+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Набув чинності Закон України “Про інститути спільного інвестування”

08 січня, 2014 Інформаційні листи

Повідомляємо, що з 1 січня 2014 року почав діяти новий закон “Про інститути спільного інвестування” (№ 5080-VI від 05.07.2012 р.), яким були внесені суттєві зміни в регламентацію відносин інвестування з метою забезпечення залучення та розміщення фінансових ресурсів інвесторів, а також ефективного використання інститутів спільного інвестування (далі – “IСI”).

Великий проміжок часу між підписанням Закону Президентом України та набранням чинності його основних положень був зумовлений необхідністю детальної нормативної регламентації відносин щодо інвестування, які встановлюються або змінюються новим Законом. Так, за цей час Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України була прийнята низка правових актів, які також набули чинності 1 січня 2014 року та спрямовані на деталізацію положень нового закону.

Законом запроваджені такі новації:

1. Встановлений новий критерій класифікації ІСІ

Додатково до вже існуючих видів, законодавець запровадив нову класифікацію інститутів спільного інвестування за класами активів. Так, крім поділу на диверсифіковані чи недиверсифіковані, фонди можуть бути також спеціалізованими або кваліфікаційними.

До спеціалізованих інститутів спільного інвестування належать інвестиційні фонди таких класів:

 • фонди грошового ринку;
 • фонди державних цінних паперів;
 • фонди облігацій;
 • фонди акцій;
 • індексні фонди;
 • фонди банківських металів.

Інститут спільного інвестування вважається кваліфікаційним, якщо він інвестує активи виключно в один із кваліфікаційних класів активів та кошти, а також не має будь-яких вимог до структури активів.

До кваліфікаційних належать такі класи активів:

 • об’єднаний клас цінних паперів;
 • клас нерухомості;
 • клас рентних активів;
 • клас кредитних активів;
 • клас біржових товарних активів;
 • інші класи активів, які Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (далі – “НКЦПФР”) може вводити та відносити до кваліфікаційних.

Додатково встановлена заборона змінювати тип та вид інституту спільного інвестування, клас спеціалізованого або кваліфікаційного інституту спільного інвестування та належність інституту спільного інвестування до біржових або венчурних. Інші питання щодо зміни виду інституту спільного інвестування регламентовані Рішенням НКЦПФР від 28.08.2013 р. № 1599.

2. Запроваджена можливість продовження строку діяльності строкових ІСІ

За новим законом строк діяльності строкового корпоративного фонду може бути продовжено за рішенням загальних зборів учасників фонду, а строкового пайового фонду  за рішенням органу компанії з управління активами фонду, уповноваженого вносити зміни до його регламенту.

3. Введено нове поняття – “біржовий інститут спільного інвестування”

Біржовим ІСІ може бути відкритий спеціалізований інвестиційний фонд класів “індексні фонди” та “фонди банківських металів”. Додатково встановлені вимоги до проспекту емісії таких ІСІ, зокрема:

 • цінні папери такого інституту підлягають обов’язковому обігу на фондовій біржі, визначеній проспектом емісії;
 • придбання цінних паперів під час їх первинного розміщення чи продаж емітентом раніше викуплених цінних паперів або пред’явлення до викупу цінних паперів такого інституту здійснюється учасниками такого інституту чи інвесторами через андеррайтера таких цінних паперів або андеррайтером за власний рахунок чи за рахунок його клієнтів;
 • андеррайтер цінних паперів такого інституту зобов’язаний підтримувати котирування (ціни попиту та пропозиції) таких цінних паперів на визначеній проспектом емісії фондовій біржі;
 • оплата цінних паперів такого інституту під час їх продажу або викупу емітентом може здійснюватися у відповідній пропорції активами, визначеними інвестиційною декларацією зазначеного інституту.

4. Запроваджено нові вимоги до видів та форми цінних паперів ІСІ, а також порядку їх придбання

З набранням чинності Закону цінні папери інституту спільного інвестування можуть бути лише іменними. Акції корпоративного фонду повинні бути виключно простими та існувати у бездокументарній формі. Інвестиційні сертифікати, за новим Законом, мають  існувати виключно в бездокументарній формі.

Компанії з управління активами, що здійснюють управління активами пайових інвестиційних фондів, інвестиційні сертифікати яких існують у документарній формі, зобов’язані протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити переведення інвестиційних сертифікатів у бездокументарну форму.

Додатково слід зазначити, що відтепер оплата засновниками акцій корпоративного фонду повинна здійснюватися виключно коштами. Встановлено обов’язок особи, яка має намір придбати цінні папери інституту спільного інвестування, оплатити такі папери у строк не пізніше трьох робочих днів а також скасовано можливість придбавати цінні папери ІСІ у розстрочку.

На виконання вищезазначених положень НКЦПФР розроб лений порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (Рішення від 30.07.2013 р. № 1338), а також порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (Рішення від 20.06.2013 р. №  1103), та акцій корпоративного інвестиційного фонду (Рішення від 20.06.2013 р. № 1104).

5. Деталізований порядок розкриття інформації про діяльність ІСІ

Законом запроваджені додаткові способи розкриття інформації інститутами спільного інвестування, а також встановлений обов’язок компаній з управління активами мати власний веб-сайт та розміщувати на ньому інформацію, перелік якої встановлений статтею 76 Закону.

Офіційну інформацію про зареєстровані інститути спільного інвестування також можна буде отримати з Реєстру ІСІ на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. На виконання даної норми було затверджено Положення про ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (Рішення НКЦПФР від 18.06.2013 р. № 1047).

Додатково встановлені вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності ІСІ (Рішення НКЦПФР від 11.06.2013 р. № 991).

6. Змінено коло нормативно-правових актів, що застосовуються при регулюванні діяльності корпоративних інвестиційних фондів

Законом шляхом внесення змін до Цивільного кодексу України встановлена норма, відповідно до якої діяльність корпоративних інвестиційних фондів регулюється законодавством про інститути спільного інвестування. Таким чином, із набранням чинності Закону, дія Закону України “Про акціонерні товариства” не застосовується при регулюванні діяльності КІФів, незважаючи на те, що вони створюються у формі акціонерного товариства.

7. Встановлена заборона інститутам спільного інвестування бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку

Додаткові вимоги до складу та структури активів інституту спільного інвестування деталізовані у Рішенні НКЦПФР від 10.09.2013 р. № 1753.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2014

Перегляди 8208

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 25 жовтня, 2018    1849

Про вічне 22 жовтня, 2018    1164

Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції» 17 липня, 2018    6559

РРО: чергові очікувані зміни 15 червня, 2018    1470

Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві 11 червня, 2018    4124

Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд) 06 червня, 2018    939

Зміни у регулюванні касових операцій (продовження) 01 червня, 2018    781

Зміни у регулюванні касових операцій 30 травня, 2018    2589

До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства 15 травня, 2018    6920

Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами 14 травня, 2018    892

Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах 27 квітня, 2018    829

Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 22 березня, 2018    9017

Прокоментувати