+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Верховна Рада прийняла законопроект № 4184: «податок на Google» та інші важливі зміни

09 червня, 2021 Інформаційні листи

03 червня 2021 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» (далі – Закон) (законопроект зареєстровано за № 4184)1.

Після першого читання до тексту законопроекту було внесено низку правок, тож фінальна редакція Закону значно відрізняється від попередньої.

Очікується, що Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування (окрім окремих пунктів). Зокрема, в частині порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам Закон буде застосовуватися до податкових періодів, починаючи з 01 січня 2022 року.

На даний момент текст Закону не підписано Президентом та не опубліковано в офіційних джерелах. Тому даний матеріал написаний на основі тексту законопроекту, поданого до другого читання, та потребуватиме перегляду після офіційного опублікування Закону.

Відповідно до тексту законопроекту до другого читання, опублікованого на сайті Верховної Ради, пропонуються наступні зміни.

1. Передбачено реєстрацію нерезидентів, які постачають електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України, платниками ПДВ.

П. 12 Закону внесено зміни до п. 180.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та віднесено до переліку платників податку особу нерезидента, який не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам електронні послуги.

Положення ПКУ також доповнено ст. 208-1, п. 2 якої описує процедуру реєстрації як платника податку нерезидента, який постачає електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України. Обов’язок реєстрації виникає у випадку, якщо за результатами календарного року загальна сума від здійснення нерезидентом операцій сукупно перевищує суму, еквівалентну 1 000 000 гривень.

При цьому норма передбачає, що реєстрація нерезидента може відбуватися віддалено – «в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації».

2. Визначено перелік електронних послуг.

До другого читання також було уточнено визначення та перелік електронних послуг. Так, в опублікованому тексті законопроекту зазначено:

«Електронні послуги – послуги, які постачаються через мережу Інтернет, автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини, у тому числі шляхом встановлення спеціального застосунку або додатку на смартфонах, планшетах, телевізійних приймачах чи інших цифрових пристроях. До таких послуг, зокрема, але не виключно, належать:

а)постачання електронних примірників, надання доступу до зображень, текстів та інформації, у тому числі, але не виключно, підписка на електронні газети, журнали, книги, надання доступу та/або завантаження фотографій, графічних зображень, відеоматеріалів;

б)надання доступу до баз даних, у тому числі користування пошуковими системами та службами каталогів у мережі Інтернет;

в) постачання електронних примірників (електронно-цифрової інформації) та/або надання доступу до аудіовізуальних творів, відео- та аудіотворів на замовлення, ігор, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх, постачання послуг з доступу до телевізійних програм (каналів) чи їх пакетів, крім доступу до телевізійних програм одночасно з їх транслюванням через телевізійну мережу;

г) надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів, зокрема, але не виключно, розміщених на платформах спільного доступу до інформації чи відеоматеріалів;

ґ) постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет, проведення та надання якого не потребує участі людини, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, у яких учні виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично, без участі людини (або з мінімальною її участю);

д) надання хмарної послуги в частині надання обчислювальних ресурсів, ресурсів зберігання або систем електронних комунікацій за допомогою технологій хмарних обчислень;

е) постачання програмного забезпечення та оновлень до нього, у тому числі електронних примірників, надання доступу до них, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;

є) надання рекламних послуг у мережі Інтернет, мобільних додатках та на інших електронних ресурсах, надання рекламного простору, у тому числі шляхом розміщення банерних рекламних повідомлень на веб-сайтах, веб-сторінках чи веб-порталах».

3. Визначено порядок оподаткування електронних послуг, що постачаються нерезидентами.

Окрім обов’язку та порядку реєстрації нерезидентів платниками ПДВ, ст. 208-1 ПКУ визначає особливості оподаткування нерезидентів, а саме встановлено:

 • звітний період – квартал;
 • дата виникнення податкових зобов’язань – останній день звітного періоду;
 • база оподаткування визначається, виходячи з вартості електронних послуг;
 • ставка податку – 20 % бази оподаткування та додається до вартості електронних послуг;
 • нерезидент зобов’язаний скласти і подати спрощену податкову декларацію, що відбувається в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації;
 • строк для подачі декларації – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду;
 • строк для сплати податкових зобов’язань – протягом 30 календарних днів після подання спрощеної податкової декларації;
 • спрощена податкова декларація підлягає виключно камеральній спеціальній перевірці, термін проведення якої не може перевищувати 90 календарних днів;
 • податкове повідомлення про обов’язок нерезидента сплатити суму грошового зобов’язання складається в електронній формі, а податкове повідомлення про обов’язок нерезидента зареєструватися як платник податку на додану вартість – у письмовій формі;
 • адміністративне оскарження нерезидентом, зареєстрованим як платник податку, здійснюється в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, а нерезидентом, не зареєстрованим як платник податку, в порядку, визначеному міжнародними договорами України, а в разі відсутності міжнародного договору України з країною особи нерезидента – у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • скарга на податкове повідомлення може бути подана нерезидентом протягом 90 днів з дня отримання повідомлення та має бути розглянута протягом 90 календарних днів.

4. Нерезидент сплачує податкові зобов’язання з ПДВ виключно в іноземній валюті.

Закон передбачає, що відповідно до п. 208-1.9 ПКУ сума податкового зобов’язання підлягає сплаті в іноземній валюті. При цьому до другого читання було уточнено, що під іноземною валютою мається на увазі євро або долар США. Сплата податку буде відбуватися на спеціально відкритий валютний рахунок.

5. Нерезиденти не будуть реєструвати податкові накладні.

Відповідно до п. 208-1.7 ПКУ нерезидент не здійснює формування податкового кредиту з податку та не складає податкові накладні на операції з постачання електронних послуг.

6. Надання освітніх електронних послуг звільнено від оподаткування ПДВ.

П. 197.1 ПКУ, який містить перелік операцій звільнених від оподаткування, доповнено. З 01 січня 2022 року не буде оподатковуватися ПДВ постачання:

 1. послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет (якщо Інтернет використовується лише як засіб комунікації);
 2. освітніх послуг, наданих шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет. При цьому послуги мають надаватися (1) з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та (2) автоматично (без участі викладача, учні виконують завдання онлайн, оцінки виставляються автоматично).

7. Встановлено правила визначення місця постачання електронних послуг.

Відтепер ПКУ містить чіткі правила для визначення місця постачання електронних послуг. Так, за загальним правилом п. 186.3-1 ПКУ «місцем постачання електронних послуг вважається місцезнаходження отримувача послуг». Крім того, деталізовано місце постачання для фізичних осіб, зареєстрованих як суб’єкт господарювання (місце реєстрації), та фізичних осіб, не зареєстрованих як суб’єкт господарювання, у випадках надання електронних послуг засобами фіксованого зв’язку (країна встановлення лінії фіксованого зв’язку), засобами рухомого (мобільного) зв’язку (країна SІМ-карти) або іншими засобами зв’язку (країна, в якій розміщені такі інші засоби зв’язку, або до якої надіслано карту доступу для її використання).

Окрім змін, що стосуються оподаткування ПДВ нерезидентів, які надають електронні послуги, Законом також передбачено інші важливі зміни, зокрема:

1. Скасовано податок у розмірі 20 % при оплаті послуг за рекламу закордоном.

Законом виключено норму (п.п. 141.4.6 ПКУ), згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20 % суми таких виплат за власний рахунок.

Дана норма буде діяти з 01 січня 2022 року.

2. Визначено дату оформлення документа, складеного в електронній формі.

Закон доповнює абз. 3 п. 187.1 ПКУ та визначає, що для документів, складених в електронній формі, датою оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, є дата складення електронного документа. У нашому матеріалі «Огляд ПДВ-змін у законопроекті 4184, або не Google єдиним» ми розглядали проблеми, які може спричинити введення такої норми.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:
1Закон був опублікований 01 липня 2021 року під № 1525-ІХ, з огляду на що більшість положень Закону набрали чинності з 02 липня 2021 року.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2021

Перегляди 2256

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Де знайти СПРАВЖНІЙ закон? АБО
Як встановити дійсні норми Податкового кодексу на певний момент часу?
19 січня, 2024    307

Строки звернення з позовом про стягнення «старого» бюджетного відшкодування з ПДВ: врахування правової позиції Верховного Суду чи «гра у кості»? 04 жовтня, 2023    320

Олександр Мінін виступив на ХІІ Податковому форумі АПУ 28 вересня, 2023    275

Чи може платник податків надати в суд документи, які не були надані податковому органу, та на якій підставі суд може не враховувати ці документи? 15 травня, 2023    1924

Строки стягнення бюджетного відшкодування з ПДВ: що змінилося після рішення Великої Палати Верховного Суду? 01 березня, 2023    1008

Юлія Кривомаз виступила на онлайн-заході Комітету АПУ «Проблемні питання ПДВ» 13 лютого, 2023    1615

Статус «ризикового»: все ж таки оскаржується чи ні? 23 листопада, 2022    1273

При зверненні до суду для стягнення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ податкова не буде сплачувати судовий збір 08 листопада, 2022    534

Зміни до переліку документальних позапланових перевірок, які дозволено проводити на період до припинення або скасування воєнного стану 07 листопада, 2022    842

Як бізнесу розуміти проголошення податкової реформи 10-10-10 (+3) 13 вересня, 2022    700

Податкове законодавство в умовах воєнного стану 07 березня, 2022    1827

Які зміни внесено в ПКУ з 01 січня 2022 року Законом № 1914? 25 січня, 2022    3133

Прокоментувати