+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Чи має право ДФС України та її територіальні органи застосовувати штрафні санкції за порушення нормативів НБУ з обігу готівки?

автори: Олександр Мінін, Олена Букуєва, Станіслав Панчук

22 березня, 2019 Ексклюзив

Мова йде про штрафи за Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 року № 436/95 (далі – Указ), і про те, хто їх може застосовувати за Указом.

1.

За початковою редакцією Указу повноваження щодо застосування штрафних санкцій, передбачених Указом, надавались державним податковим інспекціям.

Такі спеціальні суб’єкти – «державні податкові інспекції» – на момент прийняття Указу були визначені Законом України «Про державну податкову службу в Україні» (далі – Закон про ДПС). Закон про ДПС, у редакції, чинній на дату прийняття Указу, зазначав у складі Державної податкової служби Головну державну податкову інспекцію України, державні податкові інспекції по Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах.

У 1998 році систему і склад державної податкової служби було змінено. Редакцією Закону № 509-XII від 14.02.1998 року було встановлено: «До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі – органи державної податкової служби)».

Тобто формально державні податкові інспекції залишилися лише на рівні районів, міст, районів у містах.

Очевидно, в тому числі у зв’язку із зазначеними змінами, Указ був викладений у новій редакції від 11.05.1999 року, за якою повноваження щодо застосування штрафних санкцій, передбачених Указом, були надані вже органам державної податкової служби в цілому, а не лише державним податковим інспекціям, які на той час залишилися нижчою ланкою органів державної податкової служби.

Згодом Закон про ДПС втратив чинність, зокрема на підставі Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 05.07.2012 року № 5083-VI (далі – Закон № 5083-VI).

Втім, Законом № 5083-VI (який набрав чинності 12.08.2012 року) було доповнено п. 1.1 ст. 1 Податкового кодексу України абзацом наступного змісту:

«Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності органів державної податкової служби».

Тобто поняття органів державної податкової служби певною мірою «перекочувало» зі спеціального закону до Податкового кодексу України.

Сам Закон № 5083-VI та, відповідно, Податковий кодекс України в редакції від 12.08.2012 року не визначали склад органів державної податкової служби. Єдиним натяком на склад таких органів був п. 55.2 ст. 55 Податкового кодексу України (в редакції від 12.08.2012 року), в якому йшлося про ієрархію контролюючих органів для цілей оскарження рішень контролюючих органів:

«55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - для органів державної податкової служби, які йому підпорядковуються;

органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) - для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, - для інших митних органів».


Крім того, на той момент ще діяв Указ Президента України «Про Положення про Державну податкову службу України» від 12.05.2011 року № 584/2011, відповідно до якого до системи органів Державної податкової служби України належали центральний апарат та територіальні органи, державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони), державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції.

2.

Згодом, відповідно до Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726/2012 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» було утворено Міністерство доходів і зборів України, «реорганізувавши Державну митну службу України та Державну податкову службу України, а також поклавши на Міністерство, що утворюється, функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

А згаданий вище Указ Президента України «Про Положення про Державну податкову службу України» від 12.05.2011 року № 584/2011 втратив чинність на підставі Указу Президента України «Про Міністерство доходів і зборів України» від 18.03.2013 року № 141/2013 (далі – Указ про Міністерство доходів і зборів), який, в свою чергу, набрав чинності 18 березня 2013 року.

Згідно з п. 2 Указу про Міністерство доходів і зборів Міністерство доходів і зборів України визначалось правонаступником Державної податкової служби України та Державної митної служби України, що реорганізувалися.

Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 229 «Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів» були утворені як юридичні особи публічного права територіальні органи Міністерства доходів і зборів України. А територіальні органи Державної податкової служби України та Державної митної служби України були реорганізовані шляхом приєднання до відповідних територіальних органів Міністерства доходів і зборів України. Територіальні органи Міністерства доходів і зборів України у Постанові № 229 були визначені правонаступниками територіальних органів Державної податкової служби України та Державної митної служби України.

Дещо пізніше Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» від 04.07.2013 року № 404-VII (набрав чинності 11.08.2013 року) поняття «органи державної податкової служби» в Податковому кодексі України було замінено: «слова "органів державної податкової служби" замінити словами "контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу"».

А п. 41.1. ст. 41 Податкового кодексу України в свою чергу визначив контролюючі органи як «органи доходів і зборів», які своєю чергою теж були визначені спеціально:

«41.1. Контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далі - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи».

Тобто «органи державної податкової служби» з адміністративною реформою 2013 року припинили існування.

На заміну їм прийшли контролюючі органи, визначені п. 41.1. ст. 41 Податкового кодексу України, який у свою чергу визначив їх як «органи доходів і зборів» – фактично, Міністерство доходів і зборів України та його територіальні органи. Однак Міністерство доходів і зборів України не було поіменоване прямо, а визначене через кваліфікаційні ознаки належності до центральних органів виконавчої влади і наявності повноважень, зокрема на формування податкової та митної політики і реалізацію цієї політики.

Тобто, фактично, були створені нові суб’єкти владних повноважень, які визначаються саме за колом наданих їх повноважень, у той час як для цілей цивільних та інших відносин, відмінних від правовідносин, пов’язаних із реалізацією владних повноважень, можна простежити їх певну «спадкоємність» на рівні осіб як юридичних осіб публічного права.

За результатами цього процесу, як бачимо, «органи державної податкової служби» остаточно зникли з кола суб’єктів владних повноважень, які визначені законом.

Поміркуємо далі, чи означає це тоді, що наразі відсутні суб’єкти владних повноважень, уповноважені Указом на застосування штрафних санкцій за порушення нормативів Національного банку України з обігу готівки?

3. ...

 

Повний текст статті доступний лише передплатникам сайту.

Перегляди 1447

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Огляд практики Верховного Суду з актуальних (проблемних) питань, пов’язаних з оподаткуванням за 2021 рік 14 лютого, 2022    2263

Податкові пільги для нових значних інвестицій 02 квітня, 2021    2085

Огляд практики Верховного Суду з актуальних (проблемних) питань, пов’язаних з оподаткуванням за 2020 рік 26 лютого, 2021    3048

Що змінилося з 01 січня 2021 року у сфері оподаткування? 02 лютого, 2021    6301

«Гра в одні ворота» – законодавець заблокував стягнення з держави боргів за рішеннями судів 22 травня, 2020    9914

Тонка межа: справляння податків VS експропріація інвестицій 14 травня, 2020    1294

Роль ЄСПЛ у спорах з питань податків в Україні 06 листопада, 2019    3425

Податковий спір: чим ще керуватися, крім Податкового кодексу? 28 серпня, 2019    2012

Огляд практики Верховного Суду з актуальних (проблемних) питань, пов’язаних з оподаткуванням за 2019 рік 02 серпня, 2019    1546

Огляд практики Верховного Суду з актуальних (проблемних) питань, пов’язаних з оподаткуванням за 2018 рік 02 серпня, 2019    2321

Реєстрація ПН в ЄРПН – ВС нас почув, що платник не реєструє! 29 липня, 2019    4909

Указ щодо штрафних санкцій за порушення норм обігу готівки визнаний таким, що втратив чинність 21 червня, 2019    1136

Прокоментувати