+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

#8557 #ПнВК та чисті активи

13 вересня, 2018 Блог

Alexander Shemiatkin_

Олександр Шемяткін

Партнер КМ Партнери

З-поміж останніх світових податкових трендів є негативне ставлення до практики прихованої виплати дивідендів, які оформлені як відсотки за кредитами від пов’язаних осіб-нерезидентів. В Україні вистачає компаній, що мають збитки за рахунок курсових різниць, але регулярно сплачують відсотки за кредитами від пов’язаних осіб-нерезидентів.

Законопроект про ПнВК передбачає оподаткування відсотків, які виплачуються пов’язаним особам-нерезидентам, що відповідає загальному світовому тренду. Але ці положення викликали незадоволення у частини компаній, які обрали таку схему залучення капіталу та, по суті, виплату відсотків-дивідендів.

Отримання кредиту від пов’язаної особи є лише одним із відомих способів залучення капіталу. Іншим способом є безпосереднє внесення коштів до статутного капіталу. Були очікування, що у зв’язку із запровадженням ПнВК збиткові компанії почнуть переоформлювати займи від пов’язаних осіб у внесок до статутного капіталу.

Але це сталося раніше. У зв’язку з набуттям чинності закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – закон про ТОВ) компанії зі збитками почали активно замінювати кредити на збільшення статутного капіталу (шляхом зарахування коштів або заліком зустрічних зобов’язань за кредитом та за внеском до статутного капіталу).

Отже, може статися так, що до початку впровадження ПнВК питань щодо оподаткування відсотків стане менше, а прихильників ПнВК – більше.

І хоча такі новації в законі про ТОВ робилися для захисту власників ТОВ та його кредиторів, дані зміни вплинули і на зменшення прихильників прихованої форми виплати дивідендів через відсотки за кредитами від пов’язаних осіб-нерезидентів.

Для довідки.

Причиною наведення ладу з боргами перед пов’язаними особами стали вимоги нового закону про ТОВ щодо чистих активів.

Насамперед, це вимога отримувати згоду загальних зборів щодо кожного значного правочину. Так, стаття 44 закону передбачає отримання рішення загальних зборів для укладення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Якщо компанія в збитках через курсові різниці за отриманими кредитами від пов’язаної особи-нерезидента, то може статися так, що навіть правочин на 1 гривню буде вимагати отримання згоди загальних зборів.

Інша вимога закону про ТОВ (стаття 31) стосується необхідності зібрати загальні збори учасників, якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року. Якщо виконавчий орган товариства протягом 60 днів з дня такого зниження не скличе загальні збори учасників, то, за певних умов, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

Перегляди 559

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

#8557 #ПнВК vs BEPS (план протидії розмиванню бази оподаткування) 20 вересня, 2018    920

Капітальний ремонт. Коментар Олександра Шемяткіна щодо заміни податку на прибуток податком на виведений капітал 15 серпня, 2018    214

Чому податок на виведений капітал – це добре з точки зору економічного розвитку, або чому в Україні не буде «економічного дива», якщо залишити status quo 08 серпня, 2018    1830

Олександр Шемяткін: МВФ точно проти? 23 квітня, 2018    300

#ПВК − остання версія законопроекту 29 березня, 2018    1174

#ПВК − факти сплати податку на прибуток 2017 та моделювання ПВК 29 березня, 2018    910

#ПВК та рабство 19 березня, 2018    1125

#ПВК простими словами 14 березня, 2018    907

Коментар Олександра Мініна до статті «Капкан для інвестора. Чи потрібен Україні податок на виведений капітал» 06 березня, 2018    283

Розширено коло операцій, які потенційно підпадають під 30 % коригування за пп. 140.5.4 ПК України та думки щодо практичного застосування цієї норми 22 січня, 2018    736

Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи 22 січня, 2018    618

Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України 22 січня, 2018    400

Прокоментувати