+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Про скасування мораторію на проведення податкових перевірок

12 грудня, 2023 Інформаційні листи

07 грудня 2023 року був оприлюднений (і набув чинності з 08 грудня – наступного дня за опублікуванням) Закон України № 3453-IX від 09 листопада 2023 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок» (далі – Закон 3453).

1.

Назва Закону відповідає суті – це саме про скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

Якщо коротко про податкові аспекти (без питань ЄСВ):

 • знімаються обмеження і дозволяється проведення всіх позапланових податкових перевірок;
 • планові перевірки теж дозволяються, хоч щодо них зберігаються певні обмеження за нововведеними критеріями щодо відбору платників податків (натомість критерії для включення до переліку на перевірку, які раніше були запроваджені Мінфіном для «нормальних» часів відповідно до Податкового кодексу (далі – ПКУ), не діють);
 • обмеження щодо проведення перевірок (крім «єдиноподатників») зберігаються тільки за «територіальним принципом» – щодо платників з місцем реєстрації в зоні бойових дій (включно можливих бойових дій) чи під окупацією, і ці обмеження перестають діяти при перереєстрації на підконтрольну «спокійну» територію.

Окреме питання щодо неоднозначних змін перебігу строків давності.

Далі про деякі з цих моментів докладніше:

2.

До цього часу позапланові податкові перевірки були обмежені за підставами пп. 69.2-1 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ:

«69.2-1. Установити, що тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану … документальні позапланові перевірки проводяться виключно …».

Законом 3453 ці обмеження залишені в минулому, строк їх дії тепер обмежений періодом з 01 серпня по 01 грудня 2023 року.

Натомість запроваджений новий пп. 69.2-2, за яким:

«69.2-2. Документальні та фактичні перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності безпечних умов для їх проведення, а саме безпечного: …».

Безпечні умови (ця вимога для всіх документальних перевірок, як планових, так і позапланових) визначені там само, як було у пп. 69.2-1, звідки вони Законом 3453 видалені.

Щоправда додано, що навіть виникнення відповідних обставин після початку (поновлення) перевірки не буде підставою для зупинки певних перевірок:

«Не підлягають зупиненню документальні перевірки з підстав, визначених підпунктами 78.1.1 (в частині документальних позапланових перевірок платників податків, щодо яких отримано інформацію, що свідчить про порушення податкового законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, із джерелом їх походження з України), 78.1.8 (в частині декларування бюджетного відшкодування), 78.1.21 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу».

Тож позапланові документальні перевірки фактично поновлюються «по повній».

3.

Мораторій на проведення податкових перевірок збережений:

 1. Для платників єдиного податку 1 і 2 групи – до 01 грудня 2024 року, крім перевірок у зв’язку з припиненням діяльності чи на звернення платника податку.
 2. Для платників податків з місцем реєстрації на окупованій території – до кінця місяця, в якому завершена окупація або до дати перереєстрації на підконтрольну територію; проте щодо цієї категорії таки дозволяються перевірки:
 • на звернення платника податків,
 • з підстав, визначених п.п. 78.1.5, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.12, 78.1.21 п. 78.1 ст. 78 ПКУ,
 • при отриманні податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків вимог валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.
 1. Для платників податків з податковою адресою на території, на якій ведуться бойові дії (є певна різниця між активними і можливими бойовими діями, про що докладніше див. у тексті Закону 3453), – до кінця місяця, в якому завершені там бойові дії або до дати перереєстрації на «спокійну» територію; проте щодо цієї категорії таки дозволяються перевірки:
 • на звернення платника податків,
 • з підстав, визначених п.п. 78.1.5, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.12, 78.1.21 п. 78.1 ст. 78 ПКУ,
 • при отриманні податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків вимог валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

4.

Щодо документальних планових перевірок встановлено, що вони до 31 грудня 2024 року можуть бути виключно щодо:

«1) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

[у цій частині (зверху) – це що фактично вже мали здійснювати з 01 серпня 2023 року]

4) нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, та/або відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

рівень зростання податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень зростання доходів платника податків;

декларування нарахованої заробітної плати за відсутності декларування об’єкта оподаткування податком на прибуток або декларування доходу, звільненого від оподаткування відповідно до міжнародного договору України;

5) інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників єдиного податку;

рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25 і більше відсотків загального обсягу постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50 відсотків рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі;

дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у два рази;

загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше;

нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику)».

Далі встановлено:

«Передбачені цим підпунктом рівні сплати відповідного податку по галузях та показники середньої заробітної плати у відповідній галузі за регіонами, сформовані на основі показників за підсумками 2021 календарного року, публікуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок”. При цьому для цілей цього підпункту галузь визначається за видами економічної діяльності на рівні класу згідно з КВЕД 009:2010».

Тож чекаємо найближчим часом оприлюднення на сайті ДПС інформації про середній рівень сплати податку на прибуток і ПДВ за галузями, а також про середню зарплату по галузях за регіонами за підсумками 2021 року, щоб зрозуміти, хто може попасти до переліку на планову податкову перевірку.

5.

Змінами також встановлено:

«При цьому формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок та внесення змін до нього здійснюються без урахування вимог, передбачених пунктом 77.2 статті 77 цього Кодексу».

Нагадаємо, п. 77.2 (вимоги якого не застосовуються) це:

«77.2. До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім – не частіше ніж раз на два календарних роки, високим – не частіше одного разу на календарний рік.

Порядок формування, затвердження плану-графіка та внесення змін до нього, а також перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік допускається не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року, крім випадків коли зміни пов’язані із змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок …».

6.

Натомість зміни, крім заміни критеріїв ризиковості за методологією Мінфіну, встановлюють таку періодичність і можливість змін плану перевірок:

«Внесення змін до плану-графіка може здійснюватися щомісячно з урахуванням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), наявності/відсутності безпечних умов для проведення перевірок, визначених підпунктом 69.2-2 цього пункту, та з урахуванням вимог, встановлених цим підпунктом.

Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше останнього числа місяця, в якому було затверджено такий оновлений план-графік.

Документальна перевірка платника податків, який був включений до оновленого плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік відповідно до підпунктів 4 і 5 цього підпункту, може бути розпочата не раніше ніж через два місяці з дня оприлюднення оновленого плану-графіка».

Тобто загалом (крім платників, які вже підпадали під можливість перевірки з 01 серпня 2023 року) перевірка може бути розпочата не раніше ніж через 2 місяці після включення платника до переліку.

А зміни до переліку можуть вноситися щомісячно, як вказано «з урахуванням вимог, встановлених цим підпунктом».

А серед цих вимог:

«При формуванні плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2024 рік враховуються показники позитивної динаміки:

рівнів сплати податку на прибуток та податку на додану вартість по відповідній галузі за дев’ять місяців 2023 року. Після настання граничних строків для подання річної звітності враховуються показники за 2023 рік. У разі якщо податковим (звітним) періодом для податку на прибуток платника податків є календарний рік, враховуються показники за попередній рік;

рівнів нарахування та/або виплати податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за дев’ять місяців 2023 року. Після настання граничних строків для подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за четвертий квартал 2023 року враховуються показники за чотири квартали 2023 року».

Тобто включення до переліку на перевірку може розглядатися як певне «попередження», і, за умови «позитивної динаміки» відповідних показників, є шанси на виключення з такого переліку.

7.

І наостанок звертаємо увагу ще на таку зміну, яку наразі важко оцінити:

Законом 3453 зокрема встановлено:

«5. В абзаці першому підпункту 69.36 слова і цифри “передбачені підпунктами 69.2-1 та 69.35 цього пункту” замінити словами і цифрами “проводяться згідно з підпунктами 69.2-2, 69.35-1 та 69.35-2 цього пункту”».

Нагадаємо, що абзац перший п. 69.36 до цього мав такий вигляд:

«69.36. Для контролюючого органу та платників податків зупиняється відлік строку давності щодо документальних планових та позапланових перевірок, які не передбачені підпунктами 69.2-1 та 69.35 цього пункту».

Тобто йдеться про зупинку відліку строку давності щодо перевірок, які насправді НЕ передбачені тими підпунктами, які наразі дозволяють проведення відповідних перевірок. Логіка тут зрозуміла, що якщо проведення певних перевірок наразі не дозволяється, то відлік строків давності по них зупинений.

А розглядувані зміни, крім уточнень-посилань за зміненими підпунктами, міняють «НЕ передбачені» на «НЕ проводяться». І тут виникає питання, чи не є це намаганням законодавства поширити зупинку відліку строків давності щодо тих перевірок, які зараз не дозволяються (не передбачені), також на такі перевірки, які дозволені, однак не проводяться фактично з будь-яких причин?

Сподіваємося, що це не так, і що ця заміна терміну «передбачені» на «проводяться» не несе такого навантаження.

У будь-якому разі за платника податку буде правило про презумпцію правомірності платника податку у випадку неоднозначного тлумачення (пп. 4.1.4 ст. 4 ПКУ).

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2023

Перегляди 368

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Чекаєте на поновлення перевірок з 1 липня 2023 року? А вони з багатьох питань вже «тут» 04 травня, 2023    2812

Сезон перевірок податковою дотримання валютного законодавства в частині строків розрахунків за експортно-імпортними операціями відкритий 28 квітня, 2023    833

Зміни до переліку документальних позапланових перевірок, які дозволено проводити на період до припинення або скасування воєнного стану 07 листопада, 2022    935

Верховний Суд: перевірки, проведені всупереч мораторію за ПКУ з посиланням на Постанову КМУ № 89, є незаконними 13 травня, 2022    1938

Практика у стилі Тах: до чого готуватися бізнесу 15 лютого, 2022    706

Try it again, aбо як обійти мораторій на податкові перевірки вдруге 14 червня, 2021    1119

Кабінет Міністрів України вирішив обійти мораторій на проведення низки перевірок 09 лютого, 2021    1798

«САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР», або
ЯК ДПС ХОЧЕ МОРАТОРІЙ СКАСУВАТИ
14 грудня, 2020    2339

КАРАУЛ УСТАЛ! (ПРО СКАСУВАННЯ МОРАТОРІЮ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК) 05 жовтня, 2020    2017

Прокоментувати