+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

10 ознак того, що у Вас проблеми з трансфертним ціноутворенням

08 травня, 2019 Інформаційні листи

Податківці починають активніше й ефективніше контролювати трансфертне ціноутворення (далі –ТЦУ). Ця тенденція має всі шанси посилитися в близькому майбутньому (див. матеріал «Контроль ТЦУ в Україні: часи змінюються»).

Нижче ми наведемо універсальні ознаки, які вказують на можливі проблеми у випадку, якщо Вашим ціноутворенням зацікавляться податківці.

1. У вас збитки за підсумками декількох років поспіль

Ніщо так не вказує на проблеми з бізнесом загалом та ціноутворенням зокрема, як системні збитки.

Про важливість цього показника сигналізують норми Податкового кодексу. Так, правила ТЦУ забороняють використовувати під час економічного аналізу фінансові показники компаній, що мають збитки за даними бухгалтерської (фінансової) звітності більш ніж в одному звітному періоді.

Простіше кажучи, якщо у компанії системні збитки, то вона або купує занадто дорого, або ж продає занадто дешево, або ж і те, й інше. І якщо ця компанія є частиною міжнародної групи або ж співпрацює із сумнівними «незалежними» контрагентами з інших країн, то значна увага до ціноутворення гарантована.

Звичайно, збитки за підсумками декількох років – це не вирок. Існують ситуації, коли такі результати можна пояснити.

Але готувати таке пояснення варто заздалегідь і ґрунтовно, бажано включаючи в документацію ТЦУ.

2. Ви щороку подаєте звіт про контрольовані операції, але не готуєте документацію

Документація щодо ТЦУ не є частиною регулярної податкової звітності. Вона подається на запит податківців.

А тому часто документацію не готують, а чекають на запит. І такий підхід практикується з року в рік.

Однак Податковий кодекс визначає, що платник податків зобов’язаний складати та зберігати документацію. А на її подання відводиться лише 30 календарних днів.

За 30 днів нормальну документацію щодо ТЦУ і за один рік підготувати непросто. Але ж запитувати податківці будуть документацію не за один рік, а, наприклад, за 2014, 2015, 2016, 2017 роки.

А ось це вже справжній виклик.

3. Щороку сплачуєте значні суми за «внутрішньогрупові послуги», не піклуючись про їх підтвердження

Реальність, економічна сутність та документальне оформлення операцій не є новим питанням для платників податків, що сплачують за «внутрішньогрупові послуги». Маємо на увазі оплату частини централізованих у межах групи витрат на такі функції як HR, IT, фінансовий менеджмент, стратегічне управління і т.д. Ці операції активно перевірялися податківцями і в попередні роки. Хоча останнім часом ці питання дещо втратили свою гостроту.

Незабаром це може змінитися.

Адже з 2019 року в правилах ТЦУ закріплено принцип превалювання сутності над формою. Тобто під час перевірки ТЦУ податківці можуть ігнорувати зміст договору та виходити з власного сприйняття сутності операції.

Якщо договір на 4-5 сторінок, а доказів дійсного отримання послуг немає, то високий ризик отримати висновок, що це взагалі не послуги. А тому і їх справедлива ціна – нуль гривень.

Знову вітчизняне ноу-хау? Аж ніяк – це одна з рекомендацій плану дій протидії BEPS1, які вже відображені в Податковому кодексі.

4. Ви реалізуєте продукцію/послуги в контрольованих операціях за цінами, нижчими ніж у неконтрольованих

Пріоритетним методом ТЦУ є метод порівняльної неконтрольованої ціни, про що часто забувають, захоплюючись популярними методами на основі рентабельності. Цей метод передбачає порівняння цін і застосовується переважно у випадках, коли платник реалізує аналогічні товари незалежним контрагентам.

Звичайно, різниця в цінах може мати логічне пояснення: починаючи з різниці в умовах поставки і закінчуючи відмінностями в географічних ринках. Однак такі пояснення мають бути включені в документацію й повинні бути ґрунтовними. І зрозуміло, що пояснення поясненнями, але не факт, що з ними погодяться податківці.

5. Ваше підприємство загалом прибуткове, але ви не відслідковуєте рентабельність у розрізі окремих контрольованих операцій

Рентабельність за правилами ТЦУ рахується для окремої контрольованої операції (групи операцій). Тому навіть захмарна прибутковість підприємства в цілому не гарантує, що певні операції не виявляться в підсумку збитковими.

Часто така ситуація виникає, коли окремо від основної діяльності українське підприємство надає певні послуги іншим компаніям групи. Це може бути ІТ підтримка, дослідження ринку силами персоналу в Україні, інші операції, що безпосередньо з основним бізнесом не пов’язані.

Якщо порахувати показник чистого прибутку для таких послуг, то вони можуть виявитися й збитковими. А це може викликати проблеми при перевірці, особливо, якщо це питання в документації належним чином не адресувати.

6. Ви здійснюєте ЗЕД операції через непов’язаного комісіонера-нерезидента і не звітуєте про це за правилами ТЦУ

Такі операції визнаються контрольованими в силу прямої норми Податкового кодексу, про що іноді забувають.

Якщо виконуються вартісні критерії визнання операцій контрольованими (150 млн грн річний дохід та 10 млн грн оборот із комісіонером), то такі операції повинні потрапити в звіт. Відповідно, для них необхідно готувати документацію ТЦУ.

Інакше – штраф та інші проблеми з податковою.

7. Підхід до аналізу в Вашій документації змінюється з року в рік

Послідовність – це важливий показник достовірності економічного аналізу, здійсненого за правилами ТЦУ.

Якщо з року в рік підходи змінюються: підлаштовуються критерії відбору осіб чи операцій, з якими порівнюємо контрольовані, змінюється метод ТЦУ чи показник рентабельності, то це є сигналом, що з ціноутворенням не все гаразд.

8. Ваша документація не містить детального опису, як рахували показник рентабельності

Податковий кодекс містить пряму вимогу, що документація з ТЦУ повинна містити опис розрахунку показника рентабельності, включаючи алгоритм розподілу витрат між операціями. Більше того, всі показники мають бути документально підтверджені.

На практиці цю вимогу часто ігнорують. Іноді важко зрозуміти, як саме здійснювався розрахунок, не кажучи вже про обґрунтування вибору алгоритму розподілу витрат.
Зрозуміло, що така ситуація є ризикованою. Перевірено практикою, в тому числі судовою.

9. У документації з ТЦУ аналізується рентабельність не Вашого підприємства, а контрагента-нерезидента

Аналіз рентабельності контрагента-нерезидента є загальноприйнятою в світі технікою проведення економічних досліджень із ТЦУ. Часто цей підхід застосовується й в Україні. Однак поширене застосування не означає відсутність ризиків.

Перші «тривожні дзвоники» для цього підходу з’явилися ще із введенням у Податковий кодекс вимоги про те, що розрахунок рентабельності по конкретній контрольованій операції має підтверджуватися документально.

А з 2019 року ці «дзвоники» перетворилися вже на справжнє гуркотіння. У Податковий кодекс додали нову умову для вибору сторони для дослідження: повинна обиратися сторона, «щодо якої є найбільш повна та документально підтверджена інформація про фінансові показники контрольованої операції…».

Ну і, мабуть, вже останнім сигналом стали нещодавні перемоги податкової на рівні апеляційної інстанції. Одним із ключових питань у цих спорах саме і був вибір для аналізу ТЦУ рентабельності контрагента-нерезидента. Детальніша інформація – в наших матеріалах «Несподівана перемога ДФС на стадії апеляції у важливому спорі по суті правил ТЦУ: важливі позиції суду» та «Тенденція, однак… ДФС знову перемагає на рівні апеляції в спорі по суті правил ТЦУ».

Тобто на сьогодні такий підхід у документації є синонімом ризиків.

10. Ви імпортуєте чи експортуєте «біржові товари» в операціях із пов’язаними особами

Механізм контролю ТЦУ за товарами, що є предметом біржової торгівлі, на сьогодні так і не став дійсно робочим. Є проблеми як із затвердженим Кабміном переліком бірж, так і з можливістю практичного застосування відповідних правил.

Але це не привід ігнорувати відповідні норми Податкового кодексу. Адже законодавець у своїх намаганнях «змусити» ці правила працювати розробив систему норм, що містить пастки для платників податків.

Так, якщо платник податків не застосовує метод порівнюваної неконтрольованої ціни на підставі біржових котирувань, то правила ТЦУ містять вимогу до 1-го травня наступного за звітним року подати інформацію в податковий орган. Зокрема, необхідно розкрити дані про всіх пов’язаних із платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу «біржових» товарів (до першого непов’язаного контрагента), а також навести показники рентабельності таких осіб.

Ще раз – така інформація подається не на запит податкової, а по суті є регулярною звітністю.

Якщо ця вимога не виконана, то Податковий кодекс надає податківцям право самостійно визначити ціну із застосуванням методу порівнюваної неконтрольованої ціни. І їм не треба доводити, що платник податків неправильно застосував інші методи ТЦУ.

Зрозуміло, що визначена податковою ціна навряд чи влаштує платника податків.

Перелік можна продовжувати, але в цьому матеріалі ми вирішили зупинитися на гарному числі «десять».

* * *

Бачите для себе ризики в сфері ТЦУ та потребуєте професійної підтримки?

Наша команда досвідчених економістів та юристів має визнаний на міжнародному рівні унікальний досвід досліджень ТЦУ та захисту платників у спорах по суті правил ТЦУ. Ми знаємо, як Вам допомогти!

Зв’яжіться з нами

Або запишіться на безкоштовне ознайомче обговорення в телефонному режимі з лідерами практики ТЦУ фірми WTS Consulting/KM Partners, направивши контактну інформацію та бажаний час обговорення на електронну поштову скриньку admin@wts.ua.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1(З англ. Base Erosion and Profit Shifting) план дій, розроблений під егідою Організації Економічного Співробітництва й Розвитку (ОЕСР) і направлений на протидію розмиванню бази оподаткування та агресивним податковим практикам.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2019

Перегляди 2689

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Зрештою Верховний Суд визнав, що застосування порівняльного аналізу ТЦУ було правильним (справа «Олімпекс Купе Інтернейшнл») 11 квітня, 2024    102

Справа «Олімпекс Купе Інтернейшнл» проти ГУ ДПС в Одеській області: після нового розгляду Верховний Суд все ж остаточно відмовив податківцям у «креативному» застосуванні методу чистого прибутку 01 березня, 2024    421

Важлива судова практика з ТЦУ: касаційна скарга податкової знову (частково) задоволена Верховним Судом – чому справа є важливою та які вагомі нюанси не враховані? 13 листопада, 2023    607

Необґрунтованість порівняльного аналізу ТЦУ: Верховний Суд України передав справу на повторний розгляд 18 вересня, 2023    241

«Масовані» запити щодо застосування 30 % коригування з податку на прибуток. Що не так і що робити? 03 серпня, 2023    845

Війна – це не привід ігнорувати дотримання вимог щодо трансфертного ціноутворення 06 лютого, 2023    570

Finally! Україна приєдналась до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами в розрізі країн 09 листопада, 2022    954

Свіже рішення Верховного Суду щодо правил ТЦУ: нові підходи до застосування методу ПНЦ, щодо яких, на жаль, залишились питання 05 жовтня, 2022    1223

Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок щодо укладення договорів про попереднє узгодження ціноутворення для цілей ТЦУ 19 листопада, 2021    770

Узагальнююча податкова консультація Міністерства фінансів України про оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів 01 жовтня, 2021    1285

Окремі питання трансфертного ціноутворення: роз’яснює Мінфін 16 червня, 2021    2264

Нові правила трансфертного ціноутворення в Україні розширюють перелік обов’язків платників податків 19 травня, 2021    11294

Прокоментувати