+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Податок на майно в частині нерухомого майна та земельних ділянок

23 листопада, 2015 Інформаційні листи

1. ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ПЛАТНИК

Платниками податків є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/ або нежитлової нерухомості (пп.
266.1.1 Податкового кодексу України (далі – «ПК»)).

ОБ’ЄКТ

Житлове та нежитлове нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, в тому числі і частки такої нерухомості (п. 266.2 ПК).

БАЗА

Базою оподаткування є загальна площа об’єкту житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частки (п. 266.3 ПК).

При цьому база оподаткування об’єктів для нежитлової нерухомості, якою володіють фізичні особи, зменшується:

 • для квартири/ квартир, незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
 • для житлового будинку/ будинків, незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;
 • для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у випадку одночасного перебування у власності платника податку квартири/ квартир та житлового будинку/ будинків, в тому числі їх часток) – на 180 кв. метрів (пп. 266.4.1 ПК).

Таке зменшення надається один раз за кожен базовий податковий (звітний) період (рік) (пп. 266.4.1 ПК).

Сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги (пп. 266.4.2 ПК).

СТАВКА ПОДАТКУ

Ставка податку встановлюється органами місцевого самоврядування, однак не може бути більше 2 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази (пп. 266.5.1 ПК).

Звертаємо увагу, що згідно п. 33 Підрозділу 10 Розділу ХХ ПК на 2015 рік ставка податку для фізичних та юридичних осіб для об’єктів нежитлової нерухомості не може бути більше 1 % від мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази.

Рішення органу місцевого самоврядування щодо встановлення ставки податку офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів, або змін (плановий період). В іншому випадку норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим періодом (пп. 12.3.4 ПК).

Однак, якщо органи місцевого самоврядування не прийняли рішення про встановлення розміру, то є ризик застосування мінімальної ставки (пп. 12.3.5 ПК). Правомірність такої позиції детально розглянуто нами в інформаційному листі.

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ СУМИ ПОДАТКУ

Для фізичних осіб сума податку нараховується контролюючим органом самостійно. За місцем реєстрації платника податку направляються податкові повідомлення-рішення (далі – «ППР») не пізніше 1 липня року, наступного за базовим податковим (звітним) періодом (роком) (пп. 266.7.2 ПК). Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних (пп. 266.7.3 ПК).

Платники податку – юридичні особи самостійно нараховують суми податку станом на 1 січня звітного року та до 20 лютого цього ж року подають до контролюючого органу за місцем знаходження об’єкта/ об’єктів оподаткування декларацію.

По новоствореним об’єктам житлової та/ або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт (пп. 266.7.5 ПК).

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого, податок розраховується для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на вказаний об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності (пп. 266.8.1 ПК).

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ СУМИ ПОДАТКУ ЗГІДНО ІЗ ЗАГАЛЬНИМИ ПРАВИЛАМИ

Фізична особа володіє в Києві квартирою площею 100 кв. м.

Ставка податку на житлові приміщення в Києві встановлена Рішенням Київської міської ради від 23 липня 2011 року № 242/5629 і складає 1 % від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2015 року.

Приклад розрахунку за 2015 рік:

(100 кв. м – 60 кв. м (пільга)) * (1 % * 1218 грн) = 487, 2 грн

ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД

Базовим податковим (звітним) періодом вважається календарний рік.

ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ

Податкове зобов’язання за звітний період по податку на прибуток сплачується в місцеві бюджети:

 • фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 • юридичними особами – авансовими внесками щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, які оподатковуються в річній податковій декларації (пп. 266.10.1 ПК).

ОБ’ЄКТИ, З ЯКИХ НЕ СПЛАЧУЄТЬСЯ ПОДАТОК

1. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості:

1.1 Які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності).

1.2 Які знаходяться в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, у тому числі їх частки.

1.3 Які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їхніх підприємств.

2. Гуртожитки, житлова нерухомість, непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнані такими згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради.

3. Об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, які належать дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа, визнаними такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.

4. Будівлі дитячих будинків дитячого типу.

5. Об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, які здійснюють свою діяльність у малих архітектурних формах і ринках.

6. Промислові будівлі, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств.

7. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності.

8. Об’єкти нерухомості, які перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, і використовуються виключно для забезпечення їх статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність благодійні заклади (притулки, інтернати, лікарні і т. д.), засновані такими релігійними організаціями, за винятком об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/ або господарська діяльність.

9. Будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, які використовуються для надання освітніх послуг (пп. 266.2.2 ПК).

2. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

ПЛАТНИКИ

 • власники земельних ділянок (та земельних часток (паїв))  юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно (пп. 14.1.34 ПК);
 • землекористувачі  юридичні та фізичні особи (резиденти та нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, в тому числі на умовах оренди (пп. 14.1.73 ПК).

ОБ’ЄКТ

 • земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
 • земельні частки (паї), які перебувають у власності (п. 270.1 ПК).

БАЗА

Існує два види бази:

1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

Нормативна грошова оцінка земель використовується для визначення розміру земельного податку, встановлюється державним земельним кадастром.

Оцінка проводиться  професійними оцінювачами згідно з Законом України «Про оцінку земель». Для визначення факту наявності/ відсутності нормативної грошової оцінки конкретної земельної ділянки в Центрі державного земельного кадастру можна замовити виписку на конкретну земельну ділянку.

До нормативної грошової оцінки застосовується кумулятивний коефіцієнт індексації (Наприклад, для 1998-1999 років  1,006 (Коефіцієнт індексації станом на 1998 рік) х 1,127 ( на 1999) = 1.13). Кумулятивне значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель з 1995 року станом на 1 січня 2015 року складає 3,997 (коефіцієнти множаться) (пп. 271.1.1 ПК та ст. 289 ПК).

2. Площа земельних ділянок, якщо нормативна оцінка проведена не була.

СТАВКА

Ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку встановлюються Верховною Радою АР Крим та органами місцевого самоврядування. Відповідні рішення подаються податковим органом до 25 грудня року, що передує звітному (п. 284.1 ПК).

Ставки податку встановлюються в таких межах:

 • ставка податку за земельні ділянки, незалежно від їх місцезнаходження, нормативна грошова оцінка яких проведена, встановлюється у розмірі не більше 3 % від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки (п. 274.1 ПК);
 • ставка податку за земельні ділянки, незалежно від їх місцезнаходження, нормативна грошова оцінка яких проведена, і які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), встановлюється в розмірі не більше 12 % від їх нормативної грошової оцінки (п. 274.2 ПК);
 • ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативно правову оцінку яких не було проведено, встановлюється у розмірі не більше 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області (п. 277.1 ПК). Питання правомірності застосування зазначеної ставки розглядалося в інформаційному листі.

Згідно з пп. 12.3.5 ПК, якщо органи місцевого самоврядування не прийняли рішення про встановлення розміру ставки, податок сплачується по ставкам, що діяли до 31 грудня попереднього року.

У 2014 році рішення про встановлення розміру земельного податку на 2015 рік не приймалися. Відповідно, ДФС вважає, що земельний податок у 2015 році сплачується за ставками, які діяли до 31 грудня 2014 року.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку щороку і подають щомісячні або річні декларації. Річна декларація подається не пізніше 20 лютого, місячна  не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним. Декларації подаються за місцезнаходженням земельної ділянки.

При поданні першої декларації подається також довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі (п. 286.2 ПК і п. 286.3 ПК).

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі податкова декларація подається протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/ або бази оподаткування, податкова декларація подається протягом 20 календарних днів місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 286.4 ПК).

Фізичним особам контролюючі органи до 1 липня поточного року направляють ППР.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності (ППР висилається після отримання інформації про перехід права власності).

ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік (ст. 285 ПК).

СТРОК ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ

Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення ППР (п. 287.5 ПК).

Юридичні особи сплачують щомісяця протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.3 ПК).

ОРЕНДНА ПЛАТА

Підстава  договір оренди земельної ділянки, оформлений і зареєстрований відповідно до законодавства (п. 288.1 ПК).

Платник  орендар земельної ділянки (п. 288.2 ПК).

Об’єкт  земельна ділянка, надана в оренду (п. 288.3 ПК).

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових і внесення змін в існуючі договори оренди землі, та їх розірвання до 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3 % від нормативної грошової оцінки або перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки (виняток – може перевищувати в разі визначення орендаря на конкурсних засадах) (п. 288.5 ПК).

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ

Від сплати податку звільнені такі платники  фізичні особи (ст. 281 ПК):

 • інваліди першої та другої групи;
 • фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;
 • пенсіонери (за віком);
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пільги для вищевказаних осіб поширюються на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм для:

 • ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше 2 гектарів;
 • будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах  не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах  не більше 0,10 гектара;
 • індивідуального дачного будівництва  не більше 0,10 гектара;
 • будівництва індивідуальних гаражів  не більше 0,01 гектара;
 • ведення садівництва  не більше 0,12 гектара.

Також від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Від сплати податку звільняються (юридичні особи):

 • санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
 • громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 % суми загальних витрат на оплату праці (мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, що надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». У разі порушення вимог цієї норми  зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції відповідно до законодавства);
 • бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності та джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 • юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, що надаються фізичним особам за земельні ділянки, що знаходяться в їх власності або постійному користуванні та входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи (наприклад за земельні ділянки, відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими управляють інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей і т.д.).

Не сплачується податок на такі об’єкти (ст. 283 ПК):

 • сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;
 • землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
 • земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і розплідників, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
 • землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг;
 • земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
 • земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;
 • земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які використовуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана ВРУ;
 • земельні ділянки, надані для будівництва та обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2015

Перегляди 4440

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Як купувати сільськогосподарську землю без обмежень? 05 липня, 2021    937

Законопроект про консолідацію земель 29 червня, 2021    2130

Допаювання або передача до комунальної власності земель колективних сільськогосподарських підприємств, впорядкування масивів сільськогосподарських земель, посилення земельного мораторію та інші новели Закону № 2498 14 травня, 2019    1240

Хто визначає нормативну грошову оцінку (НГО) земель за межами населених пунктів? 19 лютого, 2019    1563

Нова нормативна грошова оцінка земель за межами населених пунктів з 01 січня 2019 року – міф чи реальність? 11 лютого, 2019    2171

Звернення Касаційного адміністративного суду до Великої Палати: актуальні питання та результати 26 вересня, 2018    3455

Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку – за умови наявності відомостей у Державному земельному кадастрі 29 січня, 2018    16857

Щодо положень проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (№ 7000 від 15.09.2017 р.) стосовно нормативної грошової оцінки земель (оновлено 26.01.2018 р.) 16 листопада, 2017    14428

Зміни Класифікації видів цільового призначення земель (КВЦПЗ) та їхнє значення в контексті земельного та податкового законодавства 20 жовтня, 2017    9140

Виправити оцінку 18 жовтня, 2017    1606

Нормативна грошова оцінки землі – на стику земельного та податкового права 10 липня, 2017    6314

[Незаконні] значні розміри плати за землю не за Податковим кодексом 07 липня, 2017    1964

Прокоментувати