+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

З 1 cічня 2015 року скасовуються довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей. Яким буде документальне підтвердження фактичного одержання товару уповноваженою особою після Нового року?

22 грудня, 2014 Інформаційні листи

З 1 січня 2015 року набирає чинності Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2014 року № 987 (далі – «Наказ»), яким скасовується Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей1.

Тобто, починаючи з цієї дати, суб’єкти господарювання вже не зобов’язані оформляти довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей (далі – «ТМЦ») на кожну окрему поставку. Окрім зменшення кількості паперової роботи, таке нововведення позбавить у майбутньому податкові органи та суди одного з улюблених аргументів щодо визнання поставки безтоварною – посилання на відсутність таких довіреностей на отримання ТМЦ2.

Водночас повноваження на одержання ТМЦ в інтересах юридичної особи чи то фізичної особи-підприємця все ж таки потребуватимуть документального підтвердження, зважаючи на зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку3, що внесені цим же Наказом:

«Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи-підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо».

Отже, на вибір суб’єктів господарювання в якості можливого документального підтвердження факту одержання ТМЦ уповноваженою особою Міністерством фінансів України запропоновано наступні варіації:

  • письмовий договір;
  • довіреність;
  • акт органу юридичної особи;
  • тощо.

Розглядуваний нормативно-правовий акт не містить будь-яких інших уточнень, додаткових вимог щодо вказаних документів на підтвердження повноважень особи отримувати ТМЦ. Відповідно, загальне правило щодо можливості уповноваження на отримання ТМЦ лише осіб, що працюють на даному підприємстві, починаючи з 2015 року, вже не діятиме. Тобто, суб’єкти господарювання у разі необхідності без додаткових дозволів зможуть уповноважувати на отримання ТМЦ осіб, що не перебувають з ними у трудових відносинах.

Ще один нюанс, вартий уваги, – це строк, на який може видаватися такий уповноважуючий документ. Якщо у випадку із довіреністю на отримання ТМЦ було встановлене обмеження по строку дії не більше 10-ти днів, то при новому регулюванні таке обмеження вже не застосовне. І видавати документ на підтвердження повноважень на отримання ТМЦ суб’єкт господарювання зможе на значно довший термін.

Також суб’єкти господарювання вже не будуть зв’язані затвердженою формою для складання документа на підтвердження повноважень на отримання ТМЦ. Так само як і не діятиме порядок реєстрації та обліку таких документів.

Повертаючись до переліку документів, передбачених замість довіреності на отримання ТМЦ, то з 2015 року для відповідних цілей суб’єкт господарювання може оформлювати довіреність. Однак, як випливає із зазначеного вище, за довільною формою. Разом з тим, не слід забувати, що до оформлення такої довіреності (на відміну від довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей) застосовуються положення Цивільного кодексу України.

Щодо письмового договору, як вже зазначалося, особливих вимог не встановлено. Вбачається, що відповідні положення можуть бути прописані у цивільно-правовому договорі з особою, яка виконує відповідні функції для суб’єкта господарювання, однак не перебуває у трудових відносинах з останнім.

Зазначений у Наказі акт органу юридичної особи як документальне підтвердження повноважень особи на отримання ТМЦ може бути виданий, наприклад, у формі наказу директора.

Як бачимо, перелік документів, які можуть використовуватись для підтвердження повноважень особи на одержання товару, не є вичерпним, про що свідчить зазначення в кінці переліку слова «тощо». Разом з тим, у зв’язку з формулюванням попереднього речення про те, що «Повноваження на здійснення господарської операції… підтверджуються відповідно до законодавства», для уникнення претензій зі сторони контролюючих органів рекомендуємо бути обачливими при виборі інших форм підтвердження повноважень особи на отримання ТМЦ. Наприклад, уповноваження на отримання товару в надісланому електронною поштою листі може бути не сприйнятим контролюючими органами як підтвердження повноважень відповідно до законодавства.

Незалежно від обраної форми уповноважуючого документа, рекомендуємо для цілей бухгалтерського та податкового обліку в такому документі вказувати відомості, які б дозволяли ідентифікувати господарські операції, на отримання ТМЦ за якими уповноважується певна особа. Наприклад, тип операцій (поставки), товар, контрагент тощо. Ну і, звісно, особа, яка уповноважується на отримання ТМЦ, також має бути належним чином ідентифікована. Зокрема, як мінімум слід зазначити прізвище, ім’я, по-батькові та паспортні дані такої особи.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року № 99.

Приклади судових рішень дивіться в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланнями:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/34532012,
https://reyestr.court.gov.ua/Review/39721331,
https://reyestr.court.gov.ua/Review/39108035.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2014

Перегляди 47625

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 25 жовтня, 2018    2381

Про вічне 22 жовтня, 2018    1628

Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції» 17 липня, 2018    8319

Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві 11 червня, 2018    6095

Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд) 06 червня, 2018    1230

Зміни у регулюванні касових операцій (продовження) 01 червня, 2018    1027

Зміни у регулюванні касових операцій 30 травня, 2018    3013

До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства 15 травня, 2018    9313

Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами 14 травня, 2018    1230

Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах 27 квітня, 2018    1186

Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 22 березня, 2018    9698

За яких умов можливе проведення позапланових перевірок у 2018 році? 19 березня, 2018    1204

Прокоментувати