+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Оплата праці згідно з проектом Трудового кодексу

28 лютого, 2012 Інформаційні листи

Шановні панове!

Користуючись нагодою, засвідчуємо Вам свою повагу та продовжуючи серію оглядових листів щодо проекту Трудового кодексу № 1108, у редакції від 10.12.2009 року (далі – “проект ТК”), направляємо Вашій увазі цей лист, в якому ми аналізуємо зміни, які проект ТК вносить у питання регулювання оплати праці.

Структура заробітної плати. Відповідно до чинного Закону України “Про оплату праці” (далі – “Закон”) структура заробітної плати складається з основної, додаткової заробітної плати, а також з інших заохочувальних та компенсаційних виплат. На відміну від Закону проект ТК відносить заохочувальні виплати до складу додаткової заробітної плати. Компенсаційні виплати до складу заробітної плати проект ТК не відносить.

Строки виплати заробітної плати. Наразі Закон закріплює за роботодавцем обов’язок виплати заробітної плати не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється така виплата. Проект ТК не передбачає такого обов’язку роботодавця.

Система оплати праці. Відповідно до чинного законодавства питання оплати праці на підприємстві регулюються колективним  договором,   а  у  разі його відсутності – погоджуються з профспілковою організацією чи за її відсутності – з представником трудового колективу. Проект ТК передбачає можливість врегулювання цього питання у нормативних актах роботодавця самостійно за умови відсутності на підприємстві колективного договору та профспілкової організації. Проект ТК передбачає можливість врегулювання цього питання у нормативних актах роботодавця самостійно за умови відсутності на підприємстві колективного договору та профспілкової організації1.

Сфера договірного регулювання оплати праці. На сьогоднішній день Закон встановлює, що оплата праці нижче від норм визначених генеральною, галузевою або регіональною угодами, може застосовуватися терміном не більш як шість місяців і лише на період подолання підприємством фінансових труднощів. Проект ТК додатково встановлює вимогу документального підтвердження підприємством таких фінансових труднощів та проведення попередніх консультацій з профспілковою організацією.

Особливості оплати праці в разі відхилення від звичайних умов2.Серед змін, які планується внести проектом ТК, варто зазначити наступні:

  • встановлюється підвищена оплата роботи в нічний час: така оплата має бути більше на (щонайменше) 30 відсотків тарифної ставки (окладу), посадового окладу (ставки заробітної плати) за кожну годину (наразі – 20 відсотків);
  • встановлюється підвищена оплата роботи при поділі робочого дня на частини: така оплата має бути більше на (щонайменше) 20 відсотків тарифної ставки (окладу);
  • встановлюється підвищена оплата надурочних робіт (потрійний розмір) у разі перевищення 120 годин надурочних робіт протягом року, при цьому така оплата повинна бути здійснена не пізніше 15 січня наступного року;
  • встановлюється можливість компенсації надурочних робіт шляхом надання дня відпочинку (відгулу) за домовленістю між роботодавцем і працівником, при цьому право працівника на підвищену оплату надурочних робіт зберігається;
  • встановлюються розмір оплати праці у разі невиконання працівником норм праці, трудових обов’язків з вини роботодавця – не нижче середньої заробітної плати, розрахованої пропорційно до відпрацьованого часу, а також розмір оплати праці у разі виготовлення продукції, що виявилася браком не з вини працівника – за звичайними цінами (на сьогоднішній день – за зниженими розцінками);
  • встановлюється право роботодавця на тимчасове переведення працівника на іншу роботу, за його згодою; якщо таке тимчасове переведення зумовлює нижчу оплату праці, заробітна плата працівника зберігається протягом двох тижнів з дня переведення;
  • скасовується правило збереження заробітної плати у разі зменшення заробітку працівника в результаті його переміщення, оскільки проект ТК не припускає зміни істотних умов договору при переміщенні працівника в принципі.

Вихідна допомога. Новелою проекту ТК є диференціація розміру вихідної допомоги працівникам, що підлягають звільненню у зв’язку із скороченням, залежно від безперервного стажу роботи працівника на підприємстві: до 5 років – у розмірі середньомісячної заробітної плати; до 10 років – у розмірі двомісячної середньої заробітної плати; більше 10 років – у розмірі тримісячної середньої заробітної плати. Крім того, проект ТК у порівнянні з Кодексом законів про працю додатково встановлює обов’язок виплати вихідної допомоги у розмірі середньомісячного заробітку з наступних підстав: звільнення працівника у зв’язку з нез’явленням на роботу внаслідок тимчасової непрацездатності, порушенням правил прийняття на роботу не з вини працівника. Водночас проект ТК виключає обов’язок роботодавця виплатити вихідну допомогу працівнику, який звільняється у зв’язку з відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також у зв’язку з відмовою від продовження роботи при зміні істотних умов праці.

Інші гарантійні та компенсаційні виплати. Чинне законодавство визначає, що працівникам, робота яких має пересувний характер чи які працюють у польових умовах або вахтовим методом встановлюється надбавка у розмірі, що визначається роботодавцем самостійно у межах граничних норм передбачених для відряджень. Проект ТК встановлює мінімальний розмір компенсації – 30 відсотків тарифної ставки (окладу), що нараховується таким працівникам на заробітну плату в розмірі тарифної ставки (окладу) за відпрацьований час. Кодекс законів про працю закріплює за працівником право на одержання компенсації за зношування належних йому інструментів. Проект ТК поширює таке право на будь-яке власне майно працівника, яке ним використовувалося під час виконання трудових обов’язків, за умови попереднього погодження такого використання з роботодавцем.

Відповідальність роботодавця за порушення встановлених строків виплати заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат. Нововведенням проекту ТК є встановлення обов’язку роботодавця сплатити працівникові пеню за кожний день затримки вищезазначених виплат у розмірі подвійної ставки Національного банку.

Особливості оплати праці працівників суб’єктів малого підприємництва. Проект ТК встановлює відмінні від загальних строки повідомлення працівників суб’єктів малого підприємництва про зміну умов оплати праці – не пізніше як за один місяць до їх затвердження, та періодичність виплати заробітної плати – не рідше ніж один раз на місяць.

Обмеження відрахувань із заробітної плати. Проект ТК вносить деякі зміни до порядку відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству. У випадку погашення заборгованості працівника, яка виникла унаслідок лічильних помилок, або для погашення невитраченого і своєчасно не повернутого авансу, якщо сума відрахування перевищує середньомісячну заробітну плату працівника, така сума може бути стягнена роботодавцем лише у разі наявності згоди працівника або за рішенням суду. Чинний Кодекс законів про працю не передбачає обов’язку роботодавця отримати згоду або звернутись до суду для вищезазначених відрахувань.

Деяких змін зазнали положення чинного законодавства щодо оплати праці під час простою, освоєння нового виробництва, в разі суміщення професій (посад) та в разі застосування інших форм інтенсифікації праці тощо.

У наступних оглядових листах ми продовжимо аналіз змін, які планується внести проектом ТК.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1 Оскільки податковим законодавством передбачено, що до складу витрат підприємства відносяться заохочувальні виплати, які встановлюються за домовленістю сторін, необхідність узгодження з трудовим колективом питань стимулювання праці залишиться.

2 Питання особливостей режиму робочого часу відповідно до проекту ТК будуть розглядатися у наступних оглядових листах.

Оглядовий лист доступний українською та англійською мовами.

Завантажити pdf-файл оглядового листа (356,0 Kb)

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2012

Перегляди 7357

Прокоментувати