+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Проблемні моменти віднесення сум ПДВ до податкового кредиту при здійсненні імпортних операцій платника податків на підставі електронних митних декларацій

12 квітня, 2013 Інформаційні листи

Новим Митним кодексом України та рядом нормативно-правових актів, які були прийняті на його виконання, впроваджена процедура електронного декларування товарів, які ввозяться на митну територію України. Здійснення такої процедури передбачає відмову від паперового документообігу, що за задумом законодавця має підвищити ефективність і швидкість проходження процедури митного оформлення товарів.

Хоча електронне декларування товарів і передбачає відмову від документів на паперових носіях, офіційні правові позиції деяких контролюючих органів суттєво нівелюють ефективність застосування такої процедури. Так, наразі спірним є питання стосовно легітимності віднесення сплачених сум ПДВ до податкового кредиту на підставі електронних митних декларацій без їх паперових копій.

Так, пунктом 201.12 Податкового кодексу України визначено, що у разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства“.

Вищезазначена стаття прямо не встановлює форму декларації і, відповідно, постає цілком логічне питання: чи є електронна митна декларація документом, що посвідчує право на віднесення сум сплаченого ПДВ до податкового кредиту?

Юридичний статус електронних документів визначається статтею 7 Закону України “Про електроні документи”, якою встановлено, що електронний документ з обов’язковими реквізитами та електронним цифровим підписом особи автора є оригіналом. Окрім цього пунктом 3 статті 257 Митного кодексу України прямо передбачається, що електронна митна декларація і декларація, оформлена на паперовому носії, мають однакову юридичну силу.

Таким чином, для цілей формування податкового кредиту особливої різниці немає, чи митна декларація складена у електронній формі, чи на паперовому носії – обидва документи мають однакову юридичну силу. Тому, відповідно, можна вважати, що для підтвердження віднесення сплачених сум ПДВ до податкового кредиту платнику податків достатньо зберігати на засобах для зчитування інформації митну декларацію в електронному вигляді. У разі проведення перевірки платника податків, електронні митні декларації, наприклад, можуть виводитися на екран для їх візуалізації або друкуватися для надання представникам податкових органів. У будь-якому випадку, обидва такі документи, відповідно до норм чинного законодавства, будуть вважатися оригіналами митної декларації.

Але, на жаль, вищезазначена точка зору не розділяється органами Державної податкової служби України (далі – “ДПС України”). Так, ДПС України висловила свою позицію з цього питання в інформаційному листі 1, у якому зазначила наступне:

“Копія електронної МД на папері являє собою засвідчене посадовою особою митного органу в порядку, передбаченому цим підпунктом, візуальне подання на папері оформленої митним органом електронної МД, відображеної у форматі *.xps.

Засвідчення здійснюється шляхом проставлення посадовою особою митного органу у верхній частині лицьового боку кожного аркуша ксерокопії МД на паперовому носії або роздрукованої на папері копії електронної МД відмітки “Копія. Згідно з оригіналом”, особистого підпису, ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії та відбитка особистої номерної печатки.

Таким чином, зазначені копії митних декларацій можуть бути визнані документом, що є підставою для зняття з валютного контролю імпортних операцій, та підтвердженням сум податку на додану вартість, які відносяться до податкового кредиту.”

Така сама відповідь була надана і у листі2, який був виданий на запит Європейської Бізнес Асоціації.

Таким чином, податківці наполягають на тому, що, незважаючи на декларування в електронній формі, у платника податків має бути засвідчена митними органами копія такої електронної декларації на паперовому носії. Такий документ, відповідно, підтверджує віднесення сум сплаченого ПДВ до складу податкового кредиту платника податків за імпортними операціями.

Висловлена в інформаційних листах Державної податкової служби точка зору вказує на те, що відсутність у платників податків під час проведення перевірок засвідчених митними органами копій електронних митних декларацій може мати наслідком невизнання віднесених до податкового кредиту сум ПДВ і, відповідно, донарахування податкових зобов’язань з ПДВ. Тому, на жаль, притримуючись консервативного підходу повністю уникнути паперового документообігу під час проходження митного оформлення товарів поки що не вийде.

Ми розуміємо, що такої позиції податкові органи дотримуються у зв’язку з тим, що вони не мають доступу до оформлених електронних митних декларацій і тому не мають можливості перевірити легітимність оформленої електронної декларації і правомірність сформованого на підставі неї податкового кредиту при здійснені платником імпортних операцій.

Тим не менше, в минулому році до Податкового кодексу України були внесені змінипов’язані з впровадженням процедури електронного митного декларування при здійснені експортних операцій. Так, пункт 200.8 статті 200 Податкового кодексу України було викладено наступним чином:

“У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається органом державної митної служби органу державної податкової служби в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону”.

Зазначена вище норма також міститься в пункті 18 розділу 3 Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість4.
Таким чином, законодавством встановлено, що податкові органи при здійснені платником експортної операції отримують копію митної декларації у електронному вигляді. При цьому платник податків, який заявляє право на бюджетне відшкодування ПДВ, при наданні розрахунків суми такого бюджетного відшкодування, не зобов’язаний подавати копію електронної митної декларації на паперовому носії.

З цього виходить досить абсурдна ситуація, оскільки законодавством встановлений порядок направлення митними органами в електронному вигляді копії оформлених електронних митних декларацій при здійснені експортних операцій, а при здійснені імпортних операцій такого порядку не встановлено.

Водночас, для врегулювання питання щодо зняття імпортних операцій з валютного контролю Правлінням Національного банку України були внесені змінидо Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними та імпортними операціями. Так, відповідно до пункту 3.3 зазначеної інструкції, банки знімають з валютного контролю імпортні операції резидентів на підставі інформації з електронних реєстрів митних декларацій. Такі реєстри формуються митними органами і передаються Національному банку України, який передає їх усім іншим банкам. Тому банки наразі не вимагають копії оформленої електронної декларації на паперовому носії при знятті імпортної операції з валютного контролю.

Таким чином, ми сподіваємося, що найближчим часом питання щодо підтвердження формування податкового кредиту електронними митними деклараціями буде врегульовано з урахуванням вже наявного досвіду надання електронних митних декларацій податковим органам при здійсненні експортних операцій, а також надання реєстрів митних декларацій банкам для зняття імпортних операцій з валютного контролю.

Але до внесення очікуваних змін, ми рекомендуємо при здійсненні електронного декларування отримувати у митних органів засвідчені копії електронних митних декларацій і забезпечити зберігання таких декларацій на підприємстві, для уникнення непорозумінь з податківцями.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Лист ДПА України від 22.10.2012 р. № 4066/0/61-12/15-3115.

2Лист ДПА України від 31.12.2012 р. № 8324/0/61-12/15-3115.

3Зміни внесені Законом України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм» від 07.06. 2012 р.

4Порядок затверджений Наказом Міністерства фінансів України Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість від 25.11.2011 р. № 1492.

5Інструкція затверджена Постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999 р. № 136.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2013

Перегляди 8621

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

З 2022 року набули чинності нові правила оподаткування ПДВ 15 березня, 2022    881

Велика Палата ВС оголосила перерву у справі
про стягнення бюджетного відшкодування ПДВ
07 листопада, 2018    1285

Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 03 вересня 2018 року про прийняття справи № 826/7380/15 до розгляду 11 вересня, 2018    1788

Ухвала Верховного Суду щодо передачі на розгляд Великої Палати справи про повернення бюджетного відшкодування ПДВ 11 вересня, 2018    4462

Як позбутися проблем з відшкодуванням ПДВ, і не тільки 15 серпня, 2018    4845

«У держави відсутня відповідальність за все, що вона робить» (інтерв’ю партнерів КМ Партнери для Юридичної Газети) 21 червня, 2018    3815

Рішення у справі «Сєрков проти України» 15 березня, 2018    3642

В Україні почав діяти Порядок розстрочення ПДВ під час імпорту обладнання для власного виробництва 28 лютого, 2018    2537

«Звичайна ціна» Vs. «Ціна, визначена за принципом «витягнутої руки»». Чи поставлені крапки над «і»? 16 січня, 2018    1492

Індивідуальна податкова консультація ДФС «Про порядок визначення звичайних цін» від 12.06.2017 р. 16 січня, 2018    2027

Традиційні податкові подарунки «під ялинку» 05 січня, 2018    1465

Новий суспільний договір з ПДВ 12 грудня, 2017    2986

Прокоментувати