+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Що змінилося з прийняттям нового Порядку здійснення контролю за додержанням законодавства про працю?

03 жовтня, 2019 Інформаційні листи

21 серпня 2019 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» (далі – Постанова № 823), якою затвердив новий Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Постанова № 823 була опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» 30 серпня 2019 р., тому з цієї дати офіційно набрала чинності.

Раніше ми аналізували проєкт Порядку контролю за додержанням законодавства про працю. Як розуміємо, він був доопрацьований Держпраці та викладений в оновленій редакції 08 серпня 2019 р. Очевидно, що саме цю редакцію було прийнято Кабінетом Міністрів України в якості Постанови № 823.

Насамперед відмітимо, що Постанова № 823, по суті, за виключенням певних незначних змін, є майже ідентичною до Постанови № 295, яка була визнана нечинною Шостим апеляційним адміністративним судом 14 травня 2019 р.

Однак у Постанові № 823 так і не було враховано невідповідності законодавству, на які звернув увагу суд, визнаючи нечинною Постанову № 295. Зокрема, як ми і писали при аналізі проєкту, знову безпідставно поширено норми Конвенції МОП № 81 про інспекцію праці у промисловості і торгівлі та Конвенції МОП № 129 про інспекцію праці в сільському господарстві на відносини, які такими Конвенціями не регулюються, а також не розмежовано суб’єктів господарювання, на яких розповсюджуватиметься Постанова № 823, та суб’єктів господарювання, під час перевірки яких застосовуватиметься Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

У цілому, Постанова № 823 у багатьох питаннях не відповідає Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» як основному закону, що регулює питання проведення перевірок.

Cуд також звертав увагу на безпідставність наділення повноваженнями на здійснення контролю посадових осіб виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, оскільки Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачають таких повноважень. Однак у Постанові № 823 ці органи знову «з повноваженнями» здійснювати заходи контролю, хоча ніяких змін до вказаних законів не вносилося.

Крім того, при прийнятті Постанови № 823 Державна регуляторна служба України прийняла рішення про відмову в погодженні проєкту регуляторного акта. Тим не менше, як було з Постановою № 295, за відсутності рішення про погодження, проєкт було подано на розгляд Кабінету Міністрів України та врешті-решт прийнято як Постанову № 823.

Як стало відомо, до суду вже подано позов про визнання протиправною Постанови № 823, швидше за все, навіть з тих же підстав, що і Постанови № 295. Однак до набрання рішенням у справі законної сили вона є чинною, а тому маємо її застосовувати.

Оскільки Постанова № 823, по суті, дублює добре вже всім відому Постанову № 295, яка наразі визнана нечинною, пропонуємо проаналізувати Постанову № 823, порівнявши лише її нововведення з Постановою № 295.

Отже, що нового передбачено Постановою № 823?

Підстави інспекційних відвідувань:

1. Нові підстави проведення інспекційних відвідувань:

  • за дорученням Прем’єр-міністра України;
  • за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
  • за запитом народного депутата;
  • у разі невиконання вимог припису (очевидно, йдеться про ненадання відповіді або надання відповіді в обсязі, недостатньому для підтвердження факту виконання припису, що передбачено п. 25 Постанови № 283).

2. Відтепер проведення інспекційного відвідування на підставі повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів можливе лише у разі, якщо в ході виконання ними повноважень виявлені ознаки порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин.

3. Виключено як підставу проведення перевірки інформацію ДПС та її територіальних органів про роботодавців, які мають заборгованість зі сплати ЄСВ у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника.

4. У випадку проведення інспекційного відвідування на підставі інформації ДПС та її територіальних органів про невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності, факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень, а також за інформацією ПФУ та його територіальних органів про фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року та роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів – інспекційні відвідування проводяться виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин.

Порядок проведення інспекційних відвідувань та права інспекторів праці:

5. Інспектор праці має надати копію направлення на проведення інспекційного відвідування та внести запис про його проведення перед наданням акта на підпис, однак лише на вимогу суб’єкта господарювання. Раніше пред’явлення інспектором праці лише службового посвідчення було достатнім. Разом з тим, невручення копії направлення не є підставою для недопуску інспектора праці до інспекційного відвідування.

6. Встановлена єдина тривалість інспекційних відвідувань для усіх суб’єктів господарювання – не більше 10 робочих днів, а сам перебіг строку починається з наступного дня за днем надання суб’єктом господарювання документів і пояснень, необхідних для проведення інспекційного відвідування. Раніше для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва тривалість інспекційного відвідування не могла перевищувати 2 робочих днів.

7. Інспектори праці мають право ставити запитання, що стосуються законодавства про працю, не тільки керівнику та/чи працівникам суб’єкта господарювання, а й іншим особам, що володіють необхідною інформацією.

Заходи впливу та їх оскарження:

8. Акт про неможливість проведення інспекційного відвідування може складатися у разі перевищення строків проведення інспекційного відвідування. Тут, однак, не зрозуміло, чому перевищення строків, допущене контролюючим органом, має бути підставою складення акта про неможливість проведення інспекційного відвідування та, по суті, підставою накладення штрафу на суб’єкта господарювання?

9. Передбачено незастосування заходів відповідальності у разі виконання припису щодо усунення порушень, у т. ч. за несвоєчасну та не в повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці (крім використання праці неоформлених працівників, відповідальність за що настає незалежно від виконання припису).

10. Вимога може бути оскаржена до керівника або заступника керівника територіального органу Держпраці протягом 1 дня з дати її отримання. На час розгляду скарги проведення заходу контролю зупиняється.

Отже, в основному зміни Постанови № 823 передбачають розширення підстав інспекційних відвідувань, повноважень Держпраці та надання їм більше можливостей для перевірок суб’єктів господарювання.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації. 

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2019

Перегляди 1616

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Ознаки наявності трудових відносин у законопроекті уряду 10 лютого, 2021    904

Запитайте юриста: чи можуть відсторонити від роботи працівника, який контактував із хворим на COVID-19? 27 січня, 2021    371

Розміри штрафів за порушення законодавства про працю у 2021 р. 27 січня, 2021    365

Питання міграції та оподаткування під час пандемії COVID-19 02 грудня, 2020    460

Команда КМ Партнери успішно представила інтереси української мережі кінотеатрів 13 жовтня, 2020    495

Запитайте юриста: за що працівник може вимагати відшкодування моральної шкоди? 12 жовтня, 2020    1047

Повідомлення про надзвичайні заходи у сфері трудового законодавства в Україні, спричинені кризою Covid-19 13 травня, 2020    562

Зміни щодо штрафів за порушення законодавства про працю. Чого очікувати? 18 грудня, 2019    1964

Зміни щодо порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю 25 жовтня, 2019    1325

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників – обов’язковий або рекомендаційний? 09 жовтня, 2019    1206

Інспекційні відвідування виключно на підставі Конвенцій МОП № 81 чи № 129. Чи правомірні? 02 жовтня, 2019    621

Запитайте юриста: на яку матеріальну допомогу від роботодавця ви маєте право? 16 вересня, 2019    22479

Прокоментувати