+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Нове в оподаткуванні ІТ бізнесу з 2013 року

26 квітня, 2013 Інформаційні листи

З 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року ІТ бізнес звільняється від сплати податку на додану вартість, а податок на прибуток сплачує за зниженою ставкою.

ПДВ

У підрозділі 2 Перехідних положень Податкового кодексу передбачено звільнення від сплати ПДВ операцій з постачання програмної продукції строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2013 року. До програмної продукції належать результат комп’ютерного програмування, зокрема у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної, навчальної комп’ютерної програми, інтернет-сайтів та онлайн-сервісів, а також криптографічні засоби захисту інформації.

Водночас законодавець жодним чином не тлумачить, що ж розуміти під постачанням програмної продукції. Так, програмну продукцію можна розглядати щонайменше у двох аспектах, як:

  • об’єкт речового права, і тоді під постачанням треба розуміти перехід права власності на примірник програмної продукції.
  • об’єкт права інтелектуальної власності. У такому випадку постачання програмної продукції означає передачу авторських майнових прав на програмну продукцію. Тобто, новий власник авторських майнових прав, наприклад, на комп’ютерну програму, отримує право, серед іншого, на продаж такої комп’ютерної програми, виключне право дозволяти її використання, право перешкоджати неправомірному використанню іншими особами тощо.

Таким чином, оскільки жодних чітких формулювань та пояснень стосовно даного питання в Податковому кодексі не вбачається, вважаємо можливим використання звільнення від сплати ПДВ в обох випадках постачання програмної продукції (як при переході права власності на примірник програмної продукції, так і в разі передачі авторських майнових прав на таку продукцію). Тим більше, що одним з принципів податкового законодавства є презумпція правомірності рішень платника податків у разі неоднозначного трактування норми закону (п. 4.1.4 Податкового кодексу України).

Податок на прибуток

Хто та на які пільги має право?

На використання пільг в оподаткуванні має право суб’єкт індустрії програмної продукції. Це суб’єкт господарювання, який протягом чотирьох послідовних звітних кварталів (для новоутворених суб’єктів1, які здійснюють діяльність впродовж не менше двох кварталів – протягом фактичного строку діяльності):

  • не був податковим боржником;
  • щодо нього немає судової постанови/ рішення про визнання банкрутом;
  • первісна вартість основних засобів та/ або нематеріальних активів є більшою за 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року;
  • не менше 70 % доходів від усіх видів економічної діяльності повинні становити доходи від діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції.

Яка саме діяльність підпадає під категорію “діяльність в індустрії програмної продукції” визначено у Податковому кодексі (пп. 1.5 п. 15 підрозділ 10 Розділ ХХ). Це, зокрема, комп’ютерне програмування, підтримка програмного забезпечення, консультування з питань інформатизації, тощо.
У разі відповідності суб’єкта господарювання вищезазначеним вимогам, а також подання ним заяви та інших документів до податкових органів, орган державної податкової служби включає такого суб’єкта до реєстру суб’єктів, які застосовують особливості оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції, та видає такому суб’єктові свідоцтво. Саме цей документ дає право на застосування пільг в оподаткуванні, а саме на сплату податку на прибуток за зниженою ставкою 5 % (з 01.01.2013 р.для інших суб’єктів – ставка 19 %).

Водночас Податковим кодексом передбачено обов’язок платників податків, чий дохід за попередній період перевищує 10 мільйонів гривень, сплачувати щомісячні авансові внески у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку на прибуток за попередній звітний період (у січні-лютому 2013 році – 1/9 податку на прибуток, нарахованого за 9 місяців 2012 року). У 2012 році ставка податку на прибуток сягала 21 %, тоді як у 2013 році для суб’єктів індустрії програмної продукції вона передбачена на рівні 5 %. Як результат, фактично у 2013 році податок буде сплачуватися за ставкою 21 %, і якихось виключень для “пільговиків” не передбачено.

Особливості обліку

На платників податку покладається обов’язок вести окремий облік доходів та витрат щодо прибутку, отримуваного від діяльності в індустрії програмної продукції. Дане правило поширюється і на суму амортизаційних відрахувань, яка включається у витрати від тієї діяльності, для якої основні засоби використовувалися.

Якщо ж основні засоби використовуються для отримання прибутку одночасно від різних видів діяльності (діяльності в індустрії програмної продукції та інших видів діяльності), то розмір частки амортизаційних відрахувань, що відноситься до витрат, пов’язаних з отриманням прибутку від діяльності в індустрії програмної продукції, повинен розраховуватися за наступною формулою:

formula

де a – частка загальної суми амортизаційних відрахувань, що відноситься до витрат стосовно діяльності в індустрії програмної продукції,

a1 – загальна сума нарахованих амортизаційних відрахувань звітного податкового періоду,

– сума доходів від діяльності в індустрії програмної продукції,

b1 – загальна сума доходів від усіх видів діяльності.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Не вважаються новоутвореними суб’єкти господарювання, які утворені після набрання чинності Законом України “Про внесення змін до розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції» шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2013

Перегляди 6009

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Штрафи за порушення у сфері обігу готівки. Чи все так погано? 27 лютого, 2019    1429

Інтерв’ю з Олександром Мініним із КМ Партнери, фірма-переможець 2019 року в Україні у сфері податків 13 серпня, 2018    1342

Чи завершилась АТО?
Або «Я вам посылку принес… Только я вам ее не отдам»
03 серпня, 2018    9198

З думок фантастів про податки, і не тільки. Роберт Хайнлайн. «Місяць – суворий господар» 09 липня, 2018    1934

УСІ ВИ ОДНЕ 23 квітня, 2018    4593

Право на поновлення строків на оскарження судового рішення vs. принцип остаточності судового рішення (res judicata) 06 квітня, 2018    31670

Перше «зразкове» рішення Верховного Суду в податкових спорах 06 квітня, 2018    2861

Ухвала Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 21 лютого 2018 року 23 березня, 2018    3666

Зловживання процесуальними правами. Перша практика застосування судами положень КАСУ 20 березня, 2018    4408

Хто в країні господар? 05 березня, 2018    3229

Перше «податкове» рішення оновленого Конституційного Суду України 02 березня, 2018    2932

Запровадження попереднього контролю реєстрації податкових накладних та автоматичне бюджетне відшкодування 05 лютого, 2018    851

Прокоментувати