютого, 2024 Інформаційні листи

Критична важливість збільшення мобілізаційного резерву зумовлює нагальні законодавчі зміни. Раніше запропонований з цього приводу проєкт закону № 10378 викликав значну критику суспільства та згодом був відкликаний. 30.01.2024 року було зареєстровано доопрацьований законопроєкт № 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (далі – законопроєкт).

У цьому матеріалі ми хочемо коротко акцентувати увагу на головних змінах, що пропонуються. Варто зауважити, що невідомо, чи будуть прийняті відповідні зміни та в якій редакції. Станом на дату публікації цього матеріалу Верховна Рада підтримала законопроєкт у першому читанні. Однак існує велика ймовірність, що багато нових норм зникнуть з фінальної редакції закону.

Основне:

 • Зниження призовного віку з 27 років до 25 років. Таким чином, мобілізація буде можливою з 25 років, коли особа набуватиме статусу військовозобов’язаного.
 • Скасування статусу «обмежено придатний». Громадяни України, які раніше отримали такий статус, протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону мають пройти повторне медичне обстеження з метою визначення придатності до військової служби.
 • Впроваджується ведення військового обліку громадян України, які постійно проживають за кордоном. Громадяни, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, протягом 30 днів з дня набрання чинності відповідної постанови Кабінету Міністрів України зобов’язані будуть стати на військовий облік громадян України.
 • «Приписка громадян до призовних дільниць» змінюється на «військовий облік призовників».
 • Впроваджується поняття «рекрут» та врегульовується діяльність центрів рекрутингу.
 • Скасовується строкова військова служба. Військовослужбовці, які проходили строкову військову службу, звільняються з військової служби у запас. Такі особи після звільнення не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 2 років з дня звільнення.
 • Пропонується запровадити базову військову службу, яку проходитимуть придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі (жіночої статі – добровільно), яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку. Рік проходження базової військової служби вибиратиметься громадянами самостійно до досягнення ними 24 років.

Нові обов’язки громадян:

 • громадяни зобов’язані реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (далі – електронний кабінет);
 • громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх на вимогу уповноваженого представника ТЦК, представника Держприкордонслужби. Перетин кордону, консульські дії та оформлення паспорта за кордоном здійснюється за наявності військово-облікових документів;
 • військовозобов’язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП, або електронний кабінет, або у ТЦК. Для заброньованих військовозобов’язаних передбачається обов’язок уточнення облікових даних стосовно їх бронювання через електронний кабінет або у ТЦК;
 • окремо встановлюється обов’язок для громадян, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів з дня опублікування закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші військово-облікові дані;
 • військовозобов’язані та резервісти, які залишили або покинули своє місце проживання, зобов’язані в семиденний строк з дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи стати на військовий облік у ТЦК за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи (при цьому скасовано заборону змінювати місце проживання без дозволу відповідного ТЦК);
 • чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24.02.2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому таку інвалідність встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року підлягають переогляду на придатність до військової служби.

Повістки:

 • Розширено коло суб’єктів, які є уповноваженими особами для вручення повісток. Передбачається залучення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, військових адміністрацій до здійснення оповіщення. Поліцію не включено в цей перелік.
 • Визначено нові реквізити повісток:

1) прізвище, ім’я та по батькові та дата народження громадянина, якому адресована повістка;

2) найменування ТЦК, що видав повістку (розпорядження);

3) мета виклику;

4) зазначення місця, дня і часу явки за викликом;

5) підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку чи розпорядження;

6) реєстраційний номер повістки (розпорядження);

7) роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

 • Повістку може бути вручено особисто під підпис або направлено в електронний кабінет. Днем вручення повістки про виклик до ТЦК є:
  • день вручення такої повістки під розписку;
  • день отримання ТЦК повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету; якщо повістку надіслано до електронного кабінету пізніше 17 години, така повістка вважається врученою у робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до ТЦК повідомлення про її доставлення.
 • Встановлюються поважні причини неприбуття громадянина за повісткою.
  • перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
  • смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Відстрочка:

 • Законопроєктом скасовується відстрочка під час мобілізації для військовозобов’язаних, які:
  • мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати; мають дружину (чоловіка) з інвалідністю ІІІ групи;
  • є працівниками підприємств, установ, організацій Міністерства оборони України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України;
  • є науковими і науково-педагогічними працівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання (але залишається для осіб, які мають науковий ступінь).
 • уточнено низку категорій військовозобов’язаних, які мають право на отримання відстрочки, наприклад (уточнення виділені жирним):
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;
  • жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;
  • усиновителі, на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
  • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
  • члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за нею, а також члени сім’ї другого ступеню споріднення (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх фізичної неспроможності), що підтверджується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю II групи, зайняті постійним доглядом за нею, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий постійний догляд, що підтверджується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України «Про освіту» (крім аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту), а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. У випадку втрати права на відстрочку у зв’язку з навчанням, дія відстрочки зберігається до завершення поточного навчального року.

Заходи впливу:

 • У випадку невиконання громадянами своїх обов’язків під час мобілізації до них можуть застосовуватися заходи впливу, а саме:
  • тимчасове обмеження громадянина у праві виїзду за межі України;
  • тимчасове обмеження громадянина у праві керування транспортними засобами;
  • накладення арешту на кошти та інші цінності громадянина, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах.
 • Такі заходи можуть бути застосовані до особи виключно на підставі рішення суду за заявою ТЦК у випадку невиконання особою вимоги про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом (далі – вимога) протягом 10 календарних днів з дня вручення такої вимоги. Заява ТЦК має бути розглянута судом протягом 15 днів з дня відкриття провадження по справі, а рішення підлягають негайному виконанню.
 • Виконання рішення буде здійснюватися державним виконавцем. Виконавче провадження може бути закінчене у випадку: 1) відкликання вимоги ТЦК у зв’язку із виконанням обов’язку або 2) припинення або завершення строку мобілізації.

Військовослужбовці:

 • нові підстави для звільнення військовослужбовців під час дії воєнного стану, зокрема:
  • у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);
  • у зв’язку із закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) – у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців, тощо.
 • пропонується надати військовослужбовцям після їх звільнення з полону додаткову відпустку із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини (крім військовослужбовців, які висловили бажання звільнитися з військової служби після звільнення з полону).
 • не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:
  • військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону;
  • протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку служби.

Відповідальність:

 • окремими законопроєктами № 10379 та № 10379-1 пропонується збільшити адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені правопорушення військовозобов’язаними, зокрема:

– ст. 210 КУпАП (порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку);

– ст. 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію);

– ст. 366 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період).

 • пропонується встановлення особливостей процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності за ст. 210 та ст. 210-1 КУпАП.

Нагадуємо, що законопроєкт № 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який пропонує відповідні зміни, прийнятий тільки в першому читанні. Якою буде фінальна редакція законопроєкту ще невідомо.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2024

Перегляди 1274

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Обов’язок уточнення військово-облікових даних з 18.05.2024 р. 17 травня, 2024    406

Мобілізація засуджених, осіб із судимістю, підозрюваних та обвинувачених 17 травня, 2024    198

Нові правила мобілізації: Закон прийнято 11 квітня, 2024    2040

Запровадження електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста 04 квітня, 2024    537

Оформлена відстрочка як обов’язкова передумова для перетину кордону чоловіками під час воєнного стану 07 лютого, 2024    501

Виїзд чоловіків за кордон в умовах воєнного стану – деякі практичні аспекти 07 грудня, 2023    506

Виїзд чоловіків за кордон в умовах воєнного стану – чи є заборона? 15 серпня, 2022    16781

Верховний Суд: перевірки, проведені всупереч мораторію за ПКУ з посиланням на Постанову КМУ № 89, є незаконними 13 травня, 2022    1859

Негативні наслідки збільшення вдвічі ставки військового збору,
і
Як забезпечити, щоб те, що ми [вважаємо] сплачуємо на армію, йшло дійсно на армію, і чому ще це може бути корисно
13 травня, 2022    6642

Непрацююча СЕА ПДВ – хто має нести відповідальність? 06 травня, 2022    2825

Юлія Кривомаз виступила з доповіддю на засіданні Комітету АПУ з податкового та митного права 06 травня, 2022    802

Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) від Мінреінтеграції – чи застосовний такий Перелік для податкових цілей? 04 травня, 2022    20187

Прокоментувати