+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Конвенція про уникнення подвійного оподаткування з Австрією: що зміниться та коли

08 липня, 2021 Інформаційні листи

25 червня 2021 року набрав чинності для України Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно (далі – Протокол) від 15 червня 2020 року1.

Основні зміни стосуються ставок оподаткування дивідендів, процентів та роялті. Нижче надаємо таблицю із узагальненим коротким викладом таких змін:

Тип доходу Попередня ставка податку Нова ставка податку Нова ставка податку застосовується станом на або після
Дивіденди:
якщо фактичним власником дивідендів є компанія, яка безпосередньо володіє принаймні 10 відсотками капіталу компанії, яка сплачує дивіденди 5 % 5 %
інші випадки 10 % 15 %2 01.01.20223
Проценти:
Проценти, що сплачуються:

(i) у зв’язку з продажем у кредит будь-якого промислового, комерційного або наукового обладнання,

(ii) у зв’язку з продажем або наданням у кредит будь-яких виробів чи послуг одним підприємством другому підприємству, або

(iii) за позиками будь-якого виду, що надаються банком або другою фінансовою установою

2 % 5 %4 01.01.20223
інші випадки 5 %
Роялті:
за користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори або твори мистецтва, включаючи кінематографічні фільми і фільми або плівки для радіомовлення чи телебачення 5 % 10 %5 01.01.20236
за користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на наукову працю, патент, торгову марку, дизайн або модель, план, таємну формулу або процес, або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду 0 % 5 %7 01.01.20236

Також змін зазнали і положення ст. 11 Конвенції8, що стосуються звільнення від оподаткування процентів в країні їх виникнення. Так, п. 7 та п. 8 ст. 11 «Проценти» фактично були об’єднані та викладені у дещо розширеній редакції нового п. 7 ст. 11 Конвенції наступним чином:

«7. Незважаючи на положення пункту 2, проценти, про які йдеться у пункті 1, оподатковуються тільки у Договірній Державі, резидентом якої є отримувач, якщо фактичний власник процентів є резидентом цієї Держави, та:

 

a) є самою Державою, її адміністративно-територіальною одиницею, або місцевим органом влади, або центральним банком;

b) якщо проценти сплачуються Державою, у якій ці проценти виникають, або її адміністративно-територіальною одиницею, або місцевим органом влади;

c) якщо проценти сплачуються стосовно позик, боргових зобов’язань або кредиту, які мають бути сплачені або які були заборговані, надані, гарантовані або застраховані цією Державою, або її адміністративно-територіальною одиницею, місцевим органом влади, або експортним фінансовим агентством».

Тобто, на відміну від попередньої редакції ст. 11 Конвенції, від оподаткування в країні виникнення звільняються також проценти,

(і) сплачені самою Договірною Державою, її адміністративно-територіальною одиницею, або місцевим органом влади, а також

(іі) проценти за позиками, борговими зобов’язаннями або кредитами, які були заборговані, надані, гарантовані або застраховані експортним фінансовим агентством.

Для повноти викладення відмітимо, що у розглядуваному випадку йдеться не про будь-яке фінансово-експортне агентство, а саме агентство Договірної Держави, що підтверджується англійським текстом Протоколу9 (який відповідно до ст. 9 Протоколу має переважну силу):

«(с) if the interest paid in respect of a loan, debt claim or credit that is owed to, or made, provided, guaranteed or insured by, that State or a political subdivision, local authority or export financing agency thereof».

Окрім зазначених змін Протоколом також було додано до Конвенції нову ст. 23А «Право на отримання вигід». Такими новими положеннями сторони виключили можливість застосування Конвенції у випадках, коли можна дійти обґрунтованого висновку, що отримання вигоди, передбаченої Конвенцією, було однією з головних цілей угоди чи операції, що прямо чи опосередковано створила умови для отримання такої вигоди.

Тобто нові зміни передбачають неможливість застосування Конвенції у разі, якщо суб’єкти господарювання зловживають її вигодами та створюють структури та/або структурують операції таким чином, щоб скористатися пониженими ставками оподаткування чи взагалі звільненням від оподаткування.

Крім того, Протоколом викладено ст. 26 «Обмін інформацією» Конвенції в новій редакції, а також доповнено Протокол від 16 жовтня 1997 року, який є невід’ємною частиною Конвенції.

Такими змінами до Конвенції та Протоколу від 16 жовтня 1997 року Договірними Державами детально визначено повноваження компетентних органів Держав на збір інформації, а також можливі способи її збору та обмеження (зокрема, щодо необхідності обґрунтування податкової цілі, для якої запитується інформація).

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Ратифікованого 16 грудня 2020 року Законом України «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно». 

2Пункт 2 ст. 10 Конвенції.

3Відповідно до положень ст. 9 Протоколу, змінені Протоколом ставки податків підлягають застосуванню станом на або після першого січня календарного року, наступного за роком набрання чинності Протоколом, тобто з 01 січня 2022 року.

4Пункт 2 ст. 11 Конвенції.

5Пункт 2 ст. 12 Конвенції.

6Зміни набирають чинності через рік після набрання чинності Протоколом та діятимуть для податкових років, що починаються станом на або після першого січня календарного року, наступного за роком набрання чинності такими змінами, тобто з 01 січня 2023 року.

7Пункт 3 ст. 12 Конвенції.

8Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно від 16 жовтня 1997 року (далі – Конвенція). 

9Англійський текст Протоколу за посиланням.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2021

Перегляди 278

Прокоментувати