+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Відтепер на рівні закону – визнання іноземних КЕП в Україні та інші зміни навколо КЕП

31 січня, 2023 Інформаційні листи

31 грудня 2022 року було офіційно опубліковано Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації» (далі – Закон).

Закон набирає чинності через один рік із дня його опублікування, тобто 31 грудня 2023 року. Водночас окремі положення Закону, зокрема щодо (1) ідентифікації особи під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа та (2) визнання в Україні кваліфікованих електронних підписів (далі – КЕП), отриманих у європейських кваліфікованих надавачів електронних послуг, вже набрали чинності з 01 січня 2023 року.

Про ухвалення цього Закону саме в розрізі визнання іноземних КЕП в Україні ми писали в нашому інформаційному листі «Іноземні електронні підписи визнаються в Україні». Нижче розглянемо, що ж фактично з’явилось у фінальному тексті Закону.

1.

Загалом Закон вносить зміни в низку законів, встановлюючи вимоги накладення КЕП або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або засобів електронної ідентифікації, що мають високий / середній рівень довіри, замість звичайного електронного підпису.

Тобто цим Законом положення інших законів в частині електронних підписів зводяться до спільного знаменника.

Закон суттєво змінює Закон «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (так згодом буде називатись чинний Закон «Про електронні довірчі послуги»). Зокрема, Законом вводиться безліч нових термінів та понять стосовно КЕП, наприклад, «кваліфікована електронна позначка часу», «кваліфікований сертифікат автентифікації веб-сайту», «кваліфікований сертифікат шифрування», які ще доведеться детально дослідити.

2.

Закон також вносить чисельні зміни у процесуальні кодекси (ГПК, ЦПК, КАСУ).

Передбачається, що учасники справи (їх представники) в разі надання до суду процесуальних та інших документів (адвокатських ордерів, довіреностей) повинні засвідчувати такі документи саме КЕП, а не звичайним електронним підписом як було раніше.

Водночас в разі подання до суду документів через Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему тепер вимагатиметься використання КЕП або засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»1.

Вимога накладення КЕП розповсюджується і на судові рішення та виконавчі листи, викладені в електронній формі.

3.

Окрім викладеного, мабуть, найважливішим для бізнесу є положення Закону про визнання іноземних КЕП в Україні.

Законом доповнено розділ VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні довірчі послуги» положеннями про те, що тимчасово, до взаємного визнання між Україною та Європейським Союзом електронних довірчих послуг, як виняток із загального правила, в Україні визнаються:

«1) результати надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, що надаються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, відомості про яких та про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які вони надають, внесені до Довірчого списку держави – члена Європейського Союзу або держави – члена Європейської асоціації вільної торгівлі (далі – європейські кваліфіковані надавачі);

2) статус європейських кваліфікованих надавачів, що прирівнюється до статусу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг згідно із Законом України «Про електронні довірчі послуги»;

3) статус засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що використовуються європейськими кваліфікованими надавачами при наданні електронних довірчих послуг та внесені до списку сертифікованих засобів для створення кваліфікованого електронного підпису, який веде Європейська комісія відповідно до статті 31 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, що прирівнюється до статусу засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

4) перелік довірчих списків держав – членів Європейського Союзу, інформацію про які публікує Європейська Комісія відповідно до частини четвертої статті 22 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС».

Таким чином, з 01 січня 2023 року іноземні кваліфіковані послуги та КЕП визнаються кваліфікованими електронними довірчими послугами та КЕП згідно із законодавством України за умови їх надання європейськими кваліфікованими надавачами, які включені до відповідного Довірчого списку.

Втім, залишається питання, чи можна вже зараз використовувати іноземні КЕП в Україні, чи лише після реалізації відповідних технічних заходів на рівні сервісів, які мають приймати відповідні підписи, зокрема внесення ДП «Дія» відповідної інформації до експериментального Довірчого списку. Не виключаємо, що ще мають бути запроваджені якісь технічні можливості, які дають змогу перевіряти такі КЕП в Україні.

Наприклад, наскільки нам відомо, на момент підготовки цього огляду доступ до електронного кабінету платника податків за допомогою іноземного КЕП отримати неможливо.

Тож практична реалізація відповідних положень залежатиме ще від ступеню їх технічної реалізації на рівні відповідних служб, попри те що з юридичного боку відповідні можливості вже надані.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Чинний Закон «Про електронні довірчі послуги» буде перейменовано в Закон «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2023

Перегляди 1555

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

З 18 жовтня 2023 року реєстрація всіх юридичних осіб в «Електронному суді» стає обов’язковою: що це означає і які ризики несе? 05 жовтня, 2023    1126

Скорочення строків проведення перевірок на підставі п.п. 78.1.8 ПКУ (ПДВ до відшкодування або від’ємного значення понад 100 тис. грн) та cкасування токенів
(або які новації приніс Закон № 2918-IX)
15 березня, 2023    834

Іноземні електронні підписи визнаються в Україні 02 грудня, 2022    1620

Документ без номера й без дати: новий ДСТУ 4163:2020 03 листопада, 2021    1893

Огляд ПДВ-змін у законопроекті 4184, або не Google єдиним 22 лютого, 2021    2132

Доказова сила імейлів: позиції Касаційного господарського суду 03 грудня, 2020    1478

Електронний документообіг та момент виникнення податкових зобов’язань – і не тільки… 06 жовтня, 2020    7139

Проект закону № 2260: що зміниться у сфері електронного документообігу у разі його підписання Президентом України 01 червня, 2020    6625

Довірили свій електронний підпис іншій особі: які ризики? 27 січня, 2020    1753

Електронний кабінет платника податків – що планувалось і як сталось… 12 листопада, 2019    40460

Онлайн-договір Шредінгера – він є чи його немає? 17 жовтня, 2019    1362

Податок на виведений капітал 05 вересня, 2019    12874

Прокоментувати