+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Зміни до переліку документальних позапланових перевірок, які дозволено проводити на період до припинення або скасування воєнного стану

07 листопада, 2022 Інформаційні листи

04.11.2022 р. на підпис Президенту України було направлено Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу № 8045 від 16.09.2022 р. (далі – Проект № 8045).

Відповідний Проект № 8045 передбачає впровадження змін, спрямованих на наповнення дохідної частини бюджету за рахунок відновлення строків здійснення контролюючими органами заходів з погашення податкового боргу або, простими словами, на відновлення проведення значного переліку податкових перевірок.

Так, відповідним Проектом № 8045 змінюється низка особливостей справляння податків та зборів на період дії воєнного стану в Україні, передбачених пунктом 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України).

У першу чергу, вносяться зміни до абзацу третього пп. 69.2 ПК України, де, додатково до пп. 78.1.7 та пп. 78.1.8 ПК України, дозволяється проведення наступних документальних позапланових перевірок:

 • перевірок з питань оподаткування юридичних осіб або інших нерезидентів, які здійснюють господарську діяльність через постійне представництво на території України, доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України;
 • перевірок нерезидентів (представництв нерезидентів);
 • перевірок з підстав, передбачених наступними підпунктами ПК України:
 • пп. 78.1.21 (у випадку неподання в строк податкової декларації, розрахунків тощо в частині контролю за трансфертним ціноутворенням (далі – ТЦУ);
 • пп. 78.1.52 (при вимозі повного або часткового перегляду результатів проведеної перевірки);
 • пп. 78.1.123 (у випадку невідповідності висновків акта проведеної перевірки вимогам законодавства або неповного з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані);
 • пп. 78.1.144 (у випадку якщо було підтверджено дані, що контрольовані операції (далі – КО) не відповідають принципу «витягнутої руки»);
 • пп. 78.1.155 (у випадку не подання звіту про КО чи документації з ТЦУ);
 • пп. 78.1.166 (перевірки з питань контролю ТЦУ за отриманим звітом про КО);
 • пп. 78.1.217 (у випадку отримання від іноземних державних органів інформації про вчинені платником податків порушення законодавства, які стосуються питань, що були предметом проведеної перевірки);
 • пп. 78.1.228 (при отриманні інформації, що нерезидент здійснює господарську діяльність через представництво без взяття на податковий облік).

Розпочаті з вищенаведених підстав перевірки (крім пп. 78.1.5 та 78.1.8) можуть бути зупинені, і таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки (зміни до абз. 14 пп. 69.2 ПК України). Раніше така можливість була передбачена тільки для перевірок, розпочатих з підстав, визначених пп. 78.1.7 статті 78 ПК України.

Також відмітимо, що пп. 69.2 ПК України доповнюється новим абзацом, який передбачає, що розпочаті до 24.02.2022 р. документальні позапланові перевірки з підстав, визначених пп. 78.1.5, 78.1.12, 78.1.14, 78.1.16 ПК України поновлюються на невикористаний строк.

Наостанок наголосимо, що законодавцем було також зроблено уточнення стосовно того, у яких саме випадках для платників податків та контролюючих органів не зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством (зміни до абз. 3 та 4 пп. 69.9 ПК України):

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

178.1.2. платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звітність для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, якщо їх подання передбачено законом.

278.1.5. платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки в порядку, визначеному пунктом 86.7 статті 86 цього Кодексу, або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі якщо платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження.

378.1.12. контролюючим органом вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

478.1.14. у разі отримання документально підтвердженої інформації та даних, що свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» та/або встановлення невідповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» у порядку, передбаченому підпунктом 39.5.1.1 підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу.

578.1.15. неподання платником податків або подання з порушенням вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або у разі встановлення порушень під час моніторингу такого звіту або документації відповідно до вимог пунктів 39.4 і 39.5 статті 39 цього Кодексу.

678.1.16. отримано звіт про контрольовані операції, надісланий платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу. У такому разі перевірка проводиться виключно з питань контролю трансфертного ціноутворення.

778.1.21. контролюючим органом після проведення документальної планової перевірки або документальної позапланової перевірки отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Така перевірка проводиться виключно щодо питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

878.1.22. у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України, відповідно до вимог підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, без взяття на податковий облік.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2022

Перегляди 703

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

«Ложка меду в бочці дьогтю»: що позитивного принесли останні зміни до Податкового кодексу 28 серпня, 2023    322

Порушення граничних строків розрахунків за експортними / імпортними операціями: перевірки і відповідальність – особливості під час воєнного стану і трохи до цього 14 серпня, 2023    293

Що з плановими та позаплановими податковими перевірками з 01 серпня 2023 року?
Розширення кола позапланових перевірок і чи можуть прийти з плановою перевіркою тільки тому, наприклад, що маєте справу з паливом?
02 серпня, 2023    303

Чи може платник податків надати в суд документи, які не були надані податковому органу, та на якій підставі суд може не враховувати ці документи? 15 травня, 2023    1699

Чекаєте на поновлення перевірок з 1 липня 2023 року? А вони з багатьох питань вже «тут» 04 травня, 2023    2022

Сезон перевірок податковою дотримання валютного законодавства в частині строків розрахунків за експортно-імпортними операціями відкритий 28 квітня, 2023    618

Статус «ризикового»: все ж таки оскаржується чи ні? 23 листопада, 2022    1060

При зверненні до суду для стягнення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ податкова не буде сплачувати судовий збір 08 листопада, 2022    378

Як бізнесу розуміти проголошення податкової реформи 10-10-10 (+3) 13 вересня, 2022    585

Верховний Суд: перевірки, проведені всупереч мораторію за ПКУ з посиланням на Постанову КМУ № 89, є незаконними 13 травня, 2022    1683

Податкове законодавство в умовах воєнного стану 07 березня, 2022    1708

Практика у стилі Тах: до чого готуватися бізнесу 15 лютого, 2022    583

Прокоментувати