+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Валютні обмеження продовжено до весни

04 грудня, 2014 Інформаційні листи

 Читати продовження

Постанову НБУ №540, яка запроваджувала валютні обмеження до 2 грудня 2013 р., замінила нова Постанова НБУ №7581, яка набрала чинності 3 грудня 2014 року і буде діяти включно до 3 березня 2015 року.

Наразі продовжують діяти наступні валютні обмеження:

  • Обов’язковий продаж валютної виручки в розмірі 75 % (за виключенням благодійної допомоги; розміщення депозитів банками-нерезидентами; перерахування за проектами міжнародної технічної допомоги і міжнародними кредитами; операцій з обміну іноземної валюти на рахунках резидентів за межами України, що здійснюються за ліцензіями НБУ);
  • Додатково роз’яснено, що у випадку, коли гроші спочатку зараховуються на рахунки резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації чи за агентськими угодами із подальшим перерахуванням власникам коштів, продаж 75 % валюти буде відбуватися на етапі перерахування таких коштів їх власникам;
  • Фактично заборонено взаємозалік. Так, вказується, що у зв’язку з вимогою щодо обов’язкового продажу валюти, уповноважені банки не знімають з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог;
  • Обмеження щодо погашення кредитів. НБУ не буде реєструвати зміни до кредитних договорів, які передбачають скорочення строків виконання зобов’язань резидентами-позичальниками або їх дострокове виконання (окрім випадків, коли кредит достроково погашається за рахунок іншого кредитного договору з нерезидентом, якщо цей другий договір передбачає більш пізній строк виконання зобов’язань);
  • Ліміт на продаж іноземної валюти (банківських металів) одній особі в один робочий день в межах однієї банківської установи становить 3 000 грн (за виключенням ситуацій, коли отримані кошти ідуть на погашення зобов’язань цієї фізичної особи за кредитним договором з уповноваженим банком-кредитором);
  • Фізичні особи можуть здійснювати переказ іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями без підтвердних документів на суму, що в еквіваленті не перевищує 15 000 грн в один робочий день. І на суму, яка перебільшує 15 000 грн, однак не більше, ніж 150 000 грн на місяць – на підставі підтвердних документів (вимоги щодо обмеження суми переказу не застосовуються щодо витрат на лікування, навчання, для оплати праці нерезидентам в Україні, тощо);
  • Ліміт видачі готівкових коштів у гривнях через каси та банкомати становить 150 000 грн на добу на одного клієнта (окрім коштів на виплату заробітної плати, витрат на відрядження, пенсій, стипендій чи виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб);
  • Ліміт видачі готівкових коштів в іноземній валюті (банківських металах) з поточних та депозитних рахунків клієнтів складає еквівалент суми 15 000 грн на одного клієнта на добу (обмеження не поширюється на дипломатичні установи та операції із забезпечення витрат на відрядження за кордон).
 • Також заборонено проведення в іноземній валюті операцій:
  • з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями щодо продажу поза межами фондових бірж цінних паперів українських емітентів, крім державних облігацій України;
  • з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями щодо продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями;
  • з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів (крім випадків повернення дивідендів за цінними паперами, що обертаються на фондових біржах);
  • на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України (крім випадків здійснення операцій на підставі індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, виданих Національним банком України юридичним особам).

Крім того, залишається в силі особливий порядок здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів. Так, кошти попередньо зараховуються на окремий аналітичний рахунок 2900 і перераховуються для купівлі іноземної валюти з цього рахунку лише через три операційні дні.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Постанова № 758 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 01.12.2014 р.

Читати попередні оглядові листи стосовно валютних обмежень НБУ

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2014

Перегляди 2482

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 25 жовтня, 2018    2342

Про вічне 22 жовтня, 2018    1579

Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції» 17 липня, 2018    8272

Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві 11 червня, 2018    6004

Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд) 06 червня, 2018    1193

Зміни у регулюванні касових операцій (продовження) 01 червня, 2018    1003

Зміни у регулюванні касових операцій 30 травня, 2018    2983

До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства 15 травня, 2018    9236

Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами 14 травня, 2018    1200

Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах 27 квітня, 2018    1157

Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 22 березня, 2018    9638

За яких умов можливе проведення позапланових перевірок у 2018 році? 19 березня, 2018    1162

Прокоментувати