+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Зміни НБУ щодо порядку проведення валютних операцій з нерезидентами

13 квітня, 2017 Інформаційні листи

10 квітня 2017 року набули чинності зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від 17.06.2004 р. № 2701 (далі – «Порядок № 270»), затверджені Постановою НБУ № 262 (далі – «Постанова № 26»). Зокрема, постановою був спрощений та автоматизований порядок реєстрації та внесення змін до кредитних договорів з нерезидентами та зняті обмеження для фізичних осіб на використання кредитних коштів. Нижче пропонуємо короткий огляд основних змін.

Зняті обмеження на використання кредитних коштів для фізичних осіб

Минула редакція Порядку № 270 передбачала, що резидент-фізична особа (яка не зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності) має право використовувати отримані від нерезидентів кредитні кошти в іноземній валюті виключно для:

 • проведення розрахунків із нерезидентами на виконання власних зобов’язань щодо оплати товарів (робіт, послуг);
 • продажу таких коштів за гривні на міжбанківському валютному ринку України із зарахуванням коштів у гривнях на власний поточний рахунок фізичної особи з метою їх подальшого використання на території України.

Відтепер будь-які обмеження на використання отриманих від нерезидентів кредитних коштів скасовуються.

Якщо резидент-позичальник використовує рахунок за межами України

У випадку, коли резидент-позичальник використовує власний рахунок за межами України для розміщення валютних цінностей, відповідно до старої редакції Порядку № 270 обслуговуючий банк мав право звернутись до НБУ задля отримання письмової довідки про суму фактично одержаного таким резидентом-позичальником кредиту і стан погашення заборгованості за кредитом. Відтепер у разі не лише надходження коштів за кредитним договором на рахунок резидента-позичальника за межами України, але і погашення заборгованості за кредитом з такого рахунку обслуговуючий банк може вимагати від резидента/отримувати від іноземного банку, у якому відкрито рахунок резидента-позичальника, документи про фактично проведені операції та стан заборгованості за договором.

Які договори підлягають реєстрації в НБУ?

Передбачили виключення із переліку кредитів, які відразу мають бути зареєстровані в НБУ. Втім, виключення стосуються лише комерційних банків… Вимагають реєстрації наступні договори:

1

Зміни щодо порядку реєстрації договору (реєстрації змін до договору)

Був спрощений та автоматизований порядок реєстрації договорів та внесення змін до договору.

1.2

Відтепер відсутня затверджена форма повідомлення, з яким резидент-позичальник мав звернутись до уповноваженого банку для реєстрації договору/внесення змін до договору. Заявники звертаються до уповноваженого банку із заявою у довільній формі й вже уповноважений банк надсилає до НБУ повідомлення щодо реєстрації договору/внесення змін до договору, яке має містити відомості, перелічені у Додатку 1 до Порядку № 270.

Крім того, розширено сам перелік заявників. Заявниками можуть бути:

 • резидент-позичальник, що не є банком (у тому числі боржник у зобов'язанні за договором з нерезидентом-кредитором унаслідок правонаступництва/заміни резидента-первісного позичальника) – у всіх випадках, що потребують проведення реєстраційних дій за договором;
 • нерезидент-первісний кредитор та нерезидент-новий кредитор, які подають спільну заяву до уповноваженого банку-обслуговуючого банку за договором, укладеним резидентом-позичальником – виключно у випадку внесення змін до реєстрації такого договору стосовно заміни нерезидента-кредитора на іншого нерезидента;
 • інший уповноважений банк-первісний кредитор та нерезидент-новий кредитор, які подають спільну заяву до уповноваженого банку-обслуговуючого банку за договором, укладеним резидентом-позичальником – виключно у випадку внесення змін до реєстрації такого договору стосовно заміни уповноваженого банку-первісного кредитора на нерезидента-кредитора.

Розмір та порядок застосування максимальної процентної ставки

Відтепер розмір максимальної процентної ставки, що має бути дотримана за договором, визначається на дату реєстрації такого договору НБУ, а не на дату надходження до НБУ документів, необхідних для реєстрації договору. У випадку внесення змін в договір максимальна процентна ставка переглядається на дату внесення змін.

Уточнено, що у випадку, коли відбувається заміна резидента-кредитора на нерезидента-нового кредитора, максимальна процентна ставка не застосовується до виплат за користування кредитом, які були сплачені/підлягали сплаті резидентом-позичальником у період, що передує моменту переходу прав резидента-кредитора до нерезидента-нового кредитора у зобов’язанні (і) в сумі фактично здійснених платежів на користь резидента-кредитора або (іі) у сумі прострочених платежів, права вимоги за якими перейшли до нерезидента-кредитора.

Нагадаємо, що розмір максимальних процентних ставок установлено Постановою НБУ від 03.08.2004 р. № 3633. Так, наразі діють наступні максимальні процентні ставки, за якими резиденти мають право здійснювати запозичення у нерезидентів у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів:

 • для фіксованої процентної ставки зі строком запозичення:
  • до 1 року – не вище 9,8 % річних;
  • від 1 до 3 років – не вище 10 % річних;
  • понад 3 роки – не вище 11 % річних;
 • для плаваючої процентної ставки – ставка Libor для тримісячних депозитів у доларах США + 750 базисних пунктів.

Для договорів в іноземній валюті 2-ї та 3-ї груп Класифікатора максимальна процентна ставка встановлена на рівні 20 %.

У разі одержання резидентом кредиту чи позики від нерезидента без реєстрації договору в НБУ до такого резидента застосовується штраф у розмірі 1 % розміру одержаного кредиту з подальшою обов’язковою реєстрацією такого договору в НБУ.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1 Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене Постановою НБУ від 17.06.2004 р. № 270;

2 Постанова Національного банку України від 23.03.2017 року № 26 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»;

3 Постанова НБУ від 03.08.2004 р. № 363 «Про встановлення процентних ставок за зовнішніми запозиченнями резидентів».

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2017

Перегляди 14921

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 25 жовтня, 2018    2344

Про вічне 22 жовтня, 2018    1582

Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції» 17 липня, 2018    8273

Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві 11 червня, 2018    6007

Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд) 06 червня, 2018    1193

Зміни у регулюванні касових операцій (продовження) 01 червня, 2018    1003

Зміни у регулюванні касових операцій 30 травня, 2018    2985

До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства 15 травня, 2018    9242

Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами 14 травня, 2018    1200

Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах 27 квітня, 2018    1158

Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 22 березня, 2018    9638

За яких умов можливе проведення позапланових перевірок у 2018 році? 19 березня, 2018    1162

Прокоментувати