+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Тук…тук… – Це міліція..?
– Як би ж… КДБ, що це я, інспекція з праці!

17 березня, 2017 Інформаційні листи

З підвищенням мінімальної заробітної плати вдвічі, введенням нових складів порушень та збільшенням розмірів штрафів за порушення законодавства про працю, питання проведення перевірок дотримання законодавства про працю та зайнятість населення стало особливо актуальним та обговорюваним.

Раніше ми писали про те, що з 01.01.2017 р. законодавець передбачив непропорційну відповідальність роботодавців за недопуск контролюючих органів до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю та офіційного працевлаштування (9 600 грн та 320 000 грн відповідно)1. Відмітимо також, що нещодавно було зареєстровано законопроект, яким пропонується зменшити розмір вказаних штрафів, зокрема до 3200 грн та 9600 грн відповідно2.

У зв’язку з введенням таких «нерозумно» великих штрафів в Україні з’явилися недобросовісні «підприємці», які під виглядом інспекторів праці перевіряють питання офіційного працевлаштування працівників та під погрозою накладення штрафу вимагають гроші. Повідомлення про такий новий «бізнес» було офіційно розміщено на сайті Державної служби України з питань праці3. Не виключаємо, що частина «постраждалих» суб’єктів господарювання навіть не зрозуміла, що їх відвідали не справжні інспектори праці. Тому слід бути особливо пильними під час перевірки повноважень перевіряючих та дотримання ними порядку перевірки, а краще – ретельно підготуватися ще до призначення перевірки чи приходу псевдоперевіряючих.

У цій статті ми зупинимося на огляді та аналізі останніх змін у законодавчій сфері щодо регулювання перевірок, оскарження рішень контролюючих органів, а також деяких практичних питаннях підготовки до перевірок дотримання законодавства про працю.

Розроблено проект нового порядку перевірки

Наразі проведення перевірок врегульовано Порядком проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції з питань праці та її територіальних органів, що затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України № 390 від 02.07.2012 р. (далі – «Порядок перевірок»). Проте вказаний Порядок перевірок є дуже загальним та не врегульовує багато практичних питань.

У зв’язку з цим, Кабінетом Міністрів України було розроблено новий проект Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення (далі – «Проект»), на аналізі якого ми зупинимося більш детально. Наразі Проект розміщений на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань праці для публічного обговорення4.

Очевидно, що розробники Проекту не врахували того, що з 01.01.2017 р. на заходи державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення почали поширюватися вимоги Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – «Закон»), яким детально врегульовано засади, основні принципи та порядок здійснення нагляду (контролю). Відповідні зміни були внесені Законом щодо лібералізації державного нагляду та контролю5. Відтак при проведенні перевірок слід враховувати як вимоги Закону, зокрема, підстав, строку, особливостей проведення перевірок, так і вимоги Порядку проведення перевірок.

Проте розроблений Кабінетом Міністрів України новий Проект не тільки грубо суперечить Конституції України та Закону України, але і видається ще гіршим у порівнянні з чинним Порядком перевірок як за змістом, так і за формою.

Так, серед основних та найбільш очевидних недоліків наступні:

  • Проект передбачає, що інспектори праці можуть безперешкодно в будь-яку годину доби здійснювати інспекційні відвідування. Разом з тим, ч. 3 ст. 4 Закону передбачено, що планові та позапланові заходи можуть здійснюватися тільки в робочий час суб’єкта господарювання. Відтак проведення контролю у будь-який час суперечить Закону.
  • Проектом передбачено, що тривалість заходів контролю може бути продовжена керівництвом органу контролю. При цьому строк можливого продовження не визначений. Між тим Закон без будь-яких винятків забороняє продовжувати строк здійснення як планового, так і позапланового заходів. Таким чином, право інспектора праці продовжити строк проведення заходу контролю суперечить Закону.
  • Відповідно до Проекту інспектор праці під час інспекційного відвідування має право на одинці ставити запитання керівнику та/або працівникам, а також отримувати від них усні/письмові пояснення. Таке повноваження інспектора праці відверто суперечить гарантованому кожній особі праву користуватися професійною правничою допомогою, в т.ч. і бути представленим адвокатом під час перевірки (ст. 59 Конституції України) тощо.

Зауважимо, що Проект містить багато інших недоліків, на детальному аналізі яких ми не зупинятимемося. «Обнадіює» лише те, що Державна регуляторна служба України вже заявила, що вважає Проект таким, що не відповідає засадам регуляторної політики6. Тому сподіваємося, що у запропонованій наразі редакції його все ж таки не погодять та не приймуть.

Контролюючі органи звільнено від сплати судового збору

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який набрав чинності 01.01.2017 р., Державну службу України з питань праці, а також структурні підрозділи виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, було звільнено від сплати судового збору.

Зауважимо, що звільнення від сплати судового збору стосується тільки Державної служби України з питань праці та не стосується її територіальних органів, посадові особи яких відповідно до п. 2 Порядку перевірок також проводять перевірки в межах їх посадових обов’язків. Відтак у випадку судового спору слід перевіряти сплату судового збору територіальними органами Державної служби України з питань праці.

Тут виникає також важливе питання: за умов, коли контролюючі органі звільнені від сплати судового збору, а фізичні та юридичні особи при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів – ні, чи відповідає таке звільнення принципу рівного доступу до правосуддя?

Конституційний Суд України у рішенні від 12.04.2012 р. у справі № 1-10/2012 зазначив, що:

«Рівність та недопустимість дискримінації особи є не тільки конституційними принципами національної правової системи України, а й фундаментальними цінностями світового співтовариства... Гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх правах і свободах означає необхідність забезпечення їм рівних правових можливостей як матеріального, так і процесуального характеру для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод… Ніхто не може бути обмежений у праві на доступ до правосуддя, яке охоплює можливість особи ініціювати судовий розгляд та брати безпосередню участь у судовому процесі, або позбавлений такого права».

Чому Державна служба України з питань праці та структурні підрозділи виконавчих органів міських рад міст обласного значення і об’єднаних територіальних громад не повинні платити судовий збір так само як і, наприклад, ті ж податкові органи? Адже лише нещодавно у результаті внесення змін до Закону України «Про судовий збір»7 законодавець урівняв контролюючі органи та суб’єктів господарювання в обов’язку сплати судового збору при зверненні до суду.

Як наслідок, наразі суб’єктам господарювання, які бажають оскаржити результати перевірки, в залежності від змісту та кількості позовних вимог доведеться викласти від 1600 грн. У той час як контролюючі органи зможуть скористатися «судовими послугами» безкоштовно.

Замість висновку…

Все викладене вище наштовхує на думку, що держава готується до збільшення кількості перевірок суб’єктів господарювання та судових спорів з питань дотримання законодавства про працю та зайнятість населення. Про це свідчить як мінімум те, що:

1) були встановлені нові склади порушень за недопуск перевіряючих до перевірки питань дотримання законодавства про працю та зайнятість, та величезні штрафи за такий недопуск;

2) крім посадових осіб Державної служби України з питань праці, повноваження щодо проведення перевірок були надані також і виконавчим органам міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, що дає можливість охопити перевіркою більшу кількість суб’єктів господарювання (хоча до затвердження нового Порядку контролю ці виконавчі органи не мають права здійснювати перевірки);

3) Державну службу України з питань праці та структурні підрозділи виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, на які покладені функції зі здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, було звільнено від сплати судового збору.

З урахуванням такої «негативної» тенденції, суб’єктам господарювання слід подумати і про свою готовність «прийняти» перевіряючих – щонайменше знати свої права та повноваження контролюючого органу.

Підготовку слід розпочати принаймні з перевірки того, чи не включена компанія чи фізична особа-підприємець до списку суб’єктів господарювання, перевірку яких заплановано на 2017 рік. Нещодавно Головні управління Держпраці в областях на своїх офіційних сайтах розмістили плани проведення перевірок суб’єктів господарювання на 2017 рік. Наприклад, план проведення перевірки Головним управлінням Держпраці в Київській області можна знайти за посиланням8.

Важливим є проведення з працівниками інструктажів, семінарів, тренінгів щодо порядку проведення перевірки дотримання вимог законодавства про працю та порядку поведінки працівників під час такої перевірки. Як показує наш досвід проведення таких семінарів, перевірки відбуваються без особливого стресу для працівників компанії, до якої завітав КДБ, вибачте, інспекція з праці.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Інформаційний лист «Нові колосальні штрафи за порушення законодавства про працю у 2017 році».

2Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення прав працюючих громадян № 6038 від 06.02.2017 р.

3Офіційне повідомлення «Увага підприємців: до вас можуть завітати псевдоінспектори!».

4Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» № 1726-VIII від 03.11.2016 р.

6Офіційне повідомлення на сайті Державної регуляторної служби України «ДРС вважає проект постанови КМУ щодо перевірок у сфері праці таким, що не відповідає засадам регуляторної політики».

7Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору 2862 від 15.05.2015 р.

8План проведення перевірки Головним управлінням Держпраці в Київській області.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2017

Перегляди 4149

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Е-листки непрацездатності: чи помітні покращення? 23 вересня, 2021    701

Відрядження в Україну: огляд податкових та імміграційних питань при працевлаштуванні іноземців 18 червня, 2021    1488

Електронні листки непрацездатності вже діятимуть з 01 травня 30 квітня, 2021    2114

Запитайте юриста: які пільги передбачені працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці? 22 квітня, 2021    5159

Черговий закон про зменшення тиску на бізнес – вовк в овечій шкурі? 16 квітня, 2021    970

Повідомлення про надзвичайні заходи у сфері трудового законодавства в Україні, спричинені кризою Covid-19 13 травня, 2020    1115

Проєкт нового Порядку контролю за додержанням законодавства про працю – вчитися на помилках? Держпраці: ні, не чули. 07 серпня, 2019    2597

Польові будні Держпраці.
Судова справа про використання цивільно-правових договорів у відносинах з фізичними особами
06 травня, 2019    1199

5-та група єдиного податку: «+» vs «-» 01 березня, 2019    11249

Маніпуляція як інвестпроект 25 лютого, 2019    3219

Нові розміри штрафів за порушення трудового законодавства 08 лютого, 2019    1879

Огляд практики Верховного Суду за 2018 р., пов’язаної з розмежуванням цивільно-правових та трудових відносин 11 грудня, 2018    1738

Прокоментувати