+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

В яких випадках скасована необхідність нотаріального засвідчення вірності копій документів?

28 травня, 2014 Інформаційні листи

13 травня 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон, яким розширюється перелік випадків засвідчення вірності копій документів і виписок з них не лише нотаріально, а й посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій1 (далі – “Закон”). Наразі даний акт направлено на підпис Президенту України.

З набранням чинності Законом запроваджуються наступні зміни:

1. При укладенні трудового договору між працівником і фізичною особою, остання має право уповноважити представника для реєстрації такого договору у державній службі зайнятості шляхом видання довіреності без необхідності її нотаріального посвідчення (ст. 24-1 Кодексу законів про працю України).

2. Скасована вимога щодо нотаріально посвідчення документів (укладеного договору, свідоцтва про державну реєстрацію орендаря як юридичної особи) які подаються до Фонду державного майна України для реєстрації договорів оренди або концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу. В якості альтернативи встановлена можливість надання ″ксерокопій″ таких документів (ст. 11 Закону України ″Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності″).

Звертаємо увагу на той факт, що законодавець не передбачив необхідність засвідчення вірності копій зазначених документів посадовою особою відповідного органу, залишивши можливим надання простих копій без будь-якого підтвердження достовірності їх змісту.

4. У випадку державної реєстрації фермерського господарства при поданні документів Державному реєстратору виключена необхідність нотаріального засвідчення копії договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди (ч. 6 ст. 24 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”).

Посадовим особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, надано право в окремих випадках засвідчувати вірність копій таких документів:

  • угоди з приймаючою стороною про мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей при зверненні для отримання дозволу  на  тимчасове  вивезення  культурних цінностей (ст. 24 Закону України ″Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінносте″);
  • установчих документів, що підтверджують право юридичної особи бути покупцем та подаються для участі у продажі об’єктів малої приватизації на аукціоні, конкурсі (ст.ст. 7, 16 Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”);
  • документів, необхідних для видачі, призупинення, або анулювання ліцензій на виробництво, імпорт, експорт, оптову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами (ст.ст. 3, 15, 18 Закону України ″Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів″);
  • свідоцтва про смерть фізичної особи-підприємця для анулювання ліцензії (ст. 21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”).

Водночас звертаємо увагу, що обов’язковість нотаріального посвідчення копій документів, необхідних для переоформлення ліцензії або зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, не скасовується.

  • передавального акта або розподільчого балансу при реорганізації кредитної спілки (ст. 9 Закону України ″Про кредитні спілки″).

У випадку державної реєстрації кредитної спілки або створення асоціації кредитних спілок не скасовано правило щодо необхідності нотаріального засвідчення достовірності підпису голови спостережної ради кредитної спілки (керівника виконавчого органу), яким скріплюється статут кредитної спілки (асоціації кредитних спілок).

  • ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (ст. 46 Закону України “Про автомобільний транспорт”);
  • установчих документів для набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції (ст. 4 Закону України “Про оптові ринки сільськогосподарської продукції”).

При цьому в усіх вищенаведених випадках не виключається можливість засвідчення копій вказаних документів нотаріально.

Важливо зазначити, що загальні правила засвідчення документів органами державної влади встановлюються пунктами 76, 77 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади2. Вимоги до посвідчення документів посадовими особами підприємств, установ, організацій визначені у пункті 5.27 Національного стандарту України “Вимоги до оформлювання документів”3.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них та справжності підпису на документах”

2Постанова КМУ від 30.11.2011 № 1242

 3ДСТУ 4163-2003, затв. Наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. N 55

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2014

Перегляди 3239

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 25 жовтня, 2018    2560

Про вічне 22 жовтня, 2018    1779

Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції» 17 липня, 2018    8577

Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві 11 червня, 2018    6652

Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд) 06 червня, 2018    1354

Зміни у регулюванні касових операцій (продовження) 01 червня, 2018    1140

Зміни у регулюванні касових операцій 30 травня, 2018    3145

До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства 15 травня, 2018    9802

Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами 14 травня, 2018    1358

Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах 27 квітня, 2018    1313

Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 22 березня, 2018    9907

За яких умов можливе проведення позапланових перевірок у 2018 році? 19 березня, 2018    1318

Прокоментувати