+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Зміни в процедурі видачі дозволу на застосування праці іноземця

01 червня, 2017 Інформаційні листи

23 травня 2017 р. Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» (далі – «Закон»). Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування і наразі направлений на підпис Президенту. До набрання Законом чинності Кабінет Міністрів України (далі – «КМУ») повинен привести відповідні нормативно-правові акти у відповідність до Закону, а тому очікуємо найближчим часом внесення змін до Постанови КМУ від 27 травня 2013 р. № 437 «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» (далі – «Порядок»).

Цілями прийняття Закону є спрощення процедури видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – «іноземець») та посвідок на тимчасове проживання в Україні. У цьому інформаційному листі ми зупинимося тільки на змінах, що стосуються процедури видачі дозволів на застосування праці іноземців (далі – «дозвіл»).

Особливі категорії іноземців

Законом запроваджуються спеціальні категорії іноземців (далі – «особливі категорії іноземців»), видача дозволів для яких територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (далі – «центр зайнятості»), має певні особливості, про які піде мова далі:

Категорія Підтверджувальні документи
Іноземні високооплачувані професіонали – це іноземці, заробітна плата яких становить не менше 50 мінімальних заробітних плат; Закон не містить інформації щодо підтверджувальних документів; можемо припустити, що для підтвердження приналежності до цієї категорії буде достатньо включити до проекту трудового контракту положення про відповідний розмір заробітної плати;
засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, яка створена в Україні; центр зайнятості самостійно отримує відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подання заяви про видачу дозволу (отже, як можна припустити, обов’язковим є фактичне внесення інвестиції, а не тільки наявність відповідного запису про участь у компанії у ЄДР та/або статуті компанії);
випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного КМУ1; копія диплома про вищу освіту відповідного університету;
іноземні працівники творчих професій – іноземці, які займають посади, що передбачають створення об’єктів авторського права та/або суміжних прав як основний трудовий обов’язок; нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);
іноземні ІТ-професіонали – іноземці, які займають посади, пов’язані з розробленням та впровадженням результатів комп’ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерних програм та їх компонентів, веб-сайтів, онлайн-сервісів) та криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, що провадять діяльність із комп’ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за КВЕД. центр зайнятості самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця зареєстрованого виду діяльності – комп’ютерне програмування; надання додаткових документів роботодавцем не вимагається.

Перелік документів

Законом змінюється перелік документів, що подаються до центру зайнятості для отримання дозволу.

З переліку були виключені наступні документи:

 • документ лікувально-профілактичного закладу про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання;
 • довідка про несудимість;
 • довідка роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця, відповідно до законодавства не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці (відповідні формулювання відтепер будуть включатися в текст самої заяви);
 • документи про освіту (окрім випадків, коли дозвіл отримується для випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів).

У переліку знову з’явилась:

 • копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем (при цьому обов’язок надати центру зайнятості копію вже підписаного договору після його укладення зберігається).

Замість 2-х фотокарток подається одна.

Для працевлаштування окремих категорій іноземців роботодавець додатково подає наступне:

Категорія Підтверджувальні документи
Відряджені іноземні працівники; Копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);
внутрішньокорпоративні цесіонарії; рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;
особи, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; копія рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідка про звернення за захистом в Україні;
особливі категорії іноземців. підтверджувальні документи, які зазначено на початку цієї статті.

Отже, можемо констатувати суттєве зменшення документів, що надаються до центру зайнятості для отримання дозволу.

Розмір винагороди іноземця

Не є рідкістю застосування праці іноземця за символічну оплату у випадках, коли основна винагорода сплачується іноземцю закордоном (наприклад, коли іноземець – працівник материнської компанії направляється в українську дочірню компанію для виконання керівних функцій).

Відтепер компанії будуть вимушені відійти від такої практики та зважати на визначені Законом мінімальні розміри винагороди за працю іноземця. Так, згідно з Законом роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати в розмірі не менш як:

Категорія Розмір
Іноземний найманий працівник у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та певних навчальних закладах; 5 мінімальних заробітних плат (16 000 грн у 2017 р.);
всі інші категорії найманих працівників. 10 мінімальних заробітних плат (32 000 грн у 2017 р.).

Не застосовуються вимоги щодо мінімальної заробітної плати лише до особливих категорій іноземців.

Проконтролювати виконання даного обов’язку центр зайнятості зможе в результаті отримання від роботодавця проекту трудового договору та копії вже укладеного трудового договору, що обов’язково мають надаватися в межах процедури отримання дозволу.

З того як сформульована нова норма

(«роботодавець може отримати дозвіл, за умови…»)

можна зробити висновок про те, що обов’язок щодо мінімальної заробітної плати буде застосовуватися лише до іноземців, дозвіл для яких буде отримуватися після набуття Законом чинності. Інакше кажучи, збільшення заробітної плати іноземців, які наразі вже мають відповідний дозвіл, не вимагається.

Поки залишається відкритим питання, чи необхідно буде збільшувати розмір заробітної плати при продовженні дії наразі чинного дозволу. Якщо виходити з того, що продовжується строк дії вже виданого дозволу (тобто новий договір не укладається і новий дозвіл не видається), а незбільшення заробітної плати не є підставою для скасування дозволу або відмови у продовженні строку його дії, то збільшення заробітної плати не повинно вимагатись.

Тим не менш, ми не виключаємо ймовірності того, що центр зайнятості матиме протилежну думку і зупинятиме розгляд документів, поданих на продовження строку дії дозволу, в яких буде відсутня інформація про відповідність розміру заробітної плати іноземця мінімальному розміру, як зазначено вище. Скоріш за все, центр зайнятості буде використовувати для цього таку підставу як «невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем, законодавству України про працю».

Строк дії дозволу

Максимальний строк дії дозволу для «звичайних» іноземців залишається таким, як і раніше, – 1 рік. Для деяких категорій іноземців цей строк змінюється. Так, дозвіл видається:

Категорія Строк
Для особливих категорій іноземців; на строк дії трудового договору (контракту), але не більш як на 3 роки;
для відряджених іноземних працівників; на строк дії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на 3 роки;
для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв. на строк дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну.

Розмір плати за видачу дозволу

Наразі плата за видачу дозволу становить 4 мінімальні заробітні плати та не справляється при продовженні дії дозволу. Відповідно до Закону розмір плати залежить від строку, на який видається дозвіл, та становить:

Строк, на який видається або продовжується дозвіл Розмір плати
Від 1 до 3 років; 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи (9 600 грн у 2017 р.);
від 6 місяців до 1 року включно; 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи (6 400 грн у 2017 р.);
до 6 місяців. 2 прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи (3 200 грн у 2017 р.).

Внесення змін до дозволу

Встановлено перелік випадків, коли роботодавець зобов’язаний внести зміни до дозволу (до прийняття Закону обов’язку вносити які б то не було зміни не існувало):

 1. зміна найменування роботодавця, перетворення, реорганізація або виділ юридичної особи – роботодавця (у такому випадку центр зайнятості самостійно отримує витяг з ЄДР), зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем (додається копія паспорта фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем);
 2. оформлення нового паспортного документа іноземця, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця (додається копія паспорта іноземця зі звіреним перекладом);
 3. зміна найменування посади іноземця, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл (додається проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту)).

Роботодавець зобов’язаний звернутися до центру зайнятості із заявою про внесення змін до дозволу (із відповідними підтверджувальними документами) не пізніш як за 30 днів після виникнення обставин, що вимагають внесення змін. Центру зайнятості дається 3 робочих дні на прийняття рішення про внесення змін до дозволу.

Сумісництво

Вже з лютого 2017 р. діє норма, яка надає роботодавцю право на застосування праці іноземців на умовах сумісництва. Закон дещо деталізував це правило.

У випадку, якщо за сумісництвом застосовується праця іноземних високооплачуваних професіоналів, дозвіл на цю роботу не отримується (якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строк дії дозволу за основним місцем роботи).

Звичайний іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, без дозволу, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року.

У всіх інших випадках суміщення (на різних посадах в одного або декількох роботодавців) можливе за умови отримання дозволу на кожній посаді.

Зупинення розгляду, відмова

Був змінений перелік підстав для відмови у видачі, продовженні, внесенні змін до дозволу, а також запроваджений порядок зупинення розгляду поданих до центру зайнятості документів.

Так, деякі обставини, що слугують наразі для відмови згідно з Порядком, тепер стануть підставами тільки для зупинення розгляду, а саме: подання документів/відомостей не в повному обсязі; невідповідність документів установленим вимогам; наявність недостовірних даних у документах. Підставами для зупинення розгляду також Законом визначені наступні обставини: подання документів неуповноваженою особою, невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем, законодавству України про працю.

Деякі підстави для відмови були скасовані Законом в принципі, а саме:

 • наявність кваліфікованих працівників в Україні (регіоні), які можуть бути працевлаштовані на заявлену роботодавцем вакансію і відповідають вимогам, зазначеним роботодавцем в інформації про попит на робочу силу (вакансії), та відмова роботодавця у працевлаштуванні громадян України, які були направлені центром зайнятості (під час прийняття рішення про видачу дозволу на застосування праці осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку);
 • невідповідність рівня освіти, кваліфікації іноземця чи особи без громадянства вимогам, зазначеним роботодавцем в інформації про попит на робочу силу (вакансії);
 • наявність, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, заборгованості роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • наявність заборгованості зі сплати штрафних санкцій за порушення вимог Закону України «Про зайнятість населення»;
 • наявність рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця чи особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
 • відбування іноземцем чи особою без громадянства на момент оформлення дозволу покарання за скоєння злочину або у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності;

Отже, підставами для відмови відповідно до Закону є лише:

 • неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання центром зайнятості, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;
 • подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку (тобто, пізніше ніж за 20 календарних днів);
 • відсутність у ЄДР відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем (нова підстава).

Інші зміни

Зазначимо, що змінена Законом стаття 42 Закону України «Про зайнятість населення» не містить застережень щодо видачі дозволу лише у разі відсутності в Україні (регіоні) кваліфікованих працівників, які спроможні виконувати відповідний вид робіт. Саме ця зміна отримала найбільше критики під час законодавчого процесу, прийняття Закону. Більш того, з переліку підстав для відмови у видачі дозволу була виключена така підстава, як наявність кваліфікованих працівників в Україні (регіоні), які можуть бути працевлаштовані на заявлену роботодавцем вакансію.

Чи означає вищезазначене, що скасовується обов’язок роботодавця здійснювати першочерговий пошук працівника на зайняття вакансії серед громадян України (наразі, роботодавець зобов’язаний подати до центру зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати звернення для отримання дозволу)? Відповідь стане зрозумілою після приведення КМУ своїх нормативно-правових актів у відповідність із Законом, адже відповідні норми містяться зараз саме в Порядку.

У Законі також (у порівнянні з Порядком) не міститься обмеження щодо кількості іноземців, які можуть бути направлені за зовнішньоекономічним договором працювати в Україні.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Наразі такий перелік ще на затверджений.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2017

Перегляди 41032

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Польові будні Держпраці. Верховний Суд визнав правомірним накладення на ФОП більше 1,3 млн штрафу за неоформлення трудових відносин 07 серпня, 2019    639

Проєкт нового Порядку контролю за додержанням законодавства про працю – вчитися на помилках? Держпраці: ні, не чули. 07 серпня, 2019    472

Польові будні Держпраці.
Судова справа про використання цивільно-правових договорів у відносинах з фізичними особами
06 травня, 2019    443

5-та група єдиного податку: «+» vs «-» 01 березня, 2019    1734

Маніпуляція як інвестпроект 25 лютого, 2019    613

Нові розміри штрафів за порушення трудового законодавства 08 лютого, 2019    883

Огляд практики Верховного Суду за 2018 р., пов’язаної з розмежуванням цивільно-правових та трудових відносин 11 грудня, 2018    732

Нові та старі ризики невідповідності найменувань посад працівників підприємства Класифікатору професій 25 жовтня, 2018    557

Звернення Касаційного адміністративного суду до Великої Палати: актуальні питання та результати 26 вересня, 2018    1775

Якщо застарілий Кодекс законів про працю (КЗпП) не реформується, а життя не стоїть на місці, то що робити? 20 серпня, 2018    11708

Зміни в порядку ведення та зберігання трудових книжок працівників представництв іноземних юридичних осіб 03 серпня, 2018    909

Перевірка переписки працівника роботодавцем: ЄСПЛ змінив своє рішення у справі «Барбулеску проти Румунії» 31 січня, 2018    1723

Прокоментувати