+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Приховані трудові відносини

автори: Олександр Шемяткін, Тетяна Сучик

видання: «Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній України - 2016»

15 листопада, 2016 Преса

Ризики у зв’язку із перекваліфікацією відносин у фактично трудові

Проблема щодо перекваліфікації відносин із цивільно-правових у трудові – не є новою. Раніше, ще до впровадження єдиного соціального внеску, більшість спорів щодо перекваліфікації відносин була пов’язана з претензіями фондів соціального захисту. З появою єдиного податку та можливості використання спрощеної системи в цілях податкової оптимізації органи фіскальної служби теж активізувалися у напрямку викриття «прихованих» трудових відносин. Тут під пильною увагою органів саме відносини роботодавців з ФОП, де криється значна економія за рахунок ПДФО, військового збору та єдиного внеску.

Тепер ще й варто остерігатися штрафів з боку Державної служби з питань праці за неоформлення працівників, що на сьогодні становить 43 500 грн за кожного неоформленого працівника1.

Залишаються також ризики, пов’язані зі зверненнями працівників до суду з вимогою про визнання факту перебування у трудових відносинах з роботодавцем. Нагадаємо, що з 2015 року Кодексом законів про працю передбачено, що у разі неоформлення трудових відносин працівник має право вимагати виплату заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні. При цьому фактично виплачена роботодавцем заробітна плата не враховується. З проаналізованих нами рішень вбачається, що при доведенні працівником факту перебування з роботодавцем у трудових відносинах суди присуджують працівникові заробітну плату в розмірі не нижчому ніж середня заробітна плата у регіоні2.

Отже, найбільш суттєвим ризиком для роботодавців є донарахування органами фіскальної служби грошових зобов’язань за взаємовідносинами з ФОП.

Сьогодні немає законодавчо визначених критеріїв (ознак), за якими відносини з ФОП підлягають перекваліфікації у трудові, тому перекваліфікація, по суті, залежить від внутрішнього переконання перевіряючого. У деяких випадках аргументація фіскальних органів взагалі не піддається логіці. Для прикладу, в нашій практиці був випадок, коли фіскальні органи дійшли висновку про наявність фактично трудових відносин між замовником та ФОП лише з огляду на те, що в штаті такого замовника були наявні працівники зі схожими функціями. Якщо керуватися логікою податкових органів, то аутсорсинг більшості функцій компаній взагалі стає неможливим.

Суди теж «по-своєму» визначають критерії. Єдиного підходу на рівні судової практики (роз’яснень вищих судів, ВСУ) поки не вироблено, що теж є наслідком різної кваліфікації відносин за подібних обставин. В одних випадках суди виходять виключно з формальних ознак відносин (наявність цивільно-правового договору та актів наданих послуг/виконаних робіт достатньо для кваліфікації відносин як цивільно-правових), тоді як в інших випадках досліджують суть, характер відносин, виходячи з фактичних взаємин між сторонами.

Встановлення критеріїв наявності фактично трудових відносин

Відповідно до Рекомендацій Міжнародної організації праці про трудове правовідношення №198, «національна політика держави повинна, як мінімум, передбачати заходи, спрямовані на <…> проведення розмежування між працівниками та самостійно зайнятими особами»3.

Деякі країни Європи, з метою захистити права працівників та гарантувати їм належний захист, на законодавчому рівні визначили критерії розмежування трудових та цивільно-правових/господарських відносин. В інших країнах такі критерії випрацьовуються на рівні судової практики.

До першої групи, зокрема, належить Мальта. У 2012 році тут були визначені 8 критеріїв кваліфікації відносин як трудових. У разі відповідності п’ятьом із них відносини слід кваліфікувати як трудові, а саме:

  • особа отримує 75% доходу протягом року від одного замовника;
  • вид та обсяг роботи визначаються замовником;
  • обладнання, інструменти надаються замовником;
  • особа підпорядковується режиму праці замовника;
  • виконавець має виконувати роботу особисто без права передоручення;
  • особа інтегрована у виробничий процес чи організаційну структуру замовника;
  • робота, яку виконує особа, є основним елементом в діяльності замовника та спрямована на досягнення завдань замовника;
  • особа виконує роботу ідентичну виконуваній штатом замовника або (у разі передання функцій на аутсорсинг) початково виконуваній працівниками замовника4.

У Португалії в Трудовому кодексі закріплені схожі, у порівнянні з мальтійськими, критерії визнання відносин де-факто трудовими. З’являється ще такий критерій як виконання роботи за місцезнаходженням замовника або у місці, визначеному замовником5. У Нідерландах взагалі закріплена презумпція наявності трудових відносин, якщо особа 3 місяці поспіль на регулярній основі (не менше як 20 годин на місяць) виконує роботу для замовника6.

З аналізу досвіду європейських країн вбачається, що основним критерієм кваліфікації відносин як трудових є критерій «підпорядкованості» та «підконтрольності» виконавця замовнику (зокрема, включає виконання роботи у спосіб, відповідно до вказівок та під контролем замовника). Крім того, часто зустрічається критерій «інтегрованості» виконавця в структуру замовника (можливість давати вказівки іншим працівникам замовника, користуватися благами, аналогічними тим, що надаються штатним працівникам, тощо), а також критерій економічної залежності виконавця від одного замовника (коли основним або і єдиним джерелом доходу виконавця є один замовник, що, в принципі, не притаманно для підприємницької діяльності).

Необхідність визначення в Україні на законодавчому рівні критеріїв диктується практикою контролюючих органів щодо перекваліфікації відносин, що наразі зводиться до інтерпретації органами ознак відносин на власний розсуд. Це є наслідком безпідставних донарахувань та кримінальних проваджень стосовно посадових осіб платників, які працюють зі справжніми, а не псевдопідприємцями. Проаналізувавши практику інших країн, оптимальним вбачається встановлення 7-ми критеріїв, у разі відповідності 5-ом з яких відносини підлягають перекваліфікації. Попередньо ми б пропонували наступні:

1) якщо особа протягом 6-ти місяців виконує роботу/надає послуги одному замовнику;

2) особа одержує протягом більше ніж 6 місяців 85% доходу від одного замовника;

3) особа підпорядковується внутрішнім інструкціям та робочому розпорядку виконавця;

4) особа здійснює діяльність на території виконавця, не маючи власного/орендованого місця для провадження такої діяльності;

5) особа використовує майно (телефони, комп’ютери, принтери, факси, автомобілі, канцтовари, спецодяг, бензин та ін.), що належить виконавцю;

6) до початку реєстрації підприємцем особа була штатним працівником виконавця;

7) у штаті замовника є працівники зі схожими функціями.

Зазначимо, що до окремих сфер діяльності (таких як ІТ), у зв’язку з їх специфікою та психологією сплати податків, що сформувалася з плином часу, зазначені критерії можна не застосовувати (що практикується для різного роду бізнесу в інших країнах).

Завантажити pdf-файл статті (290 Kb)

Примітки:

1Більш детально про судову практику оскарження постанов, в тому числі щодо підстав проведення органами Держпраці позапланових перевірок роботодавців, кола питань, що досліджуються судами див. KMP.UA.


2 Ухвала ВССУ від 06 червня 2016 року № 127/10354/15-ц.


3Неофіційний переклад Рекомендацій Міжнародної організації праці про трудове правовідношення № 198 абз. «а» параграф 4.


4 REGULATING THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP IN EUROPE: A guide to Recommendation No. 198, page 29-30.


5 REGULATING THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP IN EUROPE: A guide to Recommendation No. 198, page 29.


6 REGULATING THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP IN EUROPE: A guide to Recommendation No. 198, page 28.

Перегляди 6050

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Питання міграції та оподаткування під час пандемії COVID-19 02 грудня, 2020    258

Команда КМ Партнери успішно представила інтереси української мережі кінотеатрів 13 жовтня, 2020    396

Запитайте юриста: за що працівник може вимагати відшкодування моральної шкоди? 12 жовтня, 2020    682

Повідомлення про надзвичайні заходи у сфері трудового законодавства в Україні, спричинені кризою Covid-19 13 травня, 2020    470

Ще один закон стосовно коронавірусної хвороби (COVID-19). Що нового у трудовому аспекті? 07 квітня, 2020    1324

Що змінює закон для запобігання COVID-19 у сфері трудових відносин? 19 березня, 2020    694

Зміни щодо штрафів за порушення законодавства про працю. Чого очікувати? 18 грудня, 2019    1897

Зміни щодо порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю 25 жовтня, 2019    1257

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників – обов’язковий або рекомендаційний? 09 жовтня, 2019    1071

Що змінилося з прийняттям нового Порядку здійснення контролю за додержанням законодавства про працю? 03 жовтня, 2019    1490

Інспекційні відвідування виключно на підставі Конвенцій МОП № 81 чи № 129. Чи правомірні? 02 жовтня, 2019    584

Запитайте юриста: на яку матеріальну допомогу від роботодавця ви маєте право? 16 вересня, 2019    19864

Прокоментувати