+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Запитайте юриста: за що працівник може вимагати відшкодування моральної шкоди?

автори: Ярослава Івасюк, Ірина Гочачко

видання: The Point

12 жовтня, 2020 Преса

 

«За яких обставин працівник має право отримати компенсацію за моральну шкоду?», «Як працівнику довести наявність підстав для відшкодування моральної шкоди?» – ці питання розбираємо разом з експертами.

Відшкодування працедавцем моральної шкоди співробітнику може бути присуджено у випадку, коли порушення його прав спричинили, зокрема, моральні страждання, що стали причиною втрати нормальних життєвих зв’язків та змушують співробітника докласти додаткові зусилля, щоб організувати своє життя (ст. 237-1 Кодексу).

Закон не конкретизує види можливих порушень, в результаті вчинення яких працівник може вимагати відшкодувати моральну шкоду. Судова практика показує, що найбільш частим є відшкодування моральної шкоди, спричиненої незаконним звільненням співробітника. Проте, відшкодування можливе і за незабезпечення безпечних і здорових умов праці, невиплату зарплати та інші порушення прав співробітника.

Підстави для відшкодування моральної шкоди

Щоб задовольнити вимоги працівника про відшкодування моральної шкоди, обов’язково мають бути такі елементи:

 • протиправна дія працедавця, яка призвела до порушення прав співробітника (наприклад, незаконне звільнення порушило право співробітника на працю);
 • факт завдання шкоди (моральні страждання, стрес, тривожність, порушення звичайного порядку життя, втрата звичних життєвих зв’язків);
 • причинний зв’язок між шкодою, яку завдано, та протизаконними діями – причиною завдання моральної шкоди є саме протиправні дії працедавця (наприклад, незаконне звільнення перешкоджає працівнику влаштуватися на нову роботу, внаслідок чого працівник не може забезпечувати свій рівень життя).

Одночасна наявність всіх цих складових є необхідною умовою для задоволення вимоги щодо відшкодування працівнику моральної шкоди.

Як відшкодувати моральну шкоду?

Відшкодування моральної шкоди можливе в добровільному договірному порядку (компенсація) та в судовому порядку. Оскільки відшкодування моральної шкоди означає наявність протиправних дій, на практиці позасудовий шлях вирішення спору закінчується виплатою певної суми, яка охоплює компенсацію всіх вимог працівника. Зазвичай, в такі угоди включаються положення, які передбачають, що працівник не має претензій до роботодавця. Не можна в таких угодах писати, що працівник не буде звертатися до суду, оскільки відмова від права на судовий захист нікчемна. Якщо ж добровільної згоди не досягнуто, то працівнику залишається звернення до суду.

Вимога працівника відшкодувати йому завдану моральну може бути задоволена судом тільки у випадку визнання дій роботодавця незаконними.

Тобто, суд має встановити порушення у діях роботодавця і тільки тоді може задовольнити вимогу про відшкодування моральної шкоди. Якщо ж дії роботодавця визнано законними, то автоматично відпадає і питання відшкодування.

Як працівник може довести наявність моральної шкоди?

Важливим є питання доказів під час розгляду судової справи. На підтвердження присутності моральної шкоди суд позитивно сприймає:

 • докази про погіршення стану здоров’я (медичні висновки, рецепти від лікарів, підтвердження факту відвідування психолога);
 • докази на підтвердження факту неможливості влаштуватися на роботу з огляду саме на причини попереднього звільнення;
 • докази на підтвердження неможливості ведення свого звичайного життя (розірвання або погіршення соціальних та родинних зв’язків, вплив дій роботодавця на репутацію працівника);
 • докази на підтвердження погіршення матеріального стану у зв’язку із наслідками неправомірних дій роботодавця (необхідність зменшення розміру своїх звичайних витрат або оформлення кредиту для виконання своїх зобов’язань, що могли б бути виконані самостійно, якби роботодавець не порушив права працівника).

Працівник має реально оцінювати наслідки порушення своїх прав.

Погіршення стану фізичного чи психічного здоров’я працівника або значне обмеження здібностей працівника з вини роботодавця вказує на присутність моральної шкоди, яку має відшкодувати роботодавець.

Неможливість відновити попередній стан або значна тривалість змін у житті працівника, що спричинені діями роботодавця, зазвичай збільшує розмір компенсації. Натомість, якщо звільнення працівника і визнають незаконним, проте такий працівник уже знайшов роботу та продовжує життя у звичайному ритмі, то суд навряд чи взагалі побачить у такому випадку факт завдання моральної шкоди.

Яку суму моральної шкоди просити?

Це вкрай суб’єктивне питання. Щоб визначити реальний розмір шкоди суд аналізує наступні критерії:

 • характер та обсяг страждань працівника (фізичні, душевні, психічні);
 • характер немайнових втрат, їх тяжкість, тривалість та можливість відновити, наприклад:
  • зміна стану здоров’я працівника;
  • погіршення здібностей співробітника/позбавлення можливості їх реалізації;
  • вимушені зміни у життєвих і виробничих відносинах, зниження ступеню престижу, ділової репутації, тривалість та складність відновити попередній стан;
 • тривалість порушення прав співробітника та процесу його відновлення;
 • характер вчиненого порушення;
 • ступінь вини громадянина, який завдав моральну шкоду.

У судах дуже прискіпливо оцінюють розмір відшкодування за заподіяну моральну шкоду, вказуючи на те, що розмір відшкодування має бути адекватним нанесеній моральній шкоді, а саме відшкодування не може бути засобом отримання доходу.

Хоча і не існує визначеного нормативно розміру компенсації за моральну шкоду, суди рідко призначають до виплати суму більшу ніж 15 000 грн. Окрема ситуація з компенсацією за моральну шкоду, якщо порушення трудових прав призвели до завдання ушкодження здоров’я або каліцтва працівника. У таких випадках розмір компенсації може становити декілька сотень тисяч гривень.

Завантажити pdf-файл статті (429 Кb)

Перегляди 1539

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Перехід на електронні трудові книжки 15 березня, 2021    492

Ознаки наявності трудових відносин у законопроекті уряду 10 лютого, 2021    1781

Запитайте юриста: чи можуть відсторонити від роботи працівника, який контактував із хворим на COVID-19? 27 січня, 2021    593

Розміри штрафів за порушення законодавства про працю у 2021 р. 27 січня, 2021    560

Питання міграції та оподаткування під час пандемії COVID-19 02 грудня, 2020    710

Команда КМ Партнери успішно представила інтереси української мережі кінотеатрів 13 жовтня, 2020    555

Повідомлення про надзвичайні заходи у сфері трудового законодавства в Україні, спричинені кризою Covid-19 13 травня, 2020    615

Зміни щодо штрафів за порушення законодавства про працю. Чого очікувати? 18 грудня, 2019    2048

Зміни щодо порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю 25 жовтня, 2019    1423

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників – обов’язковий або рекомендаційний? 09 жовтня, 2019    1332

Що змінилося з прийняттям нового Порядку здійснення контролю за додержанням законодавства про працю? 03 жовтня, 2019    1757

Інспекційні відвідування виключно на підставі Конвенцій МОП № 81 чи № 129. Чи правомірні? 02 жовтня, 2019    662

Прокоментувати