+ Слово має бути в результатах пошуку. - Видалення слова з результатів пошуку. * Слово починається/закінчується на текст перед/після символу. ""Пошук слів у складі фрази.

 

Суд визнав нечинною Постанову № 295 про інспекційні відвідування Держпраці

23 травня, 2019 Інформаційні листи

Шостий апеляційний адміністративний суд Постановою від 14.05.2019 р. у судовій справі № 826/8917/17 визнав нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 29.04.2017 р. № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Постанова № 295), яка визначала процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними та фізичними особами, які використовують найману працю.

Постанова суду апеляційної інстанції набрала законної сили з дати її прийняття – 14.05.2019 р.

Що це означає?

Постанова № 295 втратила чинність та не підлягає застосуванню при здійсненні державного контролю за додержанням законодавства про працю органами Держпраці.

Водночас, звертаємо увагу, що це не означає, що органи Держпраці не мають права в принципі проводити перевірки дотримання законодавства про працю. Держпраці і надалі продовжує виконувати свої повноваження та має право проводити планові та позапланові заходи, але виключно в порядку, передбаченому положеннями Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який встановлює загальні правила проведення перевірок органами державної влади та поширює свою дію, в т.ч. на заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю.

При цьому проведення перевірок у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань, що було передбачено Постановою № 295, наразі є незаконним.

Крім того, оскільки в жодному законодавчому акті, окрім Постанови № 295, не передбачалося право проведення інспекційних відвідувань виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, з визнанням Постанови № 295 нечинною інспектори праці виконавчих органів рад втратили правові підстави для здійснення перевірок. Відповідно, інспекторів праці саме виконавчих органів рад можна не допускати до проведення перевірок.

Звертаємо увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 265 Кодексу адміністративного судочинства України, Постанова № 295 втратила чинність із моменту набрання законної сили рішенням суду – на противагу такому способу захисту права як скасування акта суб’єкта владних повноважень, при якому спірний акт не породжує жодних правових наслідків із моменту прийняття такого акта.

Так, відповідно до п. 10.2 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 р. № 7 «Про судове рішення в адміністративній справі», рішення суб’єкта владних повноважень є нечинним, тобто втрачає чинність із певного моменту лише на майбутнє, якщо на підставі цього рішення виникли правовідносини, які доцільно зберегти.

Тобто до 14.05.2019 р. Постанова № 295 була чинною, а отже, підлягала застосуванню в загальному порядку. Відповідно, у випадку, якщо на розгляді судів наразі перебувають справи, в яких оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність органів Держпраці до втрати чинності Постановою № 295, суди будуть вирішувати справи, керуючись Постановою № 295, яка на час виникнення спірних правовідносин була чинною. Таким чином, факт визнання Постанови № 295 нечинною не вплине на вирішення судами справ про правомірність рішень, дій чи бездіяльності, які були прийняті/вчинені чи допущені до 14.05.2019 р.

Чому суд визнав Постанову № 295 нечинною?

Суд апеляційної інстанції визнав Постанову № 295 нечинною як із формальних, так і зі змістовних підстав.

Щодо формальних підстав суд відмітив:

1) Кабінетом Міністрів України було порушено порядок підготовки та ухвалення Постанови № 295. Зокрема, Державна регуляторна служба України тричі приймала рішення про відмову в погодженні проекту та надсилала Держпраці свої зауваження. Незважаючи на це та без урахування зауважень Державної регуляторної служби України, Держпраці подала проект Постанови № 295 на розгляд Кабінету Міністрів України, який, у свою чергу, ігноруючи відсутність погодження, в порушення процедури прийняття регуляторного акту ухвалив Постанову № 295.

2) Кабінетом Міністрів України порушено принцип передбачуваності державної регуляторної політики, оскільки, всупереч вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проект Постанови № 295 не було включено до плану підготовки проектів регуляторних актів Кабінету Міністрів України на 2017 р.

Суд також звернув увагу, що, окрім власне формальних підстав, Постанова № 295 суперечить вимогам чинного законодавства за своєю суттю, зокрема:

3) Постановою № 295 безпідставно поширено норми Конвенції МОП № 81 1947 р. про інспекцію праці у промисловості і торгівлі та Конвенції МОП № 129 1969 р. про інспекцію праці в сільському господарстві на відносини, які Конвенціями не регулюються, а також не розмежовано суб’єктів господарювання, на яких розповсюджуватиметься Постанова № 295, та суб’єктів господарювання, під час перевірки яких застосовуватимуться загальні вимоги Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

По суті, Постанова № 295, розроблена на основі вказаних Конвенцій, які стосуються тільки промислових, торговельних та с/г підприємств, «підганяла» перевірки всіх суб’єктів господарювання, незалежно від сфери та особливостей діяльності, під одне правове регулювання. Постанова № 295 застосовувалася органами Держпраці до всіх підряд та без виключення перевірок дотримання законодавства про працю, незалежно від того, підпадає конкретний суб’єкт господарювання під промислове, торговельне чи с/г підприємство у розумінні Конвенцій чи ні. Суд визнав це незаконним.

4) Постановою № 295 безпідставно наділено повноваженнями на здійснення державного нагляду (контролю) посадових осіб виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, оскільки Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачають повноважень цих органів на здійснення заходів контролю.

Насамкінець відмітимо, що, швидше за все, Постанова від 14.05.2019 р. у судовій справі № 826/8917/17 буде оскаржена в касаційному порядку, чи Кабінетом Міністрів України буде прийнятий новий порядок перевірок Держпраці. Проте поки що касаційна скарга в цій справі ніким не подана, а новий порядок – не затверджено. Тому наразі маємо виходити з того, що органи Держпраці мають здійснювати повноваження в порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2019

Перегляди 4255

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Повідомлення про надзвичайні заходи у сфері трудового законодавства в Україні, спричинені кризою Covid-19 13 травня, 2020    178

Зміни щодо штрафів за порушення законодавства про працю. Чого очікувати? 18 грудня, 2019    1537

Зміни щодо порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю 25 жовтня, 2019    1024

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників – обов’язковий або рекомендаційний? 09 жовтня, 2019    660

Що змінилося з прийняттям нового Порядку здійснення контролю за додержанням законодавства про працю? 03 жовтня, 2019    1137

Інспекційні відвідування виключно на підставі Конвенцій МОП № 81 чи № 129. Чи правомірні? 02 жовтня, 2019    470

Запитайте юриста: на яку матеріальну допомогу від роботодавця ви маєте право? 16 вересня, 2019    8736

Польові будні Держпраці. Верховний Суд визнав правомірним накладення на ФОП більше 1,3 млн штрафу за неоформлення трудових відносин 07 серпня, 2019    1160

Проєкт нового Порядку контролю за додержанням законодавства про працю – вчитися на помилках? Держпраці: ні, не чули. 07 серпня, 2019    945

Запитайте юриста: які права та гарантії мають матері-одиначки на роботі? 09 липня, 2019    1392

Перевірки Держпраці на підставі анонімних чи безпідставних заяв: чи виправдано контролюючі органи задіюють апарат держави? 27 травня, 2019    1330

Польові будні Держпраці.
Судова практика щодо письмових пояснень працівників як доказів неоформлення трудових відносин
13 травня, 2019    771

Прокоментувати