+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Зміни у законодавстві про технічне регулювання і оцінку відповідності

03 лютого, 2016 Інформаційні листи

В аспекті наближення законодавства (так званої апроксимації) Україна поступово має забезпечити відповідність національного законодавства технічним регламентам ЄС та системам стандартизації, метрології, акредитації, роботам з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС. Такі зобов’язання Україна взяла на себе, підписавши та ратифікувавши Угоду про асоціацію з ЄС1.

Значні зміни в цій сфері вступають в силу в лютому 2016 року.

Новий Закон України «Про технічне регулювання і оцінку відповідності»

10 лютого 2016 року набирає чинності Закон України «Про технічне регулювання і оцінку відповідності» (далі – «Закон»). Закон поєднує в собі декілька нормативних актів (втрачають чинність Закони «Про підтвердження відповідності» та «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності») та встановлює єдині принципи розробки, прийняття та застосування технічних регламентів та оцінки відповідності продукції, здійснення оцінки відповідності. Змін зазнали Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» № 46-93 від 10 травня 1993 року (далі – «Декрет»), Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – «КУпАП»).

Дія Закону:

поширюється на:

всі види продукції, яка вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію в Україні, за винятком:

 • виробів мистецтва та унікальних виробів народного художнього промислу;
 • предметів колекціонування та антикваріату.
не поширюється на:
 • санітарні та фітосанітарні заходи;
 • оцінку відповідності якості зерна та продуктів його переробки, насіння та садивного матеріалу згідно з Законами України «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про насіння і садивний матеріал»;
 • оцінку відповідності колісних транспортних засобів та їх частин;
 • оцінку відповідності сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання, систем, складових частин та окремих технічних вузлів;
 • заходи щодо державної експертизи у сферах криптографічного та технічного захисту інформації;
 • обов’язкову оцінку відповідності послуг.

Законом уточнено, що під поняттям «технічний регламент» слід розуміти будь-який нормативно-правовий акт, що має визначені Законом ознаки технічного регламенту, незалежно від використання в назві такого акта слів «технічний регламент». Тобто фактично технічним регламентом є будь-який документ, що встановлює обов’язкові вимоги, незалежно від того, як він називається та яким органом він прийнятий.

Передбачається, що проведення оцінки відповідності може бути як добровільним, так і обов’язковим. Добровільна оцінка відповідності здійснюється в будь-яких формах, включаючи випробування, декларування відповідності, сертифікацію та інспектування, та на відповідність будь-яким заявленим вимогам.

Обов’язкове проведення оцінки відповідності вимогам технічних регламентів буде здійснюватися у випадках, передбачених у технічних регламентах, і  шляхом застосування процедур оцінки відповідності, які визначені в таких технічних регламентах.

Для проведення оцінки відповідності вимогам технічних регламентів можуть або повинні бути залучені такі органи з оцінки відповідності:

 • призначені органи – органи з сертифікації, інспектування, випробувальні лабораторії;
 • визнані незалежні організації;
 • акредитовані випробувальні лабораторії виробників.

Основними можна назвати наступні нововведення Закону:

 1. Скасування обов’язкової сертифікації продукції

З 1 січня 2018 року скасовується обов’язкова сертифікація продукції, що наразі виконується відповідно до Декрету (та власне втрачає чинність сам Декрет). Це означає, що з указаної дати вся продукція, яка наразі сертифікується та входить до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженому Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 2005 року № 28, не підлягатиме обов’язковій сертифікації.

На Кабінет Міністрів України був покладений обов’язок до дня втрати чинності Декрету забезпечити проведення аналізу обґрунтованості запровадження оцінки відповідності окремих видів продукції, що підлягають наразі обов’язковій сертифікації згідно з Декретом, вимогам технічних регламентів та розроблення, в разі потреби, відповідних технічних регламентів.

 1. Надання інформації про обов’язкову сертифікацію продукції

Зобов’язано виробника надавати постачальнику інформацію про обов’язкову сертифікацію продукції шляхом зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності в документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

Разом з тим передбачено, що постачальник зобов’язаний реалізовувати продукцію, що підлягає обов’язковій сертифікації, лише за умови наявності у документах, згідно з якими йому передано відповідну продукцію, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності (ст. 16 Декрету).

 1. Запроваджено ведення реєстру сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності продукції

Запроваджено ведення реєстру з інформацією про видачу, відмову у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності продукції. Усім сертифікатам відповідності та свідоцтвам про визнання відповідності присвоюватимуться реєстраційні номери.

Інформація про прийняття рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності подається органами з сертифікації в день прийняття відповідного рішення засобами електронного зв’язку для включення до Реєстру центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання (ст. 141 Декрету).

 1. Визначено порядок призначення органів з оцінки відповідності

Врегульовано порядок видачі, відмови у видачі, переоформлення рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про таке призначення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання (ст. 151 Декрету).

Крім того, з метою детального врегулювання порядку призначення та функціонування органів з сертифікації Міністерство економічного розвитку і торгівлі України видало ряд Наказів, які набирають чинності з 10 лютого 2016 року:

 • Наказ від 17.11.2015 р. № 1454 «Положення про комісію з розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності»;
 • Наказ від 17.11.2015 р. № 1454 «Порядок розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності».
 1. Зміни щодо адміністративної відповідальності
 • скасовується адміністративна відповідальність за передачу замовнику або у виробництво конструкторської, технологічної та проектної документації, яка не відповідає вимогам стандартів, норм і правил щодо якості продукції та її безпеки (ст. 169 КУпАП);
 • скасовується адміністративна відповідальність за введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності (ст. 1701 КУпАП);
 • змінено диспозицію статті 1721 КУпАП та встановлено адміністративну відповідальність за порушення призначеними органами з оцінки відповідності чи визнаними незалежними організаціями процедур оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, а також порушення органами з сертифікації, призначеними в державній системі сертифікації, правил і порядку обов’язкової сертифікації продукції;
 • змінено диспозицію статті 1889 КУпАП та збільшено розмір штрафу за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання, щодо усунення порушень законодавства про стандартизацію, метрологію та метрологічну діяльність, технічні регламенти та оцінку відповідності і сертифікацію продукції в державній системі сертифікації або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків (такі дії тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 20 до 50 нмдг). Якщо ці дії вчинено повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення – це тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 50 до 100 нмдг.

Зміни щодо національного знака відповідності

Зауважимо також, що 10 лютого 2016 року набирає чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

Спочатку Кабінет Міністрів України планував змінити вигляд національного знака відповідності для того, щоб усунути його подібність зі знаком державної системи сертифікації. Втім, враховуючи що така зміна вимагала б від бізнесу значних витрат (на розробку нового дизайну етикеток/ пакування, наклеювання стікерів з новим знаком), було прийнято рішення не змінювати вигляд національного знака відповідності.

Разом з тим, хоча загальна форма знака відповідності не зміниться, Законом України «Про технічне регулювання і оцінку відповідності» встановлено, що «певними технічними регламентами може бути передбачено застосування знака відповідності технічним регламентам, що має іншу форму, ніж та, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. У цих випадках форма знака відповідності технічним регламентам встановлюється відповідними технічними регламентами». Тобто у випадку, якщо будуть внесені зміни у технічний регламент щодо форми знака відповідності, виробникам усе ж доведеться змінювати маркування власної продукції.

Інші зміни

Уряд також планує «полегшити життя» шляхом запровадження та ведення відкритої публічної бази даних про технічні регламенти2. Така база даних буде розміщуватися на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

Кабінет Міністрів України Постановою від 16.12.2015 р. № 1057 визначив сфери діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання. Перелік сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання, наведено в додатку до вказаної постанови.

Як було погоджено в Угоді про асоціацію з ЄС, Україна поступово впроваджує звід Європейських стандартів (EN) як національні стандарти. Одночасно з таким впровадженням Україна скасовує конфліктні національні стандарти, зокрема міждержавні стандарти (ГОСТ), розроблені до 1992 року.

Так, Мінекономрозвитку видало ряд Наказів про прийняття європейських нормативних документів як національних стандартів України, внесення змін до національних і міждержавних стандартів та скасування певних стандартів3. У зв’язку з тим, що ці зміни можуть мати відношення до діяльності виробників та імпортерів продукції, ми рекомендуємо всім виробникам та імпортерам перевірити, чи не торкнулися вони безпосередньо продукції, що виробляється чи імпортується ними в Україну.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписана 27.06.2014 р. та ратифікована Україною 16.09.2014 р.

2Наказ від 08 жовтня 2015 року № 1282 «Порядок формування та ведення бази даних про технічні регламенти».

3Наказ «Про прийняття європейських нормативних документів як національних стандартів України, змін до національних стандартів України і міждержавних стандартів та скасування національних стандартів України» від 29 грудня 2014 року № 1480, від 30 грудня 2014 року № 1493, від 30 грудня 2014 року № 1494 та інші.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 23519

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 25 жовтня, 2018    2591

Про вічне 22 жовтня, 2018    1818

Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції» 17 липня, 2018    8630

Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві 11 червня, 2018    6768

Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд) 06 червня, 2018    1385

Зміни у регулюванні касових операцій (продовження) 01 червня, 2018    1173

Зміни у регулюванні касових операцій 30 травня, 2018    3180

До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства 15 травня, 2018    9889

Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами 14 травня, 2018    1393

Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах 27 квітня, 2018    1353

Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 22 березня, 2018    9952

За яких умов можливе проведення позапланових перевірок у 2018 році? 19 березня, 2018    1354

Прокоментувати