+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків: як підтверджено судами в 2016 році і які реальні санкції

22 лютого, 2017 Інформаційні листи

Замість передмови

У зв’язку з внесеними до Податкового кодексу України змінами1, з 01.01.2017 року для діяльності податкової міліції відсутнє правове поле, а отже її діяльність має бути припинена з вказаної дати з огляду принаймні на положення ч. 2 ст. 19 Конституції України.

Водночас, відповідно до публічних заяв, надходження до бюджету за цей же період з 1 січня 2017 року зросли на 25,5 млрд грн, що у 1,6 разів перевищує показник січня минулого року2.

Співпадіння?

Спробуємо проаналізувати, а наскільки дійсно ефективне кримінальне переслідування за ухилення від сплати податків з погляду забезпечення надходження до бюджету виходячи з вироків судів.

Для аналізу візьмемо всі виявлені судові вироки, якими визнані ухилення від сплати податків (за ст. 212 Кримінального кодексу України), за 2016 рік.

Які штрафи застосовані судами за ухилення від сплати податків упродовж 2016 року

1.

Основним видом покарання за ухилення від сплати податків (ст. 212 Кримінального кодексу України) є штраф. Його розмір залежить, головним чином, від такої кваліфікуючої ознаки, як сума ухилення3:

 Cт. 212, частина Сума податків, від сплати якої ухилилися, НМДГ  Штраф, НМДГ
1 1 000 – до 3 000 1 000 – до 2 000
2 3 000  – до 5 000 2 000 – до 3 000
3 ≥ 5 000 15 000 – до 25 000, або = сумі ухилення

Бачимо, що сума штрафу по перших двох частинах менша, ніж сума ухилення. Особливо по частині 2: максимальний розмір штрафу обмежений нижнім порогом суми ухилення.

2.

Однак насправді різниця значно більше, ніж вбачається з наведеної вище таблиці, в якій і граничні розміри ухилення, і розмір штрафу вказані в НМДГ – неоподаткованому мінімумі доходів громадян. Саме так, в НМДГ, це встановлено в ст. 212 «Ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів)» Кримінального кодексу України (далі − «КК України»).

Однак (1) НМДГ для обліку розмірів ухилення  ≠  (2) НМДГ для визначення розміру штрафу.

Для кваліфікації за розміром ухилення НМДГ (1) встановлений на рівні податкової соціальної пільги на відповідний рік (50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи), тобто у 2016 році цей НМДГ(1) = 689 грн4, а для визначення розміру штрафу НМДГ (2) = 17 грн. Так встановлено п. 5 підрозділу 1 Розділу XX Податкового кодексу України.

Якщо з урахуванням вказаного наведену вище таблицю перевести в гривні, то виходить таке:

 Cт. 212, частина Сума податків, від сплати якої ухилилися, грн (для 2016 року)  Штраф, грн
1 689 000 – до 2 067 000 17 000 – до 34 000
2 2 067 000  – до 3 445 000 34 000 – до 51 000
3 ≥ 3 445 000 255 000 – до 425 000, або = сумі ухилення

3.

Ми проаналізували вироки за 2016 рік по ст. 212 КК України5 у розрізі фактично застосованих штрафів. Таких вироків, якими встановлені ухилення від сплати податків, за 2016 рік всього 346. Узагальнені дані за ними в розрізі частин ст. 212 КК України щодо фактичного співвідношення суми ухилення та застосованих штрафів є наступними:

Ст. 212, частина Сума ухилення, у межах7, грн Штраф, у межах, грн

(по факту)

Сума штрафу у % до суми несплачених податків
1 585 626, 56  –  1 938 450 17 000  –  34 000   1,01   –   5,81
2 683 562,29  –  4 572 770,57 34 000  –  51 000 0,74   –   5,31
3 3 182 871,35 – 355 530 714,33 191 2508 –  355 530 174,33 2,18  – 100,00

Отже, штраф за ч. 1 та 2 ст. 212 КК України значно менший від суми фактичного ухилення, коливається у межах 0,74 – 5,81 % від суми ухилення.

За ч. 3 ст. 212 КК України відсоткове співвідношення є відмінним, оскільки суди призначали штраф з урахуванням фактичної майнової шкоди від злочину відповідно до положень ч. 2 ст. 53 КК України:

«За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу».

4.

Узагальнені дані щодо фактично підтвердженої вироками судів загальної суми ухилення та присуджених штрафів за підсумками 2016 року і як вони співвідносяться, з розбивкою за відповідними частинами ст. 212 КК України, наводяться нижче у таблиці:

Ст. 212, частина Кількість вироків Сума ухилення, всього, грн Сума штрафів, грн Підсумково штрафи у % до суми несплачених податків
1 21 22 219 976,89 555 900,00 2,51
2 5 10 563 037,86 272 000,00 2,58
3 8 393 033 512,42 367 556 561,68 93,52
Разом 34 425 816 527,17 368 384 461,68 86,51

*Інформація щодо розміру ухилення та суми штрафу в розрізі кожного вироку доступна в таблиці нижче, яка є Додатком 1 до цього оглядового листа.

5.

Які висновки можна зробити з наведеного вище?

По-перше, мабуть, про абсолютну неефективність кримінального переслідування за першою і другою частиною ст. 212 КК України з погляду забезпечення наповнення бюджету. Адже навіть у разі встановлення і підтвердження рішенням суду ухилення від сплати податків, відповідні штрафи за це становлять в середньому лише трохи більше ніж 2,5 % від суми несплачених податків. По всіх цих справах судами встановлено ухилення на суму 32 783 014,75 грн, присуджено сукупно штрафів на суму 827 900,00 грн. Платити штрафи дешевше?

По-друге, вони становлять переважну частину (26 із 34, або 76,5 %) зі справ з ухилення від сплати податків, щодо яких наявні вироки. А значить «пальба» іде головним чином «по горобцях» (сума штрафів в середньому за вироком лише 31 842,00 грн). А кожна така справа – це витрачені кошти платників податків на утримання і забезпечення діяльності відповідних органів.

Реально потенціал забезпечення надходжень до бюджету мають тільки провадження за ч. 3 ст. 212 КК України. Ухилення за цією частиною було визнано в 2016 році судами в 8 випадках: встановлено ухилення всього на 425,8 млн грн, за що застосовані штрафи на 368,4 млн грн.

Тож принаймні на ці кошти бюджет може(?) розраховувати?

Щоб оцінити реальність таких очікувань, варто, мабуть, поглянути на «справу року», виходячи із встановленого судом розміру ухилення від сплати податків і суми застосованих штрафів. Це вирок наведений за № 32 у таблиці: ухилення на суму 355 530 714,33 грн, штраф у розмірі 355 530 174,33 грн9. Для зручності цей вирок збережений із реєстру і наводиться як Додаток 2 до цього оглядового листа.

За величиною штрафу це 96,7 % від загальної суми штрафів, застосованих судами за ч. 3 ст. 212 КК України в 2016 році, або 96,5 % від всієї-всієї суми штрафів, застосованих судами за ст. 212 КК України в цілому за всіма справами в 2016 році.

І за сумою ухилення ця справа посідає таке ж чільне місце, на порядок «попереду» будь-якої іншої справи.

Тобто ця справа всім справам справа, найбільше досягнення боротьби з ухиленням від сплати податків, яке пройшло через суди і було підтверджено в 2016 році.

Тож вирок у цій справі може вважатися показовим, таким, що відображає більш ніж 90 % результату боротьби з ухиленням від сплати податків, як встановлено судами в 2016 році.

6.

Розглянемо детальніше «справу року» за вироком від 13 січня 2016 року (вирок наведений повністю у Додатку 2):

Стосується 2004 – 2008 років. Особа_2 (раніше не судимий, характеризується позитивно, на обліку у нарколога чи психіатра не перебуває, не одружений, не працює, інвалід ІІ групи) створив ТОВ ПСК «Вертикаль» як засновник, і потім був його директором та бухгалтером.

Надавав різним суб’єктам господарської діяльності документи із реквізитами підприємства про виконання робіт і надання послуг, які фактично не виконувалися, чим давав можливість всім контрагентам-замовникам ухилятися від оподаткування.

Знімав готівку «під звіт» з рахунку підприємства, однак не звітував і не повертав, тому вся ця готівка вважається його особистим доходом і підлягає оподаткуванню ПДФО, від сплати якого він ухилився, всього на суму 79 592 674,33 грн.

Також «закривав» документами буцімто понесені витрати і ПДВ із підприємствами далі по ланцюжку, які фактично роботи, послуги, товари не поставляли. Відповідно неправомірно сформував витрати і податковий кредит, чим ухилився від податків: 153 298 911,00 грн податку на прибуток підприємств і 122 639 129,00 грн ПДВ.

Всього, таким чином, ухилився від сплати податків на 355 млн 530 тис. 714,33 грн.

Вину свою визнав, підтвердив фактичні обставини, зазначені в обвинуваченні.

Оскільки Особа_2 визнала себе винною повністю і добровільно, підтвердила фактичні обставини, викладені в обвинуваченні, суд за згодою всіх учасників судового процесу розглянув справу без дослідження доказів.

Дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків і ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем.

Підсумкове покарання: штраф 355 530 174,33 грн, позбавлення права на 3 роки обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими санкціями, штраф 17 тис. грн, позбавлення волі на 5 років із звільненням від цього покарання з випробувальним терміном на 3 роки.

При ознайомленні з цим вироком складається враження, що вирок отримав «цап-відбувайло», такий собі «зицпредседатель Фунт». Чи може хтось повірить в інше, що інвалід ІІ групи, не працюючий, створив підприємство і один оперував і як директор, і як бухгалтер з такими сумами, і без ніякої криші і реальних «кукловодів»?

Цікаво також, чому це забрало так багато часу – розібратися з тим, що мало місце ще 2004 – 2008 роках? Адже за вироком бачимо лише одинака, який «все сам», і до того ж сам все визнав.

Тож чомусь не віриться, що дійсно належно розібралися з цією справою, і що там реально було саме так, і що насправді не стирчать там ще чиїсь «вуха».

Та залишимо це на совість слідства.

Що нас цікавить в розрізі аналізу в цьому огляді, то це реальність справляння призначених судом штрафів. Чи хтось повірить, що ця Особа_2 сплатить призначені судом 355,5 млн. грн штрафу? Ми не віримо.

І тому викреслили б штрафи, призначені за цим вироком, із розрахунку показника суто економічної ефективності кримінальних проваджень з ухилення від сплати податків.  Навіть якщо припустити, що всі інші призначені за ст. 212 в 2016 році штрафи будуть сплачені, то їх сума тоді становитиме лише 12 854 287,35 грн (тобто трохи менше ніж 13 млн грн).

Тож може саме цю суму – 13 млн грн слід вважати реальним показником економічної ефективності боротьби з ухиленням від сплати податків, який підтверджений судами в 2016 році?

Якщо брати у відсотках від сум ухилень, встановлених за вироками судів, то це становить лише 3 % від загальної суми ухилення.

7.

Цікаво також порівняти у відносному значенні суми податків, від сплати яких ухилилися, до загальної суми сплачених податків.

Встановлена вироками судів у 2016 році загальна сума ухилення становить 425 816 527,17 грн, тобто близько 426 млн грн.

А податкові надходження склали в 2016 році 377 млрд грн10.

Тобто встановлена вироками судів в 2016 році сума кримінального ухилення від сплати податків становила трохи більше ніж 0,1 % від суми податкових надходжень за цей рік.

8.

Із наведеного вище можна зробити висновок, що кримінальні провадження щодо ухилення від сплати податків за даними, підтвердженими вироками судів, суттєво не впливають на наповнення бюджету.

Окреме спостереження, що більше третини вироків за 2016 рік з ухилення від сплати податків – це затвердження угод про визнання винуватості. Та й щодо інших справ, як-от розглядувана вище «справа року», виникає питання, наскільки вони можуть бути в дійсності результатом угоди, хоча це й не було так оформлено формально.

Наведені дані говорять самі за себе. Кримінальні провадження з ухилення від сплати податків вкрай неефективні з економічного погляду. Водночас вони фактично створюють суттєвий тягар для бізнесу.

При тому що відповідальність, передбачена власне Податковим кодексом України, ефективніша з погляду наповнення бюджету. Адже Податковий кодекс передбачає як стягнення власне донарахованої суми податку, так і штрафів, які в загальному випадку становлять 25 % чи 50 % від суми податків, тобто насправді більше, ніж за ч. 1 і ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.

До слова, ці штрафи за Податковим кодексом, виходячи із критеріїв, визнаних Європейським судом з прав людини, навіть не зважаючи на встановлення їх у податковому законодавстві, мають кримінальний характер11.

Тож виникає питання, наскільки фактично подвійна кримінальна відповідальність відповідає ст. 61 Конституції України:

«Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення».

Також з огляду на продемонстровані за підсумками 2016 року результати боротьби з ухиленням від сплати податків, які підтверджені рішеннями судів, мабуть, варто повернутися до питання про доцільність таких кримінальних проваджень лише тоді, коли є узгоджене податкове зобов’язання, не сплачене у строки, встановлені Податковим кодексом (як це, зокрема, передбачено законопроектом 3448(д)).

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Законом України № 1797-VIII від 21 грудня 2016 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України» у п. 134 виключено Розділ XVIII2, що визначав правові засади діяльності податкової міліції.

2За повідомленням Голови ДФСУ, пана Романа Насірова, про основні показники роботи ДФС у січні 2017 року Державною фіскальною службою України до зведеного бюджету перераховано 68 млрд грн, а це у 1,6 рази, або на 25,5 млрд грн, більше відповідного періоду 2016 року. Новина доступна на офіційному сайті Державної фіскальної служби України за посиланням.

3Кваліфікація діяння платника за конкретною частиною ст. 212 Кримінального кодексу України, крім розміру ухилення, також залежить від наявності таких обставин як вчинення діяння групою осіб або вчинення його особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків.

4Детальніше у нашому матеріалі «Пороги для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 212 КК у 2017 році або ППР на яку суму будуть лякати цього року?».

5Всі вироки, які знайдені нами у Єдиному державному реєстрі судових рішень за ст. 212 КК України за 2016 рік.

6Маються на увазі вироки обвинувальні та про затвердження угод про визнання винуватості у справах щодо ухилення від сплати податків за 2016 рік. Детальніше з аналізом можна ознайомитись у таблиці – Додаток 1.

7Притягнення до кримінальної відповідальності відбувається з певним запізненням, за діяння, які відбулись в різних періодах. Для цілей кваліфікації застосовується поріг, який був на момент вчинення діяння. Оскільки НМДГ як податкова соціальна пільга змінювався із року в рік, то і кваліфікаційні пороги в гривні відповідно змінювалися.

8Мінімальна фактична сума застосованого штрафу за ч. 3 ст. 212 КК України. Штраф у такому розмірі був застосований за вироком у справі 712/13146/16-к. Вказаний вирок наведений у загальній таблиці за порядковим номером 28 та доступний у Єдиному державному реєстрі за посиланням.

9В судовому рішенні загальна сума податків, від сплати якої ухилився обвинувачений, не наведена. Якщо скласти по окремих видах податків, 79 592 674,33 ПДФО + 122 639 129,00 ПДВ + 153 298 911,00 податок на прибуток підприємств, то = 355 530 714,33 грн. Скоріше за все, суд в рішенні при визначенні штрафу (355 530 174,33 грн) просто зробив описку перестановкою двох цифр.

10За даними Інфографіки «Надходження до Державного бюджету України у 2016 році».

11Детальніше щодо цього питання можна ознайомитись у матеріалі за посиланням: «Кримінальна відповідальність за Податковим кодексом».

Додаток 1

№ п/п Номер справи/
наявність угоди
Обставини справи Сума ухилення,
грн
Штраф,
грн
Посилання Співвідношення штрафу до суми ухилення, %

Ч. 1 ст. 212 КК

1 711/7518/14-к Відносно директора підприємства. Надавав бухгалтеру підприємства завідомо підроблені документи щодо господарських операцій щодо поставки товарів з двома контрагентами. При цьому операції були безтоварними. Це призвело до безпідставного збільшення податкового кредиту. 705 122 34 000 Посилання в ЄДРСР 4,83
2 759/8955/16-к Щодо групи осіб, які створювали фіктивні підприємства з метою конвертації безготівкових грошових коштів компаній – вигодонабувачів у готівку. В процесі за допомогою фіктивних підприємств безпідставно формувався податковий кредит за рахунок безтоварних операцій. 1 938 450 34 000 Посилання в ЄДРСР 1,76
3 712/9895/16-к Щодо комерційного директора підприємства. Неоприбуткування грошових коштів у касі. Продаж продукції для чистки приміщень без оприбуткування грошових коштів у касі підприємства, що призвело до заниження чистого доходу та заниження зобов`язань по сплаті ПДВ. 802 149 17 000 Посилання в ЄДРСР 2,12
4 307/1681/16-к Щодо директора підприємства. Подання електронних митних декларацій та товарно-супровідних документів із неправдивими відомостями щодо року виготовлення та першої реєстрації імпортованих транспортних засобів для заниження розміру акцизного податку та податку на додану вартість. Вину визнав повністю. 928 516,75 17 000 Посилання в ЄДРСР 1,83
5 201/17584/15-к Отриману поворотну фінансову допомогу не повернуто та неоподатковано ПДФО. 680 000,00 17 000 Посилання в ЄДРСР 2,50
6 202/1273/16-к Стосовно директора підприємства-покупця. Безтоварні операції купівлі товару. На додачу на рахунок ПП були внесені грошові кошти в готівковій формі, наче за результатами операції з ФОП, яка не мала місця. Надходження коштів не задекларовано в складі доходів. Ухилення від сплати податку на прибуток. Директор вину визнав. 806 524, 81 25 500 Посилання в ЄДРСР 3,17
7 208/280/16-к Стосовно директора підприємства-покупця. Безтоварні операції. Підсудний визнав вину повністю. 787 739,00 17 000 Посилання в ЄДРСР 2,16
8 335/7534/15-к Стосовно головного бухгалтера підприємства-покупця. Первинні документи стосовно придбання товару від іншого підприємства, насправді товари придбавалися за готівку у невстановлених осіб. Є вирок стосовно директора постачальника. Підсудний вину визнав. 1 574 310 20 400 Посилання в ЄДРСР 1,30
9 636/3000/15-к Стосовно групи осіб. Утворювали юридичні особи та ФОП на підставних осіб з метою формування ПК для підприємств реального сектору економіки. Проведено судово-економічну експертизу. ФОП виступав як продавець товару підприємствам реального сектору, задекларовано витрати на фіктивні юридичні особи. Підсудні вину визнали повністю. 585 626,56 34 000 Посилання в ЄДРСР 5,81
10 658/4609/15-к Стосовно директора підприємства-с/г виробника у зв’язку із придбанням продукції, задекларованої як самостійно вирощена. Вину визнав. 1 535 187,20 17 000 Посилання в ЄДРСР 1,11
11 758/1260/16-к Стосовно директора підприємства-покупця у зв’язку із нереальністю операцій. Вину визнав. 1 009 399, 74 17 000 Посилання в ЄДРСР 1,69
12 758/1262/16-к Стосовно директора підприємства-покупця через нереальність поставок. Проведено судово-економічну експертизу, результати якої виявили невідповідність дат в первинних документах (договір укладено пізніше, ніж виписана ПН). Вину визнав повністю. 1 011 233, 98 17 000 Посилання в ЄДРСР 1,69
13 489/1612/16-к, угода Стосовно директора підприємства-покупця, ухилення через укладення фіктивних угод з постачальниками. 809 955 17 000 Посилання в ЄДРСР 2,10
14 552/2380/16-к, угода Стосовно директора підприємства-покупця. Ухилення через укладення фіктивних угод з постачальником. Була судово-економічна експертиза, яка підтвердила заниження ПДВ. 660 618 25 500 Посилання в ЄДРСР 3,86
15 552/2382/16-к, угода Стосовно директора (в подальшому – фінансового директора) підприємства-покупця. Зняття готівки через грошові чеки з рахунків ТОВ з метою придбання товарів без відображення операцій із зняття готівки в податковому та бухгалтерському обліках (несплата ПДФО, військового збору). 1 734 888,06 25 500 Посилання в ЄДРСР 1,47
16 553/3034/2016, угода Стосовно директора підприємства-покупця послуг. Ухилення у зв’язку із фіктивністю надання послуг (будівельні роботи) від контрагентів. 1 066 217,95 17 000 Посилання в ЄДРСР 1,60
17 554/2463/16-к, угода Стосовно фінансового директора підприємства-покупця. Нереальність надання послуг та поставки обладнання від контрагентів. 934 833,68 25 500 Посилання в ЄДРСР 2,73
18 554/2466/16-к, угода Стосовно комерційного директора підприємства-покупця. Нереальність поставок товарів від контрагента. 687 625 25 500 Посилання в ЄДРСР 3,71
19 608/758/16-к, угода Стосовно директора (засновника) підприємства-покупця. Нереальність поставок товару від контрагента. Товари фактично не пов’язані із господарською діяльністю ПП, продукція така не реалізовувалась та в залишках не відображена. 1 696 455 17 000 Посилання в ЄДРСР 1,01
20 638/3556/16-к, угода Стосовно директора підприємства-покупця. Нереальність поставок насіння (від СПП “Чайка” до ТОВ “ТК “Інтех”). Включення до податкового обліку операції, яка не відбулась. 1 290 480,16 34 000 Посилання в ЄДРСР 2,64
21 646/2543/16-к, угода Стосовно директора і одночасно головного бухгалтера підприємства-покупця. За попередньою змовою групи осіб. Безтоварні операції з рядом підконтрольних фіктивних підприємств. 974 645 34 000 Посилання в ЄДРСР 3,49
Загальна сума 22 219 976,89 555 900,00 2,51 %
Ст. 212, частина 1 Сума ухилення, грн Сума штрафів, грн Підсумково штрафи у % до суми несплачених податків
Мінімальний розмір 1 938 450,00 17 000,00 1,01
Максимальний розмір 585 626, 56 34 000,00 5,81
№ п/п Номер справи/
наявність угоди
Обставини справи Сума ухилення,
грн
Штраф,
грн
Посилання Співвідношення штрафу до суми ухилення, %
Ч. 2 ст. 212 КК
22 757/17785/14-к Щодо фінансового директора ТОВ. Фіктивність постачальників товарів та виконавців робіт. Створення видимості поставки товарів, надання послуг та виконання робіт з метою безпідставного завищення податкового кредиту підприємства. Обвинувачений вину не визнавав, посилався на те, що в період вчинення інкримінованих діянь він не виконував організаційних функцій підприємства. Проте суд дійшов до висновку, що вина є доведеною, посилаючись на показання свідків, матеріали податкової перевірки (які не визнавались незаконними в установленому порядку). 4 572 770,57 34 000 Посилання в ЄДРСР 0,74
23 441/1394/16-к Щодо директора ТОВ фіктивного підприємства. Здійснення експорту лісопродукції на підставі незаконно отриманих Сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Готівка, що поступала за експорт на банківський рахунок не оподатковувалась. 683 562,29 34 000 Посилання в ЄДРСР 4,97
24 234/16704/16-к, угода Стосовно директора. Нереальність виконання монтажно-будівельних робіт підрядниками підприємства. Роботи виконувались працівниками самого підприємства (умисне безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ). 2 337 716 51 000 Посилання в ЄДРСР 2,18
25 335/12032/16-к, угода Щодо групи осіб, які засновували фіктивні підприємства з метою “конвертації” безготівкових грошових коштів у готівку та забезпечували ухилення від сплати податків контрагентів підприємства, укладаючи нікчемні угоди (безтоварні операції). 960 656 51 000 Посилання в ЄДРСР 5,31
26 757/8390/16-к, угода Стосовно фінансового директора підприємства-покупця у зв’язку із безтоварністю операцій. 2 008 333 51 000 Посилання в ЄДРСР 2,54
Загальна сума 10 563 037,86 272 000 2,58
Ст. 212, частина 2 Сума ухилення, грн Сума штрафів, грн Підсумково штрафи у % до суми несплачених податків
Мінімальний розмір 683 562,29 34 000,00 0,74
Максимальний розмір 4 572 770,57 51 000,00 5,31
№ п/п Номер справи/
наявність угоди
Обставини справи Сума ухилення,
грн
Штраф,
грн
Посилання Співвідношення штрафу до суми ухилення, %

Ч. 3 ст. 212 КК

27 127/14001/16-к Щодо директора декількох підприємств. Підроблення податкової звітності з ПДВ, фінансово-господарських документів щодо фіктивних операцій з метою безпідставного завищення податкового кредиту. Директор свою вину визнав. 11 709 012,75 255 000 Посилання в ЄДРСР 2,18
28 712/13146/16-к Щодо директора підприємства. Заниження вартості тканини при оформленні операцій з імпорту на територію України, шляхом використання завідомо підроблених документів. Спричинило ненадходження до бюджету ПДВ та заниження ввізного мита. 3 288 886,99 191 250,00 Посилання в ЄДРСР 5,82
29 451/254/15-к Відносно директора підприємства. Вступив у попередню змову з іншою особою, з яким документально оформив безтоварні операції по придбанню зерна та кукурудзи, що призвело до безпідставного формування податкового кредиту. Також занизив дохід не включивши до його складу отриману безповоротну фін. допомогу. 7 637 266 7 632 266 Посилання в ЄДРСР 99,94
30 759/7381/16-к, угода Щодо генерального директора підприємства. Підприємство виграло у тендері на поставку спец. устаткування для іншої компанії. Оскільки устаткування поставлялось для замовника по ціні, яка в 3 рази перевищувала реальну вартість, підприємство з метою зменшення зобов`язань по податку на прибуток та штучного формування податкового кредиту оформлювало документи про фіктивні поставки обладнання (безтоварні операції). 3 274 830 255 000 Посилання в ЄДРСР 7,79
31 588/847/14-к Стосовно фізичної особи – у співучасті із ФОП. ФО ініціювала відкриття ФОП та давало вказівки стосовно функціонування. ФОП не вів податковий облік, не отримував первинні документи. При заповненні декларації вказано постачальником ТМЦ неіснуючого суб’єкта підприємницької діяльності. Підсудний вину не визнав. ФОП надавав свідчення проти підсудного. ФОП визнано винним вироком суду у окремому провадженні. 4 208 917 306 000 Посилання в ЄДРСР 7,27
32 643/20708/13-к Стосовно директора “транзитного ” підприємства щодо ухилення від ПДФО та безтоварних операцій з постачальниками та покупцями. Визнав вину. 355 530 714,33 355 530 174,33 Посилання в ЄДРСР 100,00
33 722/2450/14-к Стосовно директора підприємства-покупця через нереальність поставок товару. Директора контрагента звільнено від кримінальної відповідальності (фіктивне підприємництво) за нереабілітуючих обставин. Проведено судово-економічну експертизу, результати якої підтвердили неправомірність формування ПК. Підсудний вину визнав. 4 201 014 204 000 Посилання в ЄДРСР 4,86
34 645/5194/16-к Щодо ФОП. Неоприбуткування виручки. Фактичне перевищення встановленого ліміту для перебування на спрощеній системі оподаткування. Перевищення ліміту для звернення до податкового органу з заявою про реєстрацію платником ПДВ. Обвинувачений визнав вину. 3 182 871, 35 3 182 871,35 Посилання в ЄДРСР 100,00
Загальна сума 393 033 512,42 367 556 561,68 93,52
Ст. 212, частина 3 Сума ухилення, грн Сума штрафів, грн Підсумково штрафи у % до суми несплачених податків
Мінімальний розмір 3 182 871, 35 191 250,00 2,18
Максимальний розмір 355 530 714,33 355 530 174,33 100,00

Додаток 2

https://reyestr.court.gov.ua/Review/54944950

643/20708/13-к

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13.01.2016      Московский районный суд г. Харькова в составе

председательствующего судьи Малыхина А.Р.,

при секретаре                             Воловод К.А.

прокурора                                    Баштенко А.С.

адвоката                                         ОСОБА_1

в открытом судебном заседании в г. Харькове рассмотрев уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, не работающего, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,

по ст. ст. 212 ч. 3 и 364 ч. 2 УК Украины;

установил:

ОСОБА_2 с целью прикрытия в 2004 2008 годах незаконной деятельности по оказанию различным субъектам предпринимательской деятельности услуг по минимизации объекта налогообложения, путем передачи им документов с реквизитами фиктивного предприятия для использования в бухгалтерском и налоговом учете, создал ООО ПСК «Вертикаль» (код 32948799), зарегистрированное 14.05.04 года распоряжением исполкома Харьковского городского совета по юридическому адресу: АДРЕСА_1.

26.05.04 года предприятие ООО ПСК «Вертикаль» было принято на налоговый учет в ГНИ Московского района г. Харькова и 04.06.04 получило свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость №292286183, после чего в помещении по адресу: АДРЕСА_2 стало осуществлять свою деятельность .

Далее, в период времени с 2006 по 2008 года ОСОБА_2, с целью прикрытия вышеуказанной незаконной деятельности, достоверно зная, что ООО ПСК «Вертикаль» не имеет необходимых для осуществления хозяйственной деятельности трудовых ресурсов, техники, оборудования, предоставлял различным субъектам предпринимательской деятельности документы с реквизитами ООО ПСК «Вертикаль» свидетельствующие о выполнении работ и оказании услуг на общую сумму 653331527 грив., которые фактически не выполнялись и не оказывались, что предоставила возможность всем контрагентам ООО ПСК «Вертикаль» минимизировать объект налогообложения, тем самым уклонить от уплаты налога на прибыль в сумме 163332881,75 грив. и налога на добавленную стоимость в сумме 130666305,4 грив., а всего на общую сумму 293999187,15 грив., чем причинен ущерб государственным интересам в крупном размере.

ОСОБА_2, будучи в период времени с 2004 по 2008 года директором и бухгалтером ООО ПСК «Вертикаль», в связи с чем, имел право без доверенности выполнять действия от имени общества, представлять интересы общества во всех отечественных и иностранных предприятиях, в фирмах и организациях, заключать договора и контракты, подписывать финансово-хозяйственные документы, открывать текущие и иные счета в учреждениях банка, следовательно обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, т.е. был служебным лицом указанного предприятия и в силу занимаемой должности достоверно знал и был обязан соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, закрепляющих правовые основы регулирования, организации, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в Украине, своевременность и полноту уплаты налогов: п. 2 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», согласно которого следует, что вопрос организации бухгалтерского учета на предприятии находится в компетенции его собственника (собственников) и уполномоченного органа (должностного лица) в соответствии с действующим законодательством и учредительным документам; п. 3 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», согласно которого следует, что ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечения фиксации фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, хранение обработанных документов, регистров и отчетности в течение установленного времени, но не меньше 3 лет, несет собственник (собственники) или уполномоченный орган (должностное лицо), которое осуществляет руководство предприятием в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами; п. 2.11 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», утвержденного постановлением №637 Правления Национального Банка Украины от 15.12.04, согласно которого, выдача наличных средств в подотчет разрешается на срок не более двух рабочих дней, включая день получения наличных денежных средств в подотчет; выдача лицу наличных денежных средств в подотчет осуществляется при условии предоставления им отчета за полученные ранее средства в подотчет; п. 4.2 п.п. 4.2.15 Закона Украины «О налоге с дохода физических лиц», согласно которым, в состав общего месячного налогооблагаемого налога включается сумма чрезмерно потраченных средств, полученных плательщиком налога на командировку или в подотчет и не возвращенных в установленные законодательством сроки; п. 9.10.1 налоговым агентом плательщика налога в течение установленного срока, является лицо, является лицо, которое предоставило данные суммы; п. 9.10.2. отчет об использовании средств выданных в подотчет, предоставляется в форме, установленной центральным налоговым органом, до окончания третьего банковского дня, следующего за днем, за которым плательщик налога: б) завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия по поручению и за счет лица, которое предоставило средства в подотчет.

При наличии чрезмерно потраченных средств их сумма возвращается плательщиком налога в кассу или зачисляется на банковский счет лица, которое их предоставило, до или во время предоставления указанного отчета.

Обладая вышеуказанной информацией, ОСОБА_2, занимая одновременно должности руководителя и бухгалтера ООО ПСК «Вертикаль», имея умысел на уклонение от уплаты налога с дохода физических лиц, умышленно и систематически на протяжении 2006 2008 годов нарушал вышеуказанные требования действующего законодательства и уклонился от уплаты налога с дохода физических лиц в особо крупном размере.

Так, в период времени с 18.04.06 по 25.12.06, ОСОБА_2 получил в подотчет с расчетного счета ООО ПСК «Вертикаль» денежные средства в сумме 7023168 грив., которые в кассу предприятия в установленный действующим законодательством 2-хдневный срок не вернул, документы и отчет, подтверждающие расходование полученных в подотчет денежных средств не предоставил, следовательно, получил в указанный период доход в сумме 7023168 грив., после чего, как руководитель предприятия налогового агента, не начислил и не уплатил в бюджет государства налог с дохода физических лиц в сумме 913011,84 грив., чем нарушил ст. ст. 4, 9 Закона Украины «О налоге с дохода физических лиц» и причинил ущерб государственным интересам в особо крупном размере в виде не поступившего налога с физических лиц на указанную сумму.

Далее, ОСОБА_2, продолжая свою преступную деятельность, аналогичным выше путем в период времени с 13.02.07 по 28.12.07, получил в подотчет с расчетного счете ООО ПСК «Вертикаль» денежные средства в сумме 186964786,49 грив., которые в кассу предприятия в установленный действующим законодательством 2-хдневный срок не вернул, документы и отчет, подтверждающие расходование полученных в подотчет денежных средств не предоставил, следовательно, получил в указанный период доход в сумме 186964786,49 грив., после чего, как руководитель предприятия налогового агента, не начислил и не уплатил в бюджет государства налог с дохода физических лиц в сумме 28044717,97 грив., чем нарушил ст. ст. 4, 9 Закона Украины «О налоге с дохода физических лиц» и причинил ущерб государственным интересам в особо крупном размере в виде не поступившего налога с физических лиц на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_2, продолжая свою преступную деятельность, аналогичным выше путем в период времени с 04.01.08 по 27.06.08, получил в подотчет с расчетного счета ООО ПСК «Вертикаль» денежные средства в сумме 337566 296,78 грив., которые в кассу предприятия в установленный действующим законодательством 2-хдневный срок не вернул, документы и отчет, подтверждающие расходование полученных в подотчет денежных средств не предоставил, следовательно, получил в указанный период доход в сумме 337566 296,78 грив., после чего, как руководитель предприятия налогового агента, не начислил и не уплатил в бюджет государства налог с дохода физических лиц в сумме 50634944,52 грив., чем нарушил ст. ст. 4, 9 Закона Украины «О налоге с дохода физических лиц» и причинил ущерб государственным интересам в особо крупном размере в виде не поступившего налога с физических лиц на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением и достоверно зная, что согласно п. 2.11 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине», утвержденного постановлением №637 Правления Национального Банка Украины от 15.12.04, согласно которого, выдача наличных средств в подотчет разрешается на срок не более двух рабочих дней, включая день получения наличных денежных средств в подотчет; выдача лицу наличных денежных средств в подотчет осуществляется при условии предоставления им отчета за полученные ранее средства в подотчет, действуя умышленно и вопреки интересам службы, в нарушение действующего законодательства, в период времени с 18.04.06 по 27.06.08 систематически получал с расчетного счета ООО ПСК «Вертикаль» в подотчет денежные средства, при этом не вернув ранее полученные денежные средства и не отчитавшись за ни, что привело к не поступлению в государственный бюджет сумы налога с дохода физических лиц в общем размере 79592674,33 грив. и причинило тяжкие последствия в виде в виде ущерба государству на указанную сумму.

Далее, ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, достоверно зная, что между ООО ПСК «Вертикаль» и ООО «Укрстройтрейд» (код 33205753), ЧП «Финансовый советник» (код 32136899), ЧФ «С.В.И.» (код 32094299), ООО «Еврострой+» (код 32867055) не было финансово – хозяйственных взаимоотношений, не имея в наличии налоговых накладных, полученных от указанных предприятий, в нарушение п.п. 7.2.4, п. 7.2, п.п. 7.4.5., ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» № 168/97 ВР от 03.04.97., умышленно в период времени с апреля 2006 года по июнь 2008 года завысил налоговый кредит предприятия по НДС в размере 122 639 129 грн., в результате чего в бюджет государства до настоящего времени не поступили средства в размере 122 639 129 грн., срок уплаты которых уже настал, чем причинен ущерб государству в крупных размерах.

Кроме того, директор ООО ПСК «Вертикаль» ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, достоверно зная, что между ООО ПСК «Вертикаль» и ООО «Укрстройтрейд» (код 33205753), ЧП «Финансовый советник» (код 32136899), ЧФ «С.В.И.» (код 32094299), ООО «Еврострой+» (код 32867055) не было финансово – хозяйственных взаимоотношений, соответственно, не имея в наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских и налоговых документов на поставку ТМЦ и оказание услуг, полученных от указанных предприятий и предоставляющих ООО ПСК «Вертикаль» право на формирование валовых затрат, умышленно и противоправно, с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и в нарушение требований п. 5.1, пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятия», в период времени с 2006 года по 2008 год завысил валовые затраты предприятия в размере 613 195 643 грн., в результате чего в бюджет государства до настоящего времени не поступили обязательные платежи в сумме 153 298 911 грн., срок уплаты которых уже настал, чем причинен ущерб государству в особо крупных размерах.

Так же, ОСОБА_2, действуя вопреки интересам службы и достоверно зная, что в период времени с 2006 года по 2008 год у ООО ПСК «Вертикаль» не было финансово – хозяйственных взаимоотношений с ООО «Укрстройтрейд» (код 33205753), ЧП «Финансовый советник» (код 32136899), ЧФ «С.В.И.» (код 32094299), ООО «Еврострой+» (код 32867055), злоупотребляя своим служебным положением, использовал в налоговом и бухгалтерском учете предприятия, а также в приложениях № 5 к декларациям ООО ПСК «Вертикаль» по НДС реквизиты данных предприятий, что повлекло тяжкие последствия в виде не поступления в бюджет государства НДС в общей сумме 122 639 129 грн.

Также, ОСОБА_2, действуя вопреки интересам службы и достоверно зная, что в период времени с 2006 года по 2008 год у ООО ПСК «Вертикаль» не было финансово – хозяйственных взаимоотношений с ООО «Укрстройтрейд» (код 33205753), ЧП «Финансовый советник» (код 32136899), ЧФ «С.В.И.» (код 32094299), ООО «Еврострой+» (код 32867055), злоупотребляя своим служебным положением, использовал в налоговом и бухгалтерском учете предприятия, а также в приложениях № 5 к декларациям ООО ПСК «Вертикаль» по НДС реквизиты данных предприятий, что повлекло тяжкие последствия в виде не поступления в бюджет государства налога на прибыль в общей сумме 153 298 911 грн.

Кроме того, ОСОБА_2, работая в период с 2004 года по 2009 год в должности директора ООО ПСК «Вертикаль» (код 32948799), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5. 70, кв. 334, являлся должностным лицом указанного предприятия, т.к. согласно п.п. 9.5 устава предприятия обладал организационно-распорядительными и административно- хозяйственными полномочиями.

В 2008 году ОСОБА_2, действуя умышленно и противоправно, имея умысел, направленный на конвертацию безналичных денежных средств ЧП «Венирт» в наличные и получение вознаграждения за данную услугу, достоверно зная, что работники его предприятия никаких ремонтно-строительных работ на территории ОАО «Волчанский агрегатный завод» по договорам субподряда с ЧП «Венирт» не выполняли, составил следующие заведомо подложные документы с реквизитами ООО ПСК «Вертикаль»:

– договор подряда №12 между ЧП «Венирт» и ООО ПСК «Вертикаль» от 25.02.08. по выполнению работ по устройству топочной № 1 корп. 221-А (производственный. 4-й этаж);

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за март 2008 года, договор № 12;

– акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за март 2008 года, договор № 12;

– налоговую накладную ООО ПСК «Вертикаль» № 3830 от 31.03.08. на сумму 16 515.6 грн.;

– договор подряда № 14 между 477 «Венирт» и ООО ПСК «Вертикаль» от 25.02.08. по выполнению работ по ремонту химической и металлографической лаборатории отд. № 10. корп. 203;

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за март 2008 года, договор № 14;

– акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за март 2008 года, договор № 14;

– налоговую накладную ООО ПСК «Вертикаль» № 3841 от 31.03.08. на сумму 20 160 грн.;

– договор подряда № 13 между 1Ш «Венирт» и ООО ПСК «Вертикаль» от 25.02.08. по выполнению работ по ремонту помещения мойки корп. 221 А (производственный), цех № 12;

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за март 2008 года, договор № 13;

– акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за март 2008 года, договор № 13;

– налоговую накладную ООО ПСК «Вертикаль» № 3843 от 31.03.08. на сумму 16 614 грн.;

– договор подряда № 24 от 31.03.08. между ЧП «Венирт» и ООО ПСК «Вертикаль» по ремонту кровли стружкосборника, корп. 206 «Волчанского агрегатного завода»;

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за март 2008 года, договор № 24;

– акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за март 2008 года, договор № 24;

– налоговую накладную ООО ПСК «Вертикаль» № 4043 от 25.04.08. на сумму 52 761. 60 грн.;

– договор подряда № 27 .между ЧП «Венирт» и ООО ПСК «Вертикаль» от 05.05.08. по выполнению работ по ремонту топочной № 1 корп. 203;

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за май 2008 года, договор № 27;

– акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за май 2008 года, договор № 27;

– налоговую накладную ООО ПСК «Вертикаль» № 5205 от 30.05.08. на сумму 9 660 грн.;

– договор подряда № 26 между ЧП «Венирт» и ООО ПСК «Вертикаль» от 05.05.08. по выполнению работ по ремонту кровли корп. 221 -М (произв. пристройка);

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за май 2008 года, договор № 26;

– акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за май 2008 года, договор № 26;

– налоговую накладную ООО ПСК «Вертикаль» № 5203 от 30.05.08. на сумму 38 311,2 грн.;

– договор подряда № 31 между ЧП «Венирт» и ООО ПСК «Вертикаль» от 30.05.08.; выполнению работ по устройству топочной № 1 корп. 234 (столовая);

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за июнь 2008 года, договор № 31;

– акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за июнь 2008 года, договор № 31;

– налоговую накладную ООО ПСК«Вертикаль» № 6365 от 27.06.08. на сумму 10304,4 грн.;

– договор подряда № 32 между ЧП «Венирт» и ООО ПСК «Вертикаль» от 30.05.08. по выполнению работ по устройству топочной № 2 корп. 234 (столовая);

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за нюнь 2008 года, договор № 32;

– акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за июнь 2008 года, договор № 32;

– налоговую накладную ООО ПСК «Вертикаль» № 6359 от 27.06.08. на сумму 10357, 2 грн.;

– договор подряда № 38 между ЧП «Венирт» и ООО ПСК «Вертикаль» от 26.06.08. по выполнению работ по ремонту помещения сан. узла медпункта;

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за июль 2008 года, договор № 38;

– акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за июль 2008 года, договор № 38;

– налоговую накладную ООО ПСК «Вертикаль» № 7335 от 31.07.08. на сумму 27373,2 грн.;

– договор подряда № 33 между ЧП «Венирт» и ООО ПСК «Вертикаль» от 30.05.08. по выполнению работ по устройству топочной № 2 корп. 221-А (АБК);

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за июнь 2008 года, договор № 33;

– акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за июнь 2008 года, договор № 33;

– налоговую накладную ООО ПСК «Вертикаль» № 6361 от 27.06.08. на сумму 10442,4 грн.;

– договор подряда № 30 между ЧП «Венирт» и ООО ПСК «Вертикаль» от 30.05.08. по выполнению работ по устройству топочной корп. 239 (гараж);

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за июнь 2008 года, договор № 30;

– акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за июнь 2008 года, договор № 30;

– налоговую накладную ООО ПСК «Вертикаль» № 6363 от 27.06.08. на сумму 7448,4 грн.;

– договор подряда № 39 между ЧП «Венирт» и ООО ПСК «Вертикаль» от 31.06.08. по выполнению работ по устройству топочной корп. 239 (гараж);

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за июль 2008 года, договор № 39;

– акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за июль 2008 года, договор М 39;

– налоговую накладную ООО ПСК «Вертикаль» № 7333 от 31.07.08. на сумму 20178 грн.;

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за август 2008 года, договор № 43;

– акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за август 2008 года, договор ЛЬ 43;

– налоговую накладную ООО ПСК «Вертикаль» № 8473 на сумму 8463,6 грн;

– договор подряда № 44 между ЧП «Венирт» и ООО ПСК «Вертикаль» от 31.07.08. по выполнению работ по ремонту кровли корпуса № 201;

– справку о стоимости выполненных подрядных работ за август 2008 года, договор № 44;

– акт №1 приемки выполненных подрядных работ за август 2008 года, договор № 44;

– налоговую накладную ООО ПСК «Вертикаль» № 8475 от 29.08.08. на сумму 25.000,8 грн.

Далее ОСОБА_2, в нарушение требований п. 3 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» согласно которого следует, что ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксации фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, хранение обработанных документов, регистров и отчетности в течении установленного времени, но не меньше 3 лет, несет собственник (собственники) или уполномоченный орган (должностное лицо), которое осуществляет руководство пред приятием в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами, используя свое должностное положение вопреки интересам службы, достоверно зная, что фактически с ЧП «Венирт» не было никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений, подписал вышеуказанные подложные документы, заверил свою подпись оттиском круглой печати ООО ПСК «Вертикаль», после чего через ОСОБА_3, который не осознавал преступных действий указанных лиц, выдал подложные документы директору ЧП «Венирт» ОСОБА_4 и главному ин женеру данного предприятия ОСОБА_5

Далее, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, достоверно зная, что все подрядные работы на территории ОАО «Волчанский агрегатный завод» были фактически выполнены силами работников ЧП «Венирт», подписали вышеуказанные подложные документы с реквизитами ООО ПСК «ОСОБА_3 тикаль» и передали их в бухгалтерию ЧП «Венирт», для использования в бухгалтерском и налоговом учете предприятия и расчета налоговых обязательств.

В результате указанных противоправных действий ОСОБА_2, на основании указанных подложных документов была необоснованно произведена оплата на счет ООО ПСК «Вертикаль» в сумме 250 403 грн. и незаконно завышены валовые затраты ЧП «Венирт» на указанную сумму, что стало причиной не поступления в государственный бюджет налога на прибыль в сумме 62 600 грн., нарушены п.п 5.1 ст. 5 Закона Украины « О налогообложении прибыли предприятия».

Кроме того, в результате указанных противоправных действий ОСОБА_2., на основании указанных подложных налоговых накладных был необоснованно и незаконно завышен налоговый кредит ЧП «Венирт» по налогу на добавленную стоимость в размере 50 080 грн, нарушены р.п. 7.4.1. пп.7.4.4 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины « О налоге на добавленную стоимость».

Вышеуказанное стало причиной не поступления в государственный бюджет налога на прибыль и НДС в общей сумме 112 680 грн., чем был причинен ущерб государственным интересам в указанном размере, что является тяжкими последствиями.

Подсудимый виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью и подтвердил фактические обстоятельства предъявленного обвинения. Пояснил, что с 2004 г. стал учредителем фирмы ООО ПСК «Вертикаль», вел финансово-хозяйственную деятельность в сфере строительства, торговли до 2008 г. Он одновременно занимал должности директора и бухгалтера предприятия. Получал подотчет из кассы ООО наличными указанные суммы и не возвращал их в кассу, документы и отчет о расходовании полученных денежных средств не предоставлял, налог с полученных средств не платил. Денежные средства брал подотчет, с целью возврата тем, кто перечислял на счета, деньги передавал представителям предприятий. Декларации в налоговую инспекцию за указанный в обвинении период подписывал и подавал он, в декларациях указывал те цифры, которые указаны в обвинении. Уклонения от уплаты налогов произошло из-за отсутствия денежных ресурсов. Подтвердил тот факт, что выписывались накладные, которые не соответствовали действительности. Указанный в обвинении ущерб признает, в содеянном раскаивается.

Поскольку подсудимый признал себя виновным полностью и добровольно, подтвердил фактические обстоятельства, изложенных в обвинительном заключении, суд, в соответствии с требованиями ч.3 ст. 299 УПК Украины, с согласия всех участников судебного процесса, рассмотрел дело без исследования доказательств.

Суд считает вину подсудимого доказанной полностью.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ст. 212 ч. 3 УК Украины, уклонение от уплаты налогов, т.е. умышленное уклонение от уплаты налогов, которые входят в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное должностным лицом предприятия, повлекшее к фактическому не поступлению в бюджет средств в особо крупном размере, а также по ст. 364 ч. 2 УК Украины, злоупотребление своим служебным положением, т.е. умышленное, из корысти, использование служебным лицом служебного положения, вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия.

Изучением личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, ни в чем предосудительном замечен не был, не работает, характеризуются положительно, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, является инвалидом ІІ-й группы.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого суд признает чистосердечное раскаяние, частичное погашение ущерба (т.8 л.д.259).

Обстоятельств, отягчающих наказание не имеется.

При избрании вида и размера наказания, суд учитывает степень общественной опасности совершенных деяний, данные о личности подсудимого и смягчающие наказание обстоятельства, и считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможны без изоляции от общества.

Наказание подсудимому по ч. 3 ст. 212 УК Украины в виде штрафа, в соответствии с требованиями ч.2 ст. 53 УК Украины, с изменениями от 04.12.2010 г. № №229, 230 и от 17.12.2011 г. № 239, суд назначает в размере имущественного вреда.

ГНИ Московского района г. Харькова предъявлен гражданский иск к ОСОБА_2, как виновному лицу, о взыскании начисленных ООО ПСК «Вертикаль» налогов, пени и штрафных санкций.

Данный иск суд оставляет без рассмотрения, как не подготовленный, поскольку иск подлежит предъявлению до ООО ПСК «Вертикаль» в порядке хозяйственного спора.

По делу имеются судебные издержки за проведение судебно-экономических экспертиз, судебно-криминалистических экспертиз на общую сумму 65114,32 грн., оплату которых суд возлагает на подсудимого.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК Украины.

Руководствуясь ст.ст. 321-324 УПК Украины суд, –

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины и назначить ему следующее наказание:

– по ч. 3 ст. 212 УК Украины – штраф в размере 355530174 (триста пятьдесят пять миллионов пятьсот тридцать тысяч сто семьдесят четыре) грн. 33 коп. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 (три) года с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью;

– по ч.2 ст. 364 УК Украины – 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 17 000 (семнадцать тысяч) грн. в доход государства.

В соответствии с правилами ч. 1 ст. 70 УК Украины окончательно назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы и штрафа в размере 355530174 (триста пятьдесят пять миллионов пятьсот тридцать тысяч сто семьдесят четыре) грн. 33 коп. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно – распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 17 000 (семнадцать тысяч) грн. в доход государства.

В соответствии со ст. ст. 75, 76 УК Украины освободить ОСОБА_2 от назначенного судом наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком в виде 3 (трех) лет, обязав осужденного, согласно п.п. 2, 3, 4 ст. 76 УК Украины:

– не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;

– уведомлять вышеуказанный орган об изменении места жительства, работы;

– периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде.

Гражданский иск ГНИ Московского района г. Харькова оставить без рассмотрения.

Взыскать с ОСОБА_2 в доход государства судебные издержки в размере 65114,32 грив. за проведение экспертиз.

Вещественные доказательства: документы ООО ПСК «Вертикаль» в количестве 122 томов, находящиеся вместе с материалами уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток, осужденным в этот же срок с момента получения копии приговора, путем подачи апелляции через Московский районный суд г. Харькова.

Судья

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2017

Перегляди 22157

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Пороги для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 212 КК України з 01 січня 2018 року 17 січня, 2018    64803

Прокуратура втратила повноваження щодо досудового розслідування злочинів, підслідних Державному бюро розслідувань 04 грудня, 2017    13740

Кримінальна відповідальність за нормотворчість, яка призводить до зменшення податкових надходжень до бюджету 13 жовтня, 2017    3123

Кримінальні провадження щодо ухилення від сплати податків за перше півріччя 2017 року: «привид» податкової міліції та «ефективність» суду 27 вересня, 2017    3268

Вироки у кримінальних провадженнях щодо ухилення від сплати податків за перше півріччя 2017 року 26 вересня, 2017    3801

Досудове розслідування за ухилення від сплати податків (за ст. 212 КК України): наразі тільки щодо депутатів і можновладців? 21 серпня, 2017    9979

Кримінальні провадження щодо ухилення від сплати податків у першому кварталі 2017 року: вироки, тенденції та статистика 05 липня, 2017    3327

Узаконення [незаконних] податкових перевірок у рамках кримінального провадження? 29 травня, 2017    2956

Презентація «Незаконність призначення податкових перевірок у рамках кримінального провадження» 06 березня, 2017    3100

Кримінальні провадження щодо ухилення від сплати податків у 2016 році: вироки, тенденції та статистика 17 січня, 2017    3739

Пороги для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 212 КК у 2017 році
Або ППР на яку суму будуть лякати цього року?
11 січня, 2017    89992

Кримінальна відповідальність за Податковим кодексом 13 грудня, 2016    6279

Прокоментувати