+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

#8557 #ПнВК та чисті активи

13 вересня, 2018 Блог

Alexander Shemiatkin_

Олександр Шемяткін

Партнер КМ Партнери

З-поміж останніх світових податкових трендів є негативне ставлення до практики прихованої виплати дивідендів, які оформлені як відсотки за кредитами від пов’язаних осіб-нерезидентів. В Україні вистачає компаній, що мають збитки за рахунок курсових різниць, але регулярно сплачують відсотки за кредитами від пов’язаних осіб-нерезидентів.

Законопроект про ПнВК передбачає оподаткування відсотків, які виплачуються пов’язаним особам-нерезидентам, що відповідає загальному світовому тренду. Але ці положення викликали незадоволення у частини компаній, які обрали таку схему залучення капіталу та, по суті, виплату відсотків-дивідендів.

Отримання кредиту від пов’язаної особи є лише одним із відомих способів залучення капіталу. Іншим способом є безпосереднє внесення коштів до статутного капіталу. Були очікування, що у зв’язку із запровадженням ПнВК збиткові компанії почнуть переоформлювати займи від пов’язаних осіб у внесок до статутного капіталу.

Але це сталося раніше. У зв’язку з набуттям чинності закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – закон про ТОВ) компанії зі збитками почали активно замінювати кредити на збільшення статутного капіталу (шляхом зарахування коштів або заліком зустрічних зобов’язань за кредитом та за внеском до статутного капіталу).

Отже, може статися так, що до початку впровадження ПнВК питань щодо оподаткування відсотків стане менше, а прихильників ПнВК – більше.

І хоча такі новації в законі про ТОВ робилися для захисту власників ТОВ та його кредиторів, дані зміни вплинули і на зменшення прихильників прихованої форми виплати дивідендів через відсотки за кредитами від пов’язаних осіб-нерезидентів.

Для довідки.

Причиною наведення ладу з боргами перед пов’язаними особами стали вимоги нового закону про ТОВ щодо чистих активів.

Насамперед, це вимога отримувати згоду загальних зборів щодо кожного значного правочину. Так, стаття 44 закону передбачає отримання рішення загальних зборів для укладення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Якщо компанія в збитках через курсові різниці за отриманими кредитами від пов’язаної особи-нерезидента, то може статися так, що навіть правочин на 1 гривню буде вимагати отримання згоди загальних зборів.

Інша вимога закону про ТОВ (стаття 31) стосується необхідності зібрати загальні збори учасників, якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року. Якщо виконавчий орган товариства протягом 60 днів з дня такого зниження не скличе загальні збори учасників, то, за певних умов, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

Перегляди 2642

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Повернути українців: чи дійсно влада цього хоче? 27 квітня, 2022    2023

Тотальне спрощення ведення бізнесу 27 квітня, 2022    1419

Податкова частина Дія Сіті – в аспекті податку на виведений капітал 30 грудня, 2021    3170

Податковий «набір» «Дія Cіті» для IT-індустрії прийнятий всупереч поточним обіцянкам МВФ, але принаймні на часткове виконання передвиборчих обіцянок 30 грудня, 2021    830

Податок на виведений капітал (ПнВК) може бути введений лише для всіх платників 24 квітня, 2020    2460

ПнВК та індекс економічної свободи 25 вересня, 2019    2711

Податок на виведений капітал + BEPS 06 вересня, 2019    1639

Все, що нам потрібно – СВОБОДА! 19 червня, 2019    2984

Внутрішній облік податкових органів vs первинні документи платника: позиція Верховного Суду 28 травня, 2019    2258

Чи визнається дохід для цілей оподаткування при отриманні кредитів чи виникненні деякої іншої довгострокової заборгованості? 28 грудня, 2018    1287

Податок на виведений капітал 2019 — leave them, kids, alone 19 листопада, 2018    1829

Залиште нас у спокої. Як податок на виведений капітал змінить поведінку бізнесу 16 листопада, 2018    11830

Прокоментувати