+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Що робити, якщо реєстрацію податкової накладної зупинено?

04 серпня, 2017 Інформаційні листи

Як відомо, з 1 липня 2017 року запрацювала система моніторингу та зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (далі – ПН/РК). Початок роботи системи пройшов не досить вдало через кібератаку наприкінці червня 2017 року та відсутність вкрай важливих інструкцій/роз’яснень з боку контролюючих органів.

Крім того, інформаційні (технологічні) картки у вигляді таблиці, що є додатком до наказу Міністерства фінансів України (далі – Мінфін) № 567 від 13.06.2017 р. реально почали оброблятися Державною фіскальною службою України (далі – ДФСУ) лише з 13.07.2017 р. Комісія ДФСУ з розгляду документів платників податків перевантажена, працює в понадурочний час, але все одно є затримки у строках розгляду документів, що не заперечується з боку ДФСУ.

Наразі Мінфіном разом із ДФСУ вживаються заходи як щодо вдосконалення роботи системи (допрацювання критеріїв, що «відсікають» від проходження моніторингу, врахування особливостей організації бізнес-процесу підприємств різних галузей при встановленні критеріїв «ризикованих» операцій, надіслання квитанцій щодо зупинки реєстрації ПН/РК із поясненням, який саме критерій спрацював та на підставі яких показників), так і щодо покрокового роз’яснення дій платника податків у разі зупинення його ПН/РК (у вигляді методичних рекомендацій або іншого аналогічного документу).

Але це все в майбутньому. Що робити зараз, аби успішно та якомога швидше вирішити питання із зупиненими ПН/РК?

Розглянемо детально, що передбачено податковим законодавством та додатково роз’яснюється контролюючими органами.

1. Реєстрацію ПН/РК зупинено

Податковим кодексом України платнику надано право подати пояснення та/або копії документів протягом 365 днів, наступних за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у ПН/РК. Але затягувати з вирішенням цього питання не варто, адже це питання забезпечення права Ваших покупців на податковий кредит.

Подавати пояснення та копії документів необхідно якомога швидше (по мірі їх підготовки) і бажано робити це в електронному вигляді через електронний кабінет платника податків.

Документи, які слід подати:

  • Таблиця щодо товарів/послуг (інформаційна (технологічна) картка встановленої форми1), яка допоможе зняти питання щодо виробників товарів/послуг.
  • Карток може бути декілька, але заповнюються та подаються вони виключно в електронній формі, зокрема через Електронний кабінет платника або ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» (за вибором платника податків). Згідно з роз’ясненнями ДФСУ2 такі картки необхідно подавати на залишки товарів, які невикористані минулого року або на послуги (транспортні, будівельні тощо), при наданні послуг, якщо обсяги постачання не відповідають обсягам придбання за певними кодами УКТ ЗЕД/кодами послуг згідно з ДКПП.
  • Письмові пояснення. Згідно з роз’ясненням ДФСУ від 04.07.2017 р. їх можна подати у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК за формою J(F)1312601 (далі – Повідомлення)3.

Повідомлення формуються по кожній ПН/РК окремо та до такого Повідомлення додаються копії документів у вигляді окремих додатків за формою у форматі PDF (розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 Мб).

У разі коли пакет документів за декількома зупиненими ПН/РК аналогічний, то подати такий пакет необхідно лише один раз до першої ПН/РК. У наступних Повідомленнях зазначати, що відповідний пакет документів був наданий із Повідомленням до конкретної ПН/РК (вказати її повні реквізити)4.

  • ЗАСВІДЧЕНІ копії документів.

Всі подані копії документів мають бути засвідчені Підприємством, а якщо мова йде про банківські виписки, то вони можуть бути засвідчені або банком, або самим Підприємством (наприклад, банківська виписка із системи клієнт-банк). Незасвідчені документи вважаються «складеними з порушенням чинного законодавства» і до уваги не приймаються.

  • Додаткова інформація, яка підтверджує те, що ваше підприємство належить до реального сектору економіки.

Наприклад, бухгалтерську довідку щодо наявності у підприємства земельних ділянок (власних, орендованих); виробничих потужностей (власних, орендованих); приміщень (власних, орендованих); найманих працівників (власних, за сумісництвом); доходу від проведення діяльності за попередній період; залишки готової продукції (найменування, кількість); залишки сировини, товарів (найменування, кількість) тощо та засвідчені копії відповідних документів.

! Важливо: Згідно з інформацією представників ДФСУ неподання Повідомлення через електронний кабінет платника податків унеможливлює опрацювання та розгляд поданих копій документів (система не фіксує їх надходження, а тому відсутня можливість моніторингу строків розгляду та надання відповіді про прийняте рішення).

Тому, якщо через електронний кабінет не вдається подати весь пакет документів, то через нього ОБОВ’ЯЗКОВО треба подати принаймні Повідомлення (письмові пояснення) та Таблицю (інформаційну (технологічну) картку), тоді як копії документів в той же день можуть бути подані до місцевого податкового органу за основним місцем обліку в паперовій формі, а також в електронній формі у форматі PDF(на з’ємному флеш-носії).

Перевіряйте отримання квитанцій про доставку та прийняття Повідомлення/копій документів до ДФСУ. У разі їх ненадходження є вірогідність, що їх так і не було доставлено до ДФСУ, а тому направляйте Повідомлення/копії документів повторно.

Немає потреби подавати всі наявні у підприємства документи, необхідно дивитися на суть операції, за якою складено ПН/РК. Наприклад, якщо це передплата, то подавати необхідно тільки договір та банківську виписку, що підтверджують цей факт, якщо постачання послуг – договір та Акт наданих послуг, якщо відвантаження товарів – договір, прибуткові/видаткові накладні, а якщо Договором передбачено ще й перевезення, то відповідні ТТН.

При заповненні інформаційної (технологічної) картки важливо розуміти, що надалі при складанні податкових накладних/розрахунків коригувань коди УКТ ЗЕД/ДКПП мають вказуватися на рівні тих знаків (цифр), які зазначені в поданій картці. Якщо в прийнятій ДФСУ інформаційній (технологічній) картці коди будуть вказані на рівні 4 перших цифр, а в податковій накладній/розрахунку коригування – на рівні 12 цифр, то реєстрація такої ПН/РК буде призупинена. Зокрема, ДФСУ в роз’ясненні від 25.07.2017 р.5 зазначила, що:

«Код «33.12» і код «33.12.24-00.00» не ідентичні і розуміються як різні коди».

Якщо розгляд поданих Вами документів суттєво затримується, Ви можете подати скаргу до ДФСУ про порушення комісією ДФСУ законодавчо встановлених строків розгляду, що порушує Ваші права та права Вашого контрагента і просити прискорення розгляду пояснень та копій документів, інформаційних (технологічних) карток.

Окремо звертаємо увагу, що факт зупинки реєстрації ПН/РК не впливає на правила визначення податкових зобов’язань постачальника. Тобто, незважаючи на факт зупинки реєстрації ПН/РК, постачальник (продавець) зобов’язаний відобразити податкові зобов’язання в декларації з ПДВ за відповідний період. Різниця між сумою задекларованих податкових зобов’язань та сумою ПДВ у зареєстрованих ПН/РК сформує показник SПеревищ (розраховується автоматично після прийняття звітності). Як наслідок, реєстраційна сума в СЕА ПДВ зменшиться на суму ПДВ, зазначених у зупинених ПН/РК.

Перерахунок показника SПеревищ за звітний період, у якому було складено таку ПН/РК, та показника SНакл з урахуванням сум ПДВ, зазначених у таких ПН/РК, відбувається автоматично, але вже після реєстрації ПН/РК в ЄРПН в СЕА ПДВ6.

Тобто у разі прийняття комісією ДФСУ рішення про її реєстрацію, реєстраційна сума повинна дозволяти здійснити таку реєстрацію. Якщо ж реєстраційна сума менша за суму ПДВ в ПН/РК, то відповідна ПН/РК буде відображатися як така, що очікує реєстрації, і для її реєстрації платнику необхідно поповнити рахунок грошима.

Таким чином, у разі отримання рішення комісії ДФСУ про реєстрацію ПН/РК платник має забезпечити необхідний розмір реєстраційної суми в СЕА ПДВ. При цьому зазначений механізм розрахунку показників формули згідно з п. 200-1.3 Податкового кодексу України не призводить до подвійного оподаткування, але внаслідок цього в системі СЕА ПДВ фактично виникає переплата з ПДВ на суму зупинених ПН/РК, яку платник може заявити до повернення на поточний рахунок або використовувати для реєстрації інших ПН/РК.

2. Отримано негативне рішення комісії ДФСУ

Якщо комісією ДФСУ прийнято рішення про відмову у реєстрації ПН/РК, ви маєте право оскаржити його в адміністративному або судовому порядку.

З практичної точки зору не варто поспішати звертатися до суду, адже тоді адміністративне оскарження стає неможливим, а судовий розгляд може затягнутися на роки.

Доцільніше докласти максимум зусиль для того, щоб вирішити всі питання на стадії саме адміністративного оскарження до ДФСУ, адже система зупинки ПН/РК тільки почала працювати та багато питань доопрацьовується в ході її функціонування.

Тому радимо підготувати обґрунтовану скаргу на негативне рішення комісії ДФСУ і додати всі засвідчені копії документів, що вже подавалися до комісії ДФСУ, а також додаткові (у разі необхідності та/або наявності). Вимоги до оформлення скарги, порядок подання та розгляду скарги регулюється окремим порядком, затвердженим постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 485 (далі – Постанова № 485).

Пунктом 56.23 Податкового кодексу України передбачено, що така скарга розглядається апеляційною комісією ДФСУ за участі уповноваженої особи Мінфіну. Втім, згідно з усною інформацією самого Мінфіну уповноважена особа не завжди присутня на розгляді скарг. Тому радимо в скарзі окремо просити залучити до її розгляду уповноважену особу Мінфіну із посиланням на норму Податкового кодексу України.

І хоча Постанова № 485 прямо не передбачає такого права, заявляйте про свій намір бути присутнім під час розгляду скарги, також просіть залучити до розгляду скарги уповноваженого представника Ради бізнес-омбудсмена (така можливість наразі обговорюється і є вірогідність того, що на момент розгляду Вашої скарги відповідні зміни будуть уже внесені в Постанову № 485).

Додатково опис Вашої проблеми з незаконною відмовою у реєстрації ПН/РК можна направляти напряму до Міністерства фінансів на адресу pdv@minfin.gov.ua і просити забезпечити участь уповноваженої особи Мінфіну в розгляді Вашої скарги.

Окремо звертайтесь до Ради бізнес-омбудсмена зі скаргою щодо незаконності затягування строків розгляду поданих документів і пояснень та/або прийнятого рішення комісії ДФСУ про відмову в реєстрації податкової накладної.

Тобто намагайтеся вирішити Вашу конкретну ситуацію в рамках саме адміністративного оскарження, не доводячи це до судового розгляду, адже як сформується судова практика, та на який строк розтягнеться вирішення цього питання наразі невідомо.

3. Отримано негативне рішення апеляційної комісії ДФСУ

Якщо стадія адміністративного оскарження виявилася негативною, то необхідно звертатися з позовом до суду. Позовні вимоги повинні складатися з двох частин: 1) визнати протиправним рішення про відмову у реєстрації ПН/РК; 2) зареєструвати ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

Примітки:

1Роз’яснення ДФСУ від 27.06.2017 р. та приклад заповнення таблиці доступні за посиланням. Додаткова інструкція ДФСУ щодо заповнення таблиці

2Запитання-відповіді від 17.07.2017 р. та 20.07.2017 р., розміщені в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР».

3Роз’яснення доступне за посиланням.

4Згідно з усною рекомендацією члена комісії ДФСУ Дмитра Мішалова, наданої в ході зустрічі Мінфіну із бізнесом щодо проблем зупинки реєстрації ПН/РК, яка відбувалася 1 серпня 2017 року.

5Роз’яснення ДФСУ доступне за посиланням.

6Лист ДФСУ від 01.08.2016 р. № 16485/6/99-99-15-03-02-15.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2017

Перегляди 25040

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Проект закону № 2260: що зміниться у сфері електронного документообігу у разі його підписання Президентом України 01 червня, 2020    693

Довірили свій електронний підпис іншій особі: які ризики? 27 січня, 2020    429

Електронний кабінет платника податків – що планувалось і як сталось… 12 листопада, 2019    2756

Онлайн-договір Шредінгера – він є чи його немає? 17 жовтня, 2019    503

Податок на виведений капітал 05 вересня, 2019    9683

Огляд практики Верховного Суду з актуальних (проблемних) питань, пов’язаних з оподаткуванням за 2018 рік 02 серпня, 2019    1930

Електронний підпис на звичайній флешці: to be, or not to be 09 липня, 2019    828

Електронні докази: європейський погляд та вітчизняна судова практика 25 квітня, 2019    595

Штрафи за порушення у сфері обігу готівки. Чи все так погано? 27 лютого, 2019    920

Електронні довірчі послуги: що змінилось? (частина 2) 05 грудня, 2018    606

Електронні довірчі послуги: що змінилось? (частина 1) 04 грудня, 2018    758

Система електронного адміністрування – ПДВ на ручному керуванні? 17 вересня, 2018    2562

Прокоментувати