+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

РРО: чергові очікувані зміни

15 червня, 2018 Інформаційні листи

На офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України розміщено за датою 11.06.2018 року текст Наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14.06.2016 року № 547» (далі – Наказ Мінфіну за датою 11.06.2018 року).

Наразі Наказу Мінфіну за датою 11.06.2018 року не присвоєний номер, а також не зазначено дату його видання.

Втім, як очікується, Наказ Міністерства фінансів України від 14.06.2016 року № 547 незабаром зазнає змін, що передбачені Наказом Мінфіну за датою 11.06.2018 року.

Зокрема, Наказом Мінфіну за датою 11.06.2018 року передбачається внесення змін до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) (далі – Порядок № 1), та Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (далі – Порядок № 2), що затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 року № 547.

1.

Означені зміни до Порядку № 1 та Порядку № 2 передбачають удосконалення правового статусу представника суб’єкта господарювання, котрий наразі ототожнюється з уповноваженою особою суб’єкта господарювання.

Відповідно, оновлені Порядок № 1 та Порядок № 2 визнаватимуть представником суб’єкта господарювання представника платника податків у значеннях, визначених п. 19.2 та п. 19.3 ст. 19 Податкового кодексу України (далі – ПК України).

Іншими словами, представником суб’єкта господарювання для цілей Порядку № 1 та Порядку № 2 є особа, яка може здійснювати представництво законних інтересів суб’єкта господарювання та ведення справ, пов’язаних зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності та, відповідно, яка користується правами, встановленими ПК України для платника податків.

Як наслідок, поняття «уповноважені особи суб’єктів господарювання» буде виключено з Порядку № 1 та Порядку № 2.

2.

Зміни до Порядку № 1 торкнулися переліку документів, що подаються для реєстрації реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО).

Поточна редакція Порядку № 1 передбачає п’ять документів (їх копій), подання яких є необхідним для реєстрації РРО.

Однак Зміни до Порядку № 1 звузили перелік вищезазначених документів до одного документа – заяви про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО, вказана форма котрої залишається незмінною у порівнянні з поточною редакцією Порядку № 1.

Подібним чином, згідно зі змінами до Порядку № 2 необхідними документами для реєстрації книги обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) на господарську одиницю будуть (1) заява про реєстрацію КОРО та/або розрахункової книжки за формою № 1-КОРО та (2) КОРО на господарську одиницю, на противагу нині регламентованим трьом документам, а саме згаданим заяви про реєстрацію КОРО та/або розрахункової книжки за формою № 1-КОРО і КОРО на господарську одиницю, а також копії документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися КОРО.

Окрему увагу слід приділити змінам до Порядку № 1 та Порядку № 2 щодо скасування необхідності подання для реєстрації РРО/КОРО на господарську одиницю копії документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО/КОРО.

У відповідності до розглядуваних змін для реєстрації РРО/КОРО на господарську одиницю, що плануються до використання на певній господарській одиниці, достатнім буде (1) відображення інформації про таку господарську одиницю в заяві про реєстрацію РРО/КОРО та (2) повідомлення контролюючого органу суб’єктами господарювання про таку господарську одиницю згідно з вимогами п. 63.3 ст. 63 ПК України.

До того ж за наведеними змінами до Порядку № 1 та Порядку № 2 суб’єкту господарювання відмовляється в реєстрації РРО/КОРО у разі, якщо даний суб’єкт господарювання не повідомив контролюючий орган про господарську одиницю, вказану в заяві про реєстрацію РРО/КОРО, відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 ПК України, або згідно з таким повідомленням відповідна господарська одиниця є закритою чи не експлуатується суб’єктом господарювання.

3.

Важливо також висвітлити зміни до Порядку № 2 щодо запровадження винятку із загального обов’язку суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажі товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, реєструвати КОРО.

Вказаний виняток передбачає, що суб’єкти господарювання, які відповідно до рішень, затверджених власними розпорядчими документами про те, що у випадку виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, не зобов’язані, але можуть реєструвати КОРО (тобто КОРО на РРО) у разі необхідності та за власним бажанням.

Даний виняток також продубльований у змінах до Порядку № 1, якими регламентовано, що в даному випадку у реєстраційному посвідченні на РРО зазначається: «Книга ОРО на цей РРО не реєструвалась. У випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється».

Втім, практична реалізація вищезазначеного винятку може бути обмежена з огляду на те, що Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 року № 148 (у редакції від 01.06.2018 року), пов’язує оприбуткування готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, із формуванням та друком фіскальних звітних чеків та їх підклеюванням до відповідних сторінок КОРО.

4.

Змінами до Порядку № 2 передбачено скасування обов’язку щоденного виконання в КОРО, зареєстрованої на РРО, записів (у разі здійснення розрахункових операцій) про рух готівки та суми розрахунків.

Зазначимо, що дане нововведення є цілком виправданим, оскільки фіскальний звітний чек, щоденне друкування якого на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) у разі здійснення розрахункових операцій є обов’язком суб’єкта господарювання згідно з п. 9 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»), й так містить інформацію про суми розрахункових операцій, проведених з використанням РРО протягом певного дня.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2018

Перегляди 1394

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 25 жовтня, 2018    1767

Про вічне 22 жовтня, 2018    1123

Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції» 17 липня, 2018    6163

Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві 11 червня, 2018    3668

Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд) 06 червня, 2018    903

Зміни у регулюванні касових операцій (продовження) 01 червня, 2018    749

Зміни у регулюванні касових операцій 30 травня, 2018    2538

До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства 15 травня, 2018    6472

Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами 14 травня, 2018    834

Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах 27 квітня, 2018    772

Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 22 березня, 2018    8831

За яких умов можливе проведення позапланових перевірок у 2018 році? 19 березня, 2018    834

Прокоментувати