+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Коли наслідком коригування на підставі правил ТЦУ є подвійне оподаткування?

31 жовтня, 2017 Блог

Ivan Shynkarenko_

Іван Шинкаренко

Партнер КМ Партнери

Існуючі підходи до регулювання трансфертного ціноутворення (далі – ТЦУ) є результатом розвитку ідей, що на міждержавному рівні вперше з’явилися в статтях Модельної Конвенції ОЕСР «Про уникнення подвійного оподаткування щодо взаємовідносин між афілійованими підприємствами». Саме там був сформульований принцип «витягнутої руки», який є ключовим у сучасній архітектурі правил ТЦУ.

А це означає, що правила ТЦУ не лише про визначення бази оподаткування в окремо взятій країні, а й про те як ця база оподаткування має розподілятися між країнами, які підписали двосторонню угоду про уникнення подвійного оподаткування.

В переважній більшості випадків об’єктом контролю ТЦУ є транскордонні операції, контрагентами яких є окремі, хоча й пов’язані платники податків, зареєстровані в різних країнах з власними «податковими інтересами».

Водночас коригування фіскальним органом трансфертних цін може призводити до виникнення подвійного оподаткування. Це можна проілюструвати умовним прикладом.

Припустимо, що в межах групи компаній Х є Підприємство А, резидент України, яке реалізує товар Підприємству Б, резиденту Польщі, яке в свою чергу здійснює перепродаж товару незалежним третім особам. Допустимо, що фіскальні органи в Україні здійснюють коригування, збільшуючи дохід Підприємства А від продажу товару Підприємству Б.

Наводимо в таблиці нижче умовні показники звітності Підприємств А та Б до і після коригування.

За даними звітності (Євро) Коригування за висновками перевірки

Після коригування (Євро)

Звітність Підприємства А (Україна)
Дохід від реалізації товару 200 000 +20 000 220 000
Собівартість товару 150 000 150 000
Інші витрати 20 000 20 000
Чистий прибуток Підпр. А 30 000 +20 000 50 000
Податок на прибуток (18 %) 5 400 +3600 9 000
Звітність Підприємства Б (Польща)
Дохід від перепродажу товару (незалежним покупцям) 260 000 260 000
Собівартість товару 200 000 200 000
Інші витрати 30 000 30 000
Чистий прибуток Підпр. Б 30 000 30 000
Податок на прибуток (19%) 5 700 5 700
Загальний чистий прибуток групи (Підприємство А + Підприємство Б) 60 000 +20 000 80 000
Загалом податок (в Україні та Польщі) 11 100 +3600 14 700

У цьому умовному прикладі результатом податкового коригування в Україні є подвійне оподаткування. Так, додаткові податкові витрати виникають саме через те, що 20 000 дол. США з загального прибутку групи, донараховані фіскальним органом в Україні, оподатковуються двічі – один раз у складі чистого прибутку в Україні, а другий раз у Польщі, оскільки вказана сума не зменшила оподатковуваний прибуток у складі витрат на придбання товару.

Звичайно, спершу на думку приходить відома фраза «проблеми індіанців шерифа не турбують». Але є одне «але», а саме – чинна Угода про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень між Україною та Польщею. Частина 2 ст. 9 «Асоційовані підприємства» Угоди визначає:

«2. У випадку, коли одна Договірна Держава включає в прибутки підприємства цієї Держави – і відповідно оподатковує – прибутки, по яким підприємство другої Договірної Держави було оподатковано в цій другій Державі, і прибутки, таким чином включені, є прибутками, які були б нараховані підприємству першої згаданої Держави, якби умови взаємовідносин між двома підприємствами були б умовами, які існують між незалежними підприємствами, тоді ця друга Держава повинна зробити відповідні поступки в сумі податку, що стягується з цих прибутків. При визначенні такої поправки повинні бути розглянуті інші положення цієї Конвенції, а компетентні органи Договірних Держав можуть проконсультуватися один з одним при необхідності».

Простіше кажучи, в такому разі фіскальні органи Польщі, діючи в дусі Угоди, мали б надати можливість переглянути оподатковуваний прибуток резидента Польщі, виключивши з нього 20 000 доларів додатково визначеного прибутку в Україні. Це б дозволило уникнути подвійного оподаткування. А ось чи погодиться Польща в такому разі зі справедливістю коригувань в Україні, це вже інше питання. Якщо ні, то вказаний випадок буде саме тим, коли у нагоді може стати передбачена Угодою процедура взаємного узгодження.

Перегляди 651

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Глобальний тренд: операції з сировинними товарами та традиційною продукцією важкої промисловості під прицілом ТЦУ 20 листопада, 2018    563

Паралельний імпорт: приховані податкові ризики для офіційних імпортерів в контексті правил трансфертного ціноутворення 24 жовтня, 2018    1548

Чим дихає міжнародна спільнота професіоналів ТЦУ

Враження від участі в Глобальному форумі з трансфертного ціноутворення в Мюнхені під егідою International Tax Review
17 жовтня, 2018    2004

WTS Global Country TP Guide:
Комплексне дослідження з ТЦУ у 73 країнах
12 жовтня, 2018    1330

Болгарію виключено з переліку «низькоподаткових» юрисдикцій для цілей ТЦУ 27 квітня, 2018    2946

Штрафи з ТЦУ: чи правомірно штрафують за несвоєчасне подання звіту у періоді до 01 січня 2017 р.? 26 квітня, 2018    645

Штрафи в ТЦУ: загальний огляд 12 березня, 2018    34252

Оновлено перелік «низькоподаткових» юрисдикцій, операції з якими визнаватимуться контрольованими 07 березня, 2018    4235

Спори з ТЦУ: уроки першого судового рішення в Україні по суті застосування методу «чистого прибутку» 23 лютого, 2018    945

Спеціальні правила щодо постійних представництв нерезидентів у змінах ТЦУ з 01 січня 2018 року. До чого готуватися? 06 лютого, 2018    1523

Розширено коло операцій, які потенційно підпадають під 30 % коригування за пп. 140.5.4 ПК України та думки щодо практичного застосування цієї норми 22 січня, 2018    1765

Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи 22 січня, 2018    6540

Прокоментувати