+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Початок застосування знижених ставок ПДВ та податку на прибуток буде перенесено на 2015 рік?

18 грудня, 2013 Інформаційні листи

Пунктом 193.1 статті 193 Податкового кодексу України (далі – “ПК України”) встановлено основну ставку ПДВ у розмірі 17 відсотків. При цьому в пункті 10 підрозділу 2 Розділу ХХ “Перехідні положення” ПК України вказано, що “… за податковими зобов’язаннями з податку на додану вартість, що виникли: з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року включно ставка податку становить 20 відсотків; з 1 січня 2014 року – 17 відсотків“.

Відповідно до п. 151.1 ПК України, основна ставка податку на прибуток становить 16 %. Положення цього пункту застосовуються з урахуванням пункту 10 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” ПК України, яким передбачено поступове зменшення ставки податку на прибуток з 23 % до 16 % впродовж 2011-2013 рр. та початок застосування основної ставки 16 % з 1 січня 2014 року.

Проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, офіційний текст якого знаходиться на сайті Верховної Ради України, передбачає відстрочення застосування 17 % ставки ПДВ, а також поступове зниження ставки з податку на прибуток з 1 січня 2014 року до 18 %, а з 1 січня 2015 року – до 16 %.

Так, пп. 7 п. 6 Прикінцевих положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” пропонується:

  • в пункті 10 підрозділу 2 Розділу ХХ “Перехідні положення” ПК України “слова та цифри “31 грудня 2013 року” замінити словами та цифрами “31 грудня 2014 року” та слова та цифри “1 січня 2014 року” замінити словами та цифрами “1 січня 2015 року”;
  • у пункті 10 підрозділу 4 Розділу ХХ “Перехідні положення” ПК України “в абзаці п’ятому слова та цифри “з 1 січня 2014 року – 16 відсотків” замінити словами та цифрами “з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно – 18 відсотків”;

доповнити  абзацом шостим такого змісту:

  • “з 1 січня 2015 року – 16 відсотків, а для суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 цього розділу, – 5 відсотків”.

Відповідно до ч. 5 ст. 94 Конституції України закон набирає чинності не раніше дня його опублікування. Отже, законопроект про Державний бюджет на 2014 рік має бути прийнятий та опублікований до 01.01.2014 р.

Зазначимо, що згідно з ч. 1 ст. 155 та ч. 4 ст. 157 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” розгляд законопроекту про Державний бюджет України на наступний рік розглядається за процедурою трьох читань, при цьому у першому читанні за процедурою повного обговорення. Можливість розгляду такого законопроекту за скороченою процедурою Регламентом ВРУ не передбачено.

Тому питання щодо того, чи буде законопроект про Державний бюджет на 2014 рік прийнятий та опублікований до 01.01.2014 р., та, відповідно, чи наберуть чинності його положення з 01.01.2014 р. залишається відкритим.

Проте у разі, якщо цей законопроект буде офіційно опубліковано вже після 01.01.2014 року у запропонованій редакції, то у період з 01.01.2014 року до дати його опублікування фактично будуть діяти положення ПК України в редакції, чинній на сьогодні. Відповідно, у цей період мають застосовуватись нові ставки ПДВ та податку на прибуток – 17 % та 16 % відповідно. Такий підхід відповідає принципу верховенства права, зокрема, елементу правової визначеності: адже підприємство не може керуватися тим, що не стало ще законом і приписам ст. 19 Конституції України, згідно з якою ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

І найголовніше це те, що внесення змін до ПК України законом про Державний бюджет України суперечить положенням:

  • Бюджетного кодексу України (ст.40 згідно з якою до предмету регулювання закону про Державний бюджет України податки не входять);
  • Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” (ч. 4 ст. 153, згідно з якою законопроект про Державний бюджет України не може містити положень про зупинення дії чи внесення змін до законів);
  • ПК України (пп. 4.1.9, згідно з яким принцип стабільності податкового законодавства передбачає, щозміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки).

Крім того, внесення змін до податкового законодавства законом про Державний бюджет України вже було визнано Конституційним Судом України неправомірним. Зокрема, в рішенні Конституційного Суду України у справі № 1-29/2007 від 9 липня 2007 року, зазначено, що:

“4. 

<…>

Зі змісту наведених положень Конституції України та Кодексу вбачається, що закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України – він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України. Таке положення закріплено і в частині третій статті 27 Кодексу.

<…>

5. Проаналізувавши зазначені положення Конституції України, Кодексу, практику зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України, Конституційний Суд України дійшов висновку, що зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам першій, другій, третій статті 95 Конституції України”.

В продовження питання

Станом на 19 грудня

Застосування знижених ставок ПДВ та податку на прибуток, повідомляємо про те, що сьогодні Верховною Радою України було прийнято відповідні зміни до ПК України Законом про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків.

Як бачимо, відповідні зміни до ПК України було прийнято окремим законом про внесення змін до ПК України. Напевне, усвідомили неконституційність та незаконність прийняття змін до інших законів законом про державний бюджет.

Також повідомляємо, що окрім змін податкового законодавства в частині застосування ставок ПДВ та податку та прибуток, відповідним Законом заборонено врахування від’ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами, яке виникло до 1 січня 2014 року, за наслідками наступних звітних періодів.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2013

Перегляди 6343

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Невідповідність положень закону Конституції в адміністративному судочинстві: визнати не можна ігнорувати? 17 січня, 2020    5628

Внутрішній облік податкових органів vs первинні документи платника: позиція Верховного Суду 28 травня, 2019    2258

Чи визнається дохід для цілей оподаткування при отриманні кредитів чи виникненні деякої іншої довгострокової заборгованості? 28 грудня, 2018    1287

Зменшення судового збору в 2019 році: чи варто радіти? 17 грудня, 2018    3331

Податок на виведений капітал 2019 — leave them, kids, alone 19 листопада, 2018    1830

Залиште нас у спокої. Як податок на виведений капітал змінить поведінку бізнесу 16 листопада, 2018    11833

Податок на прибуток: перешкода для росту ВВП 14 листопада, 2018    2386

Чому варто приймати податок на виведений капітал, а не просто продовжувати боротися з корупцією і виховувати/підвищувати кваліфікацію податкової, як досі 07 листопада, 2018    2656

Думали, думали, думали… і передумали:
ДФС більше не вимагає квартальних коригувань на 30 % вартості товарів (робіт, послуг) в операціях з «низькоподатковими» компаніями і компаніями з переліку ОПФ
26 жовтня, 2018    1896

#8557 #ПнВК та чисті активи 13 вересня, 2018    2642

Капітальний ремонт. Коментар Олександра Шемяткіна щодо заміни податку на прибуток податком на виведений капітал 15 серпня, 2018    1059

#ПВК та рабство 19 березня, 2018    2256

Прокоментувати