+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Нові можливості щодо припинення порушень авторських прав у мережі Інтернет

31 березня, 2017 Інформаційні листи

23 березня 2017 року Верховна Рада України повторно прийняла Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» № 3081-д від 27.11.2015 р. (далі – «Закон») з урахуванням пропозицій Президента України. Наразі він готується на підпис Президента України та подальшого оприлюднення.

Законом визначаються особливості державної підтримки кінематографії в Україні. Проте серед прикінцевих та перехідних положень Закону «заховалися» також важливі зміни до законодавства про авторське право і суміжні права, яке зазвичай знаходиться осторонь депутатської уваги та майже не змінюється, незважаючи на величезну необхідність змін.

1. Нові визначення важливих понять

Законом доповнено ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» новими поняттями та їх визначеннями, зокрема, «веб-сайт», «веб-сторінка», «власник веб-сайту», «власник веб-сторінки», «гіперпосилання», «електронна (цифрова) інформація», «обліковий запис», «постачальник послуг хостингу», «камкординг», «кардшейрінг».

Так, наприклад, власником веб-сайту вважається особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого, власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу.

Зауважимо, що в редакції законопроекту, яка була прийнята в першому читанні, містилися також такі визначення понять як «адреса веб-сайту», «багатокористувацька платформа (у мережі Інтернет)», «власник багатокористувацької платформи, локальної мережі, серверу», «електронна (цифрова) копія об’єкту авторського права і (або) суміжних прав». Проте в процесі розгляду ці визначення були виключені, а ті, що залишилися з першої редакції законопроекту, – суттєво перероблені.

2. Обов’язок власників веб-сайту та постачальників послуг вказувати контактну інформацію

Закон (ч. 11 ст. 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права») зобов’язує усіх власників веб-сайту та постачальників послуг хостингу (крім фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання) розмістити на своїх веб-сайтах та в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) достовірну інформацію про себе, а саме:

  • повне ім’я/найменування;
  • повну адресу місця проживання або місцезнаходження;
  • контактну інформацію, у тому числі адресу електронної пошти та номер телефону.

Фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання зобов’язані розмістити лише контактну інформацію, за якою з особою можна оперативно зв’язатися (адресу електронної пошти та номер телефону).

Відмітимо, що за нерозміщення вказаної інформації власник веб-сайту чи постачальник послуг хостингу може бути притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 8 500 до 17 000 грн (ст. 164-17 КУпАП).

Варто зауважити, що власне ст. 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», яка зобов’язує навести достовірні дані на веб-сайті та в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS), застосовується лише до відносин, пов’язаних з використанням аудіовізуальних творів, музичних творів, комп’ютерних програм, відеограм, фонограм, передач (програм) організацій мовлення. Про це прямо вказано в ч. 1 ст. 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та випливає з визначення електронної (цифрової) інформації.

З урахуванням цього, спірним є питання про те, чи поширюється обов’язок з розміщення про себе достовірної інформації на власників веб-сайту, які, наприклад, розміщують на своєму веб-сайті інші об’єкти авторського права.

3. Врегульовано процедуру припинення порушення прав у мережі Інтернет

Законом детально врегульовано процедуру припинення порушення авторського права та суміжних прав з використанням мережі Інтернет. Так, суб’єкт авторського права може звернутися з заявою про припинення порушення до власника веб-сайту та/або веб-сторінки, на якому в порушення його прав розміщені відповідні аудіовізуальні твори, музичні твори, комп’ютерні програми, відеограми, фонограми, передачі (програми) організацій мовлення.

У той же час, вказаний порядок припинення порушення не стосується випадків та не може застосовуватися при порушенні прав на інші об’єкти авторського і суміжних прав (наприклад, літературні твори, твори образотворчого мистецтва, фотографічні твори, ілюстрації, карти, похідні твори тощо).

Слід відзначити, що процедура припинення порушення є досить зарегульованою і виникає питання, чи ця складна процедура зможе бути реалізована на практиці. Зокрема, Законом встановлені формальні вимоги до заяви, у разі недотримання яких можна відмовити у припиненні порушення прав, дуже короткі строки на вчинення тих чи інших дій щодо розгляду чи надання відповіді на заяву. Крім того, звернення з заявою про припинення порушення прав можливе лише за представництвом адвоката, який зобов’язаний перевірити наявність у заявника прав, про припинення порушення яких висувається відповідна вимога. Заяви в електронній формі мають бути оформлені з проставленням електронного цифрового підпису адвоката.

4. Змінено положення щодо кримінальної відповідальності

Законом розширено диспозицію ст. 176 Кримінального кодексу України. З набранням чинності Закону кримінальними правопорушеннями визнаються камкординг, кардшейрінг, а також фінансування будь-яких дій, які висвітлені в диспозиції ст. 176 Кримінального кодексу України.

Під камкордингом відповідно до змін розуміється «відеозапис аудіовізуального твору під час його публічної демонстрації в кінотеатрах та інших кіновидовищних закладах особами, які перебувають у тому самому приміщенні, де відбувається така публічна демонстрація, для будь-яких цілей без дозволу суб’єкта авторського права або суміжних прав». А під «кардшейрінгом» – забезпечення у будь-якій формі та в будь-який спосіб доступу до програми (передачі) організації мовлення, доступ до якої обмежений суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав застосуванням технічних засобів захисту (абонентська карта, код тощо), в обхід таких технічних засобів захисту, в результаті чого зазначена програма (передача) може бути сприйнята або в інший спосіб доступна без застосування технічних засобів захисту.

5. Нові види адміністративної відповідальності

Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – «КУпАП») доповнено двома новими статтями – ст. 164-17 та ст. 164-18.

Так, з набранням чинності Закону власник веб-сайту та постачальник послуг хостингу можуть нести адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 8 500 до 17 000 грн (за повторне вчинення від 17 000 до 34 000 грн) за:

  • невчинення дій щодо унеможливлення доступу користувачів мережі Інтернет до об’єктів авторського права та/або суміжних прав;
  • ненадання або несвоєчасне надання відповіді на заяву суб’єкта авторського права та/або суміжних прав;
  • наведення завідомо недостовірних відомостей у відповіді на заяву суб’єкта авторського права та/або суміжних прав;
  • нерозміщення на власних веб-сайтах та в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) достовірної інформації про себе;
  • інші порушення правил і умов, що визначають порядок припинення порушень авторського права та/або суміжних прав з використанням мережі Інтернет.

Передбачена також адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром від 17 000 до 34 000 грн за наведення особою завідомо недостовірної інформації щодо наявності авторського права та/або суміжного права у заяві про припинення порушень авторського права та/або суміжних прав з використанням мережі Інтернет.

6. Зміни до процесуальних кодексів

Внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України (далі – «ЦПК України») та Господарського процесуального кодексу України (далі – «ГПК України»), якими, зокрема, передбачається, що позови, які виникають з приводу порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет, мають пред’являтися за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (в м. Києві).

У ЦПК України додано також новий вид забезпечення позову – «встановлення обов’язку вчинити дії щодо унеможливлення доступу користувачів мережі Інтернет до об’єктів права інтелектуальної власності, правомірність використання (розміщення) яких у мережі Інтернет є предметом спору».

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2017

Перегляди 6519

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 25 жовтня, 2018    2344

Про вічне 22 жовтня, 2018    1582

Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції» 17 липня, 2018    8273

Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві 11 червня, 2018    6007

Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд) 06 червня, 2018    1193

Зміни у регулюванні касових операцій (продовження) 01 червня, 2018    1003

Зміни у регулюванні касових операцій 30 травня, 2018    2985

До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства 15 травня, 2018    9242

Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами 14 травня, 2018    1200

Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах 27 квітня, 2018    1158

Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 22 березня, 2018    9638

За яких умов можливе проведення позапланових перевірок у 2018 році? 19 березня, 2018    1162

Прокоментувати