+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Бонуси, мотиваційні виплати, кредит-ноти: з ПДВ чи без ПДВ? І що робити, якщо треба було з (без) ПДВ, а виплатили без (з) ПДВ?

автори: Олександр Мінін, Олена Букуєва, Наталія Бережна

24 лютого, 2021 Ексклюзив

1.


Як відомо, бонуси та інші форми мотиваційних виплат використовуються на ринку вже досить давно.


Досить давно відомі і кредит-ноти, що оформлюються нерезидентами майже за кожним контрактом, та передбачають регулярні постачання товарів резидентам України.


Але незважаючи на досить тривалий період існування цих механізмів, майже кожне рішення про виплату бонусів резидентам чи отримання бонусу, мотиваційної виплати від резидента або кредит-ноти від нерезидента в результаті призводить до вирішення таких питань – чи виникає при цьому об’єкт оподаткування ПДВ, чи треба нараховувати ПДВ та чи безпечно формувати податковий кредит, якщо отримав податкову накладну у зв’язку із такою операцією.


2.


Податковий кодекс України (далі – ПКУ) прямо та чітко це питання не адресує.


Відома «проста та прямолінійна» позиція податківців з цього питання стосовно бонусів/мотиваційних виплат, висловлена ще у 2012 році в Узагальнюючій консультації, затвердженій Наказом ДПС України № 123 від 15.02.2012 року. У цій консультації був зроблений наступний висновок:


«Методом просування товарів постачальника на ринку є сплата мотиваційних виплат (премій, бонусів, інших заохочень) на користь третіх осіб (організацій, які придбавають товари у постачальника та здійснюють їх збут (дистриб'ютори).


Такі виплати є винагородою за досягнення певних економічних показників третіми особами (дистриб'юторами) у межах своєї основної діяльності. Досягнення таких показників обґрунтовано сприяє пожвавленню збуту товарів постачальника, стимулює просування товарів у каналах дистрибуції. Такі мотиваційні виплати включаються до витрат на збут.


Мотиваційні виплати можуть включати таке: премія (бонус) за дострокову сплату дебіторської заборгованості, за виконання плану закупівель товарів постачальника, за точність закупівельних прогнозів, за дотримання певного асортименту товарів при закупівлі.


Оскільки мотиваційні виплати спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), такі витрати можуть бути віднесені до маркетингових послуг».


З цього висновок, що оскільки вказані виплати кваліфікуються як плата за маркетингові послуги, то об’єкт оподаткування ПДВ в наявності. Так, у Листі ДПС України від 21.12.2012 року № 7540/0/61-12/15-3115 щодо ПДВ зазначається:


«Оскільки мотиваційні виплати спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), такі витрати можуть бути віднесені до маркетингових послуг.


Враховуючи зазначене, мотиваційні виплати є об'єктом оподаткування податком на додану вартість».


Схожа позиція висвітлюється і в наступних листах та індивідуальних податкових консультаціях податківців, у тому числі і щодо кредит-нот від нерезидентів.


Але, на жаль, така позиція не може бути застосована до всіх без виключення бонусів, мотиваційних виплат і кредит-нот, оскільки не враховує конкретні умови таких виплат.


Нагадаємо, що п.п. 14.1.108 ст. 14 ПКУ таки визначає спеціально для цілей оподаткування, що таке маркетингові послуги (маркетинг):


«14.1.108. маркетингові послуги (маркетинг) - послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків. До маркетингових послуг належать, у тому числі: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги)».


Отже, в кожному окремому випадку, як правило, необхідно проходити квест: дивитись умови договору, відповідно до яких надається бонус, мотиваційна виплата або кредит-нота, та вирішувати, чи підпадає це під визначення «маркетингових послуг», як їх спеціально визначено ПКУ і, відповідно, чи має відповідна операція розглядатись як належна до визначених таким чином маркетингових послуг – об’єкта оподаткування ПДВ, чи ні. Наприклад, ті ж кредит-ноти від нерезидентів.


І також залишається питання: а якщо це не такі «маркетингові послуги», то що це? І що з цим таким робити з погляду ПДВ?


...

 

Повний текст статті доступний лише передплатникам сайту.

Перегляди 2109

Прокоментувати