+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Прокуратура втратила повноваження щодо досудового розслідування злочинів, підслідних Державному бюро розслідувань

04 грудня, 2017 Інформаційні листи

Як відомо, у зв’язку з проведенням конституційної реформи, були суттєво змінені функції прокуратури. Так, із внесенням змін у ст. 131-1 Конституції України передбачено, що прокуратура здійснює:

  1. підтримання публічного обвинувачення в суді;
  2. організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
  3. представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Тобто прокуратура втратила функції загального нагляду, представництва громадян у суді та нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої свободи громадян, які мала до конституційної реформи.

Зазначимо, що донедавна прокуратура також здійснювала досудове розслідування кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань (далі – ДБР), проте, з 20.11.2017 р. ці функції втратила.

Так, п. 4 Перехідних положень Закону України «Про прокуратуру» визначено, що:

«До початку діяльності державного бюро розслідувань, але не пізніше п’яти років після набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України слідчі органів прокуратури здійснюють досудове розслідування у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку».

Крім того, абз. 2 п. 1 Прикінцевих положень Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) передбачено, що положення ч. 4 ст. 216 КПК України (які якраз і визначають підслідність справ ДБР)

«вводяться в дію з дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України (але не пізніше п’яти років з дня набрання чинності КПК України)».

Новий КПК України набрав чинності 19.11.2012 р. Тому з 20.11.2017 р. «спливло» 5 років, про які йшла мова в процитованих вище положеннях, і повноваження на здійснення досудового розслідування справ, підслідних ДБР, у прокуратури формально припинилися.

Разом з тим, зауважимо що п. 9 Перехідних положень Конституції України передбачено дещо інше положення щодо строку припинення повноважень досудового розслідування у прокуратури. Так, згідно з вказаним пунктом

«Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції …».

Тобто на відміну від п. 4 Перехідних положень Закону України «Про прокуратуру», який крім прив’язки до початку діяльності ДБР також обмежив строк продовження здійснення прокуратурою досудового розслідування 5 роками, у п. 9 Перехідних положень Конституції України обмеження 5 роками немає. Виходить, що ніби відповідно до Конституції України ці повноваження зберігаються за прокуратурою аж до початку діяльності ДБР (тобто навіть після спливу 5 років).

Отже, з буквального прочитання можемо говорити про колізію двох норм, які визначають строк припинення повноважень щодо здійснення досудового розслідування: згідно з Конституцією України ці повноваження продовжуються до початку функціонування ДБР, а відповідно до Закону України «Про прокуратуру» – до початку діяльності ДБР, але не пізніше 5 років із дня набрання чинності КПК України.

При цьому звертаємо увагу, що і в Конституції України, і в Законі України «Про прокуратуру», і в КПК України припинення повноважень з досудового розслідування органів прокуратури прив’язано до початку діяльності ДБР, а не його формального створення.

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ України 02.03.2016 р. на офіційному веб-сайті також роз’яснив, що початок дії положень ч. 4 ст. 216 КПК України пов’язаний не з моментом набрання чинності закону, який регулюватиме діяльність ДБР як державної установи, а з моментом початку здійснення останнім функцій органу досудового розслідування1.

Закон України «Про Державне бюро розслідувань» набрав чинності 01.03.2016 р., а саме ДБР створено ще 29.02.2016 р. відповідною Постановою Кабінету Міністрів України № 127 «Про утворення Державного бюро розслідувань». Однак ось уже рік і 8 місяців як персональний склад ДБР так і не сформовано, а ДБР офіційно не почало діяти. Пунктом 20.1 Перехідних положень КПК України передбачено, що про початок діяльності ДБР має бути офіційно повідомлено його керівником шляхом опублікування у газеті «Урядовий кур’єр»2.

Отже, починаючи з 20.11.2017 р. органи прокуратури втратили повноваження щодо ведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, підслідних ДБР. Це означає, що кримінальні провадження, розпочаті з цієї дати, не можуть розслідуватися органами прокуратури. З цієї ж дати слідчі органів прокуратури втратили право носіння і вогнепальної зброї (п. 11 Закону України «Про прокуратуру»).

Разом з тим, пунктом 4 Перехідних положень Закону України «Про Державне бюро розслідувань» передбачено своєрідний перехідний період тривалістю до 2 років для закінчення органами прокуратури досудових розслідувань, розпочатих до 20.11.2017 р.:

«…Кримінальні провадження, які до початку діяльності Державного бюро розслідувань розпочаті слідчими органів прокуратури і перебувають на стадії досудового розслідування, продовжують здійснюватися слідчими органів прокуратури до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років».

Аналогічні положення передбачені й в п. 1 Перехідних положень КПК України:

«1. До дня введення в дію положень частини четвертої статті 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначеними цим Кодексом, – щодо злочинів, передбачених частиною четвертою статті 216 цього Кодексу. Після введення в дію положень частини четвертої статті 216 цього Кодексу [а це 20.11.2017 р. як вказано вище] кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів прокуратури, продовжують здійснюватися слідчими органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначеними цим Кодексом, до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років».

Після закінчення цього дворічного строку кримінальні провадження, незважаючи на те, чи завершено по ним досудове розслідування органами прокуратури чи ні, мають бути протягом 3 місяців передані слідчим ДБР.

Додатково зауважимо, що на веб-сайті Генеральної прокуратури України 20.11.2017 р. офіційно повідомлено про закінчення повноважень прокуратури з розслідування злочинів, підслідних ДБР:

« … Наразі у слідчих прокуратури залишається право «дорозслідування» розпочатих ними кримінальних проваджень, з підслідністю ДБР, але не довше двох років. Одночасно слідчі прокуратури не мають права розслідувати нові кримінальні провадження, тобто ті, відомості щодо яких внесені до ЄРДР після 20 листопада 2017 року…

Беручи до уваги, що наразі ДБР не розпочало свою роботу, а прокуратура втратила повноваження з розслідування, підслідних ДБР злочинів, вирішенням проблеми може стати використання керівниками прокуратур повноважень з доручення проведення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування в порядку ч.5 ст. 36 КПК (у зв’язку із неможливістю здійснення ефективного досудового розслідування ДБР через те, що воно не розпочало свою роботу), а процесуальними керівниками – права особистого проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій (п.4 ч. 1 ст. 36 КПК України)»3.

Хоча такі «рекомендації» викликають багато питань, у повідомленні ж Генеральною прокуратурою України підтверджується, що органи прокуратури втратили повноваження щодо досудового розслідування злочинів, відомості про які внесено до ЄРДР після 20.11.2017 р.

Разом з тим, звертаємо увагу, що це стосується саме повноважень з досудового розслідування злочинів, підслідних ДБР.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та ч. 4 ст. 216 КПК України слідчим ДБР підслідні:

  1. злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ);
  2. злочини, вчинені службовими особами НАБУ, заступником Генерального прокурора – керівником або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності НАБУ;
  3. злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), крім передбачених ст. 422 Кримінального кодексу України.

Отже, органи прокуратури втратили повноваження щодо здійснення досудового розслідування злочинів, підслідних ДБР, відомості про які внесено до ЄРДР з 20.11.2017 р., а у провадженнях, які розпочаті до цієї дати, досудове розслідування завершується органами прокуратури, але не довше 2 років.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1http://sc.gov.ua/ua/golovna_storinka/vssu_nadav_roz%E2%80%99jasnennja_cshodo_pitannja_pidslidnosti_sprav_derzhavnogo_bjuro_rozsliduvan_ukrajini.html.

2Пунктом 20.1 Перехідних положень КПК України передбачено «Тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань (опублікування у газеті «Урядовий кур’єр» відповідного повідомлення його керівником)».

3http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=219365.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2017

Перегляди 13705

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Внутрішній облік податкових органів vs первинні документи платника: позиція Верховного Суду 28 травня, 2019    2232

Чи визнається дохід для цілей оподаткування при отриманні кредитів чи виникненні деякої іншої довгострокової заборгованості? 28 грудня, 2018    1245

Податок на виведений капітал 2019 — leave them, kids, alone 19 листопада, 2018    1791

Залиште нас у спокої. Як податок на виведений капітал змінить поведінку бізнесу 16 листопада, 2018    11727

Податок на прибуток: перешкода для росту ВВП 14 листопада, 2018    2355

Чому варто приймати податок на виведений капітал, а не просто продовжувати боротися з корупцією і виховувати/підвищувати кваліфікацію податкової, як досі 07 листопада, 2018    2621

Думали, думали, думали… і передумали:
ДФС більше не вимагає квартальних коригувань на 30 % вартості товарів (робіт, послуг) в операціях з «низькоподатковими» компаніями і компаніями з переліку ОПФ
26 жовтня, 2018    1865

#8557 #ПнВК та чисті активи 13 вересня, 2018    2613

Капітальний ремонт. Коментар Олександра Шемяткіна щодо заміни податку на прибуток податком на виведений капітал 15 серпня, 2018    1044

#ПВК та рабство 19 березня, 2018    2225

#ПВК простими словами 14 березня, 2018    2352

Коментар Олександра Мініна до статті «Капкан для інвестора. Чи потрібен Україні податок на виведений капітал» 06 березня, 2018    1268

Прокоментувати