+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Податкове законодавство в умовах воєнного стану

07 березня, 2022 Інформаційні листи

Нижче наводимо важливі питання стосовно оподаткування у реаліях військової агресії Російської Федерації проти України та введення воєнного стану на території України.

 1. Зміни в податковому законодавстві

Враховуючи введення воєнного стану та неможливість багатьох платників податків своєчасно виконувати покладені на них обов’язки, Верховна Рада України ухвалила необхідні зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для врегулювання основних питань, що стосуються оподаткування.

Зокрема, прийнято Верховною Радою та підписано Президентом України Закон № 2118-ІХ від 03 березня 2022 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» (далі – Закон № 2118). 07 березня 2022 року Закон № 2118 було опубліковано в офіційному друкованому виданні Верховної Ради «Голос України».

Закон № 2118 набирає чинності з дня його опублікування.

Закон № 2118 передбачає наступні особливості справляння податків і зборів на період до припинення або скасування воєнного стану на території України:

 • Загальні питання
  • у разі несвоєчасного виконання обов’язків, передбачених ПКУ, зокрема, щодо подання будь-якої звітності, реєстрації податкових та акцизних накладних, сплати податкових зобов’язань, платники податків звільняються від відповідальності за ПКУ;
  • податкові обов’язки, не виконані платниками податків у період дії воєнного стану, мають бути виконані протягом 3-х місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. У цей самий термін має бути подана і будь-яка інша звітність, крім податкової, подання якої вимагається відповідно до норм чинного законодавства;
  • платники податків, які у зв’язку із наслідками безпосередньої участі у воєнних діях не зможуть дотриматись вищезазначеного трьохмісячного терміну, звільняються від відповідальності за ПКУ за умови виконання податкових обов’язків протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, що унеможливили виконання таких обов’язків;
  • податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються;
  • для платників податків та податкових органів зупиняється перебіг строків, визначених як ПКУ, так і іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на податкові органи (примітка від авторів КМ Порталу: за буквального тлумачення вбачається, що це положення стосується усіх строків, визначених податковим та іншим законодавством, зокрема, на сплату податкових зобов’язань, подання звітності, оскарження рішень податкових органів, надання відповідей на запити податкових органів тощо);
 • ПДВ
  • до припинення або скасування воєнного стану на території України зупиняється дія пунктів 200.10-200.12 ПКУ (примітка від авторів КМ Порталу: пп. 200.10-200.11 ПКУ передбачають право контролюючих органів проводити камеральні та/або документальні перевірки платників податків, які заявляють ПДВ до бюджетного відшкодування, а п. 200.12 ПКУ встановлює момент, з якого сума бюджетного відшкодування вважається узгодженою. Наразі незрозуміло, як саме на практиці буде застосовуватись це положення. Враховуючи, що п. 200.12 ПКУ визначає, коли сума бюджетного відшкодування вважається узгодженою та стає можливою до перерахування на рахунок платника податків, ймовірніше на час дії воєнного стану бюджетне відшкодування ПДВ із бюджету України здійснюватися не буде);
 • Акциз
  • операції з добровільної передачі або відчуження коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони без попереднього або наступного відшкодування їх вартості не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування (примітка від авторів КМ Порталу: виходячи з використання терміну «операція з реалізації», дана норма в першу чергу передбачає відсутність виникнення зобов’язань з акцизного податку при передачі підакцизних товарів (зокрема, пального) на користь ЗСУ та підрозділів територіальної оборони; тоді як зобов’язання з ПДВ, які пов’язані із здійсненням «операцій із постачання» відповідно до пп. 185.1 та 14.1.191 ПКУ, все ще виникатимуть. Втім не виключаємо, що надалі положення цієї норми може бути уточнене з метою звільнення від ПДВ операцій з безоплатного передання товарів/послуг на користь ЗСУ та підрозділів територіальної оборони);
  • у разі неможливості зареєструвати акцизну накладну в ЄРАН дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити всю інформацію, що має міститись у відповідній акцизній накладній. Акцизні накладні мають бути зареєстровані протягом 3-х місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні;
 • Податок на прибуток
  • коригування фінансового результату до оподаткування, передбачені п. 140.5.9 ПКУ, не проводяться щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту, технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України та іншим установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (примітка від авторів КМ Порталу: нагадаємо, що відповідно до п. 140.5.9 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму коштів або вартості товарів/робіт/послуг, безоплатно переданих неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у розмірі, що перевищує 4 % від оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Відзначимо, що передбачений Законом № 2118 виняток не поширюється на безоплатну передачу коштів або товарів/послуг благодійним організаціям, які підтримують Збройні Сили України та підрозділи територіальної оборони. Враховуючи, що значна кількість підприємств перераховує кошти на підтримку української армії саме на рахунки благодійних організацій, не виключаємо можливості подальшого уточнення та змін щодо застосування п. 140.5.9 ПКУ);
 • Митні збори
  • на період дії воєнного стану на території України звільняються від оподаткування ввізним митом соціально значущі продукти харчування, лікарські засоби та медичні вироби, на які Кабінетом Міністрів України встановлено фіксовані ціни у розумінні Закону України «Про ціни та ціноутворення»;
  • Кабінету Міністрів України доручено невідкладно встановити перелік соціально значущих продуктів харчування, лікарських засобів та медичних виробів із встановленими фіксованими цінами;
 • ПДФО
  • сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб Збройних Сил України та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги;
 • Ліцензування
  • до припинення або скасування воєнного стану на території України вважаються чинними ліцензії, по яких не було сплачено черговий платіж та/або закінчився термін дії ліцензії на право:

виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним;

 • обов’язки щодо сплати чергового платежу або здійснення дій на продовження ліцензії повинні бути виконані суб’єктом господарювання протягом 30 днів, наступних за днем припинення чи скасування воєнного стану на території України;
 • РРО
  • на період до припинення або скасування воєнного стану на території України санкції за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» не застосовуються.
 1. Деякі питання ПДВ, які не потрапили в Закон № 2118

Державна податкова служба України інформує, що на час дії воєнного стану на території України з метою забезпечення декларування податкових зобов’язань з ПДВ, податкові зобов’язання та податковий кредит декларують з урахуванням наступних особливостей:

 • податкові зобов’язання та податковий кредит, які станом на 24 лютого підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними та розрахунками коригування до них відображаються у відповідних розділах податкової звітності у загальному порядку;
 • податкові зобов’язання та податковий кредит, які станом на 24 лютого та до кінця дії воєнного стану на всій території України непідтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними та розрахунками коригування до них, відображаються в податковій звітності з податку на додану вартість на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів (документи РРО, акти приймання – передачі, акти виконаних робіт/наданих послуг тощо), складених (отриманих) платником податку за операціями з постачання та придбання товарів/послуг відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • після завершення дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких відтермінована на час дії військового стану;
 • всі податкові зобов’язання та податковий кредит, задекларовані платниками під час дії воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягають обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2022

Перегляди 1839

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Обов’язок уточнення військово-облікових даних з 18.05.2024 р. 17 травня, 2024    497

Мобілізація засуджених, осіб із судимістю, підозрюваних та обвинувачених 17 травня, 2024    262

Нові правила мобілізації: Закон прийнято 11 квітня, 2024    2096

Запровадження електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста 04 квітня, 2024    549

Військовий облік, мобілізація та проходження військової служби по-новому: чого очікувати? 08 лютого, 2024    1291

Оформлена відстрочка як обов’язкова передумова для перетину кордону чоловіками під час воєнного стану 07 лютого, 2024    511

Де знайти СПРАВЖНІЙ закон? АБО
Як встановити дійсні норми Податкового кодексу на певний момент часу?
19 січня, 2024    320

Виїзд чоловіків за кордон в умовах воєнного стану – деякі практичні аспекти 07 грудня, 2023    508

Олександр Мінін виступив на ХІІ Податковому форумі АПУ 28 вересня, 2023    285

Чи може платник податків надати в суд документи, які не були надані податковому органу, та на якій підставі суд може не враховувати ці документи? 15 травня, 2023    1947

Статус «ризикового»: все ж таки оскаржується чи ні? 23 листопада, 2022    1297

При зверненні до суду для стягнення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ податкова не буде сплачувати судовий збір 08 листопада, 2022    562

Прокоментувати