+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Зміни податкового законодавства напередодні нового року або на що готовий законодавець задля наповнення державного бюджету

20 грудня, 2013 Інформаційні листи

Протягом останнього тижня Верховною Радою України вирішуються важливі питання: в цілому щодо бюджету на 2014 рік та податкових надходжень до бюджету. Задля “забезпечення стабільності податкових надходжень протягом 2014 року” було запропоновано перенести застосування знижених ставок з ПДВ та податку на прибуток з 1 січня 2014 року на 1 січня 2015 року, а також ряд інших змін до податкового законодавства (неврахування від’ємного значення фінансового результату операцій з цінними паперами тощо).

Першопочатково пропозиції щодо змін в оподаткування були викладені в законопроекті про Державний Бюджет на 2014 рік. Як  ми вже повідомляли раніше, зміна положень податкового законодавства законом про державний бюджет є неконституційною.

Нашу позицію розділяє Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, що у своєму висновку надало досить критичну оцінку законопроекту про державний бюджет щодо внесення змін в інші закони:

“Проектом (зокрема, пунктами 3-6 Прикінцевих положень) продовжена багаторічна негативна практика призупинення законом про Державний бюджет України дії чинних актів законодавства або внесення до них змін, що суперечить численним рішенням Конституційного Суду України. Зокрема, до них належать рішення від 9 липня 2007 р., […], а також від 22 травня 2008 р. № 10-рп/2008, […].  У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають  використовуватися окремі закони”.

Відповідного змісту правова позиція […] в рішеннях Конституційного Суду України від 30 листопада 2010 р. № 22-рп/2010, […]

Звертаємо увагу також на те, що передбачені проектом пропозиції щодо зміни умов оподаткування у 2014 році не відповідають принципу стабільності податкового законодавства, закріпленому у пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України, за яким “зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року”, а також вимогам ч. 3 ст. 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою “закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим, крім передбаченого Законом України “Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну “Укроборонпром” та забезпечення їх стабільного розвитку”.

Слід зазначити, що дотримання такого принципу дозволяє суб’єктам господарювання  планувати свою діяльність як на наступний бюджетний період, так і на перспективу, що  позитивно позначається на їх фінансовій діяльності. У той же час невиконання зазначених вимог Податкового кодексу України, по-перше, дестабілізує роботу більшості суб’єктів господарювання, оскільки збільшення ставок податків та зборів або зміна порядку їх справляння  змушує їх переглядати свої виробничі та фінансові плани, умови угод з постачальниками та споживачами, які,  в окремих  випадках,  стають невигідними і призводять до розриву таких угод. По-друге, постійна зміна ставок податків та зборів, порядку їх справляння, негативно позначається на інвестиційному іміджі країни, що, відповідно, стримує їх   надходження в Україну. По-третє, збільшення податкового навантаження на вітчизняний бізнес та, відповідно, до зростання цін на товари і послуги, що призводить до соціального невдоволення, яке й так сьогодні знаходиться на критичній межі”.

Як показує практика, сама по собі оцінка Головного науково-експертного управління не є перепоною для зміни податкового законодавства законом про державний бюджет. Тому логічно припустити, що на заваді для прийняття змін до податкового законодавства законом про бюджет став брак часу для прийняття та набрання чинності законом про державний бюджет на 2014 рік. Так, розгляд відповідного законопроекту переносилось спочатку з 19 грудня на 24 грудня 2013 року, потім на 16 січня 2014 року, тоді як змінити ставки оподаткування було необхідно вже з 1 січня 2014 року.

Як бачимо, вихід все ж було знайдено – 19 грудня Верховною Радою України прийнято окремий Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків, в якому передбачено всі ті зміни до Податкового кодексу, які початково пропонувалися законом про державний бюджет на 2014 рік.

І в даному випадку зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо неприпустимості внесення змін до будь-яких елементів податків та зборів пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду (аналогічні тим, що були зроблені й до законопроекту про державний бюджет на 2014 рік), не стали перепоною для його прийняття в цілому.

Отже, незважаючи на факт усунення одного з порушень – прийняття змін до Податкового кодексу окремим законом, а не законом про державний бюджет, внесені зміни законними не стали.

Крім того, Головне науково-експертне управління також зауважило про те, що відтермінування до 1 січня 2015 року зниження ставки ПДВ та податку на прибуток підприємств  не повною мірою відповідають завданням, поставленим Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава та Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, якими передбачено зменшення податкового навантаження на вітчизняний бізнес, зміцнення його позиції в міжнародній конкурентній боротьбі за рахунок зменшення частки податків у витратах підприємств і скорочення витрат часу платників на нарахування й сплату податків.

Також було зауважено про порушення порядку подання законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу, а саме:

“Звертаємо також увагу на вимоги пункту 4 розділу XIX Податкового кодексу України, за змістом якого суб’єктом права законодавчої ініціативи, уповноваженим вносити щорічно до 1 червня до Верховної Ради України проекти законів про внесення змін до цього Кодексу щодо ставок оподаткування (в тому числі ставок акцизного податку), визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з таких податків і зборів, є Кабінет Міністрів України, який, очевидно, і повинен вносити на розгляд Верховної Ради України законопроекти відповідного змісту”.

Однак негативна оцінка не зупинила прийняття відповідних законодавчих змін, якими, зокрема:

  • відстрочено зниження ставки ПДВ (до 17 %) до 1 січня 2015 року;
  • відстрочено застосування 16 % ставки з податку на прибуток до 1 січня 2016 року, натомість ставку на 2014 рік встановлено на рівні 18 %;
  • безстроково продовжено дію звільнення від оподаткування ПДВ щодо низки операцій з постачання на митній території України зернових культур деяких товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД (раніше було передбачене абз. 1 п. 15 підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу України);
  • заборонено врахування від’ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами, яке виникло до 1 січня 2014 року, за наслідками наступних звітних періодів.

Нагадуємо, що саме обіцянками про зниження податкового навантаження на бізнес був таким привабливим Податковий кодекс при прийнятті його наприкінці 2010 року. Однак, як бачимо наш законодавець – хазяїн свого слова: може дати, а може і забрати.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2013

Перегляди 3904

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Блокування податкових накладних – філософія питання 13 лютого, 2018    387

Запровадження попереднього контролю реєстрації податкових накладних та автоматичне бюджетне відшкодування 05 лютого, 2018    206

Огляд практики ВСУ з актуальних (проблемних) питань, пов’язаних з оподаткуванням за 2018 рік 01 лютого, 2018    315

Огляд судової практики судів касаційної інстанції з актуальних (проблемних) питань, пов’язаних з оподаткуванням за 2017 рік 31 січня, 2018    918

Витрати на правову допомогу адвоката: як визначати? 31 січня, 2018    352

Зміни в тактиці та стратегії у спорах з державними органами з огляду на зміну підходів у відшкодуванні витрат на правову допомогу 18 січня, 2018    277

Виплата дивідендів платниками єдиного податку 4 групи: зміни з 01 січня 2018 року 12 січня, 2018    291

ВАСУ нагадує судам про необхідність мотивування своїх рішень 16 листопада, 2017    576

Рішення у групі справ «Бендерський та інші проти України» 15 листопада, 2017    261

Україна та Великобританія підписали протокол зі суттєвими змінами до Конвенції про усунення подвійного оподаткування 1993 року 07 листопада, 2017    263

Протокол до Конвенції про усунення подвійного оподаткування 1993 року між Україною та Великобританією 07 листопада, 2017    412

Податкова політика ЄС. Рада ЄС удосконалює процедуру вирішення спорів щодо подвійного оподаткування 13 жовтня, 2017    453

Прокоментувати