+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Трудовий договір та виникнення трудових відносин згідно з проектом Трудового кодексу України

08 травня, 2012 Інформаційні листи

Шановні панове!

Користуючись нагодою, засвідчуємо Вам свою повагу та продовжуючи серію оглядових листів щодо проекту Трудового кодексу № 1108, у редакції від 10.12.2009 року (далі – “проект ТК”), направляємо Вашій увазі цей оглядовий лист, в якому ми аналізуємо зміни, які проект ТК вносить у питання регулювання укладення трудових договорів, виникнення трудових відносин.

Форма трудового договору. Відповідно до чинного Кодексу законів про працю (далі – “КЗпП”) письмова форма трудового договору є обов’язковою лише в передбачених законодавством випадках. Проект ТК встановлює обов’язкову письмову форму трудового договору. При цьому, правило, за яким трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли працівник був фактично допущений до роботи без укладення трудового договору, зберігається.

Зміст трудового договору. Проект ТК встановлює обов’язкові умови, що мають міститися в трудовому договорі: місце роботи, час початку дії трудового договору  (для строкового трудового договору – строк та підстави для його укладення), трудова функція, умови оплати праці, режим праці та відпочинку, охорона праці.

Випробування. Проект ТК закріплює обов’язок фіксації умови про випробування у трудовому договорі (наразі – умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу). Проект ТК доповнює перелік осіб, до яких забороняється встановлювати випробування наступними категоріями: особи обрані на посаду, особи, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи, а також переможці конкурсного відбору. На відмінну від КЗпП, можна встановлювати випробування інвалідам, направленим на роботу відповідно до рекомендацій МСЕК, особам, прийнятим на роботу в іншу місцевість, а також переведеним на інше підприємство. Проект ТК визначає категорії осіб, для яких може встановлюватися строк випробування до 6 місяців: керівники юридичних осіб, їх заступники, головні бухгалтери та їх заступники, керівники відокремлених підрозділів юридичних осіб. Проектом ТК вперше встановлюється строк, у який роботодавець та працівник зобов’язані письмово повідомити про розірвання трудового договору під час випробувального строку – не пізніше як за три дні до дня звільнення.

Прийняття на роботу. Проект ТК встановлює обов’язок роботодавця видати наказ про прийняття на роботу та ознайомити з ним працівника під розписку в семиденний строк з дня початку роботи, а на вимогу працівника також надати копію наказу.

Прийняття на роботу в рахунок броні та квоти громадян, які потребують соціального захисту. Відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” від 01.03.1991 р. за кожну відмову у прийомі на роботу таких громадян на роботодавця накладається штраф в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Проект ТК, окрім штрафу, передбачає обов’язок роботодавця  виплатити компенсацію особі направленій на роботу в рахунок квоти (за наявності у роботодавця вільного робочого місця) у двократному розмірі мінімальної заробітної плати.

Наслідки порушення працівником терміну початку роботи. Чинний КЗпП не містить норми, яка б регламентувала поведінку роботодавця у випадку, якщо працівник не приступив до виконання трудових обов’язків у термін, визначений трудовим договором або наказом про прийняття на роботу. На практиці, така проблема вирішувалась шляхом звільнення працівника, який не приступив до виконання трудових обов’язків, за прогул. Проект ТК у вищеописаній ситуації надає роботодавцю право відмовити працівникові в працевлаштуванні. Трудовий договір чи нормативний акт роботодавця у такому випадку підлягають анулюванню, а працівник зобов’язаний повернути роботодавцеві отримані гарантійні та компенсаційні виплати (якщо такі були здійснені).

Сумісництво. Наразі обмеження залучення до робіт за сумісництвом та особливості звільнення сумісників застосовуються тільки щодо працівників державних підприємств, установ, організацій. Проект ТК встановлює щодо підприємств усіх форм власності заборону залучення до робіт за сумісництвом на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, якщо основна робота пов’язана з такими умовами, неповнолітніх та вагітних жінок. Проект ТК передбачає виплату вихідної допомоги суміснику, що підлягає звільненню у зв’язку з прийняттям працівника, для якого ця робота буде основним місцем роботи, а також у зв’язку з виникненням обмежень на роботу за сумісництвом в силу особливих умов та режиму праці.

Виконання обов’язків за вакантною посадою. Відповідно до чинного законодавства призначення працівника виконуючим обов’язки за вакантною посадою не передбачено. Зазначене можливо лише за посадою, призначення на яку провадиться вищим органом управління. Новелою проекту ТК є можливість покладення на працівника (за його згодою) обов’язків за вакантною посадою з оплатою за цією посадою із звільненням працівника від виконання обов’язків за його основною трудовою функцією (проект ТК визначає це як тимчасове переведення на іншу роботу). Працівник вважається переведеним на вакантну посаду за його згодою постійно, якщо протягом шести місяців на неї не було прийнято іншого працівника (для працівників-заступників такий строк становить 1 рік). При цьому, у разі відсутності згоди, працівникові надається попередня робота.

Особливості строкових трудових відносин. Новелою проекту ТК є встановлення строку, у який роботодавець зобов’язаний повідомити працівника зайнятого на тимчасових роботах (тимчасові роботи – це роботи строком до двох місяців або у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника – до 4 місяців) про звільнення – 1 тиждень до звільнення.

Проект ТК розширює перелік випадків, у яких можна встановлювати трудові відносини на визначений строк, додаючи до нього виконання робіт, пов’язаних з тимчасовим (до одного року) розширенням виробництва або обсягу послуг.

Проект ТК встановлює правило згідно з яким строковий трудовий договір укладений з працівником повторно (два і більше разів) за тією ж самою трудовою функцією, при цьому перерва між звільненням і прийняттям на роботу становить менше двох тижнів, буде вважатися таким, що укладений на невизначений термін.

Проект ТК закріплює порядок включення до трудового договору умови щодо нерозголошення комерційної таємниці та іншої захищеної інформації та наслідки її порушення працівником, правила укладення трудового договору про надомну працю, умови укладення строкового трудового договору на наступний період, порядок прийняття на роботу осіб, обраних на посаду, призначених на посаду, переможців конкурсного відбору, тощо.

Наразі майбутнє проекту ТК залишається невідомим. Існує вірогідність, що він буде суттєво змінений. Саме тому наразі ми призупиняємо здійснювати аналіз проекту ТК. Ми продовжимо нашу роботу, як тільки з’явиться офіційна інформація стосовно подальшої долі проекту ТК.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© ТОВ «КМ Партнери», 2012

Перегляди 9783

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Перевірка переписки працівника роботодавцем: ЄСПЛ змінив своє рішення у справі «Барбулеску проти Румунії» 31 січня, 2018    276

Аутстаффінг: претензії контролюючих органів та судова практика 17 липня, 2017    1724

Штрафи Держпраці 11 липня, 2017    1475

Іноземним інвесторам надано право на отримання посвідок на тимчасове проживання в Україні 12 червня, 2017    953

Зміни в процедурі видачі дозволу на застосування праці іноземця 01 червня, 2017    8983

Набрав чинності новий порядок перевірки роботодавців 19 травня, 2017    871

Інструкція дій при перевірках дотримання законодавства про працю Держпраці 03 квітня, 2017    1120

Тук…тук… – Це міліція..?
– Як би ж… КДБ, що це я, інспекція з праці!
17 березня, 2017    1321

На що вплине збільшений з 2017 року розмір мінімальної заробітної плати? 06 січня, 2017    1821

Кому насправді доведеться більше платити в 2017 році? Зміни в частині оплати праці 30 грудня, 2016    9276

Нові колосальні штрафи за порушення законодавства про працю у 2017 році 29 грудня, 2016    18142

Приховані трудові відносини 15 листопада, 2016    2958

Прокоментувати