Зміни НБУ щодо порядку проведення валютних операцій з нерезидентами

13 Квітня, 2017 Інформаційні листи

10 квітня 2017 року набули чинності зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від 17.06.2004 р. № 2701 (далі – «Порядок № 270»), затверджені Постановою НБУ № 262 (далі – «Постанова № 26»). Зокрема, постановою був спрощений та автоматизований порядок реєстрації та внесення змін до кредитних договорів з нерезидентами та зняті обмеження для фізичних осіб на використання кредитних коштів. Нижче пропонуємо короткий огляд основних змін.

Зняті обмеження на використання кредитних коштів для фізичних осіб

Минула редакція Порядку № 270 передбачала, що резидент-фізична особа (яка не зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності) має право використовувати отримані від нерезидентів кредитні кошти в іноземній валюті виключно для:

 • проведення розрахунків із нерезидентами на виконання власних зобов’язань щодо оплати товарів (робіт, послуг);
 • продажу таких коштів за гривні на міжбанківському валютному ринку України із зарахуванням коштів у гривнях на власний поточний рахунок фізичної особи з метою їх подальшого використання на території України.

Відтепер будь-які обмеження на використання отриманих від нерезидентів кредитних коштів скасовуються.

Якщо резидент-позичальник використовує рахунок за межами України

У випадку, коли резидент-позичальник використовує власний рахунок за межами України для розміщення валютних цінностей, відповідно до старої редакції Порядку № 270 обслуговуючий банк мав право звернутись до НБУ задля отримання письмової довідки про суму фактично одержаного таким резидентом-позичальником кредиту і стан погашення заборгованості за кредитом. Відтепер у разі не лише надходження коштів за кредитним договором на рахунок резидента-позичальника за межами України, але і погашення заборгованості за кредитом з такого рахунку обслуговуючий банк може вимагати від резидента/отримувати від іноземного банку, у якому відкрито рахунок резидента-позичальника, документи про фактично проведені операції та стан заборгованості за договором.

Які договори підлягають реєстрації в НБУ?

Передбачили виключення із переліку кредитів, які відразу мають бути зареєстровані в НБУ. Втім, виключення стосуються лише комерційних банків… Вимагають реєстрації наступні договори:

1

Зміни щодо порядку реєстрації договору (реєстрації змін до договору)

Був спрощений та автоматизований порядок реєстрації договорів та внесення змін до договору.

1.2

Відтепер відсутня затверджена форма повідомлення, з яким резидент-позичальник мав звернутись до уповноваженого банку для реєстрації договору/внесення змін до договору. Заявники звертаються до уповноваженого банку із заявою у довільній формі й вже уповноважений банк надсилає до НБУ повідомлення щодо реєстрації договору/внесення змін до договору, яке має містити відомості, перелічені у Додатку 1 до Порядку № 270.

Крім того, розширено сам перелік заявників. Заявниками можуть бути:

 • резидент-позичальник, що не є банком (у тому числі боржник у зобов’язанні за договором з нерезидентом-кредитором унаслідок правонаступництва/заміни резидента-первісного позичальника) – у всіх випадках, що потребують проведення реєстраційних дій за договором;
 • нерезидент-первісний кредитор та нерезидент-новий кредитор, які подають спільну заяву до уповноваженого банку-обслуговуючого банку за договором, укладеним резидентом-позичальником – виключно у випадку внесення змін до реєстрації такого договору стосовно заміни нерезидента-кредитора на іншого нерезидента;
 • інший уповноважений банк-первісний кредитор та нерезидент-новий кредитор, які подають спільну заяву до уповноваженого банку-обслуговуючого банку за договором, укладеним резидентом-позичальником – виключно у випадку внесення змін до реєстрації такого договору стосовно заміни уповноваженого банку-первісного кредитора на нерезидента-кредитора.

Розмір та порядок застосування максимальної процентної ставки

Відтепер розмір максимальної процентної ставки, що має бути дотримана за договором, визначається на дату реєстрації такого договору НБУ, а не на дату надходження до НБУ документів, необхідних для реєстрації договору. У випадку внесення змін в договір максимальна процентна ставка переглядається на дату внесення змін.

Уточнено, що у випадку, коли відбувається заміна резидента-кредитора на нерезидента-нового кредитора, максимальна процентна ставка не застосовується до виплат за користування кредитом, які були сплачені/підлягали сплаті резидентом-позичальником у період, що передує моменту переходу прав резидента-кредитора до нерезидента-нового кредитора у зобов’язанні (і) в сумі фактично здійснених платежів на користь резидента-кредитора або (іі) у сумі прострочених платежів, права вимоги за якими перейшли до нерезидента-кредитора.

Нагадаємо, що розмір максимальних процентних ставок установлено Постановою НБУ від 03.08.2004 р. № 3633. Так, наразі діють наступні максимальні процентні ставки, за якими резиденти мають право здійснювати запозичення у нерезидентів у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів:

 • для фіксованої процентної ставки зі строком запозичення:
  • до 1 року – не вище 9,8 % річних;
  • від 1 до 3 років – не вище 10 % річних;
  • понад 3 роки – не вище 11 % річних;
 • для плаваючої процентної ставки – ставка Libor для тримісячних депозитів у доларах США + 750 базисних пунктів.

Для договорів в іноземній валюті 2-ї та 3-ї груп Класифікатора максимальна процентна ставка встановлена на рівні 20 %.

У разі одержання резидентом кредиту чи позики від нерезидента без реєстрації договору в НБУ до такого резидента застосовується штраф у розмірі 1 % розміру одержаного кредиту з подальшою обов’язковою реєстрацією такого договору в НБУ.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1 Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене Постановою НБУ від 17.06.2004 р. № 270;

2 Постанова Національного банку України від 23.03.2017 року № 26 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»;

3 Постанова НБУ від 03.08.2004 р. № 363 «Про встановлення процентних ставок за зовнішніми запозиченнями резидентів».

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2017

Перегляди 2388

Прокоментувати