+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Предмет доказування в адміністративному судочинстві: від захисту приватної особи до процесуального нігілізму (2016)

2Світовий досвід засвідчує, що виокремлення такого виду судочинства, як адміністративне, здійснене з метою розширення можливостей людини для реалізації права на судовий захист від протиправних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Існування адміністративних судів є виправданим і можливим за умов, якщо роль судді виконуватиме людина, яка звільнилася від «совкового» мислення та дійсно є незалежною від впливу держави. Норми Конституції України та Кодексу адміністративного судочинства України (КАС України) можуть бути виписані ідеально, проте в обставинах «залежного» правозастосування вони зазнають серйозного перекручування.
Мета видання — кардинально змінити підхід суддів до адміністративного процесу, допомогти суспільству сформувати умови, у яких суддя буде захищати особу приватного права, не розмірковуючи про «безпорадність» влади.