+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Головне юридичне управління Верховної Ради України підтримало підхід щодо відсутності відповідних повноважень у Державної податкової служби

17 січня, 2020 Інформаційні листи

Ми неодноразово звертали увагу на наразі наявну (до внесення відповідних змін безпосередньо до Податкового кодексу) відсутність повноважень у Державної податкової служби діяти за функціоналом контролюючого органу (детальніше див. матеріали «Державна податкова служба не буде за законом контролюючим органом і не матиме право на проведення податкових перевірок (або ДФСУ forever, чи принаймні до змін до Податкового кодексу)?», «Фальстарт? Державна податкова служба починає діяти всупереч Конституції. А що скаже Гарант?», «Працювати за визнанням» та «Кабмін повернув податкову міліцію до Державної фіскальної служби? А чи забирав? Що значить Постанова Кабміну від 25 вересня 2019 р. № 846?»): за Конституцією відповідні повноваження як державних органів, так і посадових осіб, визначаються виключно законом, а отже, не можуть бути делеговані/передані іншому (ніж прямо визначеному законом) органу чи особам підзаконними актами, хоча б і того ж Кабміну.

На сайті Верховної Ради України оприлюднений висновок Головного юридичного управління до законопроекту № 1210 в редакції до другого читання, в якому викладена позиція, по суті аналогічна зазначеній вище, і звертається увага на неправомірність передачі підзаконними актами повноважень наданих законом певному органу чи особі (за посадою) іншому органу чи особі.

Для зручності текст висновків (зауважень) наводиться нижче з виділенням відповідних частин кольором:

До реєстрац.№ 1210

(друге читання)

Зауваження

до проекту закону України

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві

У Головному юридичному управлінні у вкрай стислий термін розглянуто підготовлений до другого читання Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (далі – законопроект).

1. Проектом передбачено врегулювання у Податковому кодексі України питань, пов’язаних зі сплатою частини чистого прибутку (доходу) та/або дивідендів на державну частку (господарські товариства, корпоративні права яких частково належать державі, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків).

Однак, окреме регулювання податкових відносин для відповідних суб’єктів не відповідає статті 4 Податкового кодексу України, якою встановлено принцип рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу.

Водночас інші відносини, пов’язані зі сплатою частини чистого прибутку та дивідендів зазначеними суб’єктами не належить до предмету регулювання Податкового кодексу України (це ж зауваження стосується і внесення змін до статті 191 Податкового кодексу України, якими передбачається встановлення повноважень контролюючих органів щодо ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та контроль за таким виробництвом).

2. Законопроектом передбачено внесення змін до статті 20 Податкового кодексу України, за якими керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надавати посадовим (службовим) особам апарату такого органу, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, законодавством про державну службу та іншими законами.

Перелік делегованих повноважень визначається положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику яке затверджується Кабінетом Міністрів України та положенням про територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Це, однак, не відповідає частині другій статті 19 Конституції України, згідно з якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відтак, зазначений конституційний припис не передбачає можливості делегування повноважень, визначених законом, іншим органам чи посадовим особам, а тим більше на підставі підзаконного акта, яким є положення про такий орган.

3. Пункт 1 Прикінцевих положень законопроекту щодо набрання чинності цим Законом з дня, наступного за днем його опублікування, не узгоджується з вимогами підпункту 4.1.9 пункту 4.1. статті 4 Податкового кодексу України, яким визначено принцип стабільності податкового законодавства України. За його змістом зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Заступник керівника
Головного управління                                            В. МІЛОВАНОВ

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2020

Перегляди 6138

Прокоментувати