+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Законопроект 1210 про внесення змін до Податкового кодексу як пропозиція Президенту підписатися під порушенням Конституції: чи підпишеться? (оновлено)

21 лютого, 2020 Блог

Alexander Minin

Олександр Мінін

Старший партнер КМ Партнери

У публікації «Головне юридичне управління Верховної Ради України підтримало підхід щодо відсутності відповідних повноважень у Державної податкової служби» ми звертали увагу на зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради до проекту законопроекту № 1210 до другого читання, зокрема щодо невідповідності Конституції пропонованих змін до ст. 20 Податкового кодексу (щодо делегування наданих законом повноважень).

Для зручності наведемо відповідну частину висновку тут:

«2. Законопроектом передбачено внесення змін до статті 20 Податкового кодексу України, за якими керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надавати посадовим (службовим) особам апарату такого органу, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, законодавством про державну службу та іншими законами.

Перелік делегованих повноважень визначається положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику яке затверджується Кабінетом Міністрів України та положенням про територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Це, однак, не відповідає частині другій статті 19 Конституції України, згідно з якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відтак, зазначений конституційний припис не передбачає можливості делегування повноважень, визначених законом, іншим органам чи посадовим особам, а тим більше на підставі підзаконного акта, яким є положення про такий орган».

Проте більшість у Верховній Раді на цей висновок не зважила, і, наскільки розуміємо з наявної інформації (адже роботу по № 1210 зробили максимально непублічною, а текст досі залишається утаємниченим), відповідні зміни були прийняті, як і пропонувалися проектом.

Тобто за висновку фахового управління самої Верховної Ради щодо невідповідності положень Конституції Верховна Рада такі положення, які суперечать Конституції, приймає (Конституція то не для Верховної Ради?).

Зараз те, що прийняте Верховною Радою, передано на підпис Президенту. За ст. 102 Конституції України «Президент України є гарантом … додержання Конституції України…».

Тож чекаємо, чи підпишеться гарант додержання Конституції, зокрема, під порушенням Конституції.

P.S. У зв’язку з розглядуваним питанням варто звернути увагу в тому числі на такий пасаж у свіжому рішенні Конституційного Суду України (абзац перший п. 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду від 18 лютого 2020 р. № 2-р/2020):

«4. Верховна Рада України, приймаючи закони, не має права допускати невідповідностей щодо будь-яких положень, прямо закріплених в Конституції України (третє речення абзацу четвертого пункту 1 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 23 грудня 1997 року № 7-зп). Таким чином, Верховна Рада України, приймаючи закони України на виконання відповідних норм Конституції України, повинна дотримуватись конституційно визначених меж, зокрема тих, що стосуються статусу, організації, функціонування, діяльності як відповідних органів, так і їх посадових осіб».
Перегляди 2579

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Податкові правопорушення без строків давності? 09 липня, 2020    2131

Аудиторський звіт 2019 без податкового ока 12 червня, 2020    1823

ТЦУ і Закон 466-IX: огляд найважливіших змін 09 червня, 2020    1845

Олександр Мінін та Іван Шинкаренко виступили із доповідями на вебінарі «Закон 466 – думки експертів» 09 червня, 2020    1586

Коментар Олександра Мініна щодо впливу Закону №466-ІХ на IT-індустрію в Україні 29 травня, 2020    1307

Без вини винуваті
Очікувані проблеми застосування ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час визначення винуватості за правилами Законопроекту №1210
13 травня, 2020    2669

Фактичне запровадження законопроектом 1210 презумпції винуватості всупереч Конституції та міжнародним зобов’язанням України (або чому негативне ставлення до відповідних положень 1210) 11 березня, 2020    4593

Чому закон № 1210 потребує вето 21 лютого, 2020    4599

«День Д»: законопроект № 1210 прийнято у другому читанні та в цілому 17 січня, 2020    2222

Фальстарт? Державна податкова служба починає діяти всупереч Конституції. А що скаже Гарант? 06 вересня, 2019    4816

Державна податкова служба не буде за законом контролюючим органом
і не матиме право на проведення податкових перевірок
(або ДФСУ forever, чи принаймні до змін до Податкового кодексу)?
22 травня, 2019    7232

Прокоментувати