+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Проект змін до Порядку включення роялті/ліцензійних платежів в митну вартість. Що нового?

21 червня, 2017 Інформаційні листи

Нещодавно у публічному доступі з’явився проект Постанови КМУ (далі – «Проект»), яким пропонуються зміни до Порядку включення суми роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості1(далі – «Порядок»).

Зміни направлені на те, щоб зробити Порядок більш інформативним, надати суб’єктам ЗЕД та контролюючому органу додаткові пояснення стосовно того, в яких випадках та яким чином роялті та ліцензійні платежі повинні враховуватися при визначенні митної вартості.

Нижче ми коротко розглянемо такі зміни.

1. Пропонується уточнити «класичні» критерії включення роялті та інших ліцензійних платежів до митної вартості

Нагадаємо, що «класичні» критерії, які вказують на необхідність врахування роялті та інших ліцензійних платежів в митній вартості, у чинному Порядку викладені так:

  • роялті та інші ліцензійні платежі стосуються оцінюваних товарів;
  • покупець повинен сплачувати роялті та інші ліцензійні платежі прямо/опосередковано, що є умовою продажу оцінюваних товарів незалежно від того, чи закріплена така умова в договорі купівлі-продажу оцінюваних товарів;
  • сума роялті та інших ліцензійних платежів не включена до ціни.

У Проекті пропонується додатково уточнити, що:

  1. суми можуть сплачуватися покупцем як нерезиденту, так і резиденту;
  2. суми таких платежів включаються до митної вартості оцінюваних товарів незалежно від особи, якій покупець сплачує роялті та інші ліцензійні платежі (у т.ч. у разі сплати роялті та інших ліцензійних платежів третій особі, яка не є продавцем товару) виключно за умов, перелічених вище.

2. Приклади ситуацій, коли роялті та інші ліцензійні платежі стосуються товару

У Проекті пропонується навести перелік випадків, коли роялті та інші ліцензійні платежі вважаються такими, що стосуються оцінюваного товару:

Table 1_TP

При цьому роялті та інші ліцензійні платежі не можуть вважатися такими, що стосуються оцінюваного товару, якщо вони сплачуються у зв’язку з ліцензованими методиками або технологіями розповсюдження чи продажу оцінюваних товарів, крім умов, перелічених у Порядку.

3. Випадки, коли роялті та інші ліцензійні платежі стосуються товарів лише частково

Передбачається запровадити правило, що у випадку, коли роялті та інші ліцензійні платежі стосуються імпортних товарів лише частково, то вони включаються до митної вартості виключно у відповідній частині.

У випадках, коли роялті та інші ліцензійні платежі стосуються (і) оцінюваних товарів, (іі) інших інгредієнтів або складових, що додаються до оцінюваних товарів після їх ввезення, (ііі) діяльності, яка має місце після ввезення оцінюваних товарів (наприклад, використання торговельної марки у діловій документації, рекламі), має здійснюватися відповідний розподіл.

Такий розподіл має здійснюватися лише на підставі об’єктивних даних та даних, які піддаються обчисленню, враховуючи порядок застосування основного методу визначення митної вартості товарів (за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються).

Якщо відповідний розподіл неможливо здійснити, то митна вартість оцінюваних товарів має бути визначена за другорядними методами, передбаченими у ст. 59 – 64 Митного кодексу України.

4. Сплата роялті та інших ліцензійних платежів під час продажу товарів

Проектом передбачено розширити пояснення, коли роялті/ліцензійні платежі сплачуються в якості умови продажу товару. А саме, індикаторами виконання такої умови пропонується зазначити ситуації, коли сплата роялті/ліцензійних платежів:

  • передбачена договором купівлі-продажу оцінюваних товарів;
  • передбачена іншим договором, яким встановлюється порядок використання оцінюваних товарів/розпорядження ними;
  • не передбачена договором купівлі-продажу, проте, без сплати роялті та інших ліцензійних платежів продаж в Україну чи в Україні товарів, яких стосуються роялті та інші ліцензійні платежі, на законних підставах без дозволу власника відповідного ОПІВ відбутися не може.

Крім того, у Проекті наводяться фактори, які можуть вказувати на те, що роялті та інші ліцензійні платежі є умовою продажу товару:

Table 2_TP

5. Сплата роялті та інших ліцензійних платежів за право розповсюдження або перепродажу товарів

Пропонується прописати, що у випадку імпорту товару платежі, які здійснюються покупцем за право розповсюдження чи перепродажу товару, не мають включатися до ціни товару, якщо такі платежі не є умовою продажів товару на експорт в Україну.

При цьому у Проекті також наведені приклади ситуацій, в яких сплата роялті та інших ліцензійних платежів може бути умовою продажу таких товарів:

  • вимога про сплату передбачена договором купівлі-продажу оцінюваних товарів чи іншим договором, яким встановлюється порядок використання/розпорядження оцінюваними товарами;
  • вимога про сплату роялті не передбачена договором купівлі-продажу, проте продаж в Україну чи в Україні товарів без дозволу продавця/власника відповідного ОПІВ/іншої особи, яка бере участь у розповсюдженні оцінюваних товарів, на законних підставах відбутися не може.

Також наведений ряд факторів, які мають бути взяті до уваги під час розгляду питання щодо необхідності врахування платежів за право розповсюдження або перепродажу товарів у складі митної вартості:

Table 3_TP

Як підсумок, ми в цілому позитивно оцінюємо запропоновані зміни. Вони дають відповіді на питання, які часто виникають на практиці. Конкретні орієнтири зменшать можливість вільного трактування норм Митного кодексу України як зі сторони контролюючих органів, так і суб’єктів ЗЕД. При цьому дані уточнення в цілому відповідають міжнародній практиці, зокрема Угоді про застосування статті VII ГАТТ та відповідних роз’яснень Технічного комітету з митної оцінки Всесвітньої митної організації.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Постанова КМУ № 446 від 21.05.2012 р. «Про затвердження Порядку включення суми роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості».

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2017

Перегляди 1496

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Спори щодо митної вартості: огляд свіжих рішень Верховного Суду 15 квітня, 2021    1617

Авторизовані економічні оператори (АЕО): хто може отримати цей статус? 14 січня, 2020    2219

Оновлення процедури митного оформлення за законом щодо авторизованих економічних операторів 16 грудня, 2019    989

Верховний Суд легітимізував транзитні автомобілі на єврономерах? 23 жовтня, 2018    2151

«У держави відсутня відповідальність за все, що вона робить» (інтерв’ю партнерів КМ Партнери для Юридичної Газети) 21 червня, 2018    3978

Контролери без повноважень, або до чого призводять евфемізми у законотворчості (митний пост-аудит зараз незаконний?) 20 березня, 2018    1145

Винагорода експедитора-резидента та митна вартість. Включати чи не включати – ось в чому питання. Чи вже не питання? 24 липня, 2017    3082

Що варто зробити з митною cистемою України? 27 червня, 2017    1523

Ваші товари можуть завозити на окуповані території України з інших країн? Готуйтеся до зупинення ЗЕД в Україні 26 травня, 2017    1764

Режим переробки на митній території України: час провести «краш-тест» обраної моделі роботи за цим режимом? 18 травня, 2017    1799

Трансфертне ціноутворення та митна оцінка: точки дотику та як їх використати бізнесу 10 березня, 2017    5932

Практика ВАСУ з митних питань за 2016 рік. Куди рухаємося? 08 лютого, 2017    1332

Прокоментувати