+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Закон № 731-IX: карантин тепер не є безумовною підставою для поновлення/продовження процесуальних строків

04 серпня, 2020 Інформаційні листи

17.07.2020 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 18.06.2020 р. № 731-IX (далі – Закон № 731-IX).

Цим законом було внесено зміни до прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України), Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) та Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) щодо поновлення/продовження процесуальних строків у зв’язку з карантином.

I.

З огляду на ідентичність змін та норм, до яких були внесені зміни, розглянемо суть змін на прикладі КАС України.

До зазначених змін пункт 3 розділу VI «Прикінцеві положення» КАС України був викладений в наступній редакції:

«3. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 47, 79, 80, 114, 122, 162, 163, 164, 165, 169, 177, 193, 261, 295, 304, 309, 329, 338, 342, 363 цього Кодексу, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, витребування доказів, забезпечення доказів, а також строки звернення до адміністративного суду, подання відзиву та відповіді на відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, пред’явлення зустрічного позову, розгляду адміністративної справи, апеляційного оскарження, розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами продовжуються на строк дії такого карантину.

Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк дії карантину, пов’язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

За такою редакцією було встановлено, що процесуальні строки в автоматичному порядку продовжуються на строк дії карантину. Також суд не міг визначити процесуальний строк меншим, ніж строк дії карантину.

Тобто у разі, якщо особа під час дії карантину не дотримувалась процесуальних строків для виконання певних дій, то таке порушення не тягнуло за собою відповідних процесуальних наслідків з огляду на автоматичне продовження процесуальних строків протягом дії карантину.

Продовження процесуальних строків визначалось безумовно, не підлягали встановленню поважність причин пропуску строку або пов’язаність такого пропуску з обмеженнями, встановленими у зв’язку з карантином.

Однак така ситуація була змінена Законом № 731-IX. Чинна редакція пункту 3 розділу VI «Прикінцеві положення» КАС України виглядає наступним чином:

«3. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином».

Фактично Законом № 731-IX було скасовано автоматичне продовження процесуальних строків та обов’язок суду визначати процесуальний строк не меншим, ніж строк дії карантину.

Так, за чинною редакцією пункту 3 розділу VI «Прикінцеві положення» КАС України, суд за заявою осіб може поновити строки, якщо визнає причини їх пропуску поважними та такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Також суд за заявою особи може продовжити процесуальний строк, якщо неможливість його дотримання пов’язана з карантином.

Ідентичні зміни були внесені до ЦПК України та ГПК України.

Тобто згідно з прикінцевими положеннями процесуальних кодексів, суди наділені дискреційними повноваженнями щодо поновлення/продовження процесуальних строків у зв’язку з карантином.

Водночас аналогічні повноваження суду вже передбачені відповідними положеннями процесуальних кодексів (п. 1-2 ст. 121 КАС України, п. 1-2 ст. 119 ГПК України, п. 1-2 ст. 127 ЦПК України). Тобто відповідні положення прикінцевих положень процесуальних кодексів дублюють загальні положення тих же процесуальних кодексів.

Отже, Законом № 731-IX фактично було скасовано дію положень щодо автоматичного продовження/поновлення процесуальних строків, пов’язаного з дією карантину, а питання продовження/поновлення процесуальних строків знову регулюються у такий самий спосіб, як і до внесення змін, пов’язаних з карантином.

II.

Зміни до процесуальних кодексів вже знайшли своє відображення у процесуальних рішеннях судів. Так, до вступу в силу Закону № 731-IX, типове визначення процесуального строку виглядало наступним чином (на прикладі залишення апеляційної скарги без руху):

«Апеляційну скаргу Головного управління ДПС у м. Києві – залишити без руху.

Надати Апелянту строк для усунення недоліків – десять днів, який обраховується з моменту отримання копії даної ухвали, але не раніше ніж з дня закінчення карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

З 17.07.2020 р. (день вступу в силу Закону № 731-IX) суди повернулися до типового визначення, яке діяло до введення змін, пов’язаних з карантином, а саме:

«Апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у Черкаській області на рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 15 червня 2020 року, залишити без руху.

Встановити строк для усунення вказаних недоліків протягом 10 днів з дня отримання копії ухвали про залишення апеляційної скарги без руху».

III.

Крім того, Законом № 731-IX передбачено зміну процесуальних строків, які вже були продовжені відповідно до прикінцевих положень процесуальних кодексів.

Так, згідно з п. 2 розділу ІІ Закону № 731-IX продовжені строки закінчуються протягом 20 днів після набрання чинності Закону № 731-IX:

«2. Процесуальні строки, які були продовжені відповідно до пункту 4 розділу X “Прикінцеві положення” Господарського процесуального кодексу України, пункту 3 розділу XII “Прикінцеві положення” Цивільного процесуального кодексу України, пункту 3 розділу VI “Прикінцеві положення” Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” № 540-IX від 30 березня 2020 року, закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим Законом. Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цими кодексами), мають право на продовження процесуальних строків з підстав, встановлених цим Законом».

З огляду на те, що Закон № 731-IX набрав чинності 17.07.2020 р., продовжені процесуальні строки повинні закінчитися 06.08.2020 р.

Отже, варто звернути увагу на справи, щодо яких судами було продовжено процесуальні строки, та справи, в яких процесуальні строки пов’язані зі строком дії карантину.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2020

Перегляди 21202

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Повідомлення про надзвичайні заходи у сфері трудового законодавства в Україні, спричинені кризою Covid-19 13 травня, 2020    939

Відповідальність за карантин: але не про 17 тис. грн штрафу для громадян, а про відповідальність високопосадовців за неправомірні обмеження для бізнесу та суспільства 13 травня, 2020    2942

Незаконність карантину в Україні 30 квітня, 2020    36864

Як «забагато» робить держава у сфері податків для відновлення економіки (чи не обділила вона себе?) 28 квітня, 2020    742

Що нового з карантинними обмеженнями? 24 квітня, 2020    973

Нові правила щодо орендної плати на період карантину 21 квітня, 2020    920

Заплутались із карантинними обмеженнями? 10 квітня, 2020    1630

Обмеження права на свободу пересування в межах карантину 09 квітня, 2020    2042

Через зміну податків сприяти відновленню економіки після карантину 07 квітня, 2020    1101

Уряд суттєво посилив карантинні заходи 03 квітня, 2020    1433

Чи дійсно на період карантину скасована орендна плата (частина 2)? 03 квітня, 2020    3559

Звільнення від ПДВ «заднім» числом: що робити? 02 квітня, 2020    1099

Прокоментувати