+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Строки подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік

26 січня, 2016 Інформаційні листи

З 01.01.2016 р. скасовано спеціальні правила щодо строків подання декларації з податку на прибуток, які були передбачені п. 57.1 Податкового кодексу України. Отже, мають застосовуватись загальні правила щодо строків подання податкової звітності, встановлені ст. 49 Податкового кодексу, які визначаються в залежності від базового звітного (податкового) періоду.

Зазначимо, що протягом 2015 року базовим звітним (податковим) періодом для платників податку на прибуток був календарний рік (п. 137.4 Податкового кодексу в редакції, чинній до 01.01.2016 р.).

Але для окремих випадків, передбачених п. 57.1 Податкового кодексу, платникам податку на прибуток встановлювався базовий звітний (податковий) період – квартал, а саме:

  • платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток;
  • платник податку, який за підсумками першого кварталу (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток.

Тобто для тих платників податків, які у 2015 році визначали податкові зобов’язання з податку на прибуток на підставі поданих квартальних декларацій, базовим звітним (податковим) періодом у 2015 році був квартал.

Таким чином, обґрунтованим є висновок про те, що:

  • платники податків, для яких базовим періодом у 2015 році був рік, мають подати декларацію за 2015 рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто до 29 лютого 2016 року включно;
  • платники податків, для яких базовим періодом у 2015 році був квартал, мають подати декларацію за 2015 рік протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу, тобто до 9 лютого 2016 року включно.

Саме про такі строки подання звітності та сплати податкових зобов’язань з податку на прибуток йшлося в Роз’ясненні Міністерства доходів і зборів України від 01.07.2013 р. «Практика застосування норм Податкового кодексу України: останні зміни» тоді, коли вперше було запроваджено сплату щомісячних авансових внесків та встановлено одночасно два різні базові періоди декларування з податку на прибуток підприємств.

Наразі ж Державна фіскальна служба України (далі – «ДФСУ») у листі від 18.01.2016 р. № 1626/7/99-99-19-02-02-17 «Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2016 році» зазначає про те, що за результатами діяльності за 2015 рік декларація має бути подана:

  • протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу, якщо базовим звітним (податковим) періодом для платника податку є календарний квартал;
  • протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, якщо базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

При цьому для визначення базового звітного (податкового) періоду ДФСУ пропонує застосовувати положення пп. 137.4 та 137.5 Податкового кодексу України у редакції, чинній з 01.01.2016 р. Тобто, як розуміємо, на думку ДФСУ звітувати про результати діяльності за 2015 рік платники податків мають за новими правилами, встановленими лише з січня 2016 року.

На нашу думку, такий підхід є неправомірним, адже декларування з податку на прибуток відбувається за 2015 рік і, відповідно, мають застосовуватись правила, які діяли у 2015 році, в тому числі й щодо порядку визначення базового звітного (податкового) періоду.

Зокрема, згідно з п. 46.1 Податкового кодексу податкова декларація це документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/ або сплата податкового зобов’язання.

В свою чергу, відповідно до п. 49.2 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний подавати податкові декларації за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування.

Зазначимо, що коли з січня 2013 року було запроваджено авансову сплату і річне декларування з податку на прибуток, декларування податкових зобов’язань за 2012 рік відбувалося за правилами, що діяли до 01.01.2013 р. (декларація за 2012 рік подавалася за базовий звітний період 2012 року – календарний квартал).

В Узагальнюючій податковій консультації щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році, затвердженій наказом Державної податкової служби України № 1171 від 21.12.2012 р., було зазначено:

«Запитання 8. Який порядок подачі декларації з податку на прибуток за 2012 рік та сплати податку, визначеного у річній декларації, платниками, що повинні сплачувати авансові внески у 2013 році?

Відповідь. Податкова декларація з податку на прибуток за 2012 рік подається не пізніше 11 лютого 2013 року. Сума визначених у річній декларації зобов’язань з податку на прибуток сплачується не пізніше 19 лютого 2013 року».

І лише в середині 2013 року з’явилися роз’яснення нових правил Податкового кодексу щодо порядку та строків подання декларації з податку на прибуток (мова йде про Роз’яснення Міністерства доходів і зборів України від 01.07.2013 р. «Практика застосування норм Податкового кодексу України: останні зміни»).

Тому навряд чи зміни, внесені в Податковий кодекс з 01.01.2016 р., щодо визначення базових звітних періодів податку на прибуток, мають застосовуватись при визначенні податкових зобов’язань за результатами діяльності у 2015 році, про що свідчить і практика застосування норм Податкового кодексу у минулому.

На практиці ж ми не виключаємо, що у разі подання декларації за 2015 рік за базові звітні (податкові) періоди, як вони були визначені Податковим кодексом до 01.01.2016 р., є ризик застосування штрафу за несвоєчасне подання декларації та штрафу, пені за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання з податку на прибуток за 2015 рік з огляду на позицію ДФСУ, викладену у вищезгаданому листі від 18.01.2016 р. № 1626/7/99-99-19-02-02-17.

У зв’язку із цим при прийнятті рішення щодо строків подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік необхідно виходити, перш за все, із показників такої декларації (чи є суми узгоджених зобов’язань до сплати в бюджет, чи ні), а також практичної можливості її складання та подання у строки, на яких наполягає ДФСУ. Якщо з практичної точки зору принципової різниці щодо того, коли подавати декларацію, не має, то не бачимо необхідності породжувати потенційний спір з податковою, для цього ще знайдуться підстави в цьому році.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2016

Перегляди 6195

Прокоментувати