+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

НОВИЙ ПОРЯДОК ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ РОБОТОДАВЦЮ

автори: Олександр Шемяткін, Ярослава Івасюк, Ірина Гочачко, Аліна Саварин

07 березня, 2023 Ексклюзив

Насамперед зазначимо, що обов’язок щодо ведення військового обліку існував і до прийняття Постанови Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 30 грудня 2022 р. № 1487 (далі – Постанова № 1487).


Відповідно до ч. 5 ст. 33 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», на всі підприємства покладено обов’язок вести військовий облік:


«5. Персональний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності».


Раніше порядок військового обліку був унормований Постановою КМУ від 07 грудня 2016 р. № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» (далі – Постанова № 921).


Однак 05 січня 2023 р. набула чинності Постанова № 1487, яка дещо змінює та деталізує попередні правила та врегульовує певні нові питання військового обліку (наприклад, облік військовозобов’язаних жінок, призначення особи, відповідальної за ведення військового обліку на підприємстві, використання Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та порталу Дія для ведення військового обліку).


Далі в цій статті ми зупинимось на основних положеннях Постанови № 1487, на які варто звернути увагу роботодавцям.


  1. ОБОВ’ЯЗКИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ


1.1. Перевірка військово-облікових документів під час прийняття на роботу


У п. 20 Постанови № 1487 вказано, що військовий облік ведуть на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів, до яких належать:


«20…Військово-обліковими документами є:


для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;


для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;


для резервістів - військовий квиток».


Відповідно до п. 34 Постанови № 1487:


«34. З метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:


(1) перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного у пункті 20 цього Порядку, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія. (2) Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки».


Ця норма відповідає Кодексу законів про працю України (ст. 24), який передбачає обов’язок подати роботодавцю військово-обліковий документ при укладенні трудового договору. Прийняття на роботу особи без військово-облікового документа є порушенням як правил ведення військового обліку, так і норм трудового законодавства.


1.2. Ознайомлення працівників з правилами військового обліку


У п. 19 Постанови № 1487 передбачено, що підприємства виготовляють друкарським способом правила військового обліку і вивішують їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях. Аналогічна норма містилася і в попередньому порядку.


Однак нововведенням є обов’язок підприємства доводити Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Додаток 2) до призовників, військовозобов’язаних та резервістів під особистий підпис під час прийняття на роботу (п. 34 Постанови № 1487).


1.3. Повідомлення про прийняття / звільнення з роботи


Роботодавець зобов’язаний у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу або звільнення з роботи надавати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК) повідомлення за Додатком 4 до Постанови № 1487 «Повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів».


Звертаємо увагу, що семиденний строк відраховується саме з моменту видачі наказу, а не фактичного дня прийняття на роботу чи звільнення.


1.4. Повідомлення про прийняття на роботу / звільнення / увільнення осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку


П. 13 Постанови № 1487 передбачено, що підприємство у семиденний строк з дати видання наказу про призначення або звільнення (увільнення) керівників та інших осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, має подати повідомлення відповідно до Додатка 1.


1.5. Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів


Якщо раніше персональний військовий облік працівників вівся за типовою формою № П-2 «Особова картка працівника», то тепер такий облік ведеться за списками персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (форма встановлена додатком 5 до Постанови № 1487).


(1) Формування списків персонального військового обліку


Списки персонального військового обліку складаються підприємствами окремо за такими групами:


  1. перша – список персонального військового обліку військовозобов'язаних (резервістів) офіцерського складу;

  2. друга – список персонального військового обліку військовозобов'язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;

  3. третя – список персонального військового обліку військовозобов'язаних та резервістів з числа жінок;

  4. четверта – список персонального військового обліку призовників.


Відповідно до п. 37 Постанови № 1487:


«37. До списків кожної групи формується справа, у якій зберігаються копії військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів».


Також зауважимо, що копії військово-облікових документів громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі та були виключені з військового обліку, необхідно зберігати в окремій справі (п. 38 Постанови № 1487).


П. 40 Постанови № 1487 містить обов’язок підприємств складати такі списки щороку до 25 січня:


«40. Щороку до 25 січня (станом на 1 січня) списки персонального військового обліку підписуються керівником державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку.


Зазначені списки разом з відомістю оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів реєструються в установленому порядку в службі діловодства таких органів, підприємств, установ, організацій».


Тобто, оскільки Постанова № 1487 діє з 05 січня 2023 р., то у підприємств був обов’язок скласти до 25 січня 2023 р. списки персонального військового обліку працівників станом на 01 січня 2023 р.


Крім того, у випадку зміни даних1 працівників, щодо яких ведеться військовий облік, відповідні зміни мають бути внесені у списки персонального військового обліку протягом 5 днів з дня подання роботодавцю відповідних документів про зміну даних.


Отже, обов’язок підприємства напряму пов’язаний із тим, чи працівник повідомить про зміну своїх персональних даних та надасть відповідні документи. Наразі п. 8 ч. 1 Додатку 2 до Постанови  № 1487 для військовозобов’язаних передбачено обов’язок повідомляти про зміну даних лише органи, в яких вони перебувають на військовому обліку. Тобто, якщо підприємству невідомо про зміну персональних даних працівника, то він і не має обов’язку повідомляти про них.


(2) Звіряння даних списків персонального військового обліку з ТЦК


Зазначимо, що підприємство не має обов’язку подавати вищезазначені списки до ТЦК після їх складання або внесення змін до них.


П. 34 Постанови № 1487 передбачає лише, що підприємства не рідше одного разу на рік проводять звіряння даних списків персонального військового обліку з обліковими документами ТЦК.


Звіряння даних списків з обліковими даними документів ТЦК здійснюється відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням голови відповідної районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, міського голови (п. 46 Постанови № 1487).


Сам процес звіряння передбачає наступне:


  • у випадку звіряння даних списків персонального військового обліку (копій військово-облікових документів) з обліковими документами місцевого (за місцем знаходження підприємства) ТЦК – прибуття відповідних осіб підприємства до відповідного ТЦК для проведення звірки;

  • у випадку звіряння даних списків персонального військового обліку (копій військово-облікових документів) з обліковими документами ТЦК, що розташований на території іншої адміністративно-територіальної одиниці – надсилання у двох примірниках витягів із списків персонального військового обліку, а також копій військово-облікових документів.


Тобто у підприємства немає обов’язку подавати списки або з’являтися у ТЦК за власною ініціативою (до того, як підприємство буде внесене у графік звіряння).


Звертаємо увагу, що Постанова № 1487 не уточнює, як відбувається доведення графіків звіряння до підприємств. Проте виходимо з того, що виклик підприємства для звіряння все ж таки має відбуватись у письмовій формі та з наданням певного часу на підготовку.


1.6. Списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць


Водночас п. 34 Постанови № 1487 на підприємство покладено обов’язок складення і подання щороку до 01 грудня до ТЦК списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (форму встановлено додатком 6 до Постанови № 1487). Попередній порядок також містив такий обов’язок.


Однак зазначимо, що формулювання строку «щороку до 01 грудня» не зовсім зрозуміле. Тобто є граничний строк подачі, але немає строку, з якого можна подавати список. Фактично список у 2023 році можна подати і зараз, не очікуючи на 01 грудня 2023 р.


Громадяни, які підлягають приписці до призовних дільниць, є допризовниками (ч. 9 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»). До такої категорії належать юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років.


Якщо такої категорії працівників у підприємства немає, все одно потрібно повідомляти про це ТЦК.


1.7. Повідомлення про зміну даних


П. 34 Постанови № 1487 передбачає не тільки внесення змін у списки персонального військового обліку (у випадку зміни даних військовозобов’язаних працівників, як зазначено вище), а також повідомлення ТЦК про зміну таких облікових даних (форму повідомлення встановлено додатком 4 до Постанови № 1487).


Таке повідомлення має надсилатися до 05 числа місяця, наступного за тим, у якому відбулися відповідні зміни. Тобто повідомлення подається лише у разі наявності зміни даних.


1.8. Подання відомостей на вимогу ТЦК


Підприємство також зобов’язане подавати відомості про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть, на вимогу ТЦК. Постанова № 1487 не встановлює строку для надання відомостей на вимогу ТЦК або інших деталей, тому ми рекомендуємо керуватись тут загальним «розумним» строком в 1 місяць з моменту отримання запиту.


  1. ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ


...

 

Повний текст статті доступний лише передплатникам сайту.

Перегляди 6615

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Відповідальність посадових осіб підприємств за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію – судова практика 09 квітня, 2024    674

Судова практика у справах про притягнення до відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію 18 березня, 2024    979

Закон про відпустки та інші питання трудового законодавства: положення по-новому 15 січня, 2024    1020

ТОП-7 аргументів у спорі з Фондом соціального захисту інвалідів 08 грудня, 2023    484

Cвавілля ТЦК у контексті затримання військовозобов’язаних: відповідальність представників ТЦК та алгоритми дій 04 жовтня, 2023    1540

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОБОРОНУ, МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ 19 вересня, 2023    2747

Інструкція дій при перевірках стану військового обліку 01 вересня, 2023    748

Інструкція дій при перевірках Державною службою з питань праці дотримання законодавства про працю 01 вересня, 2023    427

Норматив робочих місць для осіб з інвалідністю: чи мають дотримуватися відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб? 09 серпня, 2023    1328

Запровадження чергового податку-внеску на фонд оплати праці як демонстрація негараздів із працевлаштуванням осіб з інвалідністю 26 липня, 2023    3483

Призовний вік та бронювання призовників 12 липня, 2023    1625

Закінчення карантину: дії роботодавця 12 липня, 2023    556

Прокоментувати