+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

#8557 #ПнВК та чисті активи

13 вересня, 2018 Блог

Alexander Shemiatkin_

Олександр Шемяткін

Партнер КМ Партнери

З-поміж останніх світових податкових трендів є негативне ставлення до практики прихованої виплати дивідендів, які оформлені як відсотки за кредитами від пов’язаних осіб-нерезидентів. В Україні вистачає компаній, що мають збитки за рахунок курсових різниць, але регулярно сплачують відсотки за кредитами від пов’язаних осіб-нерезидентів.

Законопроект про ПнВК передбачає оподаткування відсотків, які виплачуються пов’язаним особам-нерезидентам, що відповідає загальному світовому тренду. Але ці положення викликали незадоволення у частини компаній, які обрали таку схему залучення капіталу та, по суті, виплату відсотків-дивідендів.

Отримання кредиту від пов’язаної особи є лише одним із відомих способів залучення капіталу. Іншим способом є безпосереднє внесення коштів до статутного капіталу. Були очікування, що у зв’язку із запровадженням ПнВК збиткові компанії почнуть переоформлювати займи від пов’язаних осіб у внесок до статутного капіталу.

Але це сталося раніше. У зв’язку з набуттям чинності закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – закон про ТОВ) компанії зі збитками почали активно замінювати кредити на збільшення статутного капіталу (шляхом зарахування коштів або заліком зустрічних зобов’язань за кредитом та за внеском до статутного капіталу).

Отже, може статися так, що до початку впровадження ПнВК питань щодо оподаткування відсотків стане менше, а прихильників ПнВК – більше.

І хоча такі новації в законі про ТОВ робилися для захисту власників ТОВ та його кредиторів, дані зміни вплинули і на зменшення прихильників прихованої форми виплати дивідендів через відсотки за кредитами від пов’язаних осіб-нерезидентів.

Для довідки.

Причиною наведення ладу з боргами перед пов’язаними особами стали вимоги нового закону про ТОВ щодо чистих активів.

Насамперед, це вимога отримувати згоду загальних зборів щодо кожного значного правочину. Так, стаття 44 закону передбачає отримання рішення загальних зборів для укладення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Якщо компанія в збитках через курсові різниці за отриманими кредитами від пов’язаної особи-нерезидента, то може статися так, що навіть правочин на 1 гривню буде вимагати отримання згоди загальних зборів.

Інша вимога закону про ТОВ (стаття 31) стосується необхідності зібрати загальні збори учасників, якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року. Якщо виконавчий орган товариства протягом 60 днів з дня такого зниження не скличе загальні збори учасників, то, за певних умов, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

Перегляди 789

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Податок на виведений капітал 2019 — leave them, kids, alone 19 листопада, 2018    123

Залиште нас у спокої. Як податок на виведений капітал змінить поведінку бізнесу 16 листопада, 2018    166

Податок на прибуток: перешкода для росту ВВП 14 листопада, 2018    158

Чому варто приймати податок на виведений капітал, а не просто продовжувати боротися з корупцією і виховувати/підвищувати кваліфікацію податкової, як досі 07 листопада, 2018    508

Результати останнього дослідження «Індекс міжнародної податкової конкурентоздатності 2018» (2018 International Tax Competitiveness Index) або чому ПнВК – це найперспективніша податкова реформа 26 жовтня, 2018    358

Думали, думали, думали… і передумали:
ДФС більше не вимагає квартальних коригувань на 30 % вартості товарів (робіт, послуг) в операціях з «низькоподатковими» компаніями і компаніями з переліку ОПФ
26 жовтня, 2018    361

#8557 #ПнВК vs BEPS (план протидії розмиванню бази оподаткування) 20 вересня, 2018    1619

Капітальний ремонт. Коментар Олександра Шемяткіна щодо заміни податку на прибуток податком на виведений капітал 15 серпня, 2018    305

Чому податок на виведений капітал – це добре з точки зору економічного розвитку, або чому в Україні не буде «економічного дива», якщо залишити status quo 08 серпня, 2018    2104

Олександр Шемяткін: МВФ точно проти? 23 квітня, 2018    342

#ПВК − остання версія законопроекту 29 березня, 2018    1214

#ПВК − факти сплати податку на прибуток 2017 та моделювання ПВК 29 березня, 2018    958

Прокоментувати